Politika privatnosti

Dobro došli na našu veb-stranicu, www.hankooktire-mediacenter.com, drago nam je da vas interesuje naša kompanija.

Zaštita vaših ličnih podataka, kao što su datum rođenja, ime, broj telefona, adresa i slično, za nas je od velike važnosti.

Svrha ove politike privatnosti je da se upoznate sa načinom obrade vaših ličnih podataka koje sakupljamo kada posetite našu veb-stranicu. Naša praksa zaštite ličnih podataka je usklađena sa zakonskim propisima Opšte uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR) i Federalnim aktom o zaštiti podataka (BDSG). Politika privatnosti u nastavku služi da ispuni informativne obaveze uslovljene propisom GDPR. Možete ih pronaći, na primer, u članu 13 i članu 14 propisa GDPR.

Kontrolor

Kontrolor u smislu člana 4, stava 7 propisa GDPR je osoba koja sama ili zajedno sa drugima odlučuje o nameni i načinu obrade ličnih podataka.

Kontrolor za našu veb-stranicu je:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Germany
E-pošta: mediathou-shalt-not-spamhankooktire-mediacenter.com
Tel.: +49 610281490
Faks: +49 61028149100

Stavljanje veb-stranice na raspolaganje i kreiranja datoteka za evidenciju

Kad god se pristupi našoj veb-stranici, sistem automatski beleži podatke i informacije o uređaju sa kog je izvršen pristup (npr. računar, mobilni telefon, tablet i slično).

Koji lični podaci se sakupljaju i do koje mere se obrađuju?

(1) informacije o tipu pretraživača i verziji;
(2) operativni sistem uređaja sa kog je izvršen pristup;
(3) ime hosta računara koji pristupa veb-stranici;
(4) IP adresa uređaja sa kog je izvršen pristup;
(5) datum i vreme pristupanja;
(6) veb-stranice i resursi (slike, datoteke, drugi sadržaj stranica) kojima se pristupa na našoj veb-stranici;
(7) veb-stranice preko kojih je sistem korisnika došao do naše veb-stranice (praćenje upućivanja);
(8) izveštaj o tome da li je pristup bio uspešan;
(9) količina prenetih podataka

Ovi podaci se čuvaju u datotekama za evidenciju našeg sistema. Ovi podaci se ne čuvaju zajedno sa ličnim podacima određenog korisnika, što znači da pojedinačni posetioci stranice nisu identifikovani.

Pravna osnova za obradu ličnih podataka

član 6 stav 1 tačka f propisa GDPR (legitimni interes). Naš legitimni interes je da se osigura ostvarivanje svrhe opisane u nastavku.

Svrha obrade podataka

Privremeno (automatsko) čuvanje podataka je neophodno za obradu posete veb-stranici da bi se omogućilo prikazivanje veb-stranice. Lični podaci se čuvaju i obrađuju da bi se održala kompatibilnost veb-stranice za što veći broj korisnika, sprečila zloupotreba, kao i u svrhe rešavanja problema. Za tu namenu, neophodno je evidentiranje tehničkih podataka o računaru sa kog je izvršen pristup da bi se što pre reagovalo u slučaju grešaka prilikom prikazivanja, napada na naše IT sisteme i/ili grešaka u radu veb-stranice. Pored toga, podaci se koriste i za optimizaciju veb-stranice i da bi se uopšteno osigurala bezbednost naših sistema informacionih tehnologija.

Trajanje čuvanja

Prethodno pomenuti tehnički podaci se brišu čim više nisu potrebni za osiguravanje kompatibilnost veb-stranice za sve posetioce, a najkasnije 3 meseca nakon pristupanja veb-stranici.

Mogućnost prigovora i brisanja

Možete da uložite prigovor na obradu u svakom trenutku u skladu sa članom 21 propisa GDPR i zatražite brisanje podataka u skladu sa članom 17 propisa GDPR. Koja prava imate i kako da ih ostvarite možete da pronađete na kraju ove politike privatnosti.

Posebne funkcije veb-stranice

Naša veb-stranica nudi razne funkcije, a prilikom njihovog korišćenja sakupljamo, obrađujemo i čuvamo lične podatke. U nastavku objašnjavamo šta se događa sa tim podacima:

Obrazac za pretplatu na bilten

 • Koji lični podaci se sakupljaju i do koje mere se obrađuju?

