Polityka prywatności

Miło nam, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową www.hankooktire-mediacenter.com i wykazali zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych osobowych jest dla nas kwestią priorytetową. Dane osobowe są pojedynczymi informacjami o stosunkach prywatnych lub służbowych określonej osoby fizycznej lub osoby, którą można na ich podstawie ustalić. Zalicza się do nich np. nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia, a także wszystkie inne dane dotyczące określonej osoby.

Z uwagi na fakt, że dane osobowe podlegają szczególnej ochronie ustawowej, gromadzimy je wyłącznie w stopniu koniecznym do udostępniania niniejszej strony i świadczenia naszych usług. Poniżej podajemy, jakie dane osobowe gromadzimy podczas wizyty na naszej stronie internetowej i jak są one wykorzystywane.

Nasze praktyki związane z ochroną danych są zgodne z przepisami prawa a w szczególności z regulacjami niemieckiej ustawy o ochronie danych, niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach oraz europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Państwa dane osobowe będą przez nas gromadzone, przetwarzane i zapisywane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do umożliwienia dostępu do tej strony internetowej i zawartych na niej treści i usług, oraz do celów związanych z obsługą zapytań i ew. realizacji zamówień/umów, jednak tylko w razie zaistnienia uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO bądź innej okoliczności zezwalającej. Tylko po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika odbywa się wykorzystanie jego danych do dalszych, wymienionych w takiej zgodzie celów, np. do przesyłania informacji o ofercie w formie newslettera itp.

 

1. Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu RODO i innych krajowych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich oraz pozostałych przepisów jest:

Hankook Tire Europe GmbH

Siemensstraße 14

63263 Neu-Isenburg

E-Mail: europethou-shalt-not-spamhankook-media.eu

Tel.: +49(0)6102 - 8149 -0

Faks: +49(0)6102 - 8149 - 100

 

2. Nazwisko i adres pełnomocnika ds. ochrony danych

E-Mail: dpo.hkthou-shalt-not-spameukogroup.de

 

3. Udostępnienie strony internetowej oraz tworzenie plików dziennika

Po każdorazowym otwarciu niniejszej strony internetowej nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje systemu operacyjnego komputera, na którym została ona otwarta. Gromadzone są przy tym następujące dane:

- Zakres przetwarzania danych

(1) Informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji

(2) System operacyjny urządzenia, na którym wyświetlono stronę

(3) Adres IP urządzenia, na którym wyświetlono stronę

(4) Data i czas dostępu

(5) Witryny i zasoby (zdjęcia, pliki, pozostałe treści stron) wyświetlane na naszej stronie internetowej.

(6) Witryny, za pośrednictwem których system użytkownika dotarł na naszą stronę internetową (referrer tracking)

Dane te są zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie dochodzi do przechowywanie tych informacji wraz z danymi osobowymi konkretnego użytkownika, dzięki czemu nie ma miejsca identyfikacja poszczególnych osób odwiedzających stronę.

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
   Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu realizacji przedstawionego poniżej celu.
  • Cel przetwarzania danych
   Rejestracja danych ma na celu utrzymanie kompatybilności naszej strony internetowej dla – w miarę możliwości – wszystkich odwiedzających oraz zwalczanie nadużyć i usuwanie usterek. W tym celu konieczne jest rejestrowanie danych technicznych komputera, z którego następuje połączenie, aby możliwe było jak najszybsze reagowanie na błędy wyświetlania, ataki na nasze systemy IT i/lub błędy w działaniu strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji witryny oraz do zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa naszych systemów informacyjnych.
  • Okres przechowywania
   Usunięcie wcześniej wymienionych danych technicznych następuje, gdy nie są one już potrzebne i ma na celu zapewnienie kompatybilności witryny dla wszystkich użytkowników, najpóźniej jednak po upływie 3 miesięcy od jej wyświetlenia.
  • Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia
   Możliwości zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia są określone w przedstawionych w dalszej części niniejszej polityki prywatności ogólnych zasadach dotyczących prawa do zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia w ramach ochrony danych.

