Polityka prywatności

Witamy w naszej witrynie internetowej www.hankooktire-mediacenter.com i bardzo się cieszymy, że są Państwo zainteresowani naszą firmą.

Ochrona Państwa danych osobowych, takich jak data urodzenia, imię i nazwisko, numer telefonu, adres itp. jest dla nas bardzo ważna.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie przetwarzania danych osobowych, gromadzonych przez nas podczas przeglądania naszej witryny internetowej. Nasze zasady ochrony danych osobowych są zgodne z przepisami rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO) oraz federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG – Bundesdatenschutzgesetz). Poniższa polityka prywatności służy spełnianiu obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. Można je znaleźć na przykład w art. 13, art. 14 i dalszych RODO.

Administrator

Administratorem w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO jest osoba, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

W przypadku naszej witryny internetowej administratorem jest:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Niemcy
E-mail: mediathou-shalt-not-spamhankooktire-mediacenter.com
Tel.: +49 610281490
Faks: +49 61028149100

Udostępnianie witryny internetowej i tworzenie plików dziennika

Podczas każdego przeglądania naszej witryny nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje o danym urządzeniu dostępowym (np. o komputerze, telefonie komórkowym, tablecie itp.).

Które dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

(1) Informacje o rodzaju i wersji używanej przeglądarki;
(2) System operacyjny urządzenia dostępowego;
(3) Nazwa hosta komputera dostępowego;
(4) Adres IP tego urządzenia;
(5) Data i godzina dostępu;
(6) Witryny internetowe i zasoby (obrazy, pliki czy inne treści) przeglądane w naszej witrynie;
(7) Witryny internetowe, z których system użytkownika przeszedł do naszej witryny internetowej (śledzenie stron odsyłających);
(8) Raport dotyczący tego, czy przeglądanie zakończyło się powodzeniem;
(9) Ilość przekazanych danych

Dane te są przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie są natomiast przechowywane dane osobowe konkretnego użytkownika, co oznacza, że poszczególne osoby odwiedzające witrynę nie są identyfikowane.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes); Naszym uzasadnionym interesem jest realizacja przedstawionego poniżej celu.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe (zautomatyzowane) przechowywanie danych jest niezbędne do umożliwienia wizyty w witrynie internetowej i dostarczania jej treści. Dane osobowe są również przechowywane i przetwarzane do zachowania kompatybilności naszej witryny internetowej dla jak największej liczby użytkowników, zwalczania niewłaściwego jej użytkowania oraz w celu rozwiązywania problemów. Konieczne jest zatem rejestrowanie danych technicznych komputera pobierającego, aby móc jak najszybciej zareagować na wyświetlane błędy, ataki na nasze systemy informatyczne lub na błędy w funkcjonalności naszej witryny internetowej. Dane są również wykorzystywane do optymalizacji witryny internetowej i zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Czas przechowywania danych

Powyżej wymienione dane techniczne zostaną usunięte, gdy przestaną być potrzebne do zapewnienia kompatybilności witryny dla wszystkich ją odwiedzających, ale nie później niż trzy miesiące po odwiedzeniu naszej witryny.

Możliwość wyrażenia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

Można w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO, a także zażądać ich usunięcia, zgodnie z art. 17 RODO. Informacje o tym, jakie prawa Państwu przysługują i jak je egzekwować, znajdują się na końcu niniejszej polityki prywatności.

Funkcje specjalne witryny internetowej

Nasza witryna internetowa oferuje Państwu różne funkcje, podczas korzystania z których dane osobowe są przez nas gromadzone, przetwarzane i przechowywane. Poniżej informujemy, co dzieje się z tymi danymi:

Formularz subskrypcji newslettera

 • Które dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

  Subskrypcja newslettera w naszej witrynie internetowej wiąże się z otrzymaniem przez nas adresu e-mailowego wprowadzonego w polu rejestracji oraz, w określonych przypadkach, innych danych kontaktowych, oczywiście pod warunkiem, że zostaną nam one podane w formularzu subskrypcji.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona poprzez wyraźny akt potwierdzający lub postępowanie)

 • Cel przetwarzania danych

  Dane zapisane w formularzu subskrypcji naszego newslettera są przez nas wykorzystywane wyłącznie do wysyłania owego newslettera, w którym przekazujemy informacje o wszystkich naszych usługach. Po wypełnieniu formularza wyślemy e-mail potwierdzający z łączem, w które należy kliknąć, aby dopełnić subskrypcji (double opt-in).

