Dataintegritetspolicy

Tack för att du besöker vår webbplats www.hankooktire-mediacenter.com och för ditt intresse för vårt företag. Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Personuppgifter är uppgifter om personliga eller sakliga förhållanden avseende en bestämd eller bestämbar fysisk person. Hit hör bl.a. information som namn, adress, telefonnummer och födelsedatum, men även alla andra uppgifter som kan hänföras till en identifierbar person.

Eftersom dessa data åtnjuter ett särskilt skydd, samlas de in av oss endast i den omfattning det är nödvändigt för tillhandahållandet av vår webbplats och för fullgörandet av våra tjänster. Nedan beskriver vi vilka personuppgifter som vi registrerar under ditt besök på vår webbplats, och hur vi använder den.

Vår dataintegritetspraxis harmonierar med föreskrifterna i (den tyska) dataskyddslagstiftningen (BDSG) och (den tyska) telemedialagstiftningen (TMG) samt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter endast om detta är nödvändigt för att funktionsmässigt tillhandahålla denna webbplats och vårt innehåll och tjänster, samt för handläggning av förfrågningar och ev. för hantering av beställningar/avtal, dock endast om det finns ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 S.1 lit. f GDPR eller om annan samtyckeskomponent föreligger. Endast om du i förväg har givit ditt specifika samtycke använder vi dina uppgifter även i andra syften som anges exakt i samtycket, t.ex. för utskick av annonsmaterial via nyhetsbrev.

 

1. Personuppgiftsansvarig enligt art. 4 nr 7 GDPR

Personuppgiftsansvarig enligt GDPR och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsrättsliga bestämmelser är:

Hankook Tire Europe GmbH

Siemensstrasse 14

63263 Neu-Isenburg

E-post: europethou-shalt-not-spamhankook-media.eu

Tel.: +49(0)6102 - 8149 -0

Fax: +49(0)6102 - 8149 - 100

 

2. Dataskyddsombudets namn och adress

E-post: dpo.hkthou-shalt-not-spameukogroup.de

 

3. Tillhandahållande av webbplatsen och generering av loggfiler

Vid varje anrop av vår webbplats registreras data och information om den anropande datorns datorsystem automatiskt av vårt system. Följande data samlas in:

- Omfattning av behandlingen av data

(1) Information om läsartyp och använd version

(2) Den anropande enhetens operativsystem

(3) Den anropande enhetens IP-adress

(4) Datum och klockslag för åtkomsten

(5) Webbplatser och resurser (bilder, filer, annat sidinnehåll) som har anropats på vår webbplats.

(6) Webbplatser varifrån användarens system kom till vår webbplats (Referrer-Tracking)

Dessa data lagras i vårt systems loggfiler. En lagring av dessa data tillsammans med en viss användares personuppgifter äger inte rum, vilket gör att enskilda webbplatsbesökare inte identifieras.

  • Rättslig grund för behandling av personuppgifter
   art. 6 avsn.1 lit.f GDPR (berättigat intresse). Vårt berättigade intresse består i att säkerställa det syfte som beskrivs nedan.
  • Syfte med databehandlingen
   Loggning äger rum för att upprätthålla kompatibiliteten hos vår webbplats för så många besökare som möjligt och för att bekämpa missbruk och åtgärda störningar. I det avseende är det nödvändigt att logga den anropande datorns tekniska data så att vi kan reagera så tidigt som möjligt på bildpresentationsfel, angrepp på våra IT-system och/eller fel i funktionaliteten hos vår webbplats. Dessutom används data för att optimera webbplatsen och för att generellt trygga säkerheten hos våra IT-system.
  • Lagringstid
   Ovannämnda tekniska data raderas när de inte längre behövs för att säkerställa kompatibiliteten hos webbplatsen för alla besökare, dock senast 3 månader efter anropet av vår webbplats.
  • Möjlighet till invändning och rättelse
   Möjligheterna att göra invändningar och föranleda åtgärder rättar sig efter de generella regler om dataskyddsrättslig invändningsrätt och raderingskrav vilka beskrivs nedan i denna dataintegritetspolicy

 

4. Särskilda funktioner på webbplatsen

På vår webbplats finns ett antal olika funktioner. När de används samlar vi in, behandlar och lagrar personuppgifter. Nedan beskriver vi vad som händer med dessa uppgifter.

