Pressmeddelande

  • Företag

Hankook & Company-gruppen planerar majoritetsägande i Hanon Systems

  • Hankook & Company-gruppen vill säkerställa en andel på 50,53 procentgenom att köpa ytterligare andelar i Hanon Systems till ett värde av 1,733 biljoner KRW (1,172 miljarder Euro).
  • Företaget undertecknade en avsiktsförklaring tillsammans med det privata investmentbolaget Hahn & Company den 3 maj efter ett beslut i ledningsgruppen
  • Hankook & Company-gruppens styrelseordförande Hyunbum Cho accelererar omvandlingen av gruppen till ett högteknologiföretag
  • Hankook & Company gruppen förväntar sig att i framtiden tillhöra till de 30 största företagen i Korea med en balansomslutning på 26 biljoner KRW (17,579 miljarder Euro) och har som mål att år 2030 ha en total omsättning på 30 biljoner KRW (20,283 miljarder Euro).
Hankook & Company-gruppen planerar majoritetsägande i Hanon Systems

Seoul, Korea/Neu-Isenburg, Tyskland, 17. maj 2024 – Hankook & Company-gruppen (före detta Hankook Tire Group) accelererar sin omvandling till ett globalt högteknologiskt företag genom förvärvet av ytterligare andelar i Hanon Systems– världens näst största företag för termo- och energistyrningslösningar för fordon. Övertagandet ska vara genomfört via Hankook Tire & Technology (Hankook Tire) fram till slutet av året och göra gruppen till ett av de 30 största företagen i Korea.

Den 3 maj beslutade Hankook Tire på ett ledningsgruppsmöte, i sin egenskap av centralt dotterbolag till Hankook & Company-gruppen, att förvärva Private Equity-företaget Hahn & Companys 25-procentiga andel i Hanon Systems och 12,2 procent av de nya aktierna, som kommer att utges inom ramen för en nyemission på totalt 1,733 biljoner KRW (1,172 miljarder Euro). Beslutet utmynnade i ”Avsiktförklaringen om investering i Hanon Systems“.

Efter att ha avslutat övertagandet kommer Hankook & Company att inneha en andel på 50,53 procent av Hanon Systems och i sin egenskap av störste aktieägare överta managementrättigheterna. Gruppen förvärvade redan år 2014 en andel på 19,49 procent för 1,08 biljoner KRW (730,2 miljoner Euro) i Hanon Systems. I och med denna ökade ägarandel kommer gruppen att investera totalt 2,8 biljoner KRW (1,893 miljarder Euro) i förvärvet av Hanon Systems.

Hankook & Companys övertagande av Hanon Systems är höjdpunkten i en tillväxtstrategi, som lades fast av styrelseordförande Hyunbum Cho för nästan tio år sedan med blick mot den framtida eran av elfordon. Redan år 2014 förvärvade företaget under styrelseordförande Cho för första gången en andel i Hanon Systems (tidigare Halla Visteon Climate Control), varvid styrelseordföranden fastställde Hankooks roll som föregångare vid elektrifieringen av mobiliteten. Cho utformade den nya generationens affärsmodell, som kombinerar världsledande teknologier för däck och termostyrningssystem (TMS) för fordon.

Cho identifierade redan under loppet av det föregående årtiondet Hanon Systems unika teknologi och tillväxtpotential. Istället för att förvärva företaget med temporära storinvesteringar för att säkra det egna kapitalet och att överta managementansvaret, vilket är en vanlig ansats som konglomerat och Private Equity-fonder använder sig av, har Hankook & Company gruppen minimerat risken i samband med övertagandet genom att grundligt och under en längre tid studera teknologigrunderna, managementstrategin och företagskulturen inom Hanon Systems. Genom kombinationen med gruppens tillväxt-DNA har Hankook & Company gruppen utvecklat en differentierad strategi för att lyfta fram Hanon Systems såsom ett nyckelföretag i den nya elfordonseran.

Genom att överta Hanon Systems kommer Hankook & Company gruppen att accelerera sin framtida dynamiska tillväxt, både kvantitativt och kvalitativt. Genom att förvärva ytterligare kärnkomponenter för elfordon, utöver däck, batterier och termostyrningssystem kommer gruppen att bli ett ledande högteknologiskt företag i framtidens mobilitet.

Genom att ha utvecklat den kompletta däckserien Hankook iON har företaget sedan lanseringen 2022 utvecklats till världens ledande däckfabrikat för elfordon. Hanon Systems utvidgar därutöver sina samarbeten med viktiga elfordonsmärken baserat på sin branschledande TMS-teknologi för elfordon. Hankook Tire räknar med att bygga ut sin affärsportfölj ytterligare genom att, utöver däckprodukter, som på ett avgörande sätt drivit gruppens tillväxt framåt, i högre grad också kommer att erbjuda TMS-lösningar.

