Pressmeddelande

Hankooks publicerar sin 12:e årliga ESG-rapport för år 20–21 samt introducerar ny ESG-kommitté i företaget

Hankooks publicerar sin 12:e årliga ESG-rapport för år 20–21 samt introducerar ny ESG-kommitté i företaget

Hankooks nya ESG-rapport (Environment, Social, Governance) tar upp vilket hållbarhetsarbete och vilka framsteg företaget har gjort på åtta centrala ESG-områden. Den första rapporten publicerades år 2010 vilket gör 2020–2021 års rapport till den tolfte i ordningen. Man har även skapat en ESG-kommitté för att stärka hållbarhetsarbetet ytterligare.

Seoul, Sydkorea / Neu-Isenburg, Tyskland, 8 september 2021 – Hankooks nya ESG-rapport för året 2020–2021 tar upp företagets hållbarhetsarbete och framsteg inom ansvarsfull företagsledning, integrerad miljöledning, arbete mot klimatförändringarna, samhällsengagemang och utveckling, transparens och företagsetik, värdeskapande för anställda, anställdas hälsa och säkerhet samt win-win-samarbeten i leveranskedjan. Man tar även upp företagets mål fram till år 2030 och vilka strategier den nya inrättade ESG-kommittén som består av styrelseledamöter ska ha. Kommittén kommer att ansvara för att överväga, skapa strategier och ge rekommendationer för arbete inom miljö, socialt ansvar och ansvarsfull styrning.

År 2018 stärkte Hankook sitt ESG-engagemang ytterligare genom att bland annat skapa policyer för naturgummi och E-Circle-deklarationer. Med åtta mindre kommittéer inom de olika expertområdena har företaget hela tiden delat sin hållbarhetsvision med chefer samt anställda och har förbättrat sitt ledningsarbete inom ESG. Genom att sätta upp ambitiösa mål och samarbeta med intressenter utanför företaget genomför man en rad olika aktiviteter för att påverka samhället i en positiv riktning.

År 2011 togs företaget med i Dow Jones Sustainability Indices för första gången, och sedan år 2016 har det funnits med i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World varje år. Företaget har framför allt fått mycket uppmärksamhet för sitt goda samhällsarbete och hanteringen av sina leveranskedjor. Företaget har dessutom fått toppbetyg i CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) för att uppmärksamma dess prestationer för miljö- och klimatskydd, och har även belönats med Carbon Management Sector Honors på CDP Climate Change Korea Awards.

Hankook har även satt upp tydliga mål för framtiden. Exempelvis att 100 % av de råmaterial som används år 2050 ska vara hållbara och att utsläppen av växthusgaser ska minskas med 50 % jämfört med år 2018. Företaget deltar även i olika hållbarhetsinitiativ som UNGC (FN:s Global Compact) och främjar miljövänliga policyer som policyn för hållbart naturgummi.

ESG-rapporten för år 2020–2021 publiceras online för att minska miljöpåverkan. Detaljerna i Hankooks ESG-rapport för år 2020–2021 finns på www.hankooktire-mediacenter.com (ESG-rapport)

Hankook tillverkar innovativa och testvinnande radialdäck av högsta kvalitet inom premiumsegmentet för personbilar, SUV:ar, terrängbilar, lätta lastbilar, husbilar, lastbilar, bussar och bilsport (bana/rally).

Företaget investerar löpande i forskning och utveckling för att alltid kunna erbjuda kunderna högsta kvalitet i kombination med den senaste teknologin. Vid företagets fem utvecklingscentra och åtta fabriker världen över utvecklas och produceras däcklösningar, som är speciellt anpassade för de regionala marknadernas krav och behov. I Europa sker däckutvecklingen för lokala marknader samt leverans av originalutrustning till ledande europeiska fordonstillverkare vid Hankooks teknikcentrum i Hannover, Tyskland. Tillverkning sker bl.a. i den ultramoderna Europa-fabriken i Rácalmás, Ungern, som invigdes år 2007 och som byggs ut löpande. Idag tillverkar de drygt 3 000 anställda upp till 19 miljoner däck om året till personbilar, SUV:ar och lätta lastbilar.

Hankooks Europa- och Tysklands-säte ligger i Neu-Isenburg i närheten av Frankfurt am Main. I Europa har Hankook ett antal filialer: Frankrike, Italien, Nederländerna, Österrike, Polen, Ryssland, Serbien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Ukraina och Ungern. Hankooks däck säljs direkt via regionala distributörer till ytterligare europeiska länder. Idag har företaget ca 20 000 anställda och levererar sina produkter till drygt 180 länder. Ledande fordonstillverkare förlitar sig på Hankook som originalutrustningsleverantör av däck. Runt 34 % av den globala omsättningen hänför sig till Europa och OSS. Sedan 2016 är Hankook Tire representerat i ansedda Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World).