 • Czas przechowywania danych

  Subskrypcję naszego newslettera można anulować w dowolnym momencie, klikając w służące do tego łącze, które jest również zamieszczone w każdym newsletterze. Dane osobowe zostaną przez nas usunięte natychmiast po rezygnacji z subskrypcji, pod warunkiem, że nie istnieje prawny obowiązek ich przechowywania. Dane zostaną także usunięte w przypadku nie dokończenia procesu subskrypcji. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia danych bez podania przyczyny i bez wcześniejszego lub późniejszego poinformowania o tym.

 • Możliwość cofnięcia zgody i żądania usunięcia danych

  Możliwość cofnięcia zgody i żądania usunięcia danych oparta jest o przepisy ogólne dotyczące prawa do cofnięcia zgody i żądania usunięcia danych, zgodnie z prawem ochrony danych osobowych, opisanym poniżej w niniejszej polityce prywatności.

 • Konieczność podania danych osobowych

  Chcąc otrzymywać nasz newsletter, należy wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe i potwierdzić swój adres e-mail klikając w łącze do double opt-in. Podanie danych jest konieczne albo w celu zawarcia z nami umowy, albo wynika z obowiązku prawnego, przy czym dane te wykorzystywane są wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Jeśli obowiązkowe pola nie zostaną wypełnione, niestety nie będziemy w stanie zapewnić tej usługi.

Analiza statystyczna odwiedzin w witrynie internetowej – Webtracker

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do tej witryny internetowej lub znajdujących się na niej poszczególnych plików, gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane: adres IP, witryna internetowa, z której pobrano plik, nazwa pliku, data i godzina pobrania, ilość przekazanych danych oraz raport o powodzeniu pobrania (zwany dziennikiem internetowym). Te dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie w formie niespersonalizowanej do stałego doskonalenia naszej oferty internetowej, a także do celów statystycznych. W celu oceny odwiedzin niniejszej witryny używamy również następujących trackerów do śledzenia w sieci:

 • Google Tag Manager

  • Które dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

   Na naszej witrynie korzystamy z usługi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google Tag Manager). Google Tag Manager oferuje platformę techniczną do przeprowadzania i łączenia różnych usług internetowych oraz programów służących do śledzenia w sieci przy użyciu tak zwanych tagów. Google Tag Manager przechowuje pliki cookie na komputerze użytkownika i analizuje jego zachowanie podczas surfowania w sieci (czyli przeprowadza tzw. śledzenie), wtedy gdy śledzące narzędzia są przez niego uruchamiane. Dane te, wysyłane przez poszczególne tagi osadzone w Google Tag Manager, są następnie scalane, przechowywane i przetwarzane przez Google Tag Managera w jednolitym interfejsie użytkownika. W niniejszej polityce prywatności wymieniamy ponownie wszystkie poszczególne, zintegrowane tagi. Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności przez narzędzia używane przez Google Tag Manager znaleźć można w odpowiedniej części niniejszej polityki prywatności. Podczas korzystania z naszej witryny z aktywowaną integracją tagów Google Tag Managera, dane takie, jak – w szczególności – adres IP użytkownika oraz dane o jego aktywności, są przesyłane do serwerów Google Ireland Limited oraz przetwarzane i przechowywane poza Unią Europejską, np. w Stanach Zjednoczonych. Komisja Europejska ustaliła, że USA może zapewniać odpowiedni poziom ochrony danych, jeżeli firma przetwarzająca dane zobowiązała się do zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi a UE w sprawie Tarczy Prywatności oraz eksport danych do Stanów Zjednoczonych został w ten sposób dozwolony. Tak jest w przypadku Google Ireland Limited. W odniesieniu do usług internetowych zintegrowanych przez Google Tag Manager, zastosowanie mają przepisy zawarte w odpowiedniej części niniejszej polityki prywatności. Narzędzia używane do śledzenia przez Google Tag Managera gwarantują anonimowość adresu IP Google Tag Managera przed transmisją, poprzez anonimizację IP kodu źródłowego. Google Tag Manager zezwala wyłącznie na anonimowe gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

   Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Państwa zgoda wyrażona w naszym banerze informacyjnym, dotycząca korzystania z plików cookie i śledzenia zachowania w sieci (zgoda wyrażona poprzez jednoznaczne działanie lub zachowanie potwierdzające).