 • Formulär för registrering till nyhetsbrevet:

- Omfattning av behandlingen av data

De data som du anger i våra kontaktformulär.

- Rättslig grund för behandling av personuppgifter

art. 6 avsn.1 lit. a GDPR (tyst medgivande)

-   Databehandlingssyfte
De data som har registrerats via registreringsmasken för vårt nyhetsbrev används av oss endast för utskick av vårt nyhetsbrev, där vi informerar om vår verksamhet och om nyheter, i synnerhet aktuella aktiviteter och produkter från Hankook Tire samt om pressarrangemang. Efter registreringen skickar vi ett bekräftande e-postmeddelande, vilket innehåller en länk som du måste klicka på för att avsluta registreringen för nyhetsbrevet (Double-Opt-In).

- Lagringstid
Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på den avregistreringslänk som finns i varje nyhetsbrev. Dina uppgifter raderas omedelbart inom sju dagar efter avregistreringen. Även vid en oavslutad registrering raderas dina data omedelbart inom sju dagar. Vi förbehåller oss rätten till radering utan uppgivande av skäl och utan information dessförinnan eller därefter.

- Utvärdering av nyhetsbrev
I syfte att göra statistiska utvärderingar av nyhetsbrevet analyserar vi anropen av nycketsbrevet och klickningar på de länkar som det innehåller. För denna analys innehåller de utskickade e-postmeddelandena s.k. web-beacons resp. tracking-pixels som utgör enkelpixliga bildfiler som lagras på vår webbplats. Även länkarna i nyhetsbrevet innehåller en ID med vars hjälp man kan utvärdera hur ofta länkarna i nyhetsbrevet har klickats på. Data lagras rent statistiskt och anonymt och har inte kopplingar till enskilda nyhetsbrevsmottagare.
En sådan utvärdering kan inte göras om du har som standard deaktiverat visning av bilder i ditt e-postprogram. I ett sådant fall visas inte nyhetsbrevet fullt ut, och du kan ev. inte använda alla funktioner. Om du vill visa bilderna manuellt eller klicka på länkar i nyhetsbrevet genomförs ovannämnda analys.

-    Uppdragsbearbetning
I tillhandahållandet av nyhetsbrevet samarbetar vi med tjänsteleverantörer som stödjer oss vid dataunderhållet och nyhetsbrevsutskicket. De data som du har lämnat vid nyhetsbrevsregistreringen vidarebefordras i ovannämnda syften till LZ Media GmbH & Co. KG, Markstrasse 26, 67655 Kaiserslautern och till ma-x Gesellschaft für neue Medien, Kommunikation, Training mbH, Kirchwies 4, 66119 Saarbrücken. Behandlingen av dina uppgifter genom dessa företag sker på basis av avtal om uppdragsbearbetning enligt art. 28 GDPR, vilka utgör den rättsliga grunden för vidarebefordran av uppgifterna till dessa företag.

- Möjlighet till invändning och rättelse
Möjligheterna att göra invändningar och föranleda åtgärder rättar sig efter de generella regler om dataskyddsrättslig invändningsrätt och raderingskrav vilka beskrivs nedan i denna dataintegritetspolicy.

 

 •  Kontaktformulär:

- Omfattning av behandling av personuppgifter

De data som du anger i våra kontaktformulär.

- Rättslig grund för behandling av personuppgifter

 1 lit. a GDPR (tyst samtycke)

- Databehandlingssyfte

De data som har registrerats via vårt (våra) kontaktformulär används av oss endast för handläggning av den konkreta kontaktförfrågning som kommer in via kontaktformuläret.

- Lagringstid

Efter handläggning av din förfrågning raderas de insamlade data omedelbart, såvida inte lagstadgade arkiveringstider säger annat.

- Möjlighet till invändning och rättelse

Möjligheterna till invändning och rättelse rättar sig efter de generella regler om dataskyddsrättslig invändningsrätt och raderingskrav vilka beskrivs nedan i denna dataintegritetspolicy.

