Dataskyddsdeklaration

Välkommen till vår webbplats, www.hankooktire-mediacenter.com. Vad kul att du är intresserad av vårt företag.

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter, t.ex. ditt födelsedatum, namn, telefonnummer, din adress osv.

Syftet med den här sekretesspolicyn är att informera om hur vi behandlar personuppgifter som vi samlar in när du besöker vår webbplats. Våra dataskyddsrutiner överensstämmer med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och den tyska dataskyddsförordningen BDSG (Bundesdatenschutzgesetz). Syftet med följande sekretesspolicy är att uppfylla informationskraven i dataskyddsförordningen. Dessa finns till exempel i art. 13 och art. 14 ff. i dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvariga enligt art. 4 nr 7 i dataskyddsförordningen är den person som ensamt eller tillsammans med andra beslutar om syftet med och medlen för att behandla dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för vår webbplats är:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tyskland
E-post: mediathou-shalt-not-spamhankooktire-mediacenter.com
Tel.: +49 610281490
Fax: +49 61028149100

Tillhandahållande av webbplatsen och generering av loggfiler

När någon besöker vår webbplats registrerar vårt system automatiskt uppgifter och information om enheten som används (t.ex. dator, mobiltelefon, surfplatta osv.).

Vilka personuppgifter samlas in och i vilken mån behandlas de?

(1) Information om vilken typ av webbläsare som används och dess version
(2) Operativsystem som används på enheten
(3) Värdnamn på dator som används
(4) IP-adress till enheten som används
(5) Datum och tidpunkt för besöket
(6) Webbsidor och resurser (bilder, filer, annat sidinnehåll) som visas på webbplatsen
(7) Från vilken webbplats användarens system nådde vår webbplats (hänvisningsspårning)
(8) Huruvida inläsningen lyckades
(9) Mängden data som överförts.

Dessa datauppgifter lagras i loggfilerna för vårt system. Datauppgifterna lagras inte tillsammans med personuppgifter om en specifik användare, vilket betyder att enskilda besökare på webbplatsen inte identifieras.

Juridisk grund för bearbetning av personuppgifterna

Art. 6 par. 1 litt. f i dataskyddsförordningen (legitimt intresse). Vårt legitima intresse är att se till att syftet som beskrivs nedan uppnås.

Syftet med databehandlingen

Den tillfälliga (automatiserade) lagringen av data är nödvändig för att en webbplats ska kunna läsas in vid ett besök. Personuppgifter lagras och behandlas också för att se till att vår webbplats ska kunna besökas av så många som möjligt, för att förhindra missbruk och för felsökning. Därför behöver vi logga tekniska data om datorn som läser in webbplatsen för att kunna agera så fort som möjligt på visningsfel, attacker mot våra it-system och/eller om vår webbplats inte fungerar som den ska. Insamlade data används också för att optimera webbplatsen och för att säkerställa att våra it-system är säkra i allmänhet.

Lagringens varaktighet

De tidigare nämnda tekniska uppgifterna kommer att tas bort så snart de inte längre behövs för att se till att webbplatsen ska vara kompatibel för alla besökare, men senast tre månader efter att vår webbplats besöktes.

Möjlighet till invändning och borttagning

Du kan när som helst invända mot bearbetningen i enlighet med art. 21 i dataskyddsförordningen och begära att uppgifterna ska tas bort i enlighet med art. 17 i dataskyddsförordningen. Vilka rättigheter du har och hur du gör för att hävda dem står i slutet av den här sekretesspolicyn.

Webbplatsens specialfunktioner

Vår webbplats erbjuder en rad funktioner som innebär att dina personuppgifter samlas in, behandlas och lagras av oss. I det följande förklaras vad som händer med dessa uppgifter:

Formulär för prenumeration på nyhetsbrev

 • Vilka personuppgifter samlas in och i vilken mån behandlas de?

  När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev via vår webbplats får vi tillgång till den e-postadress du angav i registreringsfältet och, om tillämpligt, fler kontaktuppgifter, förutsatt att du förser oss med dessa i formuläret för prenumeration på vårt nyhetsbrev.

 • Juridisk grund för bearbetning av personuppgifterna

  Art. 6 par. 1 litt. i dataskyddsförordningen (samtycke genom tydlig bekräftelsehandling)

 • Syftet med databehandlingen

  De data som samlas in i registreringsfönstret för vårt nyhetsbrev används endast av oss för att skicka ut vårt nyhetsbrev, där vi ger information och berättar nyheter om alla våra tjänster. Efter prenumerationen kommer vi att skicka ett bekräftelsemeddelande via e-post som innehåller en länk som du måste klicka på för att slutföra prenumerationen (dubbel bekräftelse).