  • Cel przetwarzania danych

   Google będzie w naszym imieniu wykorzystywać informacje uzyskane za pomocą Google Tag Managera do oceny Państwa wizyty w tej witrynie, sporządzania raportów dotyczących aktywności na niej oraz świadczenia nam dodatkowych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i internetu.

  • Czas przechowywania danych

   Google będzie przechowywać dane istotne dla funkcjonowania Google Tag Managera tak długo, jak jest to konieczne do zapewniania zamówionej usługi internetowej. Gromadzenie i przechowywanie danych jest zanonimizowane, a dane zostaną natychmiast usunięte, jeśli zawierają informacje osobiste, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przechowywania. W każdym przypadku usunięcie danych następuje po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania.

  • Możliwość wyrażenia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

   Można nie wyrazić zgody na gromadzenie i przekazywanie swoich danych osobowych do Google (w szczególności swojego adresu IP) i przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy dezaktywować wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce, zainstalować blokadę skryptów albo aktywować w przeglądarce ustawienie uniemożliwiające śledzenie. Można również uniemożliwić gromadzenie przez Google i przetwarzanie danych generowanych przez cookie Google, a związanych z korzystaniem przez siebie z witryny (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie w przeglądarce wtyczki dostępnej pod następującym łączem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Google’s security and privacy policy can be found at https://policies.google.com/privacy.

 • Google Analytics

  • Zakres przetwarzania danych osobowych

   Na naszej witrynie korzystamy z usługi śledzenia w sieci, świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google Analytics). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do śledzenia witryn internetowych, które to pliki są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę jego korzystania z naszej witryny internetowej oraz zachowań podczas surfowania (tzw. śledzenie). Analizę tę następnie przeprowadzamy w oparciu o usługę Google Analytics do śledzenia zachowania w sieci, aby stale optymalizować naszą ofertę internetową i czynić ją łatwiej dostępną. Gdy chodzi o korzystanie z naszej witryny, dane osobowe, takie jak w szczególności adres IP użytkownika oraz informacje o jego aktywności, są przesyłane do serwerów Google Ireland Limited. Analizę przeprowadzamy w oparciu o usługę śledzenia Google, aby stale optymalizować naszą ofertę internetową i czynić ją bardziej dostępną. Śledzenie w sieci jest nam także potrzebne ze względów bezpieczeństwa. Czynność ta pozwala na sprawdzanie, czy strony trzecie nie atakują naszej witryny. Dzięki śledzeniu przez web trackery możemy podejmować skuteczne środki zaradcze i chronić przetwarzane przez nas dane osobowe przed takimi cyberatakami. Aktywując anonimowość IP w ramach kodu śledzenia Google Analytics sprawiamy, że Państwa adres IP jest anonimizowany przez Google Analytics przed transmisją danych. Niniejsza witryna korzysta z kodu śledzenia Google Analytics, rozszerzonego przez operatora gat._anonymizeIp(); w celu umożliwienia wyłącznie zanonimizowanego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP).

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

   Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Państwa zgoda wyrażona w naszym banerze informacyjnym, dotycząca korzystania z plików cookie i śledzenia zachowania w sieci (zgoda wyrażona poprzez jednoznaczne działanie lub zachowanie potwierdzające).

  • Cel przetwarzania danych

   Google będzie w naszym imieniu wykorzystywać informacje do oceny Państwa wizyt w tej witrynie, sporządzania raportów dotyczących aktywności na niej oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem ze witryny internetowej i internetu.

   Śledzenie w sieci jest od nas także wymagane ze względów bezpieczeństwa. Czynność ta pozwala na sprawdzanie, czy strony trzecie nie atakują naszej witryny. Dzięki śledzeniu przez web trackery możemy podejmować skuteczne środki zaradcze i chronić przetwarzane przez nas dane osobowe przed takimi cyberatakami.
  • Czas przechowywania danych

   Google będzie przechowywać dane służące do śledzenia w sieci tak długo, jak jest to konieczne do zapewniania zamówionej usługi internetowej. Gromadzenie i przechowywanie danych jest zanonimizowane, a dane zostaną natychmiast usunięte, jeśli zawierają informacje osobiste, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przechowywania. W każdym przypadku usunięcie danych następuje po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania.