  Pretplaćivanjem na bilten na veb-stranici dobijamo e-adresu koju ste uneli u polje za registraciju i eventualno dodatne kontakt podatke, pod uslovom da ste ih naveli u obrascu za pretplatu na bilten.

 • Pravna osnova za obradu ličnih podataka

  član 6 stav 1 tačka a propisa GDPR (saglasnost putem jasne radnje ili postupka potvrđivanja)

 • Svrha obrade podataka

  Podatke zabeležene u registracionom prozoru biltena koristimo isključivo za slanje biltena u kom navodimo informacije i vesti o svim našim uslugama. Nakon pretplate, šaljemo e-poruku za potvrdu u kojoj se nalazi veza na koju morate da kliknete da biste dovršili pretplatu na bilten (dvostruka potvrda izbora).

 • Trajanje čuvanja

  Možete da otkažete pretplatu na bilten u svakom trenutku tako što ćete kliknuti na vezu za otkazivanje pretplate koja je navedena u svakom biltenu. Vaše podatke ćemo izbrisati odmah nakon otkazivanja pretplate pod uslovom da ne postoji zakonska obaveza da ih zadržimo. Isto tako, podatke ćemo odmah izbrisati i u slučaju nepotpune pretplate. Zadržavamo pravo da izbrišemo podatke bez navođenja razloga i bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja.

 • Mogućnost opoziva i brisanja

  Mogućnosti opoziva i brisanja se zasnivaju na opštim propisima o pravima opoziva i brisanja u okviru zakona o zaštiti podataka opisanih u nastavku ove politike privatnosti.

 • Neophodnost navođenja ličnih podataka

  Ako želite da koristite naš bilten, morate da popunite polja označena kao obavezna i potvrdite adresu e-pošte klikom na vezu za dvostruku potvrdu pretplaćivanja. Podaci za pretplatu na bilten nisu neophodni da bi se sklopio ugovor sa nama niti su zakonski obavezujući. Koriste se isključivo za slanje biltena. Ako ne popunite obavezna polja, nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo uslugu biltena.

Statistička analiza poseta ovoj veb-stranici – veb-praćenje

Sakupljamo, obrađujemo i čuvamo sledeće podatke kada pristupite ovoj veb-stranici ili pojedinačnim datotekama na veb-stranici: IP adresu, veb-stranicu sa koje je datoteka preuzeta, ime datoteke, datum i vreme preuzimanja, količina prenetih podataka i izveštaj o uspešnosti preuzimanja (tzv. „veb-evidencija“). Koristimo ove podatke o pristupu isključivo u nepersonalizovanom obliku u cilju stalnog poboljšanja internet ponude i u statističke svrhe. Takođe koristimo sledeće veb-praćenje za procenu poseta ovoj veb-stranici:

 • Google Tag Manager

  • Koji lični podaci se sakupljaju i do koje mere se obrađuju?

   Na našoj veb-stranici koristimo uslugu kompanije Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (u daljem tekstu: „Google Tag Manager“). Google Tag Manager nudi tehničku platformu za izvršavanje i grupisanje drugih veb-usluga i programa za veb-praćenje koristeći takozvane oznake (tags). Zbog toga, Google Tag Manager čuva kolačiće na vašem računaru i analizira vaše ponašanje prilikom surfovanja internetom (takozvano „praćenje“) ako alatke za veb-praćenje pokreće Google Tag Manager. Ove podatke, koje šalju pojedinačne oznake ugrađene u uslugu Google Tag Manager, spaja, skladišti i obrađuje Google Tag Manager u okviru objedinjenog korisničkog interfejsa. Sve integrisane oznake se u ovoj politici privatnosti ponovo zasebno navode. Više informacija o praksama privatnosti alatki koje obuhvata Google Tag Manager potražite u odgovarajućem odeljku ove politike privatnosti. Kada koristite našu veb-stranicu sa aktiviranom integracijom Google Tag Manager oznaka, podaci kao što su konkretno vaša IP adresa i korisničke aktivnosti se prenose serverima kompanije Google Ireland Limited i obrađuju se i čuvaju van teritorije Evropske unije, npr. u SAD. Evropska komisija je utvrdila da odgovarajući nivo zaštite podataka može da postoji u SAD ako kompanija koja obrađuje podatke prihvata Sporazum o zaštiti privatnosti između SAD i EU i ako je izvoz podataka u SAD omogućen na taj način. Takav je slučaj sa kompanijom Google Ireland Limited. Na veb-usluge integrisane u uslugu Google Tag Manager se primenjuju propisi navedeni u odgovarajućem odeljku ove politike privatnosti. Alatke za praćenje koje se koriste u usluzi Google Tag Manager osiguravaju IP anonimizacijom izvornog koda da usluga Google Tag Manager pre prenosa anonimizira IP adresu. Google Tag Manager dozvoljava samo sakupljanje anonimnih IP adresa (takozvano maskiranje IP adrese).