5. Statistisk utvärdering av besöken på denna webbplats - Webtracker

Vi samlar in, behandlar och lagrar följande data vid anrop av denna webbplats eller enskilda filer på webbplatsen: IP-adress, den webbplats varifrån filen anropades, namn på filen, datum och klockslag för anropet, överförd datavolym samt indikering på resultatet av anropet (s.k. webblogg). Vi använder dessa åtkomstuppgifter endast i anonymiserad form för att kunna förbättra vår webbplats samt i statistiksyften.

Vi använder också följande webtrackers för analys av besöken på webbplatsen:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing

  På vår webbplats använder vi en webtracking-tjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (nedan: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing). Inom ramen för webtrackingen använder Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing cookies som lagras i din dator och som möjliggör en analys av användningen av vår webbplats och dina surfvanor (s.k. spårning (tracking)). Vi genomför denna analys på basis av tracking-tjänsten från Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing i syfte att optimera vår webbplats och göra den mer tillgänglig. . Inom ramen för användningen av vår webbplats kommer data, i synnerhet din IP-adress och dina användaraktiviteter, till servrar tillhörande Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing och behandlas och lagras utanför EU, t.ex. i USA. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 Abs.1 lit. a GDPR. Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se www.privacyshield.gov/list ). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i dataintegritetspolicyn från Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing: www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Du kan förhindra registrering och spridning av personuppgifterna (i synnerhet din IP-adress) samt behandling av dessa uppgifter genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare, installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com) eller aktivera inställningen ”Do Not Track” i din webbeläsare.

   

 • Google-Analytics

  - Omfattning av behandling av personuppgifter


  På vår webbplats använder vi webtracking-tjänsten från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,  94043 Mountain View, USA (nedan: Google-Analytics). Inom ramen för webtrackingen använder Google-Analytics cookies som lagras i din dator och som möjliggör en analys av användningen av vår webbplats och dina surfvanor (s.k. spårning (tracking)). Vi genomför denna analys på basis av tracking-tjänsten från Google-Analytics i syfte att optimera vår webbplats och göra den mer tillgänglig. Inom ramen för användningen av vår webbplats kommer data, i synnerhet din IP-adress och dina användaraktiviteter, till servrar tillhörande Google LLC och behandlas och lagras utanför EU, t.ex. i USA.

  EU-kommissionen har fastställt att det i USA kan råda en rimlig dataskyddsnivå om det databehandlande företaget har åtagit sig att följa US-EU Privacy Shield-avtalet och att dataexporten till USA har utformats på ett tillförlitligt sätt. Med en aktivering av IP-anonymiseringen inom Google-Analytics‘ tracking-koder på denna webbplats kommer din IP-adress att anonymiseras av Google-Analytics före överföringen. Denna webbplats använder sig av en Google-Analytics-tracking-kod som har utökats med operanden gat._anonymizeIp(); i syfte att möjliggöra enbart en anonymiserad registrering av IP-adresser (s.k. IP masking)

  - Rättslig grund för behandling av personuppgifter


  art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR (samtycke), antingen inom ramen för registreringen på Google (öppnande av ett Google-konto och godkännande av de dataskyddshänvisningar som implementeras där) eller, om du inte är registrerad hos Google, genom ett explicit samtycke vid öppnandet av vår webbplats.

  - Databehandlingssyfte


  På vårt uppdrag använder Google denna information till att utvärdera ditt besök på denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och leverera andra tjänster till oss som har samband med webbplatsanvändningen och internetanvändningen. Den IP-adress som har överförts från din läsare inom ramen för Google Analytics kopplas inte ihop med andra data inom Google LLC.

  - Lagringstid


  Google lagrar de data som är relevanta för tillhandahållandet av Webtracking-funktionen så länge som krävs för att uppfylla den beställda webbtjänsten. Datainsamling och -lagring sker anonymiserat. Om det trots skulle finnas personreferenser kommer data att raderas omedelbart, om inte lagens bestämmelser om arkiveringsskyldigheter säger annat. I samtliga fall raderas data efter det att lagringsskyldigheten har slutat gälla.