Mer information återfinns på www.hankooktire-mediacenter.com eller www.hankooktire.com


Hankook Tire Europe GmbH | Corporate Communications Europe/CIS | Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg | Germany

all press releases

Prenumerera på pressmeddelanden

Kontakter

Silfversparre

Christine Silfversparre

Marketing Manager Nordics

Phone: +46733251539

Christine.silfversparrethou-shalt-not-spamhankooktire.se

Nedladdningar

related files
TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobject (1 items)
  000000006398ed8b000000005a229885 => GeorgRinger\News\Domain\Model\FileReferenceprototypemodified entity (uid=68734, pid=961)
   uidLocal => protected62786 (integer)
   title => protectedNULL
   description => protectedNULL
   alternative => protectedNULL
   link => protected'' (0 chars)
   showinpreview => protected0 (integer)
   originalResource => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\FileReferenceprototypeobject
     propertiesOfFileReference => protectedarray(35 items)
      uid => 68734 (integer)
      pid => 961 (integer)
      tstamp => 1631520001 (integer)
      crdate => 1631099532 (integer)
      cruser_id => 23 (integer)
      sorting => 0 (integer)
      deleted => 0 (integer)
      hidden => 0 (integer)
      t3ver_oid => 0 (integer)
      t3ver_id => 0 (integer)
      t3ver_wsid => 0 (integer)
      t3ver_label => '' (0 chars)
      t3ver_state => 0 (integer)
      t3ver_stage => 0 (integer)
      t3ver_count => 0 (integer)
      t3ver_tstamp => 0 (integer)
      t3ver_move_id => 0 (integer)
      t3_origuid => 0 (integer)
      sys_language_uid => 2 (integer)
      l10n_parent => 0 (integer)
      l10n_diffsource => 'a:1:{s:6:"hidden";N;}' (21 chars)
      uid_local => 62786 (integer)
      uid_foreign => 7643 (integer)
      tablenames => 'tx_news_domain_model_news' (25 chars)
      fieldname => 'fal_related_files' (17 chars)
      sorting_foreign => 1 (integer)
      table_local => 'sys_file' (8 chars)
      title => NULL
      description => NULL
      alternative => NULL
      link => '' (0 chars)
      crop => '' (0 chars)
      autoplay => 0 (integer)
      showinpreview => 0 (integer)
      l10n_state => NULL
     uidOfFileReference => protectedNULL
     name => protectedNULL
     originalFile => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\Fileprototypeobject
      metaDataLoaded => protectedTRUE
      metaDataProperties => protectedarray(60 items)
        uid => 60423 (integer)
        pid => 0 (integer)
        tstamp => 1631098504 (integer)
        crdate => 1631098504 (integer)
        cruser_id => 23 (integer)
        sys_language_uid => 0 (integer)
        l10n_parent => 0 (integer)
        l10n_diffsource => '' (0 chars)
        t3ver_oid => 0 (integer)
        t3ver_id => 0 (integer)
        t3ver_wsid => 0 (integer)
        t3ver_label => '' (0 chars)
        t3ver_state => 0 (integer)
        t3ver_stage => 0 (integer)
        t3ver_count => 0 (integer)
        t3ver_tstamp => 0 (integer)
        t3ver_move_id => 0 (integer)
        t3_origuid => 0 (integer)
        file => 62786 (integer)
        title => NULL
        width => 0 (integer)
        height => 0 (integer)
        description => NULL
        alternative => NULL
        categories => 0 (integer)
        visible => 1 (integer)
        status => '' (0 chars)
        keywords => NULL
        caption => NULL
        creator_tool => 'Microsoft Office Word' (21 chars)
