Informacja prasowa

  • Firma

Hankook publikuje raport ze zrównoważonego rozwoju za lata 2022–2023

  • Nowy raport na temat aktywności i osiągnięć firmy w zakresie zrównoważonej innowacyjności i przyszłej konkurencyjności
  • Szerokie zaangażowanie w ekologiczny łańcuch wartości i zrównoważone produkty
  • Science Based Targets initiative (SBTi) zatwierdza cel związany z zerową emisją netto
Hankook publikuje raport ze zrównoważonego rozwoju za lata 2022–2023

Neu-Isenburg, Niemcy, 4 września 2023 r. – Producent opon klasy premium Hankook opublikował swój raport ESG (dot. środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego) za lata 2022–2023. Hankook informuje w nim o swoich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju i strategiach na bieżący rok. Kolejnym dowodem na wspomnianą działalność jest fakt, że Science Based Targets initiative (SBTi) zatwierdziła cele firmy Hankook w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z tymi celami zakłada się osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku w oparciu o standard SBTi Net Zero.

Firma Hankook opublikowała raport ESG już po raz 14-sty. Raport opiera się na systemie „Innowacji na rzecz zrównoważonej przyszłości” wprowadzonym w firmie w 2010 roku i obejmuje wszystkie działania firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także jej średnio- i długoterminową strategię w obszarach ochrony środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego. Nacisk kładzie się w równym stopniu na łańcuch wartości środowiskowej, zrównoważone produkty i odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Hankook systematycznie wzmacnia swoje wysiłki w zakresie zrównoważonego zarządzania, zaczynając od wzmocnienia swojego systemu zarządzania ESG. W 2009 roku firma utworzyła organizację ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, a rok później strategię ESG i komitet sterujący. W 2018 roku firma Hankook wprowadziła strategiczną inicjatywę mającą na celu wdrożenie zrównoważonej polityki kauczuku naturalnego i przyjaznego dla środowiska systemu gospodarki o obiegu zamkniętym. W 2021 roku producent opon ustanowił organ decyzyjny ESG w ramach Rady Zarządzającej. W 2022 roku firma Hankook wprowadziła kartę ładu korporacyjnego, która służy jako podstawa zrównoważonego zarządzania i wyraża zaangażowanie firmy w przejrzyste i etyczne praktyki ESG.

Ograniczając emisję gazów cieplarnianych, firma Hankook znalazła się w czołówce firm budujących ekologiczny łańcuch wartości. Firma opracowała systematyczną strategię walki ze zmianami klimatycznymi i włączyła komitet ds. zmian klimatycznych do swojego kierownictwa. Ponadto Hankook podejmuje różne działania mające na celu oszczędzanie energii. Między innymi firma wdrożyła sprzęt o wysokiej wydajności, zoptymalizowała zużycie energii i w większym stopniu wykorzystuje energię odnawialną. W rezultacie intensywność emisji gazów cieplarnianych spadła o 2,74 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Cel: redukcja emisji gazów cieplarnianych o 46,2% do 2030 roku

W marcu 2022 roku firma Hankook dołączyła do Science-Based Targets Initiative i przedstawiła swoje cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. SBTi to globalna inicjatywa, która pomaga firmom wyznaczać cele zgodne z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie i celami porozumienia klimatycznego z Paryża. Zgodnie z zatwierdzeniem SBTi, firma Hankook dąży do zmniejszenia całkowitej ilości bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) generowanych w produkcji o 46,2% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2019. Firma dąży również do zmniejszenia bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych generowanych w jej łańcuchu wartości (zakres 3) o 27,5% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2019. Uznanie tych celów przez SBTi jest znaczącym krokiem. W ten sposób firma Hankook podejmuje wyzwanie osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku w oparciu o standard SBTi Net Zero. Około 5700 firm na całym świecie zobowiązało się do osiągnięcia celów klimatycznych opartych na podstawach naukowych w ramach SBTi.