 

4. Funkcje szczególne strony internetowej

Nasza strona oferuje różne funkcje, korzystanie z których wiąże się z gromadzeniem, przetwarzaniem i zapisywaniem przez nas danych osobowych. Poniżej wyjaśniamy, co następnie dzieje się z takimi danymi:

 • Formularz subskrypcji newslettera:

-    Zakres przetwarzania danych osobowych

Informacje podawane przez Państwa podczas rejestracji do newslettera.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda dorozumiana)

-    Cel przetwarzania danych
Dane zarejestrowane w polu zgłoszenia do newslettera są przez nas wykorzystywane wyłącznie do rozsyłania newslettera, w którym przekazujemy informacje na temat naszej oferty, a w szczególności bieżącej aktywności i produktów Hankook Tire oraz imprez organizowanych dla prasy. Po otrzymaniu zgłoszenia przesyłamy wiadomość e-mail z potwierdzeniem, w którym zawarty jest link – aby zakończyć proces rejestracji do newslettera, należy ten link kliknąć (Double-Opt-In).

-    Okres przechowywania
Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie, klikając na odnośnik zawarty w każdym newsletterze. Dane użytkownika są usuwane po siedmiu dniach od daty wyrejestrowania. Również w przypadku nieukończonego zgłoszenia dane użytkownika są przez nas usuwane po siedmiu dniach. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia danych bez podania przyczyn i wcześniejszego lub późniejszego powiadomienia.

-    Analiza newslettera
Na potrzeby analizy statystycznej newslettera analizujemy liczbę pobrań newslettera i kliknięć w zawarte w nim linki. W tym celu wysyłane wiadomości e-mail zawierają tzw. sygnalizatory sieci Web (ang. „Web Beacons”) lub znaczniki pikselowe (ang. „Tracking Pixel”) będące plikami graficznymi o wielkości jednego piksela, zapisanymi na naszej witrynie internetowej. Również umieszczone w newsletterze linki zawierają numer ID, na podstawie którego można ocenić, jak często zostały one kliknięte. Dane są zapisywane anonimowo wyłącznie do celów statystycznych, bez odniesienia do konkretnych odbiorców newslettera.
Taka analiza nie jest możliwa, jeśli w programie poczty elektronicznej użytkownika standardowo wyłączone jest wyświetlanie obrazów. W takim przypadku newsletter nie jest wyświetlany całkowicie i może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje będą dostępne. Wyżej opisana analiza zachodzi w przypadku ręcznego polecenia wyświetlenia obrazów lub kliknięcia linków umieszczonych w newsletterze.

- Przetwarzanie w imieniu administratora
W celu przygotowania newslettera współpracujemy z usługodawcami, którzy wspierają nas w zarządzaniu danymi i rozsyłaniu newslettera. Państwa dane przekazane w momencie rejestracji do newslettera są przekazywane w wyżej wymienionych celach firmom LZ Media GmbH & Co. KG, Markstraße 26, 67655 Kaiserslautern oraz ma-x Gesellschaft für neue Medien, Kommunikation, Training mbH, Kirchwies 4, 66119 Saarbrücken. Przetwarzanie Państwa danych przez te firmy odbywa się w oparciu o umowy przetwarzania danych w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, stanowiące podstawy prawne przekazania danych wymienionym firmom.

- Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia
Możliwości zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia są określone w przedstawionych w dalszej części niniejszej polityki prywatności ogólnych zasadach dotyczących prawa do zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia w ramach ochrony danych.

 

 •  Formularze kontaktowe:

- Zakres przetwarzania danych osobowych

Informacje wprowadzone przez Państwa w naszych formularzach kontaktowych.

- Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1 lit. a RODO (zgoda dorozumiana)

- Cel przetwarzania danych

Dane rejestrowane za pośrednictwem formularza bądź formularzy kontaktowych wykorzystujemy wyłącznie do przetwarzania konkretnych zapytań klientów, które otrzymujemy za pośrednictwem formularza kontaktowego.

- Okres przechowywania

Po opracowaniu zapytania uzyskane dane są niezwłocznie usuwane, o ile nie istnieje ustawowy obowiązek ich przechowywania.

- Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia

Możliwości zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia są określone w przedstawionych w dalszej części niniejszej polityki prywatności ogólnych zasadach dotyczących prawa do zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia w ramach ochrony danych.

