O firmie Hankook Tire

Firma Hankook Tire powstała w 1941 r. w Seulu, w Korei Południowej. Aktualnie jest jednym największych producentów opon radialnych na świecie.

Każdego roku przedsiębiorstwo produkuje ponad 104 mln opon do samochodów osobowych, pojazdów użytkowych oraz do motorsportu. 

Hankook Tire stale inwestuje w badania i rozwój. Przedsiębiorstwo dysponuje pięcioma ośrodkami badawczo-rozwojowymi i ośmioma dużymi zakładami produkcyjnymi na całym świecie.

W 2019 r. globalny przychód ze sprzedaży firmy Hankook Tire w ponad 180 krajach wyniósł 6,896.4 bln KRW (5,285 mld EUR).

 Wiodący producenci z branży motoryzacyjnej doceniają jakość opon Hankook, czego dowodem jest ich montaż jako wyposażenia fabrycznego.

Fakty i Liczby

Centrum badań i rozwoju w Europie

Globalne centrum badań i rozwoju Hankook Technodome stanowi centrum globalnej infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy Hankook i łączy nie tylko regionalne ośrodki techniczne ATC (Amerykańskie Centrum Techniczne), CTC (Chińskie Centrum Techniczne), JTO (Japońskie Biuro Techniczne) i ETC (Europejskie Centrum Techniczne) lecz także placówkę Hankook Technotrac w  Ivalo, w  Finlandii, która zajmuje się testowaniem opon zimowych, oraz obiekty (Idiada, Hiszpania) testujące opony letnie. Dzięki ośrodkowi rozwoju w  Niemczech, ośrodkowi zaawansowanej produkcji i najnowocześniejszych badań laboratoryjnych na  Węgrzech oraz ośrodkowi testów opon zimowych w  Finlandii firma Hankook jest w stanie integrować procesy opracowywania i produkcji opon na terenie Europy.

Najważniejsi odbiorcy oryginalnego wyposażenia w Europie – Osobowe / SUV

Najważniejsi odbiorcy oryginalnego wyposażenia w Europie – Ciężarówki / Autobusy

Różnorodność oraz integracja społeczna w Hankook Tire

Firma Hankook Tire dąży do rozwoju ducha innowacji w swoich szeregach, uwzględniając wszystkich oraz wykraczając poza własną społeczność aż do poziomu globalnego. Partnerami w tych dążeniach są nasi pracownicy – zróżnicowana grupa utalentowanych osób, pochodzących z wielu zakątków świata. Wierzymy, że różnorodność to wielka korzyść wynikająca z globalizacji i zobowiązujemy się do utrzymania otwartej kultury promującej integrację i szlachetność postępowania na każdym szczeblu zatrudnienia z poszanowaniem różnic i motywującą do swobodnego myślenia. W naszym Kodeksie etyki biznesu zobowiązujemy się jako przedsiębiorstwo oraz naszych pracowników do powstrzymania się od wszelkich form dyskryminacji czy nękania na tle etnicznym, rasowym, religijnym, płciowym, związanym z orientacją seksualną, niepełnosprawnością, wiekiem, narodowością czy innymi grupami chronionymi.

Wspieramy swoich pracowników, również poza miejscem pracy, w indywidualnym zaangażowaniu w pracę na cele charytatywne oraz dla dobra wspólnego. Inicjatywy te budują silniejszą kulturę globalną promującą integrację i różnorodność, gdzie duch innowacyjności przyczyni się do rozkwitu otwartego społeczeństwa, rozwoju gospodarczego oraz lepszej przyszłości.

Raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu

Firma Hankook Tire co roku publikuje raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu. Zawiera on obszerny przegląd naszych działań w tym zakresie z całego świata.

Wyniki finansowe

Firma Hankook Tire stale rozwija się na rynku globalnym i zapewnia naszym udziałowcom najwyższą wartość.

Sales

Operating Profit

Financial Results - Europe

Sprawozdania kwartalne

Nasz rozwój wynika bezpośrednio z solidnego wsparcia ze strony udziałowców i inwestorów. Wsparcie to zawdzięczamy szybkiemu, rzetelnemu i regularnemu ujawnianiu wszelkich szczegółów operacji finansowych i bieżącego stanu finansów.

2020

2020

22/05/2020

File size: 1 MB

2020

11/12/2020

File size: 2 MB

2020

11/12/2020

슬라이드 1

File size: 2 MB

2019

2019

08/07/2019

File size: 1 MB

2019

26/08/2019

File size: 2 MB

2019

22/05/2020

File size: 2 MB

2019

22/05/2020

File size: 2 MB

Sprawozdania roczne

Nasz rozwój wynika bezpośrednio z solidnego wsparcia ze strony udziałowców i inwestorów. Wsparcie to zawdzięczamy szybkiemu, rzetelnemu i regularnemu ujawnianiu wszelkich szczegółów operacji finansowych i bieżącego stanu finansów.

 Sprawozdania roczne

22/05/2020

[Translate to Polskie:] 2019

File size: 11 MB

 Sprawozdania roczne

22/05/2020

[Translate to Polskie:] 2018

File size: 32 MB

 Sprawozdania roczne

22/05/2020

[Translate to Polskie:] 2017

File size: 9 MB

 Sprawozdania roczne

22/05/2020

[Translate to Polskie:] 2016

File size: 4 MB