Pressmeddelande

Hankook har belönats med ‘S&P Global Gold Class’ för utmärkt hållbarhet
 • Företag

Hankook har belönats med ‘S&P Global Gold Class’ för utmärkt hållbarhet

 • Däcktillverkaren Hankook fick högsta möjliga betyg
 • S&P Global delar ut “Gold Class” till den översta procenten av de utvärderade företagen
 • Priset poängterar Hankooks pågående engagemang för hållbart agerande och ESG-styrning

Neu-Isenburg, Tyskland, 28 mars 2022 – Välkänd utmärkelse för hållbart agerande. Tillverkaren av premiumdäck Hankook tilldelades “S&P Global Gold Class” av den amerikanska finansiella tjänsteleverantören S&P Global i deras årsbok för hållbarhet 2022. Hankook räknas därmed som ett av de bästa företagen i årsboken som grundar sig på S&P Dow Jones World Sustainability Index. För årets upplaga bedömdes 7 554 företag från 61 olika branscher. För utmärkta prestationer mottog 75 företag guld, 89 företag silver och 106 företag brons. Priset framhåller Hankooks kontinuerliga engagemang för hållbart agerande och ESG-styrning (= miljö, sociala frågor och bolagsstyrning). Ett exempel är det nyligen tillkännagivna projekt som stöttar indonesiska naturgummiproducenter.

S&P Global delar ut “Gold Class” till den översta procenten av de utvärderade företagen. Förutom Hankook finns det bara en till leverantör inom bilbranschen. Hankook fick här det bästa betyget med 78 poäng av 100 möjliga. Premiumdäcktillverkaren listades i Dow Jones World Sustainability Index för sjätte gången på raken år 2021. Detta framhåller företagets ledande position inom området för miljö, social och företagsstyrning ESG, (Environmental, Social and Governance).

För mer än tio år sedan grundade Hankook en organisation som arbetar med CSR (företagets samhällsansvar). Förra året inrättade Hankook en ny ESG-kommitté i styrelsen för att stärka ESG-styrningen. Företaget engagerar alla medarbetare i sin vision om hållbarhet genom åtta underkommittéer och förbättrar därmed sin prestation inom detta område. Premiumdäcktillverkaren har formulerat ambitiösa mål och samarbetar med intressenter, vilket resulterar i en mängd olika aktiviteter som tillför verkligt värde för samhället.

Fokus på hållbarhet under hela livscykeln

För att exemplifiera fokuserar Hankook på den hållbara värdekedjan. Under år 2018 släppte Hankook sin E-Circle-förklaring, som inkluderar en strategi för hållbara materialtekniker. Företagets policy för hållbart naturgummi som lanserades samtidigt uppdaterades 2021 i samklang med Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR)-manualen. Förutom att sträva efter en mer hållbar värdekedja och minskad miljöpåverkan från produkterna under hela livscykeln, fortsätter Hankook att ge donationer för att stödja lokala sociala institutioners rörlighet.

"Vi är stolta över denna välkända utmärkelse för hållbart agerande. Priset är ett bevis på vårt engagemang för en mer hållbar framtid”, säger Sooil Lee, verkställande direktör och koncernchef för Hankook. "För att ytterligare driva vår tillväxt som ett globalt däckföretag planerar vi att stärka våra sociala, miljömässiga och finansiella aktiviteter globalt."

Exempel på projekt för mer hållbar produktion av naturgummi

Ett exempel på Hankooks engagemang för hållbar naturgummiproduktion är löftet att ställa totalt 6 000 liter myrsyra till förfogande för fler än 100 producenter i Indonesien. Myrsyra används som ett miljövänligt koaguleringsmedel vid gummitillverkningen, vilket bidrar till ökad säkerhet under arbetet och hälsoskydd. Andra koaguleringsmedel stressar vegetationen och medför vattenföroreningar, vilket kan hota den biologiska mångfalden i våtmarker. Däckindustrin använder cirka 70 procent av det naturgummi som produceras över hela världen. Cirka 85 procent av produktionen genereras av småbrukare i Sydostasien.