5. Analiza statystyczna odwiedzin na niniejszej stronie internetowej – narzędzia monitorujące aktywność w sieci

Po otwarciu niniejszej strony internetowej lub umieszczonych na niej poszczególnych plików gromadzimy, przetwarzamy i zapisujemy następujące dane: adres IP, strona internetowa, z której otwarty został plik, nazwa pliku, data i godzina otwarcia, przesłana ilość danych i komunikat o pomyślnym otwarciu (tzw. web log). Wymienione dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie w formie bezosobowej w celu nieustannego doskonalenia naszej oferty internetowej oraz w celach statystycznych.

Na potrzeby analizy odwiedzin tej strony internetowej stosujemy również następujące narzędzia monitorujące aktywność w sieci:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing

  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę śledzenia w sieci firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (zwaną dalej: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing). W ramach śledzenia aktywności w sieci Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej oraz Państwa zachowania w sieci (tzw. tracking). Analizę tę prowadzimy w oparciu o usługi śledzenia zachowania w sieci oferowane przez Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing w celu stałej optymalizacji naszej oferty internetowej oraz poprawy jej dostępności. W ramach korzystania z naszej strony internetowej dane takie, jak np. Państwa adres IP i Państwa aktywność będą przekazywane na serwery firmy Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing i przetwarzane oraz gromadzone poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Firma Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing poddała się samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (por. www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing: www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych (w szczególności swojego adresu IP), oraz ich przetwarzaniu wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce, instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com) bądź aktywując opcję „Do Not Track” w ustawieniach przeglądarki.

   

 • Google-Analytics

  - Zakres przetwarzania danych osobowych


  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę śledzenia w sieci firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (zwaną dalej: Google Analytics). W ramach śledzenia aktywności w sieci Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej oraz Państwa zachowania w sieci (tzw. tracking). Analizę tę przeprowadzamy w oparciu o usługi śledzenia Google Analytics w celu stałej optymalizacji i poprawy dostępności naszej oferty w internecie. W ramach korzystania z naszej strony internetowej dane takie, jak np. Państwa adres IP i Państwa aktywność będą przekazywane na serwery firmy Google LLC i przetwarzane oraz gromadzone poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA.

  Komisja Europejska uznała, że w USA możliwe jest zapewnienie stosownego poziomu bezpieczeństwa danych, jeżeli przedsiębiorstwo przetwarzające dane zastosuje się do postanowień Tarczy Prywatności UE-USA i w ten sposób zapewni dozwolony przebieg eksportu danych do USA. Dzięki włączeniu anonimizacji adresu IP w ramach kodu śledzenia Google Analytics na niniejszej stronie, przed przekazaniem adresu IP zostanie on uprzednio zanonimizowany przez Google Analytics. Niniejsza strona internetowa korzysta z kodu śledzenia Google Analytics, który został rozszerzony o operator gat._anonymizeIp();, co umożliwia gromadzenie wyłącznie anonimizowanych adresów IP (tzw. ukrywanie adresu IP)

  - Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), w ramach rejestracji w Google (założenie konta Google i akceptacja umieszczonych tam informacji o polityce prywatności) bądź, w przypadku braku rejestracji w Google, poprzez wyraźną zgodę wyrażoną w momencie otwarcia naszej strony.

  - Cel przetwarzania danych


  Na nasze zlecenie Google wykorzysta zebrane informacje, aby przeanalizować wizytę użytkownika na tej stronie, stworzyć raport o jego aktywności oraz ustalić dalsze usługi na rzecz operatora tej strony, związane z korzystaniem z witryny oraz z Internetu. Adres IP pozyskany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie zostanie powiązany z innymi danymi Google LLC.

  - Okres przechowywania


  Google będzie przechowywać dane istotne dla umożliwienia monitorowania w sieci przez cały czas, gdy jest to konieczne do realizacji zamówionej usługi sieciowej. Zbieranie i gromadzenie danych odbywa się w zanonimizowany sposób. Gdyby jednak istniała możliwość identyfikacji osobowej, wówczas dane zostaną natychmiast usunięte, o ile nie podlegają one ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Dane usuwa się każdorazowo po upływie okresu przechowywania dokumentacji.

  - Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia


  Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych (w szczególności swojego adresu IP) oraz ich przetwarzaniu przez Google, wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce, instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com) bądź aktywując opcję „Do Not Track” w ustawieniach przeglądarki. Ponadto można wyłączyć możliwość gromadzenia i przetwarzania przez Google danych generowanych przez pliki cookie Google i związanych z korzystaniem z niniejszej strony (wraz z adresem IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych stosowane przez Google Analytics można znaleźć pod adresem http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html.

   

 • Facebook Connect / Login

  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę śledzenia w sieci firmy Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 94024 Menlo Park USA (zwaną dalej: Facebook Connect / Login). W ramach śledzenia aktywności w sieci Facebook Connect / Login wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej oraz Państwa zachowania w sieci (tzw. tracking). Analizę tę prowadzimy w oparciu o usługi śledzenia zachowania w sieci oferowane przez Facebook Connect / Login w celu stałej optymalizacji naszej oferty internetowej oraz poprawy jej dostępności. W ramach korzystania z naszej strony internetowej dane takie, jak np. Państwa adres IP i Państwa aktywność będą przekazywane na serwery firmy Facebook Connect / Login i przetwarzane oraz gromadzone poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Firma Facebook Connect / Login poddała się samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności Facebook Connect / Login: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych (w szczególności swojego adresu IP), oraz ich przetwarzaniu wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce, instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com) bądź aktywując opcję „Do Not Track” w ustawieniach przeglądarki.

   

 • Google Tag Manager

  - Zakres przetwarzania danych osobowych


  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (zwaną dalej: Google Tag Manager). Google Tag Manager oferuje rozwiązanie techniczne, które dzięki tzw. tagom umożliwia stosowanie innych usług sieciowych i programów śledzących aktywność w sieci oraz zarządzanie nimi w jednym miejscu. W związku z tym Google Tag Manager zapisuje pliki cookie na Państwa komputerze i analizuje Państwa zachowanie w sieci (tzw. tracking), o ile za pośrednictwem tej usługi stosowane są narzędzia śledzące. Te dane przesyłane przez poszczególne tagi zintegrowane z Google Tag Manager są łączone, gromadzone i przetwarzane w ramach jednolitego interfejsu użytkownika. Wszystkie zintegrowane „tagi” są wyszczególnione oddzielnie w niniejszej polityce prywatności. Więcej informacji na temat ochrony danych w przypadku narzędzi zintegrowanych z Google Tag Manager znajdą Państwo w danej sekcji niniejszej polityki prywatności. W ramach korzystania z naszej strony internetowej przy włączonej opcji integracji tagów przez Google Tag Manager dane takie, jak np. Państwa adres IP i Państwa aktywność będą przekazywane na serwery firmy Google LLC i przetwarzane oraz gromadzone poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA.
  Komisja Europejska uznała, że w USA możliwe jest zapewnienie stosownego poziomu bezpieczeństwa danych, jeżeli przedsiębiorstwo przetwarzające dane zastosuje się do postanowień Tarczy Prywatności UE-USA i w ten sposób zapewni dozwolony przebieg eksportu danych do USA. Ma to miejsce w przypadku Google LLC. W odniesieniu do usług sieciowych zaimplementowanych za pośrednictwem Google Tag Manager obowiązują regulacje zawarte w danej sekcji niniejszej polityki prywatności. Dzięki anonimizacji IP kodu źródłowego narzędzia śledzące stosowane w Google Tag Manager gwarantują, że Google Tag Manager zanonimizuje adres IP przed jego przesłaniem. Google Tag Manager umożliwia przy tym gromadzenie wyłącznie anonimowych adresów IP (tzw. maskowanie IP).

  - Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), w ramach rejestracji w Google (założenie konta Google i akceptacja umieszczonych tam informacji o polityce prywatności) bądź, w przypadku braku rejestracji w Google, poprzez wyraźną zgodę wyrażoną w momencie otwarcia naszej strony.

