Polityka prywatności

Miło nam, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i wykazali zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych osobowych jest dla nas kwestią priorytetową. Dane osobowe są pojedynczymi informacjami o stosunkach prywatnych lub służbowych określonej osoby fizycznej lub osoby, którą można na ich podstawie ustalić. Zalicza się do nich nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia.
Ponieważ dane te podlegają specjalnej ochronie, są przez nas gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym technicznie. Poniżej podajemy, jakie dane gromadzimy podczas wizyty na naszej stronie internetowej i jak są one wykorzystywane.
Nasze praktyki związane z ochroną danych są zgodne z regulacjami niemieckiej ustawy o ochronie danych oraz niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach. Dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i zapisujemy wyłącznie w celu realizacji zapytań i ewentualnie zamówień/umów. Tylko po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika odbywa się wykorzystanie jego danych do dalszych, wymienionych w takiej zgodzie celów, np. do przesyłania informacji o ofercie w formie newslettera itp.

1. Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu 13 ust. 1 niem. ustawy o telekomunikacji i mediach / 3 ust. 7 niem. ustawy o ochronie danych

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu niem. ustawy o ochronie danych:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
E-mail: privacythou-shalt-not-spamhankooktire-mediacenter.com
Faks: +49(0)6102-8149-100

2. Anonimowe/pseudonimizowane korzystanie ze strony internetowej

Naszą stronę internetową można zasadniczo odwiedzać bez podawania danych osobowych.

Anonimowe dane użytkownika odnoszą się albo do osoby od początku niezidentyfikowanej czy też bez możliwości identyfikacji, albo też są one na późniejszym etapie anonimizowane w taki sposób, że żadna lub dalsza identyfikacja tej osoby nie jest możliwa.

Pseudonimizowane dane użytkownika nie są łączone z danymi użytkownika korzystającego z nicka. Nie dochodzi do tworzenia profili użytkowników w oparciu o ich nicki.

3. Funkcje szczególne strony internetowej

Nasza strona dostarcza różnych funkcji, z których korzystanie wiąże się z gromadzeniem, przetwarzaniem i zapisywaniem przez nas danych osobowych. Poniżej wyjaśniamy, co następnie dzieje się z takimi danymi:

 • Formularze kontaktowe:

Dane rejestrowane za pośrednictwem formularza kontaktowego czy też formularzy kontaktowych wykorzystujemy do realizacji zapytań, które otrzymujemy w formie takiego formularza czy też formularzy. Po realizacji zapytań uzyskane dane są niezwłocznie usuwane, o ile nie zachodzi ustawowy obowiązek ich przechowywania.

 • Newsletter:

Dane zarejestrowane w polu zgłoszenia do newslettera są przez nas wykorzystywane wyłącznie do rozsyłania newslettera, w którym przekazujemy informacje na temat naszej oferty. Po otrzymaniu zgłoszenia przesyłamy wiadomość e-mail z potwierdzeniem, w którym zawarty jest link – aby zakończyć proces rejestracji do newslettera, należy ten link kliknąć (Double-Opt-In). W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera, wciskając link cofający zgłoszenie. Po sześciu miesiącach od wyrejestrowania dane użytkownika są usuwane. Również w przypadku nieukończonego zgłoszenia dane użytkownika są przez nas usuwane po sześciu miesiącach.

4. Przekazywanie / ścisłe przeznaczenie danych

Dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji naszych zobowiązań umownych, zwłaszcza tych wynikających z zawartych umów. Nie ma miejsca przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim w innych niż wskazane cele związane z realizacją umów i płatności.
W przypadku przekazania danych osobowych przez użytkownika wraz z wyraźną zgodą, dane te są wykorzystywane wyłącznie do celu wskazanego w zgodzie, na który użytkownik udzielił uprzedniego przyzwolenia. Dane osobowe przechowywane są tak długo, jak wymaga tego konieczność realizacji przewidzianego celu pobrania tych danych lub obowiązki ustawowe. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać.
Indywidualne kwestie wymagające ochrony zostaną uwzględnione zgodnie z regulacjami ustawowymi. U podmiotu odpowiedzialnego można zasięgnąć informacji w zakresie odnośnych, przechowywanych danych.