Däcktillverkaren är dessutom delaktig i ett blockkedje-baserat projekt om spårbarhet och hållbarhet av naturgummi. ‘PROJECT TREE’ från det internationella handelsföretaget ITOCHU Corporation, är det första steget för att etablera spårbarhet i naturgummiindustrin med hjälp av blockkedje-teknik. Hankook strävar efter att tillsammans med sina partners i leveranskedjan förbättra livskvaliteten för naturgummiproducenter, öka kvaliteten på naturgummi och minimera miljöpåverkan.

Hankook tillverkar innovativa och testvinnande radialdäck av högsta kvalitet inom premiumsegmentet för personbilar, SUV:ar, terrängbilar, lätta lastbilar, husbilar, lastbilar, bussar och bilsport (bana/rally).

Företaget investerar löpande i forskning och utveckling för att alltid kunna erbjuda kunderna högsta kvalitet i kombination med den senaste teknologin. Vid företagets fem utvecklingscentra och åtta fabriker världen över utvecklas och produceras däcklösningar, som är speciellt anpassade för de regionala marknadernas krav och behov. I Europa sker däckutvecklingen för lokala marknader samt leverans av originalutrustning till ledande europeiska fordonstillverkare vid Hankooks teknikcentrum i Hannover, Tyskland. Tillverkning sker bl.a. i den ultramoderna Europa-fabriken i Rácalmás, Ungern, som invigdes år 2007 och som byggs ut löpande. Idag tillverkar de drygt 3 000 anställda upp till 19 miljoner däck om året till personbilar, SUV:ar och lätta lastbilar.

Hankooks Europa- och Tysklands-säte ligger i Neu-Isenburg i närheten av Frankfurt am Main. I Europa har Hankook ett antal filialer: Frankrike, Italien, Nederländerna, Österrike, Polen, Ryssland, Serbien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Ukraina och Ungern. Hankooks däck säljs direkt via regionala distributörer till ytterligare europeiska länder. Idag har företaget ca 20 000 anställda och levererar sina produkter till drygt 180 länder. Ledande fordonstillverkare förlitar sig på Hankook som originalutrustningsleverantör av däck. Runt 34 % av den globala omsättningen hänför sig till Europa och OSS. Sedan 2016 är Hankook Tire representerat i ansedda Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World).


Mer information återfinns på www.hankooktire-mediacenter.com eller www.hankooktire.com


Hankook Tire Europe GmbH | Corporate Communications Europe/CIS | Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg | Germany