  • Pravna osnova za obradu ličnih podataka

   Pravnu osnovu za obradu podataka, u skladu sa članom 6 stavom 1 tačkom a propisa GDPR, predstavlja vaš pristanak u informativnom baneru po pitanju korišćenja kolačića i veb-praćenja (pristanak putem nedvosmislene radnje ili postupka potvrđivanja).

  • Svrha obrade podataka

   Na naš zahtev, Google će koristiti informacije dobijene putem usluge Google Tag Manager za procenu vaše posete veb-stranici, za sastavljanje izveštaja o aktivnosti na veb-stranici i za pružanje dodatnih usluga u vezi sa korišćenjem veb-stranice i interneta.

  • Trajanje čuvanja

   Google će čuvati podatke neophodne za rad usluge Google Tag Manager koliko god je potrebno da bi se ispunila rezervisana veb-usluga. Sakupljanje i čuvanje podataka je anonimno. Ako postoje stavke koje upućuju na ličnost, odmah se brišu osim ako nisu predmet zakonskih obaveza o zadržavanju. U svakom slučaju, brisanje se odvija nakon isteka obaveze o zadržavanju.

  • Mogućnost prigovora i brisanja

   Sakupljanje i prenos ličnih podataka kompaniji Google (konkretno IP adrese), kao i obradu tih podataka od strane kompanije Google možete da sprečite tako što ćete deaktivirati izvršavanje koda skripte u pretraživaču, instaliranjem blokera skripte u pretraživaču ili aktiviranjem podešavanja „Ne prati“ (Do Not Track) u okviru pretraživača. Takođe možete da sprečite da kompanija Google sakuplja podatke koje generišu Google kolačići, a koji su povezani sa vašim korišćenjem veb-stranice (uključujući IP adresu), kao i obradu tih podataka od strane kompanije Google tako što ćete preuzeti i instalirati dodatnu komponentu pretraživača koja je dostupna na sledećoj adresi http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Politika bezbednosti i privatnosti kompanije Google se nalazi na adresi https://policies.google.com/privacy.

 • Google Analytics

  • Obim obrade ličnih podataka

   Na našoj stranici koristimo uslugu za veb-praćenje kompanije Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (u daljem tekstu: Google Analytics). Google Analytics u okviru veb-praćenja koristi kolačiće koji se čuvaju na vašem računaru i omogućavaju analizu korišćenja naše veb-stranice i vaše ponašanje prilikom surfovanja internetom (takozvano praćenje). Ovu analizu sprovodimo na osnovu usluge praćenja Google Analytics da bismo neprestano optimizovali našu internet ponudu i omogućili da bude pristupačnija. Prilikom korišćenja naše veb-stranice, podaci, kao što su konkretno IP adresa i korisnička aktivnost, se prenose serverima kompanije Google Ireland Limited. Ovu analizu sprovodimo na osnovu usluge praćenja kompanije Google da bismo neprestano optimizovali našu internet ponudu i omogućili da bude pristupačnija. Veb-praćenje nam je potrebno i iz bezbednosnih razloga. Veb-praćenje nam omogućava da pratimo da li treće strane napadaju našu veb-stranicu. Informacije o veb-praćenju nam omogućavaju da preduzmemo odgovarajuće mere i da od sajber napada zaštitimo lične podatke koje smo obradili. Aktiviranjem anonimizacije IP adrese pomoću Google Analytics koda za praćenje ove veb-stranice, usluga Google Analytics pre prenosa anonimizira vašu IP adresu. Ova veb-stranica koristi Google Analytics kôd za praćenje, koji je proširen operatorom gat._anonymizeIp(); kako bi se omogućilo samo anonimno sakupljanje IP adresa (takozvano maskiranje IP adresa).

  • Pravna osnova za obradu ličnih podataka

   Pravnu osnovu za obradu podataka, u skladu sa članom 6 stavom 1 tačkom a propisa GDPR, predstavlja vaš pristanak u informativnom baneru po pitanju korišćenja kolačića i veb-praćenja (pristanak putem nedvosmislene radnje ili postupka potvrđivanja).

