Pressmeddelande

Hankook inviger Technoring – Asiens största testanläggning
 • Företag

Hankook inviger Technoring – Asiens största testanläggning

 • Invigning av ny testanläggning den 25 maj i Taean, Sydkorea
 • Lika stor som 125 fotbollsplaner och utrustad med 13 testbanor
 • Utökad FoU-infrastruktur för framtida mobilitet och Hankook-produkter

Seoul, Korea/Neu-Isenburg, Tyskland, 17 juni 2022 – Den 25 maj 2022 invigdes Hankook Technoring. Den nya testanläggning i Taean, Sydkorea, har en yta på 1,26 miljoner kvadratmeter och är därmed Asiens största. Anläggningen kommer fungera som en toppmodern forsknings- och utvecklingsanläggning för Hankooks innovativa produkter.

Anläggningen omfattar 13 testbanor och möjliggör noggranna tester av alla produktkategorier, inklusive däck för elfordon och superbilar. Testbanorna är designade för alla typer av fordon – från superbilar till lastbilar och bussar. Testanläggningen har även kontrolltorn, kontorsbyggnader, verkstäder, bensinstationer och laddstationer för elfordon. Det 37,1 meter höga kontrolltornet registrerar framstegen från testerna genom integrerade övervakningssystem för alla testområden och klimatförhållanden.

I och med att Hankook Technoring står färdig har företaget skapat en komplett infrastruktur för forskning‑ och utveckling som ytterligare kan driva dess innovationsförmåga. Denna infrastruktur är utformad för att skapa synergier med befintliga anläggningar vilket inkluderar det globala huvudkontoret – Hankook Technoplex (Seoul, Korea). Förutom nyinvigda Technoring, har tillverkaren en egen testanläggning i norra Finland för tester på snö och is – Technotrac, samt andra regionala FoU-center i Tyskland och i USA. Originaltekniker utvecklas och säkras på Hankook Technodome, det centrala FoU‑centret som har tillgång till den allra senaste utrustningen. Hankook kommer att använda den utökade FoU-infrastrukturen för att ytterligare stärka sin position inom fordonsindustrin i framtiden. Hankook Technoring kommer att fungera som en viktig bas för vidare teknisk utveckling och som ursprungsplats för innovationer inom däcksektorn. Testanläggningen är relevant för både framtida utveckling inom e-mobilitet och autonoma fordon på eftermarknaden och kommer med den nödvändiga testkapaciteten att möta de stränga och vitt skilda kraven från premiumbiltillverkare.

Med den insamlade informationen från aktuella tester vid Hankook Technoring, avser Hankook att dessutom påskynda sin digitala transformation. Företaget arbetar med en Big Data-analysplattform för att utveckla en AI-baserad ‘Virtual Optimisation Technology’. I framtiden vill Hankook också skapa en databas med utvärderingsdata för däck och fordon som har testats under de tuffaste förhållandena. Med denna databas utvidgar Hankook tekniken kring vad som kallas “digital twin”. Den här digitala testningen av däck är ett viktigt tillägg till testning på bana samt av utrustning och gör det möjligt att förkorta däckets utvecklingstid. Hankook sammanför alltså "real-life testing" för framtidens mobilitet med användandet av virtuella testmöjligheter.

Hankook planerar dessutom att aktivt utöka sitt samarbete med mobilitetsföretag, forsknings- och utbildningsinstitutioner samt start-ups. Genom att använda Hankook Technorings toppmoderna infrastruktur kan samarbete fortsätta för att förbättra tekniker. På detta sätt kommer företaget inte bara att utöka sin forsknings- och utvecklingskapacitet ytterligare, utan även bidra till utvecklingen av global mobilitetsteknik.

"Däck är den enda förmedlingslänken i ett fordon som kommer i kontakt med vägbanan. De är nyckeln till kunna att maximera fordonets prestanda, säkerhet, hög bränsleeffektivitet och körkomfort. För att säkerställa bästa produktkvalitet under alla förhållanden är det av stor vikt att testa på en mängd olika sorters banor”, säger Hyunbum Cho, styrelseordförande och vd för Hankook & Company.