all press releases

Prenumerera på pressmeddelanden

Kontakter

Silfversparre

Christine Silfversparre

Marketing Manager Nordics

Phone: +46733251539

Christine.silfversparrethou-shalt-not-spamhankooktire.se

Nedladdningar

related files
TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobject (1 items)
  0000000051de88a600000000200153f0 => GeorgRinger\News\Domain\Model\FileReferenceprototypemodified entity (uid=72231, pid=1032)
   uidLocal => protected66149 (integer)
   title => protectedNULL
   description => protectedNULL
   alternative => protectedNULL
   link => protected'' (0 chars)
   showinpreview => protected0 (integer)
   originalResource => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\FileReferenceprototypeobject
     propertiesOfFileReference => protectedarray(35 items)
      uid => 72231 (integer)
      pid => 1032 (integer)
      tstamp => 1648490426 (integer)
      crdate => 1648490426 (integer)
      cruser_id => 8 (integer)
      sorting => 0 (integer)
      deleted => 0 (integer)
      hidden => 0 (integer)
      t3ver_oid => 0 (integer)
      t3ver_id => 0 (integer)
      t3ver_wsid => 0 (integer)
      t3ver_label => '' (0 chars)
      t3ver_state => 0 (integer)
      t3ver_stage => 0 (integer)
      t3ver_count => 0 (integer)
      t3ver_tstamp => 0 (integer)
      t3ver_move_id => 0 (integer)
      t3_origuid => 0 (integer)
      sys_language_uid => 10 (integer)
      l10n_parent => 0 (integer)
      l10n_diffsource => '' (0 chars)
      uid_local => 66149 (integer)
      uid_foreign => 8256 (integer)
      tablenames => 'tx_news_domain_model_news' (25 chars)
      fieldname => 'fal_related_files' (17 chars)
      sorting_foreign => 1 (integer)
      table_local => 'sys_file' (8 chars)
      title => NULL
      description => NULL
      alternative => NULL
      link => '' (0 chars)
      crop => '' (0 chars)
      autoplay => 0 (integer)
      showinpreview => 0 (integer)
      l10n_state => NULL
     uidOfFileReference => protectedNULL
     name => protectedNULL
     originalFile => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\Fileprototypeobject
      metaDataLoaded => protectedTRUE
      metaDataProperties => protectedarray(60 items)
        uid => 63787 (integer)
        pid => 0 (integer)
        tstamp => 1648231532 (integer)
        crdate => 1648231532 (integer)
        cruser_id => 8 (integer)
        sys_language_uid => 0 (integer)
        l10n_parent => 0 (integer)
        l10n_diffsource => '' (0 chars)
        t3ver_oid => 0 (integer)
        t3ver_id => 0 (integer)
        t3ver_wsid => 0 (integer)
        t3ver_label => '' (0 chars)
        t3ver_state => 0 (integer)
        t3ver_stage => 0 (integer)
        t3ver_count => 0 (integer)
        t3ver_tstamp => 0 (integer)
        t3ver_move_id => 0 (integer)
        t3_origuid => 0 (integer)
        file => 66149 (integer)
        title => NULL
        width => 0 (integer)
        height => 0 (integer)
        description => NULL
        alternative => NULL
        categories => 0 (integer)
        visible => 1 (integer)
        status => '' (0 chars)
        keywords => NULL
        caption => NULL
        creator_tool => 'Microsoft Office Word' (21 chars)
        download_name => '' (0 chars)
        creator => 'HK043' (5 chars)
        publisher => '' (0 chars)
        source => '' (0 chars)
        copyright => '' (0 chars)
        location_country => '' (0 chars)
        location_region => '' (0 chars)
        location_city => '' (0 chars)
        latitude => '0.00000000000000' (16 chars)
        longitude => '0.00000000000000' (16 chars)
        ranking => 0 (integer)
        content_creation_date => 1646395020 (integer)
        content_modification_date => 1648230540 (integer)
        note => NULL
        unit => '' (0 chars)
        duration => 0 (double)
        color_space => '' (0 chars)
        pages => 3 (integer)
        language => '' (0 chars)
        fe_groups => NULL
        camera_make => '' (0 chars)
        camera_model => '' (0 chars)
        camera_lens => '' (0 chars)
        shutter_speed => '' (0 chars)
        focal_length => 0 (double)
        exposure_bias => '' (0 chars)
        white_balance_mode => '' (0 chars)
        iso_speed => 0 (integer)
        aperture => 0 (double)
        l10n_state => NULL
      indexingInProgress => protectedFALSE
      updatedProperties => protectedarray(empty)
      properties => protectedarray(15 items)
        uid => 66149 (integer)
        pid => 0 (integer)
        missing => 0 (integer)
        type => '5' (1 chars)
        storage => 1 (integer)
        identifier => '/user_upload/MediaCenter/pressreleases/2022/03/20220328_SP_Gobal_Gold_Class/
                  doc/20220328_SV_Hankook_Awarded_SP_Global_Gold_Class_for_Sustainability.docx
' (152 chars) identifier_hash => '5d7518141ebe58177308ce8fc4f5fc3cc6e510b2' (40 chars) extension => 'docx' (4 chars) mime_type => 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (71 chars) name => '20220328_SV_Hankook_Awarded_SP_Global_Gold_Class_for_Sustainability.docx' (72 chars) sha1 => 'a05fcac02b5cef0ee0331321d060c7d16bda81af' (40 chars) size => 70634 (integer) creation_date => 1648231532 (integer) modification_date => 1648231532 (integer) folder_hash => 'ee14ac24765c21168e2ec425335ce81f30ef7682' (40 chars)
storage => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorageprototypeobject driver => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriverprototypeobject absoluteBasePath => protected'/var/www/vhosts/stage.hankooktire-mediacenter.com/webseiten/typo3_htmc_live/
                     fileadmin/
' (86 chars) supportedHashAlgorithms => protectedarray(2 items) 0 => 'sha1' (4 chars) 1 => 'md5' (3 chars) baseUri => protected'fileadmin/' (10 chars) mappingFolderNameToRole => protectedarray(3 items) _recycler_ => 'recycler' (8 chars) _temp_ => 'temporary' (9 chars) user_upload => 'userupload' (10 chars) charsetConversion => protectedNULL capabilities => protected7 (integer) storageUid => protected1 (integer) configuration => protectedarray(3 items) basePath => 'fileadmin/' (10 chars) pathType => 'relative' (8 chars) caseSensitive => '1' (1 chars)
storageRecord => protectedarray(17 items) uid => 1 (integer) pid => 0 (integer) tstamp => 1472200277 (integer) crdate => 1469120794 (integer) cruser_id => 0 (integer) deleted => 0 (integer) name => 'fileadmin/ (auto-created)' (25 chars) description => 'This is the local fileadmin/ directory. This storage mount has been created
                     automatically by TYPO3.
' (99 chars) driver => 'Local' (5 chars) configuration => ' <
                     data>
                     