  - Möjlighet till invändning och rättelse


  Du kan förhindra registrering och vidarebefordran av personuppgifterna till Google (i synnerhet din IP-adress) samt behandling av uppgifterna genom Google genom att du deaktiverar körningen av script-kod i din läsare, installerar en script-blockerare i din läsare (sådana finns t.ex. på www.noscript.net eller www.ghostery.com) eller aktivera inställningen ”Do Not Track” i din läsare. Dessutom kan du förhindra registreringen av de data som har genererats av Google-cookien som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google samt behandling av dessa data genom Google genom att du laddar ned och installerar den läsar-plug-in som finns på följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Du hittar säkerhets- och dataskyddsprinciperna från Google-Analytics på  http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

   

 • Facebook Connect / Login

  På vår webbplats använder vi en webtracking-tjänst från företaget Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 94024 Menlo Park, USA (nedan: Facebook Connect / Login). Inom ramen för webtrackingen använder / cookies som lagras i din dator och som möjliggör en analys av användningen av vår webbplats och dina surfvanor (s.k. spårning (tracking)). Vi genomför denna analys på basis av tracking-tjänsten från Facebook Connect / Login i syfte att optimera vår webbplats och göra den mer tillgänglig. Inom ramen för användningen av vår webbplats kommer data, i synnerhet din IP-adress och dina användaraktiviteter, till servrar tillhörande Facebook Connect / Login och behandlas och lagras utanför EU, t.ex. i USA. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 Abs.1 lit. a GDPR. Facebook Connect / Login har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i dataintegritetspolicyn från Facebook Connect / Login: https://www.facebook.com/privacy/explanation . Du kan förhindra registrering och spridning av personuppgifterna (i synnerhet din IP-adress) samt behandling av dessa uppgifter genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare, installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com ) eller aktivera inställningen ”Do Not Track” i din webbeläsare.

   

 • Google Tag Manager

  - Omfattning av behandling av personuppgifter


  På vår webbplats använder vi tjänsten från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,  94043 Mountain View, USA (nedan: Google Tag Manager). Google Tag Manager erbjuder en teknisk plattform för att med hjälp av s.k. taggar köra och styra andra webbtjänster och webtrackning-program på ett komprimerat sätt. I detta sammanhang lagrar Google Tag Manager cookies på din dator och analyserar dina surfvanor (s.k. spårning) om webtracking-verktyg utförs med Google-Tag-Manager. Dessa data som har skickats av taggar integrerade i Google-Tag-Manager sammanförs av Google Tag Manager under ett enhetligt användargränssnitt, lagras och behandlas. Alla integrerade ”taggar” listas särskilt i denna dataintegritetspolicy. Mer information om dataskyddet hos de verktyg som är integrerade i Google Tag Manager återfinns i resp. avsnitt i denna dataintegritetspolicy. Inom ramen för användningen av vår webbplats vid aktiverad integration av taggar från Google-Tag-Manager kommer data, i synnerhet din IP-adress och dina användaraktiviteter, till servrar tillhörande Google LLC och behandlas och lagras utanför EU, t.ex. i USA.
  EU-kommissionen har fastställt att det i USA kan råda en rimlig dataskyddsnivå om det databehandlande företaget har åtagit sig att följa US-EU Privacy Shield-avtalet och att dataexporten till USA har utformats på ett tillförlitligt sätt. Detta är fallet avseende Google LLC. Vad gäller de webbtjänster som har integrerats med Google Tag Manager gäller bestämmelserna i resp. avsnitt i denna dataintegritetspolicy. Genom IP-anonymisering av källkoden säkerställer de spårningsverktyg som används i Google Tag Manager att IP-adressen anonymiseras av Google Tag Manager före överföring. Härvid möjliggör Google Tag Manager endast anonymiserad registrering av IP-adresser (s.k. IP-masking).

  - Rättslig grund för behandling av personuppgifter


  art. 6 avsn. 1 lit.a GDPR, antingen inom ramen för registreringen på Google (öppnande av Google-konto och godkännande av de dataskyddshänvisningar som implementeras där) eller, om du inte är registrerad hos Google, genom ett explicit samtycke vid öppnandet av vår webbplats.

  - Databehandlingssyfte

  På vårt uppdrag använder Google denna information till att utvärdera ditt besök på denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och leverera andra tjänster till oss som har samband med webbplatsanvändningen och internetanvändningen. Den IP-adress som har överförts från din läsare inom ramen för Google Analytics kopplas inte ihop med andra data inom Google LLC.