  • Svrha obrade podataka

   Na naš zahtev, Google će koristiti ove informacije za procenu vaše posete ovoj veb-stranici, za sastavljanje izveštaja o aktivnosti na veb-stranici i za pružanje dodatnih usluga u vezi sa korišćenjem veb-stranice i interneta. Veb-praćenje nam je potrebno i iz bezbednosnih razloga. Veb-praćenje nam omogućava da pratimo da li treće strane napadaju našu veb-stranicu. Informacije o veb-praćenju nam omogućavaju da preduzmemo odgovarajuće mere i da od sajber napada zaštitimo lične podatke koje smo obradili.

  • Trajanje čuvanja

   Google će čuvati podatke neophodne za pružanje usluge veb-praćenja koliko god je potrebno da bi se ispunila rezervisana veb-usluga. Sakupljanje i čuvanje podataka je anonimno. Ako postoje stavke koje upućuju na ličnost, odmah se brišu osim ako nisu predmet zakonskih obaveza o zadržavanju. U svakom slučaju, brisanje se odvija nakon isteka obaveze o zadržavanju.

  • Mogućnosti prigovora i brisanja

   Sakupljanje i prenos ličnih podataka kompaniji Google (konkretno IP adrese), kao i obradu tih podataka od strane kompanije Google možete da sprečite tako što ćete deaktivirati izvršavanje koda skripte u pretraživaču ili aktiviranjem podešavanja „Ne prati“ (Do Not Track) u okviru pretraživača. Takođe možete da sprečite da kompanija Google sakuplja podatke koje generišu Google kolačići, a koji su povezani sa vašim korišćenjem veb-stranice (uključujući IP adresu), kao i obradu tih podataka od strane kompanije Google tako što ćete preuzeti i instalirati dodatnu komponentu pretraživača koja je dostupna na sledećoj adresi http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Politika bezbednosti i privatnosti kompanije Google se nalazi na adresi policies.google.com/privacy https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Integracija spoljnih veb-usluga i obrada podataka van Evropske unije

Na našoj veb-stranici koristimo aktivan sadržaj spoljnih dobavljača poznat kao veb-usluge. Pristupanjem našoj veb-stranici, spoljni dobavljači mogu da dobiju lične informacije o vašoj poseti našoj veb-stranici. Moguće je da će ti podaci biti obrađeni van Evropske unije. To možete da sprečite instaliranjem odgovarajuće dodatne komponente ili deaktiviranjem izvršavanja skripti u okviru vašeg pretraživača. To može dovesti do ograničenja u radu internet stranica koje posećujete.

Koristimo sledeće spoljne veb-usluge:

 • Doubleclick

  Veb-usluga kompanije Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ireland (u daljem tekstu: Doubleclick) se učitava na našoj veb-stranici. Ove podatke koristimo za obezbeđivanje pune funkcionalnosti veb-stranice. U vezi sa tim, vaš pretraživač može da prenese lične podatke usluzi Dobleclick. Pravna osnova za obradu podataka je član 6 stav 1 tačka f propisa GDPR. Legitimni interes je obezbeđivanje rada veb-stranice bez grešaka. Podaci se brišu čim se svrha njihovog sakupljanja ispuni. Više informacija o upravljanju prenetim podacima možete naći u politici privatnosti usluge Doubleclick: https://policies.google.com/privacy

  Možete da sprečite da Doubleclick sakuplja i obrađuje vaše podatke tako što ćete deaktivirati izvršavanje koda skripte u okviru pretraživača ili instalirati bloker skripti u pretraživač.

 • Google

  Veb-usluga kompanije Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ireland (u daljem tekstu: Google) se učitava na našoj veb-stranici. Ove podatke koristimo za obezbeđivanje pune funkcionalnosti veb-stranice. U vezi sa tim, vaš pretraživač može da prenese lične podatke usluzi Google. Pravna osnova za obradu podataka je član 6 stav 1 tačka f propisa GDPR. Legitimni interes je obezbeđivanje rada veb-stranice bez grešaka. Podaci se brišu čim se svrha njihovog sakupljanja ispuni. Više informacija o upravljanju prenetim podacima možete naći u politici privatnosti usluge Google: https://policies.google.com/privacy

  Možete da sprečite da Google sakuplja i obrađuje vaše podatke tako što ćete deaktivirati izvršavanje koda skripte u okviru pretraživača ili instalirati bloker skripti u pretraživač.