                     fileadmin/
relative
                     

                      1
                     nguage>
' (583 chars) is_default => 1 (integer) is_browsable => 1 (integer) is_public => 1 (integer) is_writable => 1 (integer) is_online => 1 (integer) auto_extract_metadata => 1 (integer) processingfolder => NULL
configuration => protectedarray(3 items) basePath => 'fileadmin/' (10 chars) pathType => 'relative' (8 chars) caseSensitive => '1' (1 chars) fileProcessingService => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\Service\FileProcessingServiceprototypeobject storage => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorageprototypeobjectsee above driver => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriverprototypeobjectsee above signalSlotDispatcher => protectedTYPO3\CMS\Extbase\SignalSlot\Dispatchersingletonobject isInitialized => protectedTRUE objectManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManagersingletonobjectfiltered slots => protectedarray(11 items) TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceFactory => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage => array(10 items)max depth TYPO3\CMS\Extensionmanager\Utility\InstallUtility => array(3 items)max depth TYPO3\CMS\Install\Service\SqlExpectedSchemaService => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Core\Resource\Index\MetaDataRepository => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Backend\LoginProvider\UsernamePasswordLoginProvider => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Core\Tree\TableConfiguration\DatabaseTreeDataProvider => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Extensionmanager\ViewHelpers\ProcessAvailableActionsViewHelper => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Form\Domain\Builder\FormBuilder => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Core\Utility\ExtensionManagementUtility => array(1 item)max depth TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\Backend => array(1 item)max depth logger => protectedTYPO3\CMS\Core\Log\Loggerprototypeobject name => protected'TYPO3.CMS.Core.Resource.Service.FileProcessingService' (53 chars) minimumLogLevel => protected4 (integer) writers => protectedarray(5 items) 0 => array(1 item)max depth 1 => array(1 item)max depth 2 => array(1 item)max depth 3 => array(1 item)max depth 4 => array(1 item)max depth processors => protectedarray(empty) evaluatePermissions => protectedFALSE fileMounts => protectedarray(empty) userPermissions => protectedarray(empty) capabilities => protected7 (integer) signalSlotDispatcher => protectedTYPO3\CMS\Extbase\SignalSlot\Dispatchersingletonobjectsee above processingFolder => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\Folderprototypeobject storage => protectedTYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorageprototypeobjectsee above identifier => protected'/_processed_/' (13 chars) name => protected'_processed_' (11 chars) fileAndFolderNameFilters => protectedarray(empty) processingFolders => protectedarray(1 item) 0 => TYPO3\CMS\Core\Resource\Folderprototypeobjectsee above isOnline => protectedTRUE isDefault => protectedTRUE fileAndFolderNameFilters => protectedarray(1 item) 0 => array(2 items) 0 => 'TYPO3\CMS\Core\Resource\Filter\FileNameFilter' (45 chars) 1 => 'filterHiddenFilesAndFolders' (27 chars)
identifier => protected'/user_upload/MediaCenter/pressreleases/2022/03/20220328_SP_Gobal_Gold_Class/
               doc/20220328_SV_Hankook_Awarded_SP_Global_Gold_Class_for_Sustainability.docx
' (152 chars) name => protected'20220328_SV_Hankook_Awarded_SP_Global_Gold_Class_for_Sustainability.docx' (72 chars) deleted => protectedFALSE