  - Cel przetwarzania danych

  Na nasze zlecenie Google wykorzysta zebrane informacje, aby przeanalizować wizytę użytkownika na tej stronie, stworzyć raport o jego aktywności oraz ustalić dalsze usługi na rzecz operatora tej strony, związane z korzystaniem z witryny oraz z Internetu. Adres IP pozyskany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie zostanie powiązany z innymi danymi Google LLC.

  Okres przechowywania

  Google będzie przechowywać dane istotne dla umożliwienia monitorowania w sieci przez cały czas, gdy jest to konieczne do realizacji zamówionej usługi sieciowej. Zbieranie i gromadzenie danych odbywa się w zanonimizowany sposób. Gdyby jednak istniała możliwość identyfikacji osobowej, wówczas dane zostaną natychmiast usunięte, o ile nie podlegają one ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Dane usuwa się każdorazowo po upływie okresu przechowywania dokumentacji.

  - Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia

  Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych do Google (w szczególności swojego adresu IP), oraz ich przetwarzaniu przez Google wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce, instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com) bądź aktywując opcję „Do Not Track” w ustawieniach przeglądarki. Ponadto można wyłączyć możliwość gromadzenia i przetwarzania przez Google danych generowanych przez pliki cookie Google i związanych z korzystaniem z niniejszej strony (wraz z adresem IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych stosowane przez Google Analytics można znaleźć pod adresem http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html.

 

 

6. Integracja zewnętrznych usług sieciowych oraz przetwarzanie danych poza UE

Na naszej stronie internetowej korzystamy z aktywnych treści skryptu Java od dostawców zewnętrznych, tzw. usług sieciowych. Poprzez otwarcie tej strony zewnętrzni dostawcy mogą otrzymywać dane osobowe związane z wizytą na tej stronie. Wiąże się to z prawdopodobieństwem przetwarzania danych poza UE. Można temu zapobiec instalując program blokujący skrypt Java, np. wtyczkę do przeglądarki „NoScript” (www.noscript.net) lub wyłączając skrypt Java w ustawieniach przeglądarki. Może to spowodować ograniczenie funkcjonalności odwiedzanych stron internetowych.

Wykorzystujemy następujące zewnętrzne usługi sieciowe:

 

 • Doubleclick
  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Park z siedzibą w 94043 Mountain View, USA (zwaną dalej: Doubleclick). Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny. W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do Doubleclick. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na prawidłowym działaniu strony internetowej. Firma Doubleclick poddała się samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności Doubleclick: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Doubleclick, wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com).
 • Google
  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (zwaną dalej: Google). Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny. W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do Google. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na prawidłowym działaniu strony internetowej. Firma Google poddała się samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Google wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com).
 • Google Video
  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (zwaną dalej: Google Video). Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny. W związku z tym Państwa przeglądarka będzie ew. przekazywać dane osobowe do Google Video. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na prawidłowym działaniu strony internetowej. Firma Google Video poddała się samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności Google Video: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Google Video, wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com).
 • Google-Apis
  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (zwaną dalej: Google-Apis). Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny. W związku z tym Państwa przeglądarka będzie ew. przekazywać dane osobowe do Google-Apis. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na prawidłowym działaniu strony internetowej. Firma Google-Apis poddała się samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności Google-Apis: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Google Apis, wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com).
 • gstatic
  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (zwaną dalej: gstatic). Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny. W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do gstatic. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na prawidłowym działaniu strony internetowej. Firma gstatic poddała się samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności gstatic: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez gstatic, wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com).
   
 • YouTube
  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (zwaną dalej: YouTube). Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny. W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do YouTube. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na prawidłowym działaniu strony internetowej. Firma YouTube poddała się samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności Youtube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Youtube, wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com).
 • ytimg
  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Park z siedzibą w 94043 Mountain View, USA (zwaną dalej ytimg). Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny. W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do ytimg. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na prawidłowym działaniu strony internetowej. Firma ytimg poddała się samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności ytimg: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez ytimg, wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com).

   

   

 • ggpht.com
  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View (zwaną dalej: ggpht.com). Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny. W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do ggpht.com. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na prawidłowym działaniu strony internetowej. Firma ggpht.com poddała się samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności ggpht.com: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez ggpht.com, wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com).

