Search

Do wyszukiwania pełnotekstowego można użyć następujących operatorów:

": szukanie frazy. Wynik musi zawierać dokładnie wyszukiwaną frazę.
Przykład: "Hankook Tire Europe"

+: włączenie do wyszukiwania. Wynik musi zawierać dane słowo.
Przykład: "Hankook Tire" + Inclusion + Diversity

-: wyłączenie z wyszukiwania. Wynik nie może zawierać danego słowa.
Przykład: "Hankook Tire" -DTM

*: wyszukiwanie częściowe.
Przykład: Champion* daje wynik
Champions lub Championship