  - Lagringstid

  Google lagrar de data som är relevanta för tillhandahållandet av Webtracking-funktionen så länge som krävs för att uppfylla den beställda webbtjänsten. Datainsamling och -lagring sker anonymiserat. Om det trots skulle finnas personreferenser kommer data att raderas omedelbart, om inte lagens bestämmelser om arkiveringsskyldigheter säger annat. I samtliga fall raderas data efter det att lagringsskyldigheten har slutat gälla.

  - Möjlighet till invändning och rättelse

  Du kan förhindra registrering och spridning av personuppgifterna till Google (i synnerhet din IP-adress) samt behandling av dessa uppgifter genom Google genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare, installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com) eller aktivera inställningen ”Do Not Track” i din webbeläsare. Dessutom kan du förhindra registreringen av de data som har genererats av Google-cookien som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google samt behandling av dessa data genom Google genom att du laddar ned och installerar den läsar-plug-in som finns på följande länk ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). Du hittar säkerhets- och dataskyddsprinciperna från Google-Analytics på  http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html .

 

 

6. Integration av externa webbtjänster och databehandling utanför EU

På vår webbplats använder vi aktivt Java-Script-innehåll från externa leverantörer, s.k. webbtjänster. Vid anrop av vår webbplats får dessa externa leverantörer ev. personuppgiftsinformation om ditt besök på vår webbplats. Härvid kan behandling av data eventuellt äga rum utanför EU. Du kan förhindra detta genom att installera en Java-Script-blockerare, t.ex. browser-plug-in 'NoScript' (www.noscript.net) eller deaktivera Java-Script i din läsare. Det kan dock innebära begränsningar av funktionerna på de webbplatser som du besöker.

Vi använder oss av följande externa webbtjänster:

 

 • Doubleclick
  På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (nedan: Doubleclick). Vi använder dessa data till att garantera full funktionalitet för vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till Doubleclick. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 Abs.1 lit. f GDPR. Det berättigade intresset är en felfri funktion hos webbplatsen. Doubleclick har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i dataintegritetspolicyn från Doubleclick: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom Doubleclick genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).
 • Google
  På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (nedan: Google). Vi använder dessa data till att garantera full funktionalitet för vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till Google. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 Abs.1 lit. f GDPR. Det berättigade intresset är en felfri funktion hos webbplatsen. Google har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i dataintegritetspolicyn från Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom Google genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).
 • Google Video
  På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (nedan: Google Video). Vi använder dessa data till att garantera full funktionalitet för vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till Google Video. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 Abs.1 lit. f GDPR. Det berättigade intresset är en felfri funktion hos webbplatsen. Google Video har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i Google Videos dataintegritetspolicy: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom Google Video genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).
 • Google-Apis
  På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (nedan: Google-Apis). Vi använder dessa data till att garantera full funktionalitet för vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till Google-Apis. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 Abs.1 lit. f GDPR. Det berättigade intresset är en felfri funktion hos webbplatsen. Google-Apis har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i Google-Apis: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom Google-Apis genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).
 • gstatic
  På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (nedan:). Vi använder dessa data till att garantera full funktionalitet för vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till gstatic. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 Abs.1 lit. f GDPR. Det berättigade intresset är en felfri funktion hos webbplatsen. Gstatic har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i dataintegritetspolicyn från gstatic: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom gstatic genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).
   
 • Youtube
  På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (nedan: Youtube). Vi använder dessa data till att garantera full funktionalitet för vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till Youtube. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 Abs.1 lit. f GDPR. Det berättigade intresset är en felfri funktion hos webbplatsen. YouTube har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i YouTubes dataintegritetspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom Youtube genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).
 • ytimg
  På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (nedan: ytimg). Vi använder dessa data till att garantera full funktionalitet för vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till ytimg. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 Abs.1 lit. f GDPR. Det berättigade intresset är en felfri funktion hos webbplatsen. ytimg har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i dataintegritetspolicyn från ytimg: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom ytimg genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).

   

   

 • ggpht.com
  På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (nedan:). Vi använder dessa data till att garantera full funktionalitet för vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till ggpht.com. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avsn.1 lit. f GDPR. Det berättigade intresset är en felfri funktion hos webbplatsen. ggpht.com har certifierat sig självt inom ramen för EU-US Privacy Shield-avtalet (se https://www.privacyshield.gov/list). Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i dataintegritetspolicyn från ggpht.com: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom ggpht.com genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).