Rozwój opon przyjaznych dla środowiska

Firma Hankook kontynuuje badania nad rozwojem przyjaznych dla środowiska opon wykonanych z wysoce funkcjonalnego kauczuku syntetycznego. Jest to korzystne dla realizacji celu ESG, jakim jest sukcesywne zwiększanie udziału zrównoważonych surowców. W uznaniu wysiłków na rzecz neutralności węglowej firma Hankook otrzymała najwyższe oceny od kilku globalnych agencji ratingowych ESG.

Firma pracuje obecnie nad technologią inteligentnych opon, w których czujniki wbudowane w bieżniki wykrywają zużycie, oraz nad i-Flex, oponą bezpowietrzną. Aby stworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość, firma Hankook jest również aktywnie zaangażowana w budowanie zrównoważonego łańcucha dostaw, wdrażanie zarządzania prawami człowieka, promowanie dobrostanu pracowników i uczestnictwo w działaniach społecznych.

Przez siedem kolejnych lat firma Hankook była również uwzględniana w Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World), najbardziej prestiżowym indeksie zrównoważonego rozwoju na świecie.

Więcej informacji na temat raportu ESG można znaleźć na stronie internetowej firmy Hankook w zakładce ESG: https://www.hankooktire.com/global/en/esg/esg-report.html

Hankook Tire, globalny producent opon, wytwarza innowacyjne, wysokiej klasy opony radialne w segmencie premium do samochodów osobowych, SUV-ów, pojazdów terenowych, lekkich samochodów ciężarowych, samochodów kempingowych, pojazdów ciężarowych, autobusów i samochodowego sportu motorowego (trasy okrężne, tory uliczne, rajdy).

Hankook stale inwestuje w badania i rozwój, aby oferować swoim klientom niezmiennie wysoką jakość w połączeniu z technologiczną doskonałością. W pięciu mieszczących się na całym świecie centrach rozwoju i ośmiu fabrykach wielkopowierzchniowych od 2016 przedsiębiorstwo konstruuje i produkuje ogumienie, skrojone na miarę wymagań regionalnych rynków. W Europie koncepcje opon przeznaczone na rynki lokalne i do wyposażenia fabrycznego są opracowywane zgodnie ze standardami wiodących europejskich producentów pojazdów w Centrum Technicznym Hankook w niemieckim Hanowerze. Produkcja opon odbywa się między innymi w nowoczesnej europejskiej fabryce w węgierskiej miejscowości Rácalmás, której uroczyste otwarcie świętowano w 2007 roku i która od tamtej pory podlega stałemu rozwojowi.

Europejska i niemiecka centrala producenta opon mieści się w Neu-Isenburg koło Frankfurtu nad Menem. Producent prowadzi kolejne oddziały w kilku krajach Europy i sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem regionalnych dystrybutorów na innych rynkach lokalnych. Przedsiębiorstwo zatrudnia na całym świecie około 20 000 pracowników i dostarcza swoje produkty do ponad 160 krajów. Firma została wybrana jako partner techniczny i wyłączny dostawca opon Generacji 3 na Mistrzostwa Świata Formuły E FIA ABB, które rozpoczną się w 2023 roku. Wiodący producenci motoryzacyjni doceniają jakość opon Hankook, czego dowodem jest ich montaż na fabrycznym wyposażeniu. Blisko 38% obrotu globalnego firmy jest generowane w Europie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.hankooktire-mediacenter.com lub www.hankooktire.com

Hankook Tire Europe GmbH | Marketing Communications Europe | Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg | Germany

Wszystkie informacje prasowe

Pobrane

Hankook publikuje raport ze zrównoważonego rozwoju za lata 2022–2023

File size: 125 KB

Kontakt

Sabine Riedel

PR Manager Marketing Communications

 +49 (0) 6102 8149-178

Lisa Schmid

PR Manager Marketing Communications

+49 (0) 6102 8149-172

Alexander Nevinny-Stickel

PR Manager Marketing Communications

+49 (0) 6102 8149-173

Annika Malcherek

Annika Malcherek

Digital Lead Marketing Communications

+49 (0) 6102 8149-176

Stefan Prohaska

Stefan Prohaska

Digital Marketing Communications

+49 (0) 6102 8149-171

Subskrybuj informacje prasowe Hankook