O firmie Hankook Tire

Firma Hankook Tire powstała w 1941 r. w Seulu, w Korei Południowej. Aktualnie jest jednym największych producentów opon radialnych na świecie. Każdego roku przedsiębiorstwo produkuje ponad 97 mln opon do samochodów osobowych, pojazdów użytkowych oraz do motorsportu.  Hankook Tire stale inwestuje w badania i rozwój. Przedsiębiorstwo dysponuje pięcioma ośrodkami badawczo-rozwojowymi i ośmioma dużymi zakładami produkcyjnymi na całym świecie. W 2023 r. globalny przychód ze sprzedaży firmy Hankook Tire w ponad 160 krajach wyniósł 8,939 bln KRW (6,329 mld EUR).  Wiodący producenci z branży motoryzacyjnej doceniają jakość opon Hankook, czego dowodem jest ich montaż jako wyposażenia fabrycznego.

Fakty i Liczby

Centrum badań i rozwoju w Europie

Globalne centrum badań i rozwoju Hankook Technodome stanowi centrum globalnej infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy Hankook i łączy nie tylko regionalne ośrodki techniczne ATC (Amerykańskie Centrum Techniczne), CTC (Chińskie Centrum Techniczne), JTO (Japońskie Biuro Techniczne) i ETC (Europejskie Centrum Techniczne) lecz także placówkę Hankook Technotrac w  Ivalo, w  Finlandii, która zajmuje się testowaniem opon zimowych, oraz obiekty (Idiada, Hiszpania) testujące opony letnie. Dzięki ośrodkowi rozwoju w  Niemczech, ośrodkowi zaawansowanej produkcji i najnowocześniejszych badań laboratoryjnych na  Węgrzech oraz ośrodkowi testów opon zimowych w  Finlandii firma Hankook jest w stanie integrować procesy opracowywania i produkcji opon na terenie Europy.

Najważniejsi odbiorcy oryginalnego wyposażenia w Europie – Osobowe / SUV

Różnorodność oraz integracja społeczna w Hankook Tire

Firma Hankook Tire dąży do rozwoju ducha innowacji w swoich szeregach, uwzględniając wszystkich oraz wykraczając poza własną społeczność aż do poziomu globalnego. Partnerami w tych dążeniach są nasi pracownicy – zróżnicowana grupa utalentowanych osób, pochodzących z wielu zakątków świata. Wierzymy, że różnorodność to wielka korzyść wynikająca z globalizacji i zobowiązujemy się do utrzymania otwartej kultury promującej integrację i szlachetność postępowania na każdym szczeblu zatrudnienia z poszanowaniem różnic i motywującą do swobodnego myślenia. W naszym Kodeksie etyki biznesu zobowiązujemy się jako przedsiębiorstwo oraz naszych pracowników do powstrzymania się od wszelkich form dyskryminacji czy nękania na tle etnicznym, rasowym, religijnym, płciowym, związanym z orientacją seksualną, niepełnosprawnością, wiekiem, narodowością czy innymi grupami chronionymi.

Wspieramy swoich pracowników, również poza miejscem pracy, w indywidualnym zaangażowaniu w pracę na cele charytatywne oraz dla dobra wspólnego. Inicjatywy te budują silniejszą kulturę globalną promującą integrację i różnorodność, gdzie duch innowacyjności przyczyni się do rozkwitu otwartego społeczeństwa, rozwoju gospodarczego oraz lepszej przyszłości.

Raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu

Firma Hankook Tire co roku publikuje raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu. Zawiera on obszerny przegląd naszych działań w tym zakresie z całego świata.

Wyniki finansowe

Firma Hankook Tire stale rozwija się na rynku globalnym i zapewnia naszym udziałowcom najwyższą wartość.

Sales

Operating Profit

Financial Results - Europe

Sprawozdania kwartalne

Nasz rozwój wynika bezpośrednio z solidnego wsparcia ze strony udziałowców i inwestorów. Wsparcie to zawdzięczamy szybkiemu, rzetelnemu i regularnemu ujawnianiu wszelkich szczegółów operacji finansowych i bieżącego stanu finansów.

2024

2024

05/05/2024

Title : Hankook KR Regular 40pt

File size: 2 MB

Sprawozdania roczne

Nasz rozwój wynika bezpośrednio z solidnego wsparcia ze strony udziałowców i inwestorów. Wsparcie to zawdzięczamy szybkiemu, rzetelnemu i regularnemu ujawnianiu wszelkich szczegółów operacji finansowych i bieżącego stanu finansów.

Annual Reports 4 Jahre

22/05/2020

Hankook Tire Annual Report 2019

2019_Hankook_Tire_Annual_Report_ENG.pdf

File size: 11 MB

Annual Reports 4 Jahre

19/08/2021

Hankook Tire Annual Report 2020

2020_Hankook_Tire_Annual_Report_EN.pdf

File size: 15 MB

Annual Reports 4 Jahre

12/10/2022

Hankook Tire Annual Report 2021

2021_Hankook_Tire_Annual_Report_EN.pdf

File size: 8 MB

Annual Reports 4 Jahre

22/03/2024

목차용 그라데이션

File size: 10 MB