mergedProperties => protectedarray(86 items) uid => 72231 (integer) pid => 1032 (integer) tstamp => 1648490426 (integer) crdate => 1648490426 (integer) cruser_id => 8 (integer) sorting => 0 (integer) deleted => 0 (integer) hidden => 0 (integer) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_label => '' (0 chars) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) t3_origuid => 0 (integer) sys_language_uid => 10 (integer) l10n_parent => 0 (integer) l10n_diffsource => '' (0 chars) uid_local => 66149 (integer) uid_foreign => 8256 (integer) tablenames => 'tx_news_domain_model_news' (25 chars) fieldname => 'fal_related_files' (17 chars) sorting_foreign => 1 (integer) table_local => 'sys_file' (8 chars) title => NULL description => NULL alternative => NULL link => '' (0 chars) crop => '' (0 chars) autoplay => 0 (integer) showinpreview => 0 (integer) l10n_state => NULL missing => 0 (integer) type => '5' (1 chars) storage => 1 (integer) identifier => '/user_upload/MediaCenter/pressreleases/2022/03/20220328_SP_Gobal_Gold_Class/
               doc/20220328_SV_Hankook_Awarded_SP_Global_Gold_Class_for_Sustainability.docx
' (152 chars) identifier_hash => '5d7518141ebe58177308ce8fc4f5fc3cc6e510b2' (40 chars) extension => 'docx' (4 chars) mime_type => 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document' (71 chars) name => '20220328_SV_Hankook_Awarded_SP_Global_Gold_Class_for_Sustainability.docx' (72 chars) sha1 => 'a05fcac02b5cef0ee0331321d060c7d16bda81af' (40 chars) size => 70634 (integer) creation_date => 1648231532 (integer) modification_date => 1648231532 (integer) folder_hash => 'ee14ac24765c21168e2ec425335ce81f30ef7682' (40 chars) file => 66149 (integer) width => 0 (integer) height => 0 (integer) categories => 0 (integer) visible => 1 (integer) status => '' (0 chars) keywords => NULL caption => NULL creator_tool => 'Microsoft Office Word' (21 chars) download_name => '' (0 chars) creator => 'HK043' (5 chars) publisher => '' (0 chars) source => '' (0 chars) copyright => '' (0 chars) location_country => '' (0 chars) location_region => '' (0 chars) location_city => '' (0 chars) latitude => '0.00000000000000' (16 chars) longitude => '0.00000000000000' (16 chars) ranking => 0 (integer) content_creation_date => 1646395020 (integer) content_modification_date => 1648230540 (integer) note => NULL unit => '' (0 chars) duration => 0 (double) color_space => '' (0 chars) pages => 3 (integer) language => '' (0 chars) fe_groups => NULL camera_make => '' (0 chars) camera_model => '' (0 chars) camera_lens => '' (0 chars) shutter_speed => '' (0 chars) focal_length => 0 (double) exposure_bias => '' (0 chars) white_balance_mode => '' (0 chars) iso_speed => 0 (integer) aperture => 0 (double)
modified uid => protected72231 (integer) _localizedUid => protected72231 (integer)modified _languageUid => protected10 (integer)modified _versionedUid => protected72231 (integer)modified pid => protected1032 (integer)
Hankook har belönats med ‘S&P Global Gold Class’ för utmärkt hållbarhet

Hankook was awarded the “S&P Global Gold Class” by US financial services provider S&P Global in its Sustainability Yearbook 2022

File size: 7 MB

Hankook har belönats med ‘S&P Global Gold Class’ för utmärkt hållbarhet

Hankook was awarded the “S&P Global Gold Class” by US financial services provider S&P Global in its Sustainability Yearbook 2022

File size: 947 KB

Hankook har belönats med ‘S&P Global Gold Class’ för utmärkt hållbarhet

Hankook to provide eco-friendly coagulants to Indonesia’s natural rubber suppliers.

File size: 910 KB