Hankook & Company räknar med att ha avslutat övertagandet av Hanon fram till årets slut, under förutsättning att alla erforderliga förfaranden kan avslutas innan dess. Efter att övertagandet avslutats kommer Hankook & Company gruppen ha en balansomslutning på 26 biljoner KRW (17,579 miljarder Euro) och därmed höra till de 30 största företagen i Sydkorea.

”Genom att överta Hanon Systems managementrättigheter kommer Hankook & Company vara en leverantör av flera avgörande teknologier i elfordonseran, inklusive TMS-teknologi och bildäck. Hankook & Company gruppen eftersträvar fram till 2030 att uppnå en omsättning på 30 biljoner KRW (20,283 miljarder Euro) genom att bygga ut ytterligare affärsområden baserade på framtida teknologier, som går utöver bilindustrin.“, förklarar styrelseordförande Cho.

Hanon Systems är världens näst största företag inom området TMS för elfordon, alltifrån komplett design och till leverans av komponenter. I sin egenskap av ledande aktör för TMS-lösningar torde Hanon Systems få en kraftig tillväxt framöver. Grunden för det är en omfattande teknologisk konkurrenskraft inom sådana områden som kompressorer, integrerade moduler för köldmedel och köldvätska och TMS för en effektiv styrning av batterieffekten hos elfordon, vars prestanda i hög grad beror på inomhus- och utomhustemperaturerna.

År 2023 hade Hanon Systems en omsättning på 9,5593 biljoner KRW (6,463 miljarder Euro). Med 53 produktionsanläggningar i 21 länder och tre teknologi-innovationscentra forskar och utvecklar företaget intensivt inom teknologier, som är viktiga för elfordon, såsom elektriska kompressorer och värmepumpar. Företaget använder sig av den bästa teknologiska kompetensen i branschen och bygger löpande ut sina samarbeten med världens ledande biltillverkare, såsom Hyundai Motor Group, Volkswagen, BMW och Mercedes-Benz.

(Växelkurs 1.479,06 KRW / EUR enl. Korea Exchange Bank för den 3 maj 2024)

Hankook tillverkar innovativa och prisbelönta däck av högsta kvalitet inom premiumsegmentet för personbilar, SUV:ar, terrängbilar, lätta lastbilar, husbilar, lastbilar, bussar samt motorsport (tävling på banor och sträckor bantävlingar/rallytävlingar).

Företaget investerar löpande i forskning och utveckling för att alltid kunna erbjuda kunderna högsta kvalitet i kombination med den senaste teknologin. Vid företagets fem utvecklingscentra och åtta fabriker världen över utvecklas och produceras däcklösningar, som är speciellt anpassade för de regionala marknadernas krav och behov. I Europa sker däckutvecklingen för lokala marknader samt leverans av originalutrustning till ledande europeiska fordonstillverkare vid Hankooks teknikcentrum i Hannover, Tyskland. Tillverkning sker bland annat i den toppmoderna Europa-fabriken i Rácalmás, Ungern, som invigdes år 2007 och som byggs ut löpande.

Hankooks Europa- och Tysklands-säte ligger i Neu-Isenburg i närheten av Frankfurt am Main. Tillverkaren har ytterligare filialer i flera europeiska länder och säljer sina produkter genom regionala distributörer på andra lokala marknader. Idag har företaget cirka 20 000 anställda och levererar sina produkter till drygt 160 länder. Företaget har valts ut som teknologisk partner och exklusiv däckleverantör till Generation 3 för FIA ABB Formula E World Championship, med start år 2023. Ledande fordonstillverkare förlitar sig på Hankook som originalutrustningsleverantör av däck. Runt 38 % av den globala omsättningen hänför sig till Europa. Hankook Tire uppmärksammades av Dow Jones Sustainability Korea Index (DJSI) redan år 2011 och har sedan år 2016 representerats i Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World).


Mer information återfinns på www.hankooktire-mediacenter.com eller www.hankooktire.com

Hankook Tire Europe GmbH | Marketing Communications Europe | Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg | Germany

Alla pressmeddelanden

Nedladdningar

Hankook & Company-gruppen planerar majoritetsägande i Hanon Systems

File size: 733 KB

Kontakter

Silfversparre

Christine Silfversparre

Marketing Manager Nordics

+46733251539

Prenumerera på pressreleaser från Hankook