  • Możliwości wyrażenia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

   Można nie wyrazić zgody na gromadzenie i przekazywanie swoich danych osobowych do Google (w szczególności swojego adresu IP) i przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy dezaktywować wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce albo aktywować w przeglądarce ustawienie uniemożliwiające śledzenie. Można również uniemożliwić gromadzenie danych przez Google i przetwarzanie danych generowanych przez cookie Google, a związanych z korzystaniem przez siebie z witryny (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie w przeglądarce wtyczki dostępnej pod następującym łączem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de The security and privacy policy of Google can be found at policies.google.com/privacy https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Integracja zewnętrznych usług internetowych i przetwarzanie danych poza UE

Nasza witryna korzysta z aktywnych treści pochodzących od zewnętrznych dostawców; są to usługi internetowe. Owi zewnętrzni dostawcy mogą otrzymać osobiste informacje na temat wizyty w naszej witrynie internetowej. Możliwe jest, że dane będą przetwarzane poza granicami UE. Jeżeli chcą Państwo temu zapobiec, należy zainstalować odpowiednią wtyczkę w przeglądarce lub dezaktywować wykonywanie w niej skryptów. Skutkować to jednak może ograniczeniem funkcjonalności odwiedzanych witryn internetowych.

Korzystamy z następujących zewnętrznych usług internetowych:

 • Doubleclick

  Usługa internetowa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia (dalej: Doubleclick), załadowana w naszej witrynie internetowej. Wykorzystujemy te dane do zapewnienia pełnej funkcjonalności witryny. Państwa przeglądarka może w tym celu przesyłać dane osobowe do Doubleclick. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Bezawaryjne, bezbłędne funkcjonowanie witryny internetowej jest uzasadnionym interesem. Dane zostaną usunięte, gdy cel ich gromadzenia zostanie osiągnięty. Więcej informacji na temat przetwarzania przekazywanych danych osobowych znaleźć można w polityce prywatności Doubleclick: https://policies.google.com/privacy

  Aby uniemożliwić Doubleclick gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, należy dezaktywować wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalować w niej blokadę skryptów.

 • Google

  Usługa internetowa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia (dalej: Google), załadowana w naszej witrynie internetowej. Wykorzystujemy te dane do zapewnienia pełnej funkcjonalności witryny. Państwa przeglądarka może w tym celu przesyłać dane osobowe do Google. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Bezawaryjne, bezbłędne funkcjonowanie witryny internetowej jest uzasadnionym interesem. Dane zostaną usunięte, gdy cel ich gromadzenia zostanie osiągnięty. Więcej informacji na temat przetwarzania przekazywanych danych osobowych znaleźć można w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

  Aby uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, należy dezaktywować wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalować w niej blokadę skryptów.

 • Google Fonts

  Usługa internetowa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia (dalej: Google), załadowana w naszej witrynie internetowej. Wykorzystujemy te dane do zapewnienia pełnej funkcjonalności witryny. Państwa przeglądarka może w tym celu przesyłać dane osobowe do Google Fonts. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Bezawaryjne, bezbłędne funkcjonowanie witryny internetowej jest uzasadnionym interesem. Dane zostaną usunięte, gdy cel ich gromadzenia zostanie osiągnięty. Więcej informacji na temat przetwarzania przekazywanych danych osobowych znaleźć można w polityce prywatności Google Fonts: https://policies.google.com/privacy

  Aby uniemożliwić Google Fonts gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, należy dezaktywować wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalować w niej blokadę skryptów.

 • Gstatic

  Usługa internetowa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia (dalej: Gstatic), załadowana w naszej witrynie internetowej. Wykorzystujemy te dane do zapewnienia pełnej funkcjonalności witryny. Państwa przeglądarka może w tym celu przesyłać dane osobowe do Gstatic. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Bezawaryjne, bezbłędne funkcjonowanie witryny internetowej jest uzasadnionym interesem. Dane zostaną usunięte, gdy cel ich gromadzenia zostanie osiągnięty. Więcej informacji na temat przetwarzania przekazywanych danych osobowych znaleźć można w polityce prywatności Gstatic: https://policies.google.com/privacy

  Aby uniemożliwić Gstatic gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych należy dezaktywować wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalować w niej blokadę skryptów.

