Om Hankook Tire

Hankook Tire, grundat 1941 i Seoul, Korea, är en av världens ledande tillverkare av radialdäck.

Företaget producerar årligen mer än 104 miljoner däck till personbilar, nyttofordon och motorsport.

Hankook Tire investerar löpande i forskning och utveckling, och har R&D-centra samt åtta storskaliga produktionsanläggningar världen över.

År 2018 uppnådde Hankook Tire en global omsättning på KRW 6,79 biljoner (EUR 5,23 miljarder) i mer än 180 länder. Internationellt ledande biltillverkare förlitar sig på däck från Hankook till sin originalutrustning.

Fakta och siffror

FoU i Europa

Det globala FoU-centret “Hankook Technodome” fungerar som ett centralt nav i Hankooks globala FoU-infrastruktur och knyter ihop inte bara de regionala teknikcentra ATC (American Technical Center), CTC (China Technical Center), JTO (Japan Technical Office) och Europe Technical Center (ETC) i Hannover, Tyskland, utan också “Hankook Technotrac” i Ivalo, Finland, för vinterdäckstester, samt ytterligare anläggningar (Idiada, Spanien) för sommardäckstester. Hankook tar ett samlat grepp om däckutveckling och - produktion i Europa med ett utvecklings- center i Tyskland, en mycket sofistikerad fabrik och inomhustestanläggningar i Ungern, samt den egna vintertestbanan i Finland.

Höjdpunkter, europeiskt OE-samarbete - personbilar / SUV

Höjdpunkter, europeiskt OE-samarbete - Lastbil / buss

Mångfald och integration inom Hankook Tire

Hankook Tire strävar efter att främja nytänkande inom företaget, hos var och en; inte bara lokalt utan även globalt. Vår styrka i detta arbete är våra anställda: många, diversifierade begåvningar från jordens alla hörn. Vi tror att mångfald är en fördel att räkna med i vår globaliserade värld, och vi vill jobba för en inkluderande, värdig och öppen arbetskultur på samtliga nivåer, där skillnader respekteras och där fritt tänkande uppmuntras. I våra etiska regler återfinns vårt åtagande, gentemot oss själva och våra anställda, att avhålla sig från all slags diskriminering eller kränkning på basis av etnicitet, ras, religion, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, nationalitet eller andra skyddade klasser.

Vi stödjer våra anställdas insatser på fritiden vad gäller personliga insatser för välgörenhet och det allmännas bästa. Dessa initiativ bidrar till att bygga upp en mer inkluderande, mångskiftande och global kultur, där nytänkande bidrar till utvecklingen av ett öppet samhälle, till ekonomisk tillväxt och en bättre framtid.

CRS-rapport

Hankook Tire publicerar en årlig CSR-rapport som ger en omfattande bild av våra viktiga CSR-aktiviteter världen över.

Finansiella resultat

Hankook Tire har haft en stabil tillväxt på världsmarknaden och levererat toppresultat till intressenterna.

Sales

Operating Profit

Financial Results - Europe

Kvartalsrapporter

Vår tillväxt är ett direkt resultat av det starka stödet från aktieägare och investerare. Denna uppbackning bygger på vår snabba och regelbundna publicering av alla verksamhetsuppgifter och det aktuella finansiella läget.

2019

2019-07-08

File size: 1 MB

2019-08-26

File size: 2 MB

Årsrapporter

Vår tillväxt är ett direkt resultat av det starka stödet från aktieägare och investerare. Denna uppbackning bygger på vår snabba och regelbundna publicering av alla verksamhetsuppgifter och det aktuella finansiella läget.

2019-08-26

Web

File size: 32 MB

2019-08-26

File size: 9 MB

2019-08-26

File size: 4 MB

2019-08-26

HT AR 2015_eng_final_low.pdf

File size: 7 MB