Hankook tillverkar innovativa och testvinnande radialdäck av högsta kvalitet inom premiumsegmentet för personbilar, SUV:ar, terrängbilar, lätta lastbilar, husbilar, lastbilar, bussar och bilsport (bana/rally).

Företaget investerar löpande i forskning och utveckling för att alltid kunna erbjuda kunderna högsta kvalitet i kombination med den senaste teknologin. Vid företagets fem utvecklingscentra och åtta fabriker världen över utvecklas och produceras däcklösningar, som är speciellt anpassade för de regionala marknadernas krav och behov. I Europa sker däckutvecklingen för lokala marknader samt leverans av originalutrustning till ledande europeiska fordonstillverkare vid Hankooks teknikcentrum i Hannover, Tyskland. Tillverkning sker bl.a. i den ultramoderna Europa-fabriken i Rácalmás, Ungern, som invigdes år 2007 och som byggs ut löpande. Idag tillverkar de drygt 3 000 anställda upp till 19 miljoner däck om året till personbilar, SUV:ar och lätta lastbilar.

Hankooks Europa- och Tysklands-säte ligger i Neu-Isenburg i närheten av Frankfurt am Main. I Europa har Hankook ett antal filialer: Frankrike, Italien, Nederländerna, Österrike, Polen, Ryssland, Serbien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Ukraina och Ungern. Hankooks däck säljs direkt via regionala distributörer till ytterligare europeiska länder. Idag har företaget ca 20 000 anställda och levererar sina produkter till drygt 180 länder. Ledande fordonstillverkare förlitar sig på Hankook som originalutrustningsleverantör av däck. Runt 34 % av den globala omsättningen hänför sig till Europa och OSS. Sedan 2016 är Hankook Tire representerat i ansedda Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World).


Mer information återfinns på www.hankooktire-mediacenter.com eller www.hankooktire.com


Hankook Tire Europe GmbH | Corporate Communications Europe/CIS | Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg | Germany