   

 • website-check.de
  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową firmy Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 z siedzibą w 66111 Saarbrücken, DE (zwaną dalej: website-check.de). Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny. W związku z tym Państwa przeglądarka będzie ew. przekazywać dane osobowe do website-check.de. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Uzasadniony interes polega na prawidłowym działaniu strony internetowej. Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez website-check.de, wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com).


   

 • Wtyczka sieci społecznościowej „Twitter”
  -    Zakres przetwarzania danych osobowych

  Na naszej stronie internetowej umieściliśmy wtyczkę sieci społecznościowej „Twitter”, której operatorem jest firma Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 94103 San Francisco, CA, USA („Twitter”). W przypadku wyświetlenia strony zawierającej taką wtyczkę, Państwa wyszukiwarka automatycznie nawiązuje połączenie w tle z serwerami Twittera. Wtyczka zostaje umieszczona tylko na naszej stronie, a jej zawartość jest przekazywana przez Twitter bezpośrednio do Państwa przeglądarki. Dzięki temu Twitter otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka załadowała konkretną stronę naszej witryny internetowej. Dzieje się tak również w sytuacji, gdy nie posiadają Państwo profilu na Twitterze lub nie są zalogowani w danym momencie na tym portalu społecznościowym. Informacja ta (włącznie z Państwa adresem IP) jest przesyłana przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio do serwera Twittera w USA i zostaje tam zapisana.

  Jeżeli są Państwo zalogowani na portalu, Twitter może bezpośrednio przyporządkować odwiedziny na naszej stronie do Państwa profilu. Gdy dokonują Państwo interakcji za pośrednictwem wtyczki, przykładowo klikając „Lubię to” bądź dodając komentarz, informacja ta jest również bezpośrednio przekazywana do serwera Twittera i tam zapisywana. Ponadto informacje te są publikowane na Państwa profilu na Twitterze, oraz wyświetlają się tym osobom z Państwa listy kontaktów, którym Państwo na to zezwolili.

  - Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli dokonali Państwo rejestracji na Twitterze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (jeżeli nie dokonali Państwo rejestracji na Twitterze). Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO, wówczas uprawniony interes operatora strony polega na umożliwieniu użytkownikom interakcji z treściami operatora strony na Twitterze.

  - Cel przetwarzania danych

  Podstawowym celem gromadzenia danych jest zaoferowanie Państwu możliwości interakcji społecznej za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter, a tym samym zapewnienie interaktywności naszej strony internetowej. Zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie podawanych przez Państwa danych przez firmę Twitter, a także związane z tym prawa użytkownika i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony sfery prywatnej są określone w informacjach o ochronie danych Twittera: (https://twitter.com/de/privacy).

  - Okres przechowywania

  Twitter będzie przechowywać dane istotne dla udostępnienia usług sieciowych tak długo, jak to konieczne. Jeżeli dane są objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania, wówczas ich usunięcie następuje po upływie okresu przechowywania.

  - Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia
  Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby wtyczka społecznościowa Twittera wykonywała opisane powyżej działania, można temu zapobiec poprzez instalację programu blokującego skrypt, jak np. „NoScript”. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Twitter przyporządkowywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony do Państwa profilu na portalu, przed odwiedzinami naszej strony muszą się Państwo wylogować z konta. Ładowaniu wtyczki Twittera można również zapobiec korzystając z dodatków dla przeglądarki. Dla przeglądarki Mozilla Firefox odpowiednie wtyczki są dostępne pod następującym adresem:
  https://addons.mozilla.org/de/firefox/
  Dla przeglądarki Opera odpowiednie wtyczki są dostępne pod następującym adresem:
  https://addons.opera.com/de/
  Dla przeglądarki Chrome odpowiednie wtyczki są dostępne pod następującym adresem:
  https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=de
  Możliwości zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia są ponadto określone w przedstawionych w dalszej części niniejszej polityki prywatności ogólnych zasadach dotyczących prawa do zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia w ramach ochrony danych.