 • Lagringens varaktighet

  Du kan när som helst avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev genom att klicka på den där för avsedda länken som också finns i varje nyhetsbrev. Dina uppgifter kommer omedelbart att raderas av oss när du avslutar prenumerationen förutsatt att det inte finns någon juridisk skyldighet att behålla dem. På samma sätt kommer vi omedelbart att ta bort dina uppgifter om prenumerationsprocessen inte slutförs. Vi förbehåller oss rätten att ta bort dina uppgifter utan att ge dig skäl till det och utan föregående meddelande.

 • Möjlighet till återkallelse och borttagning

  Möjligheten till återkallelse och borttagning bygger på övergripande bestämmelser om rätten till återkallelse och borttagning enligt dataskyddslagstiftningen som beskrivs nedan i den här sekretesspolicyn.

 • Behov av att tillhandahålla personuppgifter

  Om du vill få vårt nyhetsbrev måste du fylla i fälten som är markerade som obligatoriska och bekräfta din e-postadress genom att klicka på länken för att ge en andra bekräftelse. Uppgifterna du anger när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev behöver inte anges i något avtal. De är inte heller rättsligt bindande utan används endast för att skicka ut vårt nyhetsbrev. Om du inte fyller i de obligatoriska fälten kan vi tyvärr inte skicka vårt nyhetsbrev till dig.

Statistisk analys av besök på den här webbplatsen – webbspårare

Vi samlar in, behandlar och lagrar följande data när du besöker den här webbplatsen eller öppnar enskilda filer på webbplatsen: IP-adress, från vilken webbplats filen hämtades, filens namn, datum och tid för hämtningen, mängd data som överförts och om hämtningen lyckades (kallas för webblogg). Vi använder bara dessa uppgifter i icke-personlig identifierbar form för att fortlöpande förbättra våra webbtjänster samt i statistiska syften. Vi använder också följande webbspårare för att utvärdera besök på den här webbplatsen:

 • Google Tag Manager

  • Vilka personuppgifter samlas in och i vilken mån behandlas de?

   På vår webbplats använder vi tjänster från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hädanefter: Google Tag Manager). Google Tag Manager erbjuder en teknisk plattform för att utföra, exekvera och bundla andra webbtjänster och webbspårningsprogram med hjälp av så kallade ”taggar”. Google Tag Manager lagrar cookies på din dator för det här syftet och analyserar ditt surfbeteende (så kallad ”spårning”) om webbspårningsverktyg exekveras av Google Tag Manager. Dessa data, som skickas av enskilda taggar som är inbäddade i Google Tag Manager, slås samman, lagras och bearbetas av Google Tag Manager i ett enhetligt användargränssnitt. Alla integrerade ”taggar” listas igen separat i den här sekretesspolicyn. Mer information om sekretessrutinerna för verktygen som ingår i Google Tag Manager finns i respektive avsnitt i den här sekretesspolicyn. När du besöker vår webbplats med integreringen av taggar från Google Tag Manager aktiverad överförs data som din IP-adress och dina användaraktiviteter till servrar som tillhör Google Ireland Limited och behandlas och lagras utanför EU, t.ex. i USA. EU-kommissionen har fastslagit att det föreligger en tillräckligt hög grad av dataskydd i USA om databehandlingsföretaget har undertecknat Privacy Shield-avtalet mellan USA och EU och på så sätt har det blivit lagligt att exportera data till USA. Så är fallet med Google Ireland Limited. När det gäller webbtjänster som är integrerade via Google Tag Manager gäller bestämmelserna i respektive avsnitt i den här sekretesspolicyn. Spårningsverktygen som används i Google Tag Manager ser till att källkoden IP-anonymiseras så att IP-adressen för Google Tag Manager anonymiseras innan överföringen. Google Tag Manager tillåter bara anonym insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

  • Juridisk grund för bearbetning av personuppgifterna

   Den juridiska grunden för databehandling är, i enlighet med art. 6 par. 1 litt. i dataskyddsförordningen, ditt samtycke via vår informationsbanderoll om användningen av cookies och webbspårning (samtycke genom en otvetydig bekräftelseåtgärd).

