Pressmeddelande

  • Företag

Hankook stödjer initiativet Science Based Targets

  • Mål för att reducera utsläppen av växthusgaser presenterade
  • Hankook planerar att halvera utsläppen inom Scope 1 och Scope 2 fram till år 2030
  • Deltagande i kampanjen “Business Ambition for 1,5 °C”
  • ESG-rapporten för 2021/22 belyser hållbarhetsarbetet
Hankook stödjer initiativet Science Based Targets

Neu-Isenburg, Tyskland, 17 oktober 2022 – Premiumdäcktillverkaren Hankook har anslutit sig till initiativet Science Based Targets (SBTi) och presenterat sina mål för att minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamhet.

SBTi är ett partnerskap mellan CDP (Carbon Disclosure Project), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). Mer än 3 600 globala företag arbetar med SBTi för att fastställa, mäta och rapportera vetenskapsbaserade reduktionsmål i linje med Parisavtalet som är ett juridiskt bindande internationellt klimatförändringsavtal.

Hankook gick med i SBTi-initiativet i mars i år som det första koreanska däcktillverkningsföretaget. I augusti lämnade företaget in sina vetenskapsbaserade mål för reducerade utsläpp på medellång till lång sikt. Valideringen förväntas i början av 2023. Företaget planerar att nästan halvera utsläppen från Scope 1 och 2 som sker under produktionsskedet, och minska dem med 46,2 % jämfört med 2019 fram till 2030. Dessutom lovade Hankook att minska Scope 3-utsläppen i sin värdekedja med 27,5 % jämfört med 2019 fram till 2030. Detta inkluderar minskningen av alla växthusgaser som genereras från råvaruanskaffning, distribution, investeringar, produktion och andra större affärsaktiviteter.

Upprop till företag över hela världen: "Business Ambition för 1,5°C"

Hankook har dessutom tillkännagett sitt deltagande i Business Ambition for 1,5°C Campaign – en angelägen uppmaning till företag att sätta upp mål för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad och för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna genom att sträva efter en framtid med netto-nollutsläpp. Under ledning av SBTi i samarbete med internationella partners deltar över 1 300 globala företag i denna kampanj.

Hankook gjorde klimatskydd och hållbarhet till ett av sina kärnmål redan 2010 och har sedan dess stadigt minskat växthusgaserna i däckproduktionsprocessen. I juli förra året lanserades ESG-kommittén (Environmental Social Governance) inom styrelsen för att stärka företagets ESG-ledning. Kommittén flyttade fram Hankooks långsiktiga mål att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent jämfört med referensåret 2018 från 2050 till 2030. Det skapade också en ny färdplan för koldioxidneutralitet till 2050 som inkluderar Scope 3-utsläpp.

Hankooks hållbarhetsinitiativ uppmärksammas regelbundet av välrenommerade institutioner. 2021 fick Hankook en platinamedalj i EcoVadis bedömning av företagens sociala ansvar, vilken endast gavs till de bästa 1 % i varje bransch. Företaget har också varit listat i Dow Jones Sustainability Indices World sex år i rad från 2016 till 2021. 2022 tilldelades Hankook Gold Class, högsta möjliga betyg, i Sustainability Yearbook 2022 publicerad av S&P Global, och fick det högsta betyget inom sektorn för bilkomponenter.

Engagemang för höga hållbarhetsstandarder: ESG Årsrapport 2021/22 finns online. Hankooks ESG-rapport har publicerats årligen sedan 2010, vilket gör 2021/22-upplagan till den 13:e. Rapporten täcker företagets samtliga hållbarhetsaktiviteter och åtgärder samt dess strategi på medellång och lång sikt inom områdena miljö, samhälleliga frågor och bolagsstyrning. Fokus fördelas lika på den ekologiska värdekedjan, hållbara produkter och ansvarsfullt engagemang.

Med det ökande engagemanget för klimatskydd, beskriver rapporten Hankooks färdplan för koldioxidneutralitet i avsnittet om höjdpunkter. Dessutom är presentationen av rapporten mer i linje med rekommendationerna från Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) jämfört med föregående år. Andra innovationer inkluderade Hankooks tillkännagivande i maj av en stadga för bolagsstyrning som lägger grunden för en transparent ESG-ledning.

Återblick: 2009 skapade Hankook Tire sin egen CSR-organisation för första gången. Sedan dess har företaget konsekvent engagerat sig i hållbarhet med många aktiviteter och behandlar ämnet mobilitet i vid bemärkelse. 

Hankook ESG-rapport 2021/22 är tillgänglig online och kan nås när som helst på www.hankooktire.com/global/en/esg/esg-report.html.

Hankook tillverkar innovativa och prisbelönta däck av högsta kvalitet inom premiumsegmentet för personbilar, SUV:ar, terrängbilar, lätta lastbilar, husbilar, lastbilar, bussar samt motorsport (tävling på banor och sträckor).

Företaget investerar löpande i forskning och utveckling för att alltid kunna erbjuda kunderna högsta kvalitet i kombination med den senaste teknologin. Vid företagets fem utvecklingscentra och åtta fabriker världen över utvecklas och produceras däcklösningar, som är speciellt anpassade för de regionala marknadernas krav och behov. I Europa sker däckutvecklingen för lokala marknader samt leverans av originalutrustning till ledande europeiska fordonstillverkare vid Hankooks teknikcentrum i Hannover, Tyskland. Tillverkning sker bland annat i den toppmoderna Europa-fabriken i Rácalmás, Ungern, som invigdes år 2007 och som byggs ut löpande. Idag tillverkar de drygt 3 000 anställda upp till 19 miljoner däck om året till personbilar, SUV:ar och lätta lastbilar.

Hankooks Europa- och Tysklands-säte ligger i Neu-Isenburg i närheten av Frankfurt am Main. Tillverkaren har ytterligare filialer i flera europeiska länder och säljer sina produkter genom regionala distributörer på andra lokala marknader. Idag har företaget cirka 20 000 anställda och levererar sina produkter till drygt 160 länder. Företaget har valts ut som teknisk partner och exklusiv däckleverantör till Generation 3 för FIA ABB Formula E World Championship, med start 2023. Ledande fordonstillverkare förlitar sig på Hankook som originalutrustningsleverantör av däck. Runt 34 % av den globala omsättningen hänför sig till Europa och OSS. Sedan år 2016 är Hankook Tire representerat i ansedda Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World).


Mer information återfinns på www.hankooktire-mediacenter.com eller www.hankooktire.com


Hankook Tire Europe GmbH | Corporate Communications Europe/CIS | Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg | Germany

Alla pressmeddelanden

Nedladdningar

Hankook stödjer initiativet Science Based Targets

Hankook has committed to the Science Based Targets initiative (SBTi) and presented its targets for reducing greenhouse gas emissions from its own operations.

File size: 586 KB

Kontakter

Silfversparre

Christine Silfversparre

Marketing Manager Nordics

+46733251539

Prenumerera på pressreleaser från Hankook