        download_name => '' (0 chars)
        creator => 'HK043' (5 chars)
        publisher => '' (0 chars)
        source => '' (0 chars)
        copyright => '' (0 chars)
        location_country => '' (0 chars)
        location_region => '' (0 chars)
        location_city => '' (0 chars)
        latitude => '0.00000000000000' (16 chars)
        longitude => '0.00000000000000' (16 chars)
        ranking => 0 (integer)
        content_creation_date => 1629444600 (integer)
        content_modification_date => 1631097960 (integer)
        note => NULL
        unit => '' (0 chars)
        duration => 0 (double)
        color_space => '' (0 chars)
        pages => 2 (integer)
        language => '' (0 chars)
        fe_groups => NULL
        camera_make => '' (0 chars)
        camera_model => '' (0 chars)
        camera_lens => '' (0 chars)
        shutter_speed => '' (0 chars)
        focal_length => 0 (double)
        exposure_bias => '' (0 chars)
        white_balance_mode => '' (0 chars)
        iso_speed => 0 (integer)
        aperture => 0 (double)
        l10n_state => NULL
      indexingInProgress => protectedFALSE
      updatedProperties => protectedarray(empty)
      properties => protectedarray(15 items)
        uid => 62786 (integer)
        pid => 0 (integer)
        missing => 0 (integer)
        type => '5' (1 chars)
        storage => 1 (integer)
        identifier => '/user_upload/MediaCenter/pressreleases/2021/08/20210819_ESG-Report/doc/20210
                  908_SV_Hankook_Tire_publishes_its_12th_ESG_Report.docx
' (130 chars) identifier_hash => '4a27ac9cd234771de1eeeb2ef0d15e7d63b3886a' (40 chars) extension => 'docx' (4 chars) mime_type => 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (71 chars) name => '20210908_SV_Hankook_Tire_publishes_its_12th_ESG_Report.docx' (59 chars) sha1 => 'c2d22b86967c0c0b24cdcb705ca8bcd02e3cf935' (40 chars) size => 51576 (integer) creation_date => 1631098504 (integer) modification_date => 1631098504 (integer) folder_hash => '122ca178c358b38a4ec1ce1ee58d2800a6632f36' (40 chars)
storage => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorageprototypeobject driver => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriverprototypeobject absoluteBasePath => protected'/var/www/vhosts/stage.hankooktire-mediacenter.com/webseiten/typo3_htmc_live/
                     fileadmin/
' (86 chars) supportedHashAlgorithms => protectedarray(2 items) 0 => 'sha1' (4 chars) 1 => 'md5' (3 chars) baseUri => protected'fileadmin/' (10 chars) mappingFolderNameToRole => protectedarray(3 items) _recycler_ => 'recycler' (8 chars) _temp_ => 'temporary' (9 chars) user_upload => 'userupload' (10 chars) charsetConversion => protectedNULL capabilities => protected7 (integer) storageUid => protected1 (integer) configuration => protectedarray(3 items) basePath => 'fileadmin/' (10 chars) pathType => 'relative' (8 chars) caseSensitive => '1' (1 chars)
storageRecord => protectedarray(17 items) uid => 1 (integer) pid => 0 (integer) tstamp => 1472200277 (integer) crdate => 1469120794 (integer) cruser_id => 0 (integer) deleted => 0 (integer) name => 'fileadmin/ (auto-created)' (25 chars) description => 'This is the local fileadmin/ directory. This storage mount has been created
                     automatically by TYPO3.
' (99 chars) driver => 'Local' (5 chars) configuration => ' <
                     data>
                     