 • Youtube

  Usługa internetowa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia (dalej: Youtube), załadowana w naszej witrynie internetowej. Wykorzystujemy te dane do zapewnienia pełnej funkcjonalności witryny. Państwa przeglądarka może w tym celu przesyłać dane osobowe do Youtube. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Bezawaryjne, bezbłędne funkcjonowanie witryny internetowej jest uzasadnionym interesem. Dane zostaną usunięte, gdy cel ich gromadzenia zostanie osiągnięty. Więcej informacji na temat przetwarzania przekazywanych danych osobowych znaleźć można w polityce prywatności Youtube: https://policies.google.com/privacy

  Aby uniemożliwić Youtube gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, należy dezaktywować wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalować w niej blokadę skryptów.

 • website-check.de

  W naszej witrynie internetowej załadowana jest usługa internetowa firmy Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Niemcy (dalej: website-check.de). Wykorzystujemy te dane do zapewnienia pełnej funkcjonalności witryny. Państwa przeglądarka może w tym celu przesyłać dane osobowe do website-check.de. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Bezawaryjne, bezbłędne funkcjonowanie witryny internetowej jest uzasadnionym interesem. Dane zostaną usunięte, gdy cel ich gromadzenia zostanie osiągnięty. Więcej informacji na temat przetwarzania przekazywanych danych osobowych znaleźć można w polityce prywatności website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/

  Aby uniemożliwić website-check.de romadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, należy dezaktywować wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalować w niej blokadę skryptów.

 • hankooktire-mediacenter

  W naszej witrynie internetowej załadowana jest usługa internetowa firmy Hankook Tire Europe GmbH, Siemensstraße 14, 63263 Neu-Isenburg, Niemcy (dalej: hankooktire-mediacenter). Wykorzystujemy te dane do zapewnienia pełnej funkcjonalności witryny. Państwa przeglądarka może w związku z tym przesyłać – jeśli to konieczne – dane osobowe do hankooktire-mediacenter. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Bezawaryjne, bezbłędne funkcjonowanie witryny internetowej jest uzasadnionym interesem. Dane zostaną usunięte, gdy cel ich gromadzenia zostanie osiągnięty. Więcej informacji na temat przetwarzania przekazywanych danych osobowych znaleźć można w polityce prywatności hankooktire-mediacenter: https://www.hankooktire-mediacenter.com/index.php?id=511&L=2&flt=1

  Aby uniemożliwić hankooktire-mediacenter gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, należy dezaktywować wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalować w niej blokadę skryptów.

Informacje o wykorzystywaniu plików cookie

Zakres przetwarzania danych osobowych

Różne strony mają zintegrowane pliki cookies i wykorzystują je do umożliwienia działania pewnych funkcji oraz integrowania zewnętrznych usług internetowych. Tak zwane pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może przechowywać na urządzeniu używanym do dostępu do witryny. Zawarte w tych plikach tekstowych ciągi znaków jednoznacznie identyfikują przeglądarkę przy ponownych odwiedzinach naszej witryny. Proces zapisywania pliku cookie nazywany jest również „ustawianiem pliku cookie”. Przeprowadzać go może zarówno sama witryna internetowa, jak i zewnętrzny dostawca usług internetowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) lub art. 6 ust. 1 lit. a, lub art.. 9 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody).

Odpowiednie podstawy prawne znaleźć można w tabeli plików cookie, zamieszczonej dalej w tej części.

Ogólnie w przypadku plików cookie gromadzonych na podstawie uzasadnionego interesu, owym interesem jest dla nas zagwarantowanie funkcjonalności naszej witryny internetowej i zintegrowanych z nią usług (niezbędne pliki cookie techniczne). Pliki te mogą także zwiększać przyjazność witryny dla użytkownika i zapewniać bardziej zindywidualizowane podejście. Porównaliśmy tutaj Państwa interesy do naszych.

Technologia cookie pozwala nam identyfikować, analizować i śledzić poszczególnych użytkowników naszej witryny tylko wtedy, jeśli wyrazili oni zgodę na korzystanie z tej technologii, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Cel przetwarzania danych

Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową lub zewnętrznych dostawców usług internetowych w celu utrzymania pełnej funkcjonalności witryny, zwiększenia przyjazności dla użytkownika lub realizacji celu podanego za zgodą użytkownika. Techniczne pliki cookie umożliwiają nam również rozpoznawanie poszczególnych użytkowników za pomocą pseudonimów, takich jak indywidualne lub losowe ID, co pozwala nam na przedstawianie spersonalizowanych ofert. Szczegóły znaleźć można w poniższej tabel

Czas przechowywania danych

Wymienione poniżej pliki cookie są przechowywane przez Państwa przeglądarkę do chwili ich usunięcia – lub, w przypadku cookie sesji, do zakończenia sesji. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje:

.