all press releases

Prenumerera på pressmeddelanden

Kontakter

Silfversparre

Christine Silfversparre

Marketing Manager Nordics

Phone: +46733251539

Christine.silfversparrethou-shalt-not-spamhankooktire.se

Nedladdningar

related files
TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobject (1 items)
  0000000034728046000000006d20ef58 => GeorgRinger\News\Domain\Model\FileReferenceprototypemodified entity (uid=73850, pid=1073)
   uidLocal => protected67170 (integer)
   title => protectedNULL
   description => protectedNULL
   alternative => protectedNULL
   link => protected'' (0 chars)
   showinpreview => protected0 (integer)
   originalResource => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\FileReferenceprototypeobject
     propertiesOfFileReference => protectedarray(35 items)
      uid => 73850 (integer)
      pid => 1073 (integer)
      tstamp => 1655399020 (integer)
      crdate => 1655399020 (integer)
      cruser_id => 8 (integer)
      sorting => 0 (integer)
      deleted => 0 (integer)
      hidden => 0 (integer)
      t3ver_oid => 0 (integer)
      t3ver_id => 0 (integer)
      t3ver_wsid => 0 (integer)
      t3ver_label => '' (0 chars)
      t3ver_state => 0 (integer)
      t3ver_stage => 0 (integer)
      t3ver_count => 0 (integer)
      t3ver_tstamp => 0 (integer)
      t3ver_move_id => 0 (integer)
      t3_origuid => 0 (integer)
      sys_language_uid => 10 (integer)
      l10n_parent => 0 (integer)
      l10n_diffsource => '' (0 chars)
      uid_local => 67170 (integer)
      uid_foreign => 8437 (integer)
      tablenames => 'tx_news_domain_model_news' (25 chars)
      fieldname => 'fal_related_files' (17 chars)
      sorting_foreign => 1 (integer)
      table_local => 'sys_file' (8 chars)
      title => NULL
      description => NULL
      alternative => NULL
      link => '' (0 chars)
      crop => '' (0 chars)
      autoplay => 0 (integer)
      showinpreview => 0 (integer)
      l10n_state => NULL
     uidOfFileReference => protectedNULL
     name => protectedNULL
     originalFile => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\Fileprototypeobject
      metaDataLoaded => protectedTRUE
      metaDataProperties => protectedarray(60 items)
        uid => 64809 (integer)
        pid => 0 (integer)
        tstamp => 1655398875 (integer)
        crdate => 1655398875 (integer)
        cruser_id => 8 (integer)
        sys_language_uid => 0 (integer)
        l10n_parent => 0 (integer)
        l10n_diffsource => '' (0 chars)
        t3ver_oid => 0 (integer)
        t3ver_id => 0 (integer)
        t3ver_wsid => 0 (integer)
        t3ver_label => '' (0 chars)
        t3ver_state => 0 (integer)
        t3ver_stage => 0 (integer)
        t3ver_count => 0 (integer)
        t3ver_tstamp => 0 (integer)
        t3ver_move_id => 0 (integer)
        t3_origuid => 0 (integer)
        file => 67170 (integer)
        title => NULL
        width => 0 (integer)
        height => 0 (integer)
        description => NULL
        alternative => NULL
        categories => 0 (integer)
        visible => 1 (integer)
        status => '' (0 chars)
        keywords => ', docId:DAB48E07A2BBA223CCBB08441B7A1B08' (40 chars)
        caption => NULL
        creator_tool => 'Microsoft Office Word' (21 chars)
        download_name => '' (0 chars)
        creator => 'HK043' (5 chars)
        publisher => '' (0 chars)
        source => '' (0 chars)
        copyright => '' (0 chars)
        location_country => '' (0 chars)
        location_region => '' (0 chars)
        location_city => '' (0 chars)
        latitude => '0.00000000000000' (16 chars)
        longitude => '0.00000000000000' (16 chars)
        ranking => 0 (integer)
        content_creation_date => 1654161660 (integer)
        content_modification_date => 1655396520 (integer)
        note => NULL
        unit => '' (0 chars)
        duration => 0 (double)
        color_space => '' (0 chars)
        pages => 4 (integer)
        language => '' (0 chars)
        fe_groups => NULL
        camera_make => '' (0 chars)
        camera_model => '' (0 chars)
        camera_lens => '' (0 chars)
        shutter_speed => '' (0 chars)
        focal_length => 0 (double)
        exposure_bias => '' (0 chars)
        white_balance_mode => '' (0 chars)
        iso_speed => 0 (integer)
        aperture => 0 (double)
        l10n_state => NULL
      indexingInProgress => protectedFALSE
      updatedProperties => protectedarray(empty)
      properties => protectedarray(15 items)
        uid => 67170 (integer)
        pid => 0 (integer)
        missing => 0 (integer)
        type => '5' (1 chars)
        storage => 1 (integer)
        identifier => '/user_upload/MediaCenter/pressreleases/2022/06/20220602_Technoring_Korea/doc
                  /20220617_SV_Hankook_opens_Technoring_Asia_s_largest_proving_ground.docx
' (148 chars) identifier_hash => '5ab801b61047e6ad676006056311c5452a1b0055' (40 chars) extension => 'docx' (4 chars) mime_type => 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (71 chars) name => '20220617_SV_Hankook_opens_Technoring_Asia_s_largest_proving_ground.docx' (71 chars) sha1 => '32a07d51984e880f0b47017bf7fb1cb6e1a9f3c3' (40 chars) size => 1820629 (integer) creation_date => 1655398875 (integer) modification_date => 1655398875 (integer) folder_hash => '1632954076bfaf5f91e8774529848c1be68b734d' (40 chars)
storage => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorageprototypeobject driver => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriverprototypeobject absoluteBasePath => protected'/var/www/vhosts/stage.hankooktire-mediacenter.com/webseiten/typo3_htmc_live/
                     fileadmin/
' (86 chars) supportedHashAlgorithms => protectedarray(2 items) 0 => 'sha1' (4 chars) 1 => 'md5' (3 chars) baseUri => protected'fileadmin/' (10 chars) mappingFolderNameToRole => protectedarray(3 items) _recycler_ => 'recycler' (8 chars) _temp_ => 'temporary' (9 chars) user_upload => 'userupload' (10 chars) charsetConversion => protectedNULL capabilities => protected7 (integer) storageUid => protected1 (integer) configuration => protectedarray(3 items) basePath => 'fileadmin/' (10 chars) pathType => 'relative' (8 chars) caseSensitive => '1' (1 chars)
storageRecord => protectedarray(17 items) uid => 1 (integer) pid => 0 (integer) tstamp => 1472200277 (integer) crdate => 1469120794 (integer) cruser_id => 0 (integer) deleted => 0 (integer) name => 'fileadmin/ (auto-created)' (25 chars) description => 'This is the local fileadmin/ directory. This storage mount has been created
                     automatically by TYPO3.
' (99 chars) driver => 'Local' (5 chars) configuration => ' <
                     data>
                     
