Search

Följande parametrar kan användas vid fulltextsökning:

": sökning efter fraser. Resultatet måste exakt innehålla den sökta frasen.
Exempel: "Hankook Tire Europe"

+: koppling. Resultatet måste innehålla ordet.
Exempel: "Hankook Tire" + Inclusion + Diversity

-: uteslutning. Resultatet får inte innehålla ordet.
Exempel: "Hankook Tire" -DTM

*: sökning av orddel.
Exempel: Champion* hittar
Champions eller Championship