 • Wtyczka sieci społecznościowej „Facebook”
  -    Zakres przetwarzania danych osobowych

  Na naszej stronie internetowej umieściliśmy wtyczkę sieci społecznościowej „Facebook”, której operatorem jest firma Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 94024 Menlo Park, USA („Facebook”). W przypadku wyświetlenia strony zawierającej taką wtyczkę, Państwa wyszukiwarka automatycznie nawiązuje połączenie w tle z serwerami Facebooka. Wtyczka zostaje umieszczona tylko na naszej stronie, a jej zawartość jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki. Dzięki temu Facebook otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka załadowała konkretną stronę naszej strony internetowej. Dzieje się tak również w sytuacji, gdy nie posiadają Państwo profilu na Facebooku lub nie są Państwo zalogowani w danym momencie na tym portalu społecznościowym. Informacja ta (włącznie z Państwa adresem IP) jest przesyłana przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio do serwera Facebooka w USA i zostaje tam zapisana.

  Jeżeli są Państwo zalogowani na portalu, Twitter może bezpośrednio przyporządkować odwiedziny na naszej stronie do Państwa profilu. Gdy dokonują Państwo interakcji za pośrednictwem wtyczki, przykładowo klikając „Lubię to” bądź dodając komentarz, informacja ta jest również bezpośrednio przekazywana do serwera Facebooka i tam zapisywana. Ponadto informacje te są publikowane na Państwa profilu na Facebooku, oraz wyświetlają się tym osobom z Państwa listy kontaktów, którym Państwo na to zezwolili.

  - Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli dokonali Państwo rejestracji na Facebooku) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (jeżeli nie dokonali Państwo rejestracji na Facebooku). Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO, wówczas uprawniony interes operatora strony polega na umożliwieniu użytkownikom interakcji z treściami operatora strony na Facebooku.

  - Cel przetwarzania danych

  Podstawowym celem gromadzenia danych jest zaoferowanie Państwu możliwości interakcji społecznej za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter, a tym samym zapewnienie interaktywności naszej strony internetowej. Zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie podawanych przez Państwa danych przez Facebook, a także związane z tym prawa użytkownika i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony sfery prywatnej są określone w informacjach o ochronie danych Facebooka: (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

  - Okres przechowywania

  Facebook będzie przechowywać dane istotne dla udostępnienia usług sieciowych tak długo, jak to konieczne. Jeżeli dane są objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania, wówczas ich usunięcie następuje po upływie okresu przechowywania.

  - Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia
  Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby wtyczka społecznościowa Facebooka wykonywała opisane powyżej działania, można temu zapobiec poprzez instalację programu blokującego skrypt, jak np. „NoScript”. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook przyporządkowywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony do Państwa profilu na portalu, przed odwiedzinami naszej strony muszą się Państwo wylogować z konta. Ładowaniu wtyczki Facebooka można również zapobiec korzystając z dodatków dla przeglądarki. Dla przeglądarki Mozilla Firefox odpowiednie wtyczki są dostępne pod następującym adresem:
  https://addons.mozilla.org/de/firefox/
  Dla przeglądarki Opera odpowiednie wtyczki są dostępne pod następującym adresem:
  https://addons.opera.com/de/
  Dla przeglądarki Chrome odpowiednie wtyczki są dostępne pod następującym adresem:
  https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=de
  Możliwości zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia są ponadto określone w przedstawionych w dalszej części niniejszej polityki prywatności ogólnych zasadach dotyczących prawa do zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia w ramach ochrony danych.

 

7. Informacja o używaniu plików cookie

- Zakres przetwarzania danych osobowych

Aby umożliwić korzystanie z określonych funkcjonalności naszej witryny, na różnych stronach stosujemy pliki cookie. Tzw. pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka może zapisywać na komputerze użytkownika. Zawierają one charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki w przypadku ponownego wyświetlenia naszej strony internetowej Proces zapisu pliku cookie zwany jest też „używaniem plików cookie”.

- Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Nasz uzasadniony interes polega na utrzymaniu pełnej funkcjonalności strony internetowej, zwiększeniu możliwości obsługi oraz na umożliwieniu bardziej indywidualnego kontaktu z klientem. Identyfikacja poszczególnych osób odwiedzających stronę jest możliwa wyłącznie z wykorzystaniem technologii cookie, jeżeli osoba odwiedzająca stronę przekazała nam wcześniej odpowiednie dane osobowe na podstawie specjalnej zgody.