  • Syftet med databehandling

   Google kommer att använda informationen som samlas in via Google Tag Manager för att, för vår räkning, utvärdera ditt besök på den här webbplatsen, kompilera rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla oss extra tjänster kopplade till webbplats- och internetanvändning.

  • Lagringens varaktighet

   Google kommer att lagra data som är relaterade till Google Tag Managers funktionalitet så länge det är nödvändigt för att fullgöra den köpta webbtjänsten. Datainsamlingen och -lagringen sker anonymt. Om det förekommer några personliga referenser kommer uppgifterna omedelbart att tas bort förutsatt att de inte måste lagras enligt rättsliga krav. Borttagning måste hur som helst ske när lagringskravet inte längre gäller.

  • Möjlighet till invändning och borttagning

   Du kan förhindra insamlingen och överföringen av dina personuppgifter till Google (framför allt din IP-adress) och att Google bearbetar de här uppgifterna genom att avaktivera exekveringen av skriptkoden i din webbläsare eller genom att installera en skriptblockerare eller aktivera ”Do Not Track”-inställningen (spåra inte) i din webbläsare. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av Googles cookie som gäller din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och installera insticksprogrammet för din webbläsare som är tillgängligt via följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Googles säkerhets- och sekretesspolicy finns på https://policies.google.com/privacy.

 • Google Analytics

  • Bearbetning av personuppgifterna – omfattning

   På vår webbplats använder vi webbspårningstjänster från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hädanefter: Google Analytics). Google Analytics använder cookies för webbspårning som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder vår webbplats samt ditt surfbeteende (så kallad spårning). Vi utför den här analysen med hjälp av Google Analytics spårningstjänst för att hela tiden kunna optimera vårt interneterbjudande och göra det mer tillgängligt. När det gäller användningen av vår webbplats överförs data som framför allt din IP-adress och din användaraktivitet till servrar som tillhör Google Ireland Limited. Vi utför den här analysen med hjälp av Google för att hela tiden kunna optimera vårt interneterbjudande och göra det mer tillgängligt. Vi behöver också utföra webbspårningen av säkerhetsskäl. Webbspårning gör att vi kan spåra om tredje part utför en attack mot vår webbplats. Webbspårningsinformationen gör att vi kan vidta effektiva motåtgärder och skydda de personuppgifter som behandlas av oss från den här typen av cyberattacker. Genom att aktivera IP-anonymisering med Google Analytics spårningskod för den här webbplatsen kommer din IP-adress att anonymiseras av Google Analytics innan den överförs. Den här webbplatsen använder en spårningskod från Google Analytics som har utökats av operatören gat._anonymizeIp(); för att bara tillåta anonym insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

  • Juridisk grund för bearbetning av personuppgifterna

   Den juridiska grunden för databehandling är, i enlighet med art. 6 par. 1 litt. i dataskyddsförordningen, ditt samtycke via vår informationsbanderoll om användningen av cookies och webbspårning (samtycke genom en otvetydig bekräftelseåtgärd).

  • Syftet med databehandlingen

   Google kommer att använda den här informationen för att, för vår räkning, utvärdera ditt besök på den här webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla oss fler tjänster kopplade till webbplats- och internetanvändning. Vi behöver också utföra webbspårningen av säkerhetsskäl. Webbspårning gör att vi kan spåra om tredje part utför en attack mot vår webbplats. Webbspårningsinformationen gör att vi kan vidta effektiva motåtgärder och skydda de personuppgifter som behandlas av oss från den här typen av cyberattacker.

  • Lagringens varaktighet

   Google kommer att lagra data som är relaterade till webbspårningen så länge det är nödvändigt för att fullgöra den köpta webbtjänsten. Datainsamlingen och -lagringen sker anonymt. Om det förekommer några personliga referenser kommer uppgifterna omedelbart att tas bort förutsatt att de inte måste lagras enligt rättsliga krav. Borttagning måste hur som helst ske när lagringskravet inte längre gäller.

