Pressmeddelande

  • Företag

Hankook presenterar sin hållbarhetsrapport för 2022/23

  • Omfattande rapport om  insatseroch framgångar för att säkerställa hållbar innovation och framtida konkurrenskraft
  • Brett åtagande för en ekologisk värdekedja och hållbara produkter
  • Science Based Targets initiative (SBTi) validerar nettonollmålet
Hankook presenterar sin hållbarhetsrapport för 2022/23

Neu-Isenburg, Tyskland, 4 september 2023 – Premium-däcktillverkaren Hankook har publicerat sin ESG-rapport för 2022/23 (Environmental Social Governance = miljö, socialt ansvar och  bolagsstyrning). I rapporten delar Hankook med sig av sina insatser och strategier för  hållbarhetunder det gångna året. Ssom en ytterligare verifiering av detta har Science Based Targets initiative (SBTi) godkänt Hankooks mål för minskning av växthusgasutsläpp. Dessa mål innebär att nettonollutsläpp ska uppnås år 2050 enligt SBTi-Net-Zero-standard.

Redan den 14 maj släppte Hankook en ESG-rapport. Rapporten grundar sig på ramverket ”Innovation for a Sustainable Future” från 2010, och omfattar företagets samtliga hållbarhetsinitiativ och långsiktiga strategier inom områdena miljö, social ansvar och bolagsstyrning. Fokus läggs i lika stor utsträckning på den ekologiska värdekedjan, hållbara produkter och ansvarsfullt agerande.

Hankook stärker kontinuerligt sina ansträngningar för att uppnå en hållbar bolagsstyrning och inleder med att stärka sitt ESG-management-system. År 2009 etablerade företaget en organisation för socialt företagsansvar och ett år senare en ESG-strategi- och styrkommitté. År 2018 lanserade Hankook en strategi med målet att genomföra en hållbar naturgummipolicy och ett miljövänligt kretsloppssystem. År 2021 etablerade Hankook en ESG-beslutsinstans inom ramen för  styrelesen. År 2022 införde Hankook ett principdokument som tjänar som grund för hållbar bolagsstyrning och som uttrycker företagets engagemang för transparenta och etiska ESG-metoder.

Genom att minska utsläppen av växthusgaser har Hankook positionerat sig som en ledare inom etableringen av en ekologisk värdekedja. Företaget har utarbetat en systematisk strategi för att tackla klimatförändringar och har införlivat en kommitté för klimatförändringar i företagsledningen.. Dessutom vidtar Hankook en rad  åtgärder för att minska energiförbrukningen, inklusive implementering av  högeffektiva anläggningar, optimering av energianvändning och ökad användning av förnybar energi.. Detta har resulterat i en minskning av växthusgasintensiteten med 2,74 procent i jämförelse med föregående år.

Mål: Upp till 46,2 procent minskning av växthusgasutsläppen fram till år 2030

I mars 2022 anslöt sig Hankook till Science-Based Targets initiative och presenterade sina mål för att minska utsläppen av växthusgaser. SBTi är ett globalt initiativ som hjälper företag att fastställa mål som står i linje med den senaste klimatforskningen och målen i Parisavtalet. I enlighet med SBTi-valideringen strävar Hankook efter att fram till 2030 minska den totala mängden direkta och indirekta växthusgasutsläpp (Scope 1 och 2), som uppstår i produktionen med 46,2 procent jämfört med 2019. Därutöver vill företaget fram till 2030 minska de absoluta växthusgasutsläppen, som uppstår i dess värdekedja (Scope 3) med 27,5 procent jämfört med 2019. Fastställandet av dessa mål med SBTi är ett viktigt steg. Hankook tar därmed utmaningen att nettonollutsläpp ska uppnås år 2050 enligt SBTi-Net-Zero-standarden. Globalt har cirka 5 700 företag åtagit sig att uppnå vetenskapligt baserade klimatmål inom ramen för SBTi.

Utveckling av miljövänliga däck

Hankook fortsätter att forska kring utvecklingen av miljövänliga däck tillverkade av högfunktionellt syntetiskt gummi. Detta stödjer ESG-målen genom gradvis ökad användning av hållbara råmaterial. Hankook har fått högsta betyg från flera globala ESG-bedömningsorgan som ett erkännande av sina ansträngningar att uppnå  kolneutralitet.

För tillfället arbetar företaget med en intelligent däckteknologi där inbäddade sensorer i löpytan identifierar slitaget, såsom t.ex. på i-Flex, som är ett luftfria däck. För att skapa en hållbar framtid engagerar sig Hankook därutöver aktivt i utbyggnaden av en hållbar leverantörskedja, som arbetar med att främja medarbetarnas välbefinnande och deras medverkan i sociala aktiviteter.

Sedan sju år tillbaka är Hankook därutöver representerad i Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World), som är världens mest renommerade hållbarhetsindex.

Ytterligare informationer om ESG-rapporten hittar du på Hankooks websajt under menypunkten ESG: https://www.hankooktire.com/global/en/esg/esg-report.html

Hankook tillverkar innovativa och prisbelönta däck av högsta kvalitet inom premiumsegmentet för personbilar, SUV:ar, terrängbilar, lätta lastbilar, husbilar, lastbilar, bussar samt motorsport (tävling på banor och sträckor bantävlingar/rallytävlingar).

Företaget investerar löpande i forskning och utveckling för att alltid kunna erbjuda kunderna högsta kvalitet i kombination med den senaste teknologin. Vid företagets fem utvecklingscentra och åtta fabriker världen över utvecklas och produceras däcklösningar, som är speciellt anpassade för de regionala marknadernas krav och behov. I Europa sker däckutvecklingen för lokala marknader samt leverans av originalutrustning till ledande europeiska fordonstillverkare vid Hankooks teknikcentrum i Hannover, Tyskland. Tillverkning sker bland annat i den toppmoderna Europa-fabriken i Rácalmás, Ungern, som invigdes år 2007 och som byggs ut löpande.

Hankooks Europa- och Tysklands-säte ligger i Neu-Isenburg i närheten av Frankfurt am Main. Tillverkaren har ytterligare filialer i flera europeiska länder och säljer sina produkter genom regionala distributörer på andra lokala marknader. Idag har företaget cirka 20 000 anställda och levererar sina produkter till drygt 160 länder. Företaget har valts ut som teknologisk partner och exklusiv däckleverantör till Generation 3 för FIA ABB Formula E World Championship, med start år 2023. Ledande fordonstillverkare förlitar sig på Hankook som originalutrustningsleverantör av däck. Runt 38 % av den globala omsättningen hänför sig till Europa. Hankook Tire uppmärksammades av Dow Jones Sustainability Korea Index (DJSI) redan år 2011 och har sedan år 2016 representerats i Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World).


Mer information återfinns på www.hankooktire-mediacenter.com eller www.hankooktire.com

Hankook Tire Europe GmbH | Marketing Communications Europe | Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg | Germany

Alla pressmeddelanden

Nedladdningar

Hankook presenterar sin hållbarhetsrapport för 2022/23

File size: 125 KB

Kontakter

Silfversparre

Christine Silfversparre

Marketing Manager Nordics

+46733251539

Prenumerera på pressreleaser från Hankook