Nazwa pliku cookie Serwer Dostawca Cel Podstawa prawna Czas przechowywania Typ
_gid hankooktire-mediacenter.com Google-Analytics Ten plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, aby tracker mógł podsumować aktywność użytkownika pod tym ID. Zgoda Około 24 godzin Analityczne
_ga hankooktire-mediacenter.com Google Analytics Ten plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, aby tracker mógł podsumować aktywność użytkownika pod tym ID. Zgoda Około 24 miesięcy Analityczne
cookieconsent_status www.hankooktire-mediacenter.com Website operator Plik cookie, który przechowuje decyzję użytkownika zaznaczoną w pasku informacji o plikach cookie. Niezbędne z przyczyn technicznych Około 12 miesięcy Baner o plikach cookie
PHPSESSID www.hankooktire-mediacenter.com Website operator Plik cookie wymagany przez aplikacje oparte na języku PHP. Plik cookie jest przechowywany podczas sesji. Konieczne jest zapisanie pewnych ustawień witryny podczas odwiedzin w niej (czyli w trakcie sesji). Niezbędne z przyczyn technicznych Sesja Sesyjne
fe_typo_user www.hankooktire-mediacenter.com Website operator Plik cookie wymagany przez system zawartości sieciowej Typo3. Plik cookie jest przechowywany podczas sesji. Konieczne jest zapisanie pewnych ustawień witryny podczas odwiedzin w niej (czyli w trakcie sesji). Niezbędne z przyczyn technicznych Sesja Sesyjne
waconcookiemanagement www.hankooktire-mediacenter.com hankooktire-mediacenter Jest to plik pozwalający na zapisanie wybranych przez użytkownika indywidualnych ustawień i zachowanie ich podczas obecnej oraz przyszłych wizyt w witrynie. Zgoda Sesja Konfiguracyjne
remote_sid youtube.com Youtube Jest to plik pozwalający na zapisanie wybranych przez użytkownika indywidualnych ustawień i zachowanie ich podczas obecnej oraz przyszłych wizyt w witrynie. Zgoda Sesja Konfiguracyjne
_gat_UA-72268108-1 hankooktire-mediacenter.com Google-Analytics Pliki cookie przechowujące dane o tym, kiedy użytkownik uzyskał dostęp do witryny, co ma na celu zestawienie danych statystycznych. Do celów statystycznych gromadzone są także dalsze dane na podstawie wizyt w witrynie. Zgoda Około 110 sekund Analityczne
be_typo_user www.hankooktire-mediacenter.com hankooktire-mediacenter Ten plik cookie jest przechowywany tylko do momentu zamknięcia przeglądarki, po czym zostaje usunięty. Niezbędne z przyczyn technicznych Sesja Sesyjne
be_lastLoginProvider www.hankooktire-mediacenter.com hankooktire-mediacenter W takim pliku przechowywana jest bardzo niewielka ilość danych osobowych. Przechowujemy tutaj te dane, które w przeciwnym razie musieliby Państwo regularnie wprowadzać (np. login, aby nie musieli Państwo logować się przy każdej wizycie). Zgoda Około 3 miesięcy Zapewniające komfort

Możliwość wyrażenia sprzeciwu, cofnięcia zgody i usunięcia danych

Zawsze można w przeglądarce wprowadzić ustawienia zgodnie ze swoimi życzeniami, aby uniemożliwić działanie plików cookie. Następnie można zadecydować czy – w zależności od przypadku – akceptować tylko określone, czy wszystkie pliki cookie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do rozpoznania, że urządzenie dostępowe jest już rozpoznawane przez naszą witrynę internetową (stałe pliki cookie) lub do zapisywania ostatnio przeglądanych ofert (pliki cookie sesji). Jeśli użytkownik wyraźnie udzielił nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, może w dowolnym momencie ją cofnąć. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie dokonywane na podstawie zgody, do momentu jej cofnięcia.

Bezpieczeństwo danych i ochrona danych osobowych, a także komunikacja drogą elektroniczną

Państwa dane osobowe są chronione podczas gromadzenia, przechowywania i przetwarzania metodami technicznymi i organizacyjnymi, tak aby strony trzecie nie miały do nich dostępu. W przypadku nieszyfrowanej komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie możemy zagwarantować pełnej ochrony danych osobowych na ścieżce transmisji do naszych systemów informatycznych, dlatego rekomendujemy stosowanie komunikacji szyfrowanej lub korzystanie z tradycyjnych usług pocztowych w przypadku informacji o znacznym stopniu poufności.