 • Google Fonts

  Veb-usluga kompanije Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ireland (u daljem tekstu: Google) se učitava na našoj veb-stranici. Ove podatke koristimo za obezbeđivanje pune funkcionalnosti veb-stranice. U vezi sa tim, vaš pretraživač može da prenese lične podatke usluzi Google Fonts. Pravna osnova za obradu podataka je član 6 stav 1 tačka f propisa GDPR. Legitimni interes je obezbeđivanje rada veb-stranice bez grešaka. Podaci se brišu čim se svrha njihovog sakupljanja ispuni. Više informacija o upravljanju prenetim podacima možete naći u politici privatnosti usluge Google Fonts: https://policies.google.com/privacy

  Možete da sprečite da Google Fonts sakuplja i obrađuje vaše podatke tako što ćete deaktivirati izvršavanje koda skripte u okviru pretraživača ili instalirati bloker skripti u pretraživač.

 • Gstatic

  Veb-usluga kompanije Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ireland (u daljem tekstu: Gstatic) se učitava na našoj veb-stranici. Ove podatke koristimo za obezbeđivanje pune funkcionalnosti veb-stranice. U vezi sa tim, vaš pretraživač može da prenese lične podatke usluzi Gstatic. Pravna osnova za obradu podataka je član 6 stav 1 tačka f propisa GDPR. Legitimni interes je obezbeđivanje rada veb-stranice bez grešaka. Podaci se brišu čim se svrha njihovog sakupljanja ispuni. Više informacija o upravljanju prenetim podacima možete naći u politici privatnosti usluge Gstatic: https://policies.google.com/privacy

  Možete da sprečite da Gstatic sakuplja i obrađuje vaše podatke tako što ćete deaktivirati izvršavanje koda skripte u okviru pretraživača ili instalirati bloker skripti u pretraživač.

 • Youtube

  Veb-usluga kompanije Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ireland (u daljem tekstu: Youtube) se učitava na našoj veb-stranici. Ove podatke koristimo za obezbeđivanje pune funkcionalnosti veb-stranice. U vezi sa tim, vaš pretraživač može da prenese lične podatke usluzi Youtube. Pravna osnova za obradu podataka je član 6 stav 1 tačka f propisa GDPR. Legitimni interes je obezbeđivanje rada veb-stranice bez grešaka. Podaci se brišu čim se svrha njihovog sakupljanja ispuni. Više informacija o upravljanju prenetim podacima možete naći u politici privatnosti usluge Youtube: https://policies.google.com/privacy

  Možete da sprečite da Youtube sakuplja i obrađuje vaše podatke tako što ćete deaktivirati izvršavanje koda skripte u okviru pretraživača ili instalirati bloker skripti u pretraživač.

 • website-check.de

  Veb-usluga kompanije Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Germany (u daljem tekstu: website-check.de) se učitava na našoj veb-stranici. Ove podatke koristimo za obezbeđivanje pune funkcionalnosti veb-stranice. U vezi sa tim, vaš pretraživač može da prenese lične podatke usluzi website-check.de. Pravna osnova za obradu podataka je član 6 stav 1 tačka f propisa GDPR. Legitimni interes je obezbeđivanje rada veb-stranice bez grešaka. Podaci se brišu čim se svrha njihovog sakupljanja ispuni. Više informacija o upravljanju prenetim podacima možete naći u politici privatnosti usluge website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/

  Možete da sprečite da usluga website-check.de sakuplja i obrađuje vaše podatke tako što ćete deaktivirati izvršavanje koda skripte u okviru pretraživača ili instalirati bloker skripti u pretraživač.

 • hankooktire-mediacenter

  Veb-usluga kompanije Hankook Tire Europe GmbH, Siemensstraße 14, 63263 Neu-Isenburg, Germany (u daljem tekstu: hankooktire-mediacenter) se učitava na našoj veb-stranici. Ove podatke koristimo za obezbeđivanje pune funkcionalnosti veb-stranice. U vezi sa tim, vaš pretraživač može da prenese lične podatke usluzi hankooktire-mediacenter. Pravna osnova za obradu podataka je član 6 stav 1 tačka f propisa GDPR. Legitimni interes je obezbeđivanje rada veb-stranice bez grešaka. Podaci se brišu čim se svrha njihovog sakupljanja ispuni. Više informacija o upravljanju prenetim podacima možete naći u politici privatnosti usluge hankooktire-mediacenter: https://www.hankooktire-mediacenter.com/index.php?id=511&L=2&flt=1

  Možete da sprečite da usluga hankooktire-mediacenter sakuplja i obrađuje vaše podatke tako što ćete deaktivirati izvršavanje koda skripte u okviru pretraživača ili instalirati bloker skripti u pretraživač.