   

 • website-check.de
  På vår webbplats används en webbtjänst från företaget Website-Check GmbH, Beethovenstrasse 24, 66111 Saarbrücken, DE (nedan: website-check.de). Vi använder dessa data till att garantera full funktionalitet för vår webbplats. I detta sammanhang kommer din läsare att ev. överföra personuppgifter till website-check.de. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avsn.1 lit. f GDPR (berättigat intresse). Det berättigade intresset är en felfri funktion hos webbplatsen. Data raderas så snart som syftet med insamlingen av dem har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda data återfinns i dataintegritetspolicyn från website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/ . Du kan förhindra registrering och behandling av dina data genom website-check.de genom att deaktivera körningen av script-kod i din webbläsare eller installera en script-blockerare i läsaren (se t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).


   

 • Social Plug-In – ”Twitter”
  - Omfattning av behandling av personuppgifter
  På vår webbplats används en social plug-in för det sociala nätverket ”Twitter“, som drivs av Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 94103  San Francisco, CA, USA (”Twitter“). Om du anropar en sida som innehåller en sådan plug-in, kopplar din läsare automatiskt upp en bakgrundsanslutning till Twitter-servrarna. Innehållet i plug-in överförs av Twitter direkt till din läsare, och integreras endast i vår sida. Genom denna integration får Twitter information om att din läsare har laddat ned en konkret sida på vår webbplats. Detta gäller även om du inte har någon Twitter-profil eller inte är inloggad på Twitter för tillfället. Denna information (inkl. din IP-adress) skickas från din läsare direkt till en Twitter-server i USA och lagras där.

  Om du är inloggad på Twitter kan Twitter omedelbart allokera besöket på vår webbplats till din Twitter-profil. Om du interagerar med plug-in, t.ex. trycker på “Gilla“-knappen eller lägger in en kommentar, överförs även denna information direkt till en Twitter-server och lagras där. Informationen publiceras på din Twitter-profil och visas för dina Twitter-kontakter som du har godkänt för detta.

  - Rättslig grund för behandling av personuppgifter

  art. 6 avsn.1 lit.a GDPR (om du har registrerat dig på ”Twitter“) och art. 6 avsn.1 lit. f GDPR (om du inte har registrerat dig på Twitter). Om behandlingen sker på basis av art. 6 avsn.1 S.1 lit. f GDPR, består sidoperatörens berättigade intresse i att möjliggöra interaktion mellan användarna och sidoperatörens innehåll på Twitter.

  - Databehandlingssyfte

  Det primära syftet med datainsamlingen är att erbjuda dig en möjlighet till social samverkan kopplad till Twitter och att utforma vår webbplats interaktivt. Omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen genom Twitter av de data du har uppgivit samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter som skydd av den privata sfären framgår av Twitters dataintegritetspolicy: (https://twitter.com/de/privacy).

  - Lagringstid

  Twitter lagrar de data som är relevanta för tillhandahållandet av webbtjänsten så länge som krävs. Om data omfattas av lagstadgade arkiveringsskyldigheter sker radering efter utgången av arkiveringsskyldigheten.

  - Möjlighet till invändning och rättelse
  Om du inte vill att den sociala plug-in från Twitter skall utföras kan du blockera utförandet genom att installera en s.k. script-blockerare som t.ex. ”NoScript“. Om du inte vill att Twitter allokerar de data som har samlats in via vår webbplats till din Twitter-profil måste du logga ut från Twitter innan du besöker vår webbplats. Du kan också förhindra nedladdning av Twitter plug-in med hjälp av add-ons för din webbläsare. För Mozilla Firefox hittar du lämpliga plug-ins på:
  https://addons.mozilla.org/de/firefox/
  För Opera hittar du lämpliga plug-ins på:
  https://addons.opera.com/de/
  För Chrome hittar du lämpliga plug-ins på:
  https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=de
  Möjligheterna till invändning och rättelse rättar sig efter de generella regler om dataskyddsrättslig invändningsrätt och raderingskrav vilka beskrivs nedan i denna dataintegritetspolicy.


