Traži

Sledeći parametri mogu da se koriste pri pretrazi punog teksta:

"": Pretraga prema frazi. Rezultat mora da sadrži tačno onu frazu koja je uneta.
Na primer: "Hankook Tire Europe"

+: Veznik. Rezultat mora da sadrži određenu reč.
Na primer: "Hankook Tire" +inkluzija +diverzitet

-: Izuzimanje. Rezultat ne sme da sadrži određenu reč.
Na primer: "Hankook Tire" -DTM

*: Pretraga prema delu reči.
Na primer: Pretraga reči šampion* daje rezultate
šampioni ili šampionat