Informacije o upotrebi kolačića

Obim obrade ličnih podataka

Na raznim stranicama integrišemo i koristimo kolačiće da bismo omogućili određene funkcije naše veb-stranice i integrisali spoljne veb-usluge. Takozvani „kolačići“ su male tekstualne datoteke koje pretraživač može da sačuva na uređaju sa kojeg ste pristupili stranici. Ove tekstualne datoteke sadrže niz znakova koji jedinstveno identifikuju pretraživač kada se vratite na našu veb-stranicu. Proces čuvanja datoteke kolačića se takođe naziva „Podešavanje kolačića“. Kolačiće može da podesi sama veb-stranica ili spoljne veb-usluge.

Pravna osnova za obradu ličnih podataka

član 6 stav 1 tačka f propisa GDPR (legitimni interes) ili član 6 stav 1 tačka a ili član 9 stav 1 tačka a propisa GDPR (saglasnost).

Primenjivu zakonsku osnovu možete da pronađete u tabli kolačića navedenoj u nastavku ovog odeljka.

Uopšteno, u slučaju kolačića koji se sakupljaju na osnovu legitimnog interesa, naš legitimni interes je da osiguramo funkcionalnost naše veb-stranice i usluga koje su integrisane u njoj (tehnički neophodni kolačići). Takođe je moguće da kolačići povećavaju prilagođenost korisniku i omogućavaju personalizovan pristup. Vaš interes je ispred našeg.

Pomoću tehnologije kolačića, možemo da identifikujemo, analiziramo i pratimo pojedinačne posetioce veb-stranice ako posetilac veb-stranice odobri korišćenje kolačića u skladu sa članom 6 stavom 1 tačkom a propisa GDPR.

Svrha obrade podataka

Kolačiće podešava naša veb-stranica ili spoljne veb-usluge da bi se održala kompletna funkcionalnost naše veb-stranice, poboljšala prilagođenost korisniku ili u svrhe navedene u vašoj saglasnosti. Tehnologija kolačića nam omogućava i da prepoznamo pojedinačne korisnike upotrebom pseudonima, kao što su lični ili nasumični ID-ovi, tako da možemo da ponudimo personalizovane usluge. Detalji su navedeni u sledećoj tabeli.

Trajanje čuvanja

Kolačići navedeni u nastavku se čuvaju u vašem pretraživaču dok se ne izbrišu, a u slučaju kolačića sesije dok sesija ne istekne. Detalji su navedeni u sledećoj tabeli:

Ime kolačića Server Dobavljač Svrha Zakonska osnova Trajanje čuvanja Tip
_gid hankooktire-mediacenter.com Google-Analytics Ovaj kolačić dodeljuje ID korisniku tako da veb-praćenje može da rezimira radnje korisnika kojem je dodeljen ovaj ID. Saglasnost Oko 24 časa Analitika
_ga hankooktire-mediacenter.com Google Analytics Ovaj kolačić dodeljuje ID korisniku tako da veb-praćenje može da rezimira radnje korisnika kojem je dodeljen ovaj ID. Saglasnost Oko 24 meseca Analitika
cookieconsent_status www.hankooktire-mediacenter.com Operater veb-stranice Kolačić koji čuva odluku korisnika u vezi sa banerom kolačića. Tehnički neophodan Oko 12 meseci Baner kolačića
PHPSESSID www.hankooktire-mediacenter.com Operater veb-stranice Kolačić koji zahtevaju aplikacije zasnovane na PHP jeziku. Kolačić se čuva tokom sesije. Neophodan je za čuvanje određenih podešavanja veb-stranice dok traje poseta veb-stranici (sesija). Tehnički neophodan Sesija Sesija
fe_typo_user www.hankooktire-mediacenter.com Operater veb-stranice Kolačić koji zahteva sistem veb-sadržaja Typo3. Kolačić se čuva tokom sesije. Neophodan je za čuvanje određenih podešavanja veb-stranice dok traje poseta veb-stranici (sesija). Tehnički neophodan Sesija Sesija
waconcookiemanagement www.hankooktire-mediacenter.com hankooktire-mediacenter Ovaj kolačić nam omogućava da sačuvamo individualna komforna podešavanja koja izaberete i da ih čuvamo za vaše buduće posete stranici. Saglasnost Sesija Konfiguracija
remote_sid youtube.com Youtube Ovaj kolačić nam omogućava da sačuvamo individualna komforna podešavanja koja izaberete i da ih čuvamo za vaše buduće posete stranici. Saglasnost Sesija Konfiguracija
_gat_UA-72268108-1 hankooktire-mediacenter.com Google-Analytics Ovaj kolačić čuva podatke o tome kada je posetilac veb-stranice pristupio veb-stranici u svrhu prikupljanja statističkih podataka. Pored toga, na osnovu poseta stranici se prikupljaju dodatni podaci, koji se koriste za statistiku. Saglasnost Oko 110 sekundi Analitika
be_typo_user www.hankooktire-mediacenter.com hankooktire-mediacenter Ovaj kolačić se čuva dok ne zatvorite pretraživač. Kada se pretraživač zatvori, kolačić se briše. Tehnički neophodan Sesija Sesija
be_lastLoginProvider www.hankooktire-mediacenter.com hankooktire-mediacenter U ovom kolačiću se čuva veoma malo ličnih podataka. Ovde čuvamo podatke koje biste u suprotnom morali redovno da unosite (npr. podatke za prijavljivanje, tako da ne morate da se prijavljujete prilikom svake posete). Saglasnost Oko 3 meseca Olakšano korišćenje

Mogućnost prigovora, opoziva saglasnosti i brisanja

Možete da podesite pretraživač po želji tako da se podešavanje kolačića spreči. Na taj način možete da odlučite od slučaja do slučaja da li želite da prihvatite kolačiće ili da li uopšte želite da prihvatite kolačiće. Kolačići mogu da se koriste u razne namene, npr. prepoznavanje da li je uređaj sa kog ste pristupili stranici već povezan sa veb-stranicom (trajni kolačići) ili da bi se sačuvale nedavno pregledane ponude (kolačići sesije). Ako ste nam izričito dali dozvolu da obradimo lične podatke, možete da opozovete saglasnost u svakom trenutku. Imajte u vidu da to ne utiče na zakonitost obrade sprovedene na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Bezbednost i zaštita podataka, komunikacija e-poštom

Lični podaci se štite tehničkim i organizacionim merama tokom sakupljanja, čuvanja i obrade tako da nisu dostupni trećim stranama. U slučaju nešifrovane komunikacije e-poštom, ne možemo da garantujemo kompletnu bezbednost podataka na putanji prenosa do naših IT sistema i zbog toga preporučujemo šifrovanu komunikaciju ili poštanske usluge u slučaju da se prenose informacije koje zahtevaju visok nivo poverljivosti.

Pravo na informacije i zahtevi za ispravku – brisanje; ograničavanje podataka – opoziv saglasnosti – pravo na prigovor

Pravo na informacije

Imate pravo da zahtevate potvrdu o tome da li obrađujemo vaše lične podatke. U tom slučaju, imate pravo da pristupite informacijama navedenim u članu 15 stavu 1 propisa GDPR, pod uslovom da to ne narušava prava i slobode drugih lica (član 15 stav 4 propisa GDPR). Takođe ćemo vam rado staviti na raspolaganje kopiju vaših podataka.

Pravo na ispravku

U skladu sa članom 16 propisa GDPR, imate pravo da u svakom trenutku zatražite ispravku pogrešnih ličnih podataka (npr. adresa, ime i slično). Takođe, u svakom trenutku možete da zahtevate dopunjavanje vaših podataka koje čuvamo. Odgovarajuće usklađivanje podataka će biti odmah izvršeno.

Pravo na brisanje

U skladu sa članom 17 stavom 1 propisa GDPR, u sledećim slučajevima imate pravo da zahtevate da izbrišemo lične podatke sakupljene o vama:

 • ako podaci više nisu potrebni;
 • ako se poništava pravna osnova za obradu podataka bez zamene usled opoziva saglasnosti;
 • ako ste uložili prigovor na obradu i ne postoje legitimni razlozi za obradu podataka;
 • ako obrada vaših podataka nije zakonita;
 • ako zakonska obaveza to zahteva ili ako je sakupljanje podataka izvršeno u skladu sa članom 8 stavom 1 propisa GDPR.