 • Social Plug-In – ”Facebook“
  - Omfattning av behandling av personuppgifter
  På vår webbplats används en social plug-in för det sociala nätverket ”Facebook” som drivs av Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 94024 Menlo Park, USA (”Facebook”). Om du anropar en sida som innehåller en sådan plug-in, kopplar din läsare automatiskt upp en bakgrundsanslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i plug-in överförs av Facebook direkt till din läsare och integreras endast i vår sida. Genom denna integration får Facebook information om att din läsare har laddat ned en konkret sida på vår webbplats. Detta gäller även om du inte har någon Facebook-profil eller inte är inloggad på Facebook för tillfället. Denna information (inkl. din IP-adress) skickas från din läsare direkt till en Facebook-server i USA och lagras där.

  Om du är inloggad på Facebook kan Facebook omedelbart allokera besöket på vår webbplats till din Facebook-profil. Om du interagerar med plug-in, t.ex. trycker på “Gilla“-knappen eller lägger in en kommentar, överförs även denna information direkt till en Facebook-server och lagras där. Informationen publiceras på din Facebook-profil och visas för dina Facebook-kontakter som du har godkänt för detta.

  - Rättslig grund för behandling av personuppgifter

  art. 6 avsn.1 lit.a GDPR (om du har registrerat dig på ”Facebook“) och art. 6 avsn.1 lit. f GDPR (om du inte har registrerat dig på Facebook). Om behandlingen sker på basis av art. 6 avsn.1 S.1 lit. f GDPR, består sidoperatörens berättigade intresse i att möjliggöra interaktion mellan användarna och sidoperatörens innehåll på Facebook.

  - Databehandlingssyfte

  Det primära syftet med datainsamlingen är att erbjuda dig en möjlighet till social samverkan kopplad till Facebook och att utforma vår webbplats interaktivt. Omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen genom Facebook av de data du har uppgivit samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter som skydd av den privata sfären framgår av Facebooks dataintegritetspolicy: (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

  - Lagringstid

  Facebook lagrar de data som är relevanta för tillhandahållandet av webbtjänsten så länge som krävs. Om data omfattas av lagstadgade arkiveringsskyldigheter sker radering efter utgången av arkiveringsskyldigheten.

  - Möjlighet till invändning och rättelse
  Om du inte vill att den sociala plug-in från Facebook skall utföras kan du blockera utförandet genom att installera en s.k. script-blockerare som t.ex. ”NoScript“. Om du inte vill att Facebook allokerar de data som har samlats in via vår webbplats till din Facebook-profil måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Du kan också förhindra nedladdning av Facebook plug-in med hjälp av add-ons för din webbläsare. För Mozilla Firefox hittar du lämpliga plug-ins på:
  https://addons.mozilla.org/de/firefox/
  För Opera hittar du lämpliga plug-ins på:
  https://addons.opera.com/de/
  För Chrome hittar du lämpliga plug-ins på:
  https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=de
  Möjligheterna till invändning och rättelse rättar sig efter de generella regler om dataskyddsrättslig invändningsrätt och raderingskrav vilka beskrivs nedan i denna dataintegritetspolicy.

 

7. Information om användning av cookies

- Omfattning av behandling av personuppgifter

På olika sidor använder vi cookies för att göra det möjligt att använda vissa funktioner på vår webbplats. Cookies är små textfiler som din läsare kan spara i din dator. Dessa textfiler innehåller en karakteristisk ordningsföljd som gör det möjligt att entydigt identifiera läsaren nästa gång som vår webbplats anropas. Processen med lagring av cookie-filer kallas också ”placering av cookies”.

- Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Art. 6 avsn.1 lit.f GDPR (berättigat intresse). Vårt berättigade intresse är en felfri funktion hos vår webbplats, en ökad användarvänlighet samt möjlighet till ett individuellt kundtilltal. Vi kan identifiera enskilda webbplatsbesökare med hjälp av cookie-teknologin endast om webbplatsbesökaren i förväg har lämnat oss sina personuppgifter på basis av ett särskilt samtycke.

- Databehandlingssyfte

Cookies sätts av vår webbpplats i syfte att upprätthålla full funktionalitet hos vår webbplats och att förbättra användarvänligheten. Dessutom gör cookies det möjligt för oss att känna igen enskilda besökare genom pseudonymer, t.ex. en individuell, valfri ID, så att vi kan erbjuda tjänster på ett mer anpassat sätt.