  • Möjlighet till invändning och borttagning

   Du kan förhindra insamlingen och överföringen av dina personuppgifter till Google (framför allt din IP-adress) och Googles bearbetning av de här uppgifterna genom att avaktivera exekveringen av skriptkoden i din webbläsare eller aktivera ”Do Not Track”-inställningen (spåra inte) i din webbläsare. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av Googles cookie som gäller din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och installera insticksprogrammet för din webbläsare som är tillgängligt via följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Googles säkerhets- och sekretesspolicy finns på policies.google.com/privacy https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Integrering av externa webbtjänster och databehandling utanför EU

På vår webbplats använder vi aktivt innehåll från externa leverantörer, här kallat för webbtjänster. Genom att du besöker vår webbplats kan dessa externa leverantörer få personuppgifter från ditt besök på vår webbplats. Det är möjligt att dessa data kommer att behandlas utanför EU. Du kan förhindra detta genom att installera ett lämpligt webbläsartillägg eller genom att inaktivera exekveringen av skript i din webbläsare. Detta kan leda till funktionella begränsningar på de webbsidor du besöker.

Vi använder följande externa webbtjänster:

 • Doubleclick

  En webbtjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (hädanefter: Doubleclick) används på vår webbplats. Vi använder dessa data för att se till att vår webbplats fungerar som den ska. I samband med detta kan din webbläsare överföra personuppgifter till Doubleclick. Den juridiska grunden för databehandlingen är art. 6 par. 1 litt. f i dataskyddsförordningen. Det legitima intresset ligger i att webbplatsen ska kunna fungera felfritt. Insamlade data kommer att raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hanteringen av överförda data finns i Doubleclicks sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

  Du kan förhindra Doubleclick från att samla in och behandla dina data genom att inaktivera exekveringen av skriptkoden i din webbläsare eller genom att installera en skriptblockerare i din webbläsare.

 • Google

  En webbtjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (hädanefter: Google) används på vår webbplats. Vi använder dessa data för att se till att vår webbplats fungerar som den ska. I samband med detta kan din webbläsare överföra personuppgifter till Google. Den juridiska grunden för databehandlingen är art. 6 par. 1 litt. f i dataskyddsförordningen. Det legitima intresset ligger i att webbplatsen ska kunna fungera felfritt. Insamlade data kommer att raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hanteringen av överförda data finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

  Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar dina data genom att inaktivera exekveringen av skriptkoden i din webbläsare eller genom att installera en skriptblockerare i din webbläsare.

 • Google Fonts

  En webbtjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (hädanefter: Google) används på vår webbplats. Vi använder dessa data för att se till att vår webbplats fungerar som den ska. I samband med detta kan din webbläsare överföra personuppgifter till Google Fonts. Den juridiska grunden för databehandlingen är art. 6 par. 1 litt. f i dataskyddsförordningen. Det legitima intresset ligger i att webbplatsen ska kunna fungera felfritt. Insamlade data kommer att raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hanteringen av överförda data finns i Google Fonts sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

  Du kan förhindra att Google Fonts samlar in och behandlar dina data genom att inaktivera exekveringen av skriptkoden i din webbläsare eller genom att installera en skriptblockerare i din webbläsare.

 • Gstatic

  En webbtjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (hädanefter: Gstatic) används på vår webbplats. Vi använder dessa data för att se till att vår webbplats fungerar som den ska. I samband med detta kan din webbläsare överföra personuppgifter till Gstatic. Den juridiska grunden för databehandlingen är art. 6 par. 1 litt. f i dataskyddsförordningen. Det legitima intresset ligger i att webbplatsen ska kunna fungera felfritt. Insamlade data kommer att raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hanteringen av överförda data finns i Gstatics sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

  Du kan förhindra att Gstatic samlar in och behandlar dina data genom att inaktivera exekveringen av skriptkoden i din webbläsare eller genom att installera en skriptblockerare i din webbläsare.

 • YouTube

  En webbtjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (hädanefter: YouTube) används på vår webbplats. Vi använder dessa data för att se till att vår webbplats fungerar som den ska. I samband med detta kan din webbläsare överföra personuppgifter till YouTube. Den juridiska grunden för databehandlingen är art. 6 par. 1 litt. f i dataskyddsförordningen. Det legitima intresset ligger i att webbplatsen ska kunna fungera felfritt. Insamlade data kommer att raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hanteringen av överförda data finns i YouTubes sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

  Du kan förhindra att YouTube samlar in och behandlar dina data genom att inaktivera exekveringen av skriptkoden i din webbläsare eller genom att installera en skriptblockerare i din webbläsare.