                     fileadmin/
relative
                     

                      1
                     nguage>
' (583 chars) is_default => 1 (integer) is_browsable => 1 (integer) is_public => 1 (integer) is_writable => 1 (integer) is_online => 1 (integer) auto_extract_metadata => 1 (integer) processingfolder => NULL
configuration => protectedarray(3 items) basePath => 'fileadmin/' (10 chars) pathType => 'relative' (8 chars) caseSensitive => '1' (1 chars) fileProcessingService => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\Service\FileProcessingServiceprototypeobject storage => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorageprototypeobjectsee above driver => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriverprototypeobjectsee above signalSlotDispatcher => protectedTYPO3\CMS\Extbase\SignalSlot\Dispatchersingletonobject isInitialized => protectedTRUE objectManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManagersingletonobjectfiltered slots => protectedarray(11 items) TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceFactory => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage => array(10 items)max depth TYPO3\CMS\Extensionmanager\Utility\InstallUtility => array(3 items)max depth TYPO3\CMS\Install\Service\SqlExpectedSchemaService => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Core\Resource\Index\MetaDataRepository => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Backend\LoginProvider\UsernamePasswordLoginProvider => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Core\Tree\TableConfiguration\DatabaseTreeDataProvider => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Extensionmanager\ViewHelpers\ProcessAvailableActionsViewHelper => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Form\Domain\Builder\FormBuilder => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Core\Utility\ExtensionManagementUtility => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\Backend => array(1 item)max depth logger => protectedTYPO3\CMS\Core\Log\Loggerprototypeobject name => protected'TYPO3.CMS.Core.Resource.Service.FileProcessingService' (53 chars) minimumLogLevel => protected4 (integer) writers => protectedarray(5 items) 0 => array(1 item)max depth 1 => array(1 item)max depth 2 => array(1 item)max depth 3 => array(1 item)max depth 4 => array(1 item)max depth processors => protectedarray(empty) evaluatePermissions => protectedFALSE fileMounts => protectedarray(empty) userPermissions => protectedarray(empty) capabilities => protected7 (integer) signalSlotDispatcher => protectedTYPO3\CMS\Extbase\SignalSlot\Dispatchersingletonobjectsee above processingFolder => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\Folderprototypeobject storage => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorageprototypeobjectsee above identifier => protected'/_processed_/' (13 chars) name => protected'_processed_' (11 chars) fileAndFolderNameFilters => protectedarray(empty) processingFolders => protectedarray(1 item) 0 => TYPO3\CMS\Core\Resource\Folderprototypeobjectsee above isOnline => protectedTRUE isDefault => protectedTRUE fileAndFolderNameFilters => protectedarray(1 item) 0 => array(2 items) 0 => 'TYPO3\CMS\Core\Resource\Filter\FileNameFilter' (45 chars) 1 => 'filterHiddenFilesAndFolders' (27 chars)
identifier => protected'/user_upload/MediaCenter/pressreleases/2021/08/20210819_ESG-Report/doc/20210
               908_SV_Hankook_Tire_publishes_its_12th_ESG_Report.docx
' (130 chars) name => protected'20210908_SV_Hankook_Tire_publishes_its_12th_ESG_Report.docx' (59 chars) deleted => protectedFALSE
mergedProperties => protectedarray(86 items) uid => 68734 (integer) pid => 961 (integer) tstamp => 1631520001 (integer) crdate => 1631099532 (integer) cruser_id => 23 (integer) sorting => 0 (integer) deleted => 0 (integer) hidden => 0 (integer) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_label => '' (0 chars) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) t3_origuid => 0 (integer) sys_language_uid => 2 (integer) l10n_parent => 0 (integer) l10n_diffsource => 'a:1:{s:6:"hidden";N;}' (21 chars) uid_local => 62786 (integer) uid_foreign => 7643 (integer) tablenames => 'tx_news_domain_model_news' (25 chars) fieldname => 'fal_related_files' (17 chars) sorting_foreign => 1 (integer) table_local => 'sys_file' (8 chars) title => NULL description => NULL alternative => NULL link => '' (0 chars) crop => '' (0 chars) autoplay => 0 (integer) showinpreview => 0 (integer) l10n_state => NULL missing => 0 (integer) type => '5' (1 chars) storage => 1 (integer) identifier => '/user_upload/MediaCenter/pressreleases/2021/08/20210819_ESG-Report/doc/20210
               908_SV_Hankook_Tire_publishes_its_12th_ESG_Report.docx
' (130 chars) identifier_hash => '4a27ac9cd234771de1eeeb2ef0d15e7d63b3886a' (40 chars) extension => 'docx' (4 chars) mime_type => 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (71 chars) name => '20210908_SV_Hankook_Tire_publishes_its_12th_ESG_Report.docx' (59 chars) sha1 => 'c2d22b86967c0c0b24cdcb705ca8bcd02e3cf935' (40 chars) size => 51576 (integer) creation_date => 1631098504 (integer) modification_date => 1631098504 (integer) folder_hash => '122ca178c358b38a4ec1ce1ee58d2800a6632f36' (40 chars) file => 62786 (integer) width => 0 (integer) height => 0 (integer) categories => 0 (integer) visible => 1 (integer) status => '' (0 chars) keywords => NULL caption => NULL creator_tool => 'Microsoft Office Word' (21 chars) download_name => '' (0 chars) creator => 'HK043' (5 chars) publisher => '' (0 chars) source => '' (0 chars) copyright => '' (0 chars) location_country => '' (0 chars) location_region => '' (0 chars) location_city => '' (0 chars) latitude => '0.00000000000000' (16 chars) longitude => '0.00000000000000' (16 chars) ranking => 0 (integer) content_creation_date => 1629444600 (integer) content_modification_date => 1631097960 (integer) note => NULL unit => '' (0 chars) duration => 0 (double) color_space => '' (0 chars) pages => 2 (integer) language => '' (0 chars) fe_groups => NULL camera_make => '' (0 chars) camera_model => '' (0 chars) camera_lens => '' (0 chars) shutter_speed => '' (0 chars) focal_length => 0 (double) exposure_bias => '' (0 chars) white_balance_mode => '' (0 chars) iso_speed => 0 (integer) aperture => 0 (double)
modified uid => protected68734 (integer) _localizedUid => protected68734 (integer)modified _languageUid => protected2 (integer)modified _versionedUid => protected68734 (integer)modified pid => protected961 (integer)