- Lagringstid

Cookies lagras fram tills att de raderas i din läsare, eller om det rör sig om sessions-cookies, tills att sessionen har avslutats.

- Möjlighet till invändning och rättelse

Om du så önskar kan du själv ställa in din läsare så att du generellt förhindrar placering av cookies. Du kan då i varje enskilt fall kan bestämma om du vill acceptera cookies: eller generellt acceptera placeringen av cookies. Cookies kan användas i olika syften, t.ex. för att identifiera att din PC redan har varit uppkopplad mot vår webbplats (permanenta cookies) eller för att lagra det innehåll som visades senast (sessions-cookies). Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Vill du använda våra komfortfunktioner rekommenderar vi att du tillåter placering av cookies för vår webbplats.

Möjligheterna till invändning och rättelse rättar sig efter de generella regler om dataskyddsrättslig invändningsrätt och raderingskrav vilka beskrivs nedan i denna dataintegritetspolicy.

 

 

8. Datasäkerhet och dataskydd, kommunikation via e-post

Genom tekniska och organisatoriska åtgärder kommer dina personuppgifter att skyddas vid insamling, lagring och behandling så att de inte är åtkomliga för tredje part. Vid okrypterad kommunikation via e-post kan vi inte säkerställa fullständig datasäkerhet på överföringsvägen till våra IT-system, varför vi rekommenderar krypterad kommunikation eller vanlig post för information med hög sekretessnivå.

 

9. 9. Återkallande av samtycken – datainformation och ändringsönskemål – radering, dataportabilitet och spärrning av data

Med rimliga tidsintervall har du rätt till kostnadsfria upplysningar om dina lagrade data, och du har när som helst rätt till rättelse, spärrning, förflyttning (dataprtabilitet) eller radering av dina data. Dina data raderas av oss vid den första uppmaningen, om inte lagbestämmelser säger annat. Du kan alltså när som helst återkalla ditt samtycke att låta oss använda dina personuppgifter. Önskemål om upplysning, radering och rättelse av dina data, och gärna även förslag och kommentarer, kan när som helst skickas till följande adress:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstrasse 14
63263 Neu-Isenburg
E-post: europethou-shalt-not-spamhankook-media.eu
Tel: +49(0)6102 - 8149 -0
Fax: +49(0)6102 - 8149 - 100

 

 

10. Rätt till dataöverförbarhet

Du har rätt att begära av oss att vi levererar de personuppgifter som gäller dig och som du har lämnat till oss, till dig i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format. Du kan också begära att vi till överför dessa uppgifter till en tredje part vid din första uppmaning, om behandlingen baseras på ett samtycke enligt art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR eller art. 9 avsn. 2 lit. a GDPR eller på ett avtal enligt art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR och behandlingen sker genom oss inom ramen för en automatiserad databehandling.
Vid utövandet av denna rätt till dataöverförbarhet har du också rätt att utverka att de personuppgifter som rör dig överförs direkt från en registeransvarig till en annan registeransvarig, om detta är tekniskt möjligt. Andra personers fri- och rättigheter får inte påverkas av detta.
Rätten till dataöverförbarhet gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändig för fullgörandet av en uppgift som ligger i det allmänna intresset eller sker i myndighetsutövande som har överförts till registeransvarig.

 

 

11. Rätt till klagomål hos tillsynsmyndighet enligt art. 77 avsn. 1 GDPR

Om du misstänker att dina data behandlas rättsvidrigt på vår webbplats kan du när som helst föranleda en juridisk prövning av problemet. Oaktat detta har du möjlighet att kontakta en tillsynsmyndighet. Du har rätt att lämna in klagomål i den EU-medlemsstat där du bor, har din arbetsplats och/eller där det påstådda intrånget har begåtts; detta innebär att du kan välja tillsynsmyndighet på ovannämnda platser. Den tillsynsmyndighet till vilken du lämnar in klagomålet kommer sedan att informera dig om det fortsatta arbetet och om resultaten av ärendet, inkl. möjlighet till rättsmedel enligt art. 78 GDPR.

 

 

Framtaget av:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de

www.website-check.de