 • website-check.de

  En webbtjänst från företaget Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Tyskland (hädanefter: website-check.de) är integrerad i vår webbplats. Vi använder dessa data för att se till att vår webbplats fungerar som den ska. I samband med detta kan din webbläsare överföra personuppgifter till website-check.de. Den juridiska grunden för databehandlingen är art. 6 par. 1 litt. f i dataskyddsförordningen. Det legitima intresset ligger i att webbplatsen ska kunna fungera felfritt. Insamlade data kommer att raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hanteringen av överförda data finns i sekretesspolicyn för website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/

  Du kan förhindra att website-check.de samlar in och behandlar dina data genom att inaktivera exekveringen av skriptkoden i din webbläsare eller genom att installera en skriptblockerare i din webbläsare.

 • hankooktire-mediacenter

  En webbtjänst från Hankook Tire Europe GmbH, Siemensstraße 14, 63263 Neu-Isenburg, Tyskland (hädanefter: hankooktire-mediacenter) används på vår webbplats. Vi använder dessa data för att se till att vår webbplats fungerar som den ska. I samband med detta kommer din webbläsare att överföra personuppgifter till hankooktire-mediacenter. Den juridiska grunden för databehandlingen är art. 6 par. 1 litt. f i dataskyddsförordningen. Det legitima intresset ligger i att webbplatsen ska kunna fungera felfritt. Insamlade data kommer att raderas så snart syftet med insamlingen är uppfyllt. Mer information om hanteringen av överförda data finns i sekretesspolicyn för hankooktire-mediacenter: https://www.hankooktire-mediacenter.com/index.php?id=511&L=2&flt=1

  Du kan förhindra att hankooktire-mediacenter samlar in och behandlar dina data genom att inaktivera exekveringen av skriptkoden i din webbläsare eller genom att installera en skriptblockerare i din webbläsare.

Information om användningen av cookies

Bearbetning av personuppgifterna – omfattning

På flera sidor integrerar och använder vi cookies för att vissa funktioner på vår webbplats ska fungera och för att integrera externa webbtjänster. De så kallade ”cookie-filerna” är små textfiler som din webbläsare kan lagra på enheten som du använder för att besöka webbplatsen. Dessa textfiler innehåller en teckensträng som identifierar din unika webbläsare när du besöker webbplatsen igen. Processen med att spara en cookiefil kallas också att ”installera en cookie”. Cookies kan installeras både av själva webbplatsen och av externa webbtjänster.

Juridisk grund för bearbetningen av personuppgifterna

Art. 6 par. 1 litt. f i dataskyddsförordningen (legitimt intresse) eller art. 6 par. 1 litt. a eller art. 9 par. 1 litt. a i dataskyddsförordningen (samtycke).

Den relevanta juridiska grunden finns i cookietabellen senare i det här avsnittet.

Det legitima intresset för cookies är att se till att vår webbplats och de tjänster som är integrerade i den (tekniskt nödvändiga cookies) fungerar som de ska. Det är också möjligt att cookies ökar deras användarvänlighet och ger en mer personanpassad upplevelse. Här har vi vägt dina intressen mot våra.

Med hjälp av cookieteknologi kan vi bara identifiera, analysera och spåra individuella besökare på webbplatsen om besökaren har samtyckt till användningen av cookies i enlighet med art. 6 par. 1 litt. a i dataskyddsförordningen.

Syftet med databehandlingen

Cookies används av vår webbplats eller externa webbtjänster för att se till att webbplatsen fungerar som den ska, för att göra den mer användarvänlig eller för att uppfylla de syften som anges i samband med ditt samtycke. Cookieteknologi används för att vi ska kunna känna igen enskilda besökare genom att använda pseudonymer som individuella eller randomiserade id:n så att vi kan erbjuda mer personanpassade tjänster. Mer information finns i nedanstående tabell.

Lagringens varaktighet

De cookies som anges nedan sparas i din webbläsare tills de tas bort eller, i fallet med sessionscookies, tills sessionen har löpt ut. Mer information finns i nedanstående tabell:

Namn på cookie Server Leverantör Syfte Juridisk grund Lagringens varaktighet Typ
_gid hankooktire-mediacenter.com Google-Analytics Denna cookie tilldelar en användare ett id så att webbspåraren kan sammanfatta användarens åtgärder under detta id. Samtycke Cirka 24 timmar Analys
_ga hankooktire-mediacenter.com Google Analytics Denna cookie tilldelar en användare ett id så att webbspåraren kan sammanfatta användarens åtgärder under detta id. Samtycke Cirka 24 månader Analys
cookieconsent_status www.hankooktire-mediacenter.com Webbplatsoperatör Cookie som sparar användarens beslut om cookiebanderollen. Tekniskt nödvändig Cirka 12 månader Cookiebanderoll
PHPSESSID www.hankooktire-mediacenter.com Webbplatsoperatör Cookie som krävs av appar baserade på PHP-språket. Cookiefilen lagras under sessionen. Detta krävs för att spara vissa webbplatsinställningar under besöket på webbplatsen (sessionen). Tekniskt nödvändig Session Session
fe_typo_user www.hankooktire-mediacenter.com Webbplatsoperatör Cookie som krävs av webbinnehållssystemet Typo3. Cookiefilen lagras under sessionen. Detta krävs för att spara vissa webbplatsinställningar under besöket på webbplatsen (sessionen). Tekniskt nödvändig Session Session
waconcookiemanagement www.hankooktire-mediacenter.com hankooktire-mediacenter Den här cookiefilen gör att vi kan spara önskade individuella inställningar som du väljer och att de är tillgängliga vid det aktuella besöket och vid framtida besök på webbplatsen. Samtycke Session Konfiguration
remote_sid youtube.com YouTube Den här cookiefilen gör att vi kan spara önskade individuella inställningar som du väljer och att de är tillgängliga vid det aktuella besöket och vid framtida besök på webbplatsen. Samtycke Session Konfiguration
_gat_UA-72268108-1 hankooktire-mediacenter.com Google-Analytics Den här cookiefilen lagrar uppgifter om när personer besöker webbplatsen för att sammanställa statistiska uppgifter. Dessutom samlas fler uppgifter in i statistiska syften baserat på besöken på webbplatsen. Samtycke Cirka 110 sekunder Analys
be_typo_user www.hankooktire-mediacenter.com hankooktire-mediacenter Den här cookiefilen sparas bara tills du stänger din webbläsare. När webbläsarens stängs tas cookiefilen bort. Tekniskt nödvändig Session Session
be_lastLoginProvider www.hankooktire-mediacenter.com hankooktire-mediacenter Väldigt få personuppgifter lagras i den här cookiefilen. Här lagrar vi uppgifter som du annars hade behövt ange på regelbunden basis (t.ex. din inloggning så att du inte behöver logga in varje gång du besöker webbplatsen). Samtycke Cirka 3 månader Bekvämlighet

Möjlighet att invända, återkallelse av samtycke och borttagning

Du kan göra inställningar i webbläsaren så att inga cookies placeras ut överlag. Du kan sedan bestämma om du vill acceptera cookies från fall till fall eller cookies i allmänhet. Cookies kan användas i flera syften, t.ex. för att känna igen om den enhet du använder redan är ansluten till vår webbplats (permanenta cookies) eller för att spara erbjudanden som du har tittat på nyligen (sessionscookies). Om du uttryckligen har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Observera att detta inte gör den behandling av personuppgifter som utförts på grundval av samtycket tills det återkallades olaglig.

Datasäkerhet och dataskydd, kommunikation via e-post

Dina personuppgifter skyddas av tekniska och organisatoriska åtgärder vid insamlingen, lagringen och behandlingen så att de inte kan nås av tredje part. Vid okrypterad kommunikation via e-post kan vi inte garantera full datasäkerhet på transmissionsvägen till våra it-system och därför rekommenderar vi krypterad kommunikation eller fysisk post om du behöver skicka information som kräver hög sekretess.

Rätt till begäran av information och ändringar – borttagning, begränsning av data – återkallelse av samtycke – rätt till invändning

Rätt till information

Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter. I detta fall har du rätt att få tillgång till informationen som anges i art. 15 par. 1 i dataskyddsförordningen, förutsatt att andra personers rättigheter och friheter inte påverkas (cf. art. 15 par. 4 i dataskyddsförordningen). Vi tillhandahåller dessutom gärna en kopia av uppgifterna.

Rätt till korrigering

I enlighet med art. 16 i dataskyddsförordningen har du rätt att när som helst få felaktiga personuppgifter (t.ex. adress, namn osv.) korrigerade. Du kan också när som helst begära att personuppgifter som vi sparar kompletteras. En motsvarande justering kommer att ske direkt.