                     fileadmin/
relative
                     

                      1
                     nguage>
' (583 chars) is_default => 1 (integer) is_browsable => 1 (integer) is_public => 1 (integer) is_writable => 1 (integer) is_online => 1 (integer) auto_extract_metadata => 1 (integer) processingfolder => NULL
configuration => protectedarray(3 items) basePath => 'fileadmin/' (10 chars) pathType => 'relative' (8 chars) caseSensitive => '1' (1 chars) fileProcessingService => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\Service\FileProcessingServiceprototypeobject storage => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorageprototypeobjectsee above driver => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriverprototypeobjectsee above signalSlotDispatcher => protectedTYPO3\CMS\Extbase\SignalSlot\Dispatchersingletonobject isInitialized => protectedTRUE objectManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManagersingletonobjectfiltered slots => protectedarray(11 items) TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceFactory => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage => array(10 items)max depth TYPO3\CMS\Extensionmanager\Utility\InstallUtility => array(3 items)max depth TYPO3\CMS\Install\Service\SqlExpectedSchemaService => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Core\Resource\Index\MetaDataRepository => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Backend\LoginProvider\UsernamePasswordLoginProvider => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Core\Tree\TableConfiguration\DatabaseTreeDataProvider => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Extensionmanager\ViewHelpers\ProcessAvailableActionsViewHelper => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Form\Domain\Builder\FormBuilder => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Core\Utility\ExtensionManagementUtility => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\Backend => array(1 item)max depth logger => protectedTYPO3\CMS\Core\Log\Loggerprototypeobject name => protected'TYPO3.CMS.Core.Resource.Service.FileProcessingService' (53 chars) minimumLogLevel => protected4 (integer) writers => protectedarray(5 items) 0 => array(1 item)max depth 1 => array(1 item)max depth 2 => array(1 item)max depth 3 => array(1 item)max depth 4 => array(1 item)max depth processors => protectedarray(empty) evaluatePermissions => protectedFALSE fileMounts => protectedarray(empty) userPermissions => protectedarray(empty) capabilities => protected7 (integer) signalSlotDispatcher => protectedTYPO3\CMS\Extbase\SignalSlot\Dispatchersingletonobjectsee above processingFolder => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\Folderprototypeobject storage => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorageprototypeobjectsee above identifier => protected'/_processed_/' (13 chars) name => protected'_processed_' (11 chars) fileAndFolderNameFilters => protectedarray(empty) processingFolders => protectedarray(1 item) 0 => TYPO3\CMS\Core\Resource\Folderprototypeobjectsee above isOnline => protectedTRUE isDefault => protectedTRUE fileAndFolderNameFilters => protectedarray(1 item) 0 => array(2 items) 0 => 'TYPO3\CMS\Core\Resource\Filter\FileNameFilter' (45 chars) 1 => 'filterHiddenFilesAndFolders' (27 chars)
identifier => protected'/user_upload/MediaCenter/pressreleases/2022/06/20220602_Technoring_Korea/doc
               /20220617_SV_Hankook_opens_Technoring_Asia_s_largest_proving_ground.docx
' (148 chars) name => protected'20220617_SV_Hankook_opens_Technoring_Asia_s_largest_proving_ground.docx' (71 chars) deleted => protectedFALSE