- Cel przetwarzania danych

Nasza strona internetowa używa plików cookie w celu utrzymania pełnej funkcjonalności oraz poprawy możliwości obsługi. Ponadto technologia cookie umożliwia nam rozpoznawanie poszczególnych osób odwiedzających dzięki pseudonimom, np. indywidualnemu, dowolnemu identyfikatorowi, co pozwala nam oferować im bardziej zindywidualizowane usługi.

- Okres przechowywania

Nasze pliki cookie są przechowywane do momentu usunięcia ich z Państwa przeglądarki lub też, jeżeli chodzi o tzw. sesyjne pliki cookie, do momentu wygaśnięcia sesji.

- Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia

Mogą Państwo samodzielnie tak ustawić przeglądarkę, aby zapobiec używaniu plików cookie. Wówczas będą Państwo otrzymywać od czasu do czasu zapytanie, czy chcą Państwo ponownie ich używać; możliwe jest również wyłączenie cookies na stałe. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do wykrycia, czy Państwa komputer nawiązał już w przeszłości połączenie z naszą ofertą internetową (trwałe pliki cookie), lub do zapisu ofert ostatnio oglądanych (sesyjne pliki cookie). Używamy plików cookie, by zapewnić użytkownikom większą wygodę. W celu skorzystania z wygodnych funkcji rekomendujemy zaakceptowanie używania plików cookie w naszej ofercie internetowej.

Możliwości zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia są ponadto określone w przedstawionych w dalszej części niniejszej polityki prywatności ogólnych zasadach dotyczących prawa do zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia w ramach ochrony danych.

 

 

8. Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja pocztą elektroniczną

Dane osobowe użytkownika są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi podczas ich gromadzenia, zapisywania i przetwarzania w taki sposób, aby nie były dostępne dla osób trzecich. Podczas nieszyfrowanej komunikacji pocztą elektroniczną nie możemy zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych podczas transmisji do naszych systemów IT, dlatego w przypadku informacji o wysokim stopniu poufności zalecamy komunikację szyfrowaną lub pocztę tradycyjną.

 

9. Wycofanie wyrażonych zgód – informacje o danych i ich modyfikacja – usunięcie i zablokowanie danych

Mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat zgromadzonych danych w odpowiednich odstępach czasu, a także do ich korygowania, zablokowania lub usunięcia w każdej chwili. Jeśli nie jest to niezgodne z prawem, Państwa dane zostaną przez nas usunięte na pierwsze wezwanie. Użytkownik może zatem w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych. Zapytania związane z udzieleniem informacji, usunięciem lub korygowaniem danych, a także wszelkie uwagi można przesyłać na następujący adres:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
E-mail: europethou-shalt-not-spamhankook-media.eu
Tel.: +49(0)6102 - 8149 -0
Faks: +49(0)6102 - 8149 - 100

 

 

10. Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania przekazanych nam danych dotyczących Państwa osoby w określonym, powszechnie stosowanym i nadającym się od odczytu maszynowego formacie. Ponadto mogą Państwo żądać od nas niezwłocznego przekazania tych danych podmiotom trzecim na pierwsze polecenie, o ile przetwarzanie danych polega na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, bądź na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Podczas wykonywania tego prawa mogą Państwo również spowodować, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przekazane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym. Nie może przy tym dojść do naruszenia swobód i praw innych osób.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

 

11. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO

W razie podejrzenia, że dokonaliśmy przetwarzania Państwa danych w sposób niezgodny z prawem, mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać sądowego wyjaśnienia problemu. Niezależnie od tego mają Państwo możliwość zwrócenia się do organu nadzorczego. Prawo wniesienia skargi przysługuje Państwu w kraju członkowskim Państwa pobytu, Państwa miejsca pracy i/lub miejsca domniemanego naruszenia, tzn. mogą się Państwo zwrócić do organu nadzorczego w powyższych miejscach. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje Państwa o stanie i rezultacie Państwa wniosku, włącznie z możliwością wykorzystania sądowego środka ochrony prawnej wg art. 78 RODO.

 

 

Opracowanie:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de

www.website-check.de