Rätt till borttagning

I enlighet med art. 17 par. 1 i dataskyddsförordningen har du rätt att begära att vi tar bort de personuppgifter som vi har samlat in om dig om

 • uppgifterna inte längre behövs
 • den juridiska grunden för ditt samtycke till bearbetningen har upphört att existera utan att ersättas eftersom du har dragit tillbaka ditt samtycke
 • du har invändningar mot bearbetningen och det finns inga legitima skäl till bearbetningen
 • dina data behandlas på ett olagligt sätt
 • en juridisk skyldighet kräver detta eller om insamlingen skett i enlighet med art. 8 par. 1 i dataskyddsförordningen.

Enligt art. 17 par. 3 i dataskyddsförordningen föreligger inte den här rätten om

 • behandlingen är nödvändig för att utöva rättigheten till yttrandefrihet och fri information
 • dina data har samlats in på grund av en juridisk skyldighet
 • behandlingen är nödvändig av allmänintresse
 • insamlade data krävs för att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk.

Rätt att begränsa behandlingen

Enligt art. 18 par. 1 i dataskyddsförordningen har du i enskilda fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Detta är fallet om

 • du bestrider att personuppgifterna är korrekta
 • behandlingen är olaglig och du inte samtycker till borttagningen
 • insamlade data inte längre behövs för syftet med behandlingen men de används för att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk
 • en invändning har gjorts mot behandlingen i enlighet med art. 21 par. 1 i dataskyddsförordningen och det ännu inte är klart vilket intresse som väger tyngst.

Rätt till återkallelse

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av dina personuppgifter (art. 6 par. 1 litt. f i dataskyddsförordningen eller art. 9 par. 2 litt. i dataskyddsförordningen) kan du när som helt återkalla det. Observera att detta inte gör den behandling av personuppgifter som utförts på grundval av samtycket tills det återkallades olaglig.

Rätt till invändning

Enligt art. 21 i dataskyddsförordningen har du när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter om dig som har samlats in i enlighet med art. 6 para. 1 litt. f (inom ramen för ett legitimt intresse). Du har bara rätt att göra detta om det föreligger särskilda omständigheter som förhindrar lagringen och behandlingen.

Hur utövar du dina rättigheter?

Du kan när som helst utöva dina rättigheter med hjälp av kontaktuppgifterna nedan:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tyskland
E-post: mediathou-shalt-not-spamhankooktire-mediacenter.com
Tel.: +49 610281490
Fax: +49 61028149100

Rätt till dataportabilitet

I enlighet med art. 20 i dataskyddsförordningen har du rätt att flytta personuppgifter som gäller dig. Vi tillhandahåller insamlade data i ett strukturerat, vanligt format som är inläsningsbart för maskiner. Dessa data kan antingen skickas till dig eller till en personuppgiftsansvarig som du har utsett.

På begäran kommer vi att tillhandahålla dig följande data i enlighet med art. 20 par. 1 i dataskyddsförordningen:

 • Data samlas in på grundval av ett uttryckligt godkännande i enlighet med art. 6 par. 1 litt. f i dataskyddsförordningen eller art. 9 par. 2 litt. a i dataskyddsförordningen
 • Data som vi har mottagit från dig i enlighet med art. 6 par. 1 litt. b i dataskyddsförordningen enligt befintliga avtal
 • Data som har behandlats med hjälp av en automatisk process.

Vi kommer att överföra personuppgifterna direkt till en personuppgiftsansvarig som du har valt så långt det är tekniskt möjligt. Observera att vi inte får överföra data om detta hindrar andra personers friheter och rättigheter i enlighet med art. 20 par. 4 i dataskyddsförordningen.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med art. 77 par. 1 i dataskyddsförordningen

Om du misstänker att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt på vår webbplats kan du när som helst be om ett juridiskt klargörande. Dessutom är alla andra juridiska möjligheter öppna för dig. Utan hänsyn till detta har du i enlighet med art. 77 par. 1 i dataskyddsförordningen möjlighet att vända dig till en tillsynsmyndighet. Enligt art. 77 i dataskyddsförordningen har du rätt att överklaga till EU-medlemsstaten där du är bosatt, arbetar och/eller där den påstådda överträdelsen ska ha ägt rum, dvs. du kan välja vilken tillsynsmyndighet du ska vända dig till bland platserna som nämns ovan. Tillsynsmyndigheten som klagomålet har lämnats in till kommer sedan att underrätta dig om klagomålets status och resultat, inklusive möjligheten till en rättslig överklagan i enlighet med art. 78 i dataskyddsförordningen.

Skapades av:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de