Prawo do informacji i wnioskowania o poprawienie danych – Usunięcie, Ograniczenie danych – Cofnięcie zgody – Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Prawo do informacji

Mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. W takim przypadku przysługuje Państwu prawo dostępu do informacji określonych w art. 15 ust. 1 RODO pod warunkiem, że nie są naruszone prawa i wolności innych osób (por. art. 15 ust. 5 RODO). Z przyjemnością także przekażemy Państwu kopię danych.

Prawo do wprowadzenia zmian

Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo do skorygowania w dowolnym momencie nieprawidłowych danych osobowych (np. adresu, nazwiska itp.). Można również w każdej chwili zażądać uzupełnienia przechowywanych u nas danych. Odpowiednie korekty zostaną natychmiast wprowadzone.

Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO mają Państwo prawo zażądać usunięcia zebranych przez nas danych osobowych, jeżeli:

 • dane nie są już wymagane;
 • w wyniku odwołania Państwa zgody podstawa prawna przetwarzania przestała istnieć i nie ma jej zastępstwa;
 • wyrazili Państwo sprzeciw na przetwarzanie danych i nie ma uzasadnionych powodów do przetwarzania;
 • Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wymaga tego obowiązek prawny lub jeżeli gromadzenie danych zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO miało miejsce
 • .

Zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO prawo to nie istnieje, jeżeli:

 • przetwarzanie danych jest niezbędne do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
 • Państwa dane zostały zebrane na podstawie zobowiązania prawnego;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne ze względu na interes publiczny;
 • dane są potrzebne do przeprowadzania dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO mają Państwo prawo w indywidualnych przypadkach zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Może to wystąpić w przypadku, gdy:

 • kwestionują Państwo poprawność swoich danych osobowych;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a nie wyrażają Państwo zgody na ich usunięcie;
 • nie ma już potrzeby przetwarzania danych, ale zgromadzone dane są wykorzystywane do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważą.

Prawo do odwołania zgody

Jeśli użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), może w dowolnym momencie ją wycofać. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie dokonywane na podstawie zgody, do momentu jej cofnięcia.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie prawnie uzasadnionego interesu). Prawo to przysługuje wyłącznie w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności dotyczących przechowywania i przetwarzania danych.

W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw?

Można skorzystać ze swoich praw w dowolnym momencie, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Niemcy
E-mail: mediathou-shalt-not-spamhankooktire-mediacenter.com
Tel.: +49 610281490
Faks: +49 61028149100

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych osobowych. Przekazujemy dane w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowo czytelnym formacie, wysyłając je albo do Państwa, albo do wskazanego przez Państwa administratora danych.

Na życzenie przekażemy Państwu następujące dane, zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO

:

 • Dane gromadzone na podstawie udzielenia wyraźnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 • Dane, które otrzymaliśmy od Państwa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w ramach istniejących umów;
 • Dane, które zostały przetworzone w ramach zautomatyzowanej procedury.

Dane osobowe przekażemy bezpośrednio wybranemu przez Państwo administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne. Należy pamiętać, że nie wolno nam przekazywać danych, które kolidują ze swobodami i prawami innych osób, zgodnie z art. 20 ust. 4 RODO.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego na podstawie art. 77 ust. 1 RODO

:

Jeśli podejrzewają Państwo nielegalne przetwarzanie swoich danych osobowych w naszej witrynie, można w dowolnym momencie uzyskać prawne wyjaśnienie problemu. Przysługuje Państwu także każda inna przewidziana prawem opcja. Niezależnie od tego, na podstawie art. 77 ust. 1 RODO mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego. Na podstawie art. 77 RODO przysługuje Państwu prawo do odwołania się do tego państwa członkowskiego UE, który jest Państwa miejscem zamieszkania, pracy i/lub miejscem domniemanego naruszenia prawa, tj. mogą Państwo wybrać ten organ nadzorczy, który jest właściwy w danym kraju. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje następnie o statusie i wyniku złożenia skargi, w tym o możliwości wniesienia odwołania się do sądu, zgodnie z art. 78 RODO.

Utworzone przez:

p>© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de p>© Website-Check GmbH – www.website-check.de