mergedProperties => protectedarray(86 items) uid => 73850 (integer) pid => 1073 (integer) tstamp => 1655399020 (integer) crdate => 1655399020 (integer) cruser_id => 8 (integer) sorting => 0 (integer) deleted => 0 (integer) hidden => 0 (integer) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_label => '' (0 chars) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) t3_origuid => 0 (integer) sys_language_uid => 10 (integer) l10n_parent => 0 (integer) l10n_diffsource => '' (0 chars) uid_local => 67170 (integer) uid_foreign => 8437 (integer) tablenames => 'tx_news_domain_model_news' (25 chars) fieldname => 'fal_related_files' (17 chars) sorting_foreign => 1 (integer) table_local => 'sys_file' (8 chars) title => NULL description => NULL alternative => NULL link => '' (0 chars) crop => '' (0 chars) autoplay => 0 (integer) showinpreview => 0 (integer) l10n_state => NULL missing => 0 (integer) type => '5' (1 chars) storage => 1 (integer) identifier => '/user_upload/MediaCenter/pressreleases/2022/06/20220602_Technoring_Korea/doc
               /20220617_SV_Hankook_opens_Technoring_Asia_s_largest_proving_ground.docx
' (148 chars) identifier_hash => '5ab801b61047e6ad676006056311c5452a1b0055' (40 chars) extension => 'docx' (4 chars) mime_type => 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (71 chars) name => '20220617_SV_Hankook_opens_Technoring_Asia_s_largest_proving_ground.docx' (71 chars) sha1 => '32a07d51984e880f0b47017bf7fb1cb6e1a9f3c3' (40 chars) size => 1820629 (integer) creation_date => 1655398875 (integer) modification_date => 1655398875 (integer) folder_hash => '1632954076bfaf5f91e8774529848c1be68b734d' (40 chars) file => 67170 (integer) width => 0 (integer) height => 0 (integer) categories => 0 (integer) visible => 1 (integer) status => '' (0 chars) keywords => ', docId:DAB48E07A2BBA223CCBB08441B7A1B08' (40 chars) caption => NULL creator_tool => 'Microsoft Office Word' (21 chars) download_name => '' (0 chars) creator => 'HK043' (5 chars) publisher => '' (0 chars) source => '' (0 chars) copyright => '' (0 chars) location_country => '' (0 chars) location_region => '' (0 chars) location_city => '' (0 chars) latitude => '0.00000000000000' (16 chars) longitude => '0.00000000000000' (16 chars) ranking => 0 (integer) content_creation_date => 1654161660 (integer) content_modification_date => 1655396520 (integer) note => NULL unit => '' (0 chars) duration => 0 (double) color_space => '' (0 chars) pages => 4 (integer) language => '' (0 chars) fe_groups => NULL camera_make => '' (0 chars) camera_model => '' (0 chars) camera_lens => '' (0 chars) shutter_speed => '' (0 chars) focal_length => 0 (double) exposure_bias => '' (0 chars) white_balance_mode => '' (0 chars) iso_speed => 0 (integer) aperture => 0 (double)
modified uid => protected73850 (integer) _localizedUid => protected73850 (integer)modified _languageUid => protected10 (integer)modified _versionedUid => protected73850 (integer)modified pid => protected1073 (integer)
Hankook inviger Technoring – Asiens största testanläggning

On 25 May 2022, Hankook has opened Hankook Technoring, Asia's largest proving ground.

File size: 786 KB

Hankook inviger Technoring – Asiens största testanläggning

The new Hankook Technoring proving ground in Taean, South Korea, is the largest in Asia with an area of 1.26 million square metres.

File size: 756 KB

Hankook inviger Technoring – Asiens största testanläggning

The Hankook Technoring comprises 13 test tracks and allows for thorough testing of all product categories, including tyres for electric vehicles and supercars.

File size: 760 KB

Hankook inviger Technoring – Asiens största testanläggning

The test tracks at the Hankook Technoring are designed for all types of vehicles – from supercars to trucks and buses.

File size: 726 KB