U skladu sa članom 17 stavom 3 propisa GDPR, ovo pravo ne postoji u sledećim slučajevima:

 • ako je obrada neophodna za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informisanja;
 • ako su podaci sakupljeni na osnovu zakonske obaveze;
 • ako je obrada neophodna zbog javnog interesa;
 • ako su podaci potrebni za dokazivanje, ostvarivanje ili odbranu prava u slučaju pravnih tužbi.

Pravo na ograničenje obrade

U skladu sa članom 18 stavom 1 propisa GDPR, imate pravo u pojedinačnim slučajevima da zahtevate ograničenje obrade ličnih podataka.

To važi u sledećim slučajevima:

 • ako osporavate tačnost ličnih podataka;
 • ako obrada nije u skladu sa zakonom i ne pristajete na brisanje;
 • ako podaci više nisu potrebni u svrhe obrade, ali sakupljeni podaci se koriste za dokazivanje, ostvarivanje ili odbranu prava u slučaju pravnih tužbi;
 • ako je podnet prigovor protiv obrade u skladu sa članom 21 stavom 1 propisa GDPR i još uvek nije jasno čiji interesi imaju veću važnost.

Pravo na opoziv saglasnosti

Ako ste nam dali izričitu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka (član 6 stav 1 tačka a propisa GDPR ili član 9 stav 2 tačka a propisa GDPR), tu saglasnost možete da opozovete u svakom trenutku. Imajte u vidu da to ne utiče na zakonitost obrade sprovedene na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Pravo na prigovor

U skladu sa članom 21 propisa GDPR, u svakom trenutku imate pravo da uložite prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na vas, a koji su sakupljeni na osnovu člana 6 stava 1 tačke f (u okviru legitimnog interesa). Imate to pravo samo ako postoje posebne okolnosti protiv čuvanja i obrade.

Kako da ostvarite svoja prava?

Svoja prava možete da ostvarite u svakom trenutku koristeći kontakt podatke navedene u nastavku:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Germany
E-pošta: mediathou-shalt-not-spamhankooktire-mediacenter.com
Tel.: +49 610281490
Faks: +49 61028149100

Pravo na prenosivost podataka

U skladu sa članom 20 propisa GDPR, imate pravo na prenos ličnih podataka koji se odnose na vas. Podatke pružamo na struktuirani i uobičajeni način u formatu koji mašine mogu da čitaju. Podaci mogu da se pošalju vama ili kontroloru kog ste sami odredili.

Na zahtev ćemo vam pružiti sledeće podatke u skladu sa članom 20 stavom 1 propisa GDPR:

 • podaci sakupljeni na osnovu izričite saglasnosti u skladu sa članom 6 stavom 1 tačkom a propisa GDPR ili članom 9 stavom 2 tačkom a propisa GDPR;
 • podaci koje smo primili od vas u skladu sa članom 6 stavom 1 tačkom b propisa GDPR u okviru postojećih ugovora;
 • podaci koje je obradila automatska procedura.

Lične podatke ćemo preneti direktno kontroloru po vašem izboru ukoliko je to tehnički izvodljivo. Imajte u vidu da nam nije dozvoljeno da prenosimo podatke koji narušavaju slobode i prava drugih lica u skladu sa članom 20 stavom 4 propisa GDPR.

Pravo na žalbu nadležnom nadzornom telu u skladu sa članom 77 stavom 1 propisa GDPR

Ako sumnjate da se vaši podaci bespravno obrađuju na našoj stranici, u svakom trenutku možete da potražite pravno objašnjenje predmeta. Pored toga vam je dostupna i svaka druga zakonska mogućnost. Bez obzira na to, u skladu sa članom 77 stavom 1 propisa GDPR, imate mogućnost da se obratite nadležnom nadzornom telu. Imate pravo na žalbu u skladu sa članom 77 propisa GDPR zemlji članici Evropske unije u kojoj imate registrovano boravište, u kojoj radite i/ili u kojoj se odvilo navodno kršenje prava, tj. možete da izaberete nadležno nadzorno telo kojem ćete se obratiti u skladu sa prethodno pomenutim lokacijama. Nadležno nadzorno telo kojem se podnosi žalba će vas zatim obavestiti o statusu rezultata podnete žalbe, uključujući mogućnost sudske žalbe u skladu sa članom 78 propisa GDPR.

Kreirao:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de