5. Analiza statystyczna odwiedzin na niniejszej stronie internetowej

Po otwarciu niniejszej strony internetowej lub umieszczonych na niej poszczególnych plików gromadzimy, przetwarzamy i zapisujemy następujące dane: adres IP, strona internetowa, z której otwarty został plik, nazwa pliku, data i godzina otwarcia, przesłana ilość danych i komunikat o pomyślnym otwarciu (tzw. web log). Wymienione dane związane z dostępem wykorzystujemy wyłącznie w formie bezosobowej w celu nieustannego doskonalenia naszej oferty internetowej i w celach statystycznych.
Dodatkowo na potrzeby analizy odwiedzin na niniejszej stronie internetowej stosujemy następujące wtyczki i aktywne skrypty:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing:

W zakresie „marketingu internetowego” współpracujemy z firmą Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala nam uzyskać informację, czy użytkownik Internetu trafił na naszą stronę dzięki reklamie Google. Google stosuje „pliki cookies”, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony. Pliki cookies są stosowane do śledzenia konwersji (tzw. „conversion tracking”), gdy użytkownik kliknie reklamę włączoną przez Google. Takie pliki cookies tracą ważność po upływie 30 dni i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Jeśli tego rodzaju pliki cookies stosowane do „conversion tracking” mają być wyłączone, wówczas można tak ustawić przeglądarkę, że pliki te będą blokowane przez domenę „googleadservices.com”. Aby zapobiec także realizacji przez Google kodu skryptu Java, można zainstalować program blokujący skrypt Java (np. www.noscript.net lub www.ghostery.com). W celu zapoznania się z dalszymi szczegółami na temat tych metod lub dostępnych możliwości w celu zapobieżenia wykorzystywaniu przez Google niniejszych informacji, należy kliknąć link: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl.

 • Google-Analytics:

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi do analizy statystyk www firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej: Google). Google Analytics stosuje różne techniki, w tym także tzw. „pliki cookies”, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony przez odwiedzających ją. Informacje na temat korzystania z niniejszej strony, gromadzone przez Google Analytics, przesyłane są na serwer firmy Google, który może znajdować się w krajach nienależących do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzięki włączeniu anonimizacji adresu IP w ramach kodu śledzenia Google Analytics na niniejszej stronie, przed przekazaniem adresu IP zostanie on uprzednio zanonimizowany przez Google. Niniejsza strona internetowa korzysta z kodu śledzenia Google Analytics, który został rozszerzony o operator gat._anonymizeIp();, aby w ten sposób umożliwić wyłącznie anonimizowane gromadzenie adresów IP (tzw. ukrywanie adresu IP). Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta zebrane informacje, aby przeanalizować wizytę użytkownika na tej stronie, stworzyć raport o jego aktywności oraz ustalić dalsze usługi na rzecz operatora tej strony, związane z korzystaniem z niej oraz z Internetu. Adres IP pozyskany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie powiązany przez Google z innymi danymi. Zapisowi plików cookies firmy Google można zapobiec dokonując odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki. Może się to jednak wiązać z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji niniejszej strony w pełnym wymiarze. Gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki Google cookie i związanych z korzystaniem z niniejszej strony (wraz z adresem IP) można zapobiec poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych stosowane przez Google Analytics można znaleźć pod adresem http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

6. Treści zewnętrzne i/lub przetwarzanie danych poza UE

Na naszej stronie internetowej korzystamy z aktywnych treści skryptu Java dostawców zewnętrznych. Poprzez otwarcie tej strony zewnętrzni dostawcy mogą otrzymywać dane osobowe związane z wizytą na tej stronie. Wiąże się to z prawdopodobieństwem przetwarzania danych poza UE. Można temu zapobiec, instalując program blokujący skrypt Java, jak np. wtyczkę do przeglądarki „NoScript” (www.coscript.net) lub wyłączając skrypt Java w ustawieniach przeglądarki. W wyniku tego może dojść do ograniczenia działania odwiedzanych stron internetowych.

W szczególności wykorzystujemy:

 • Doubleclick:

Niniejsza strona korzysta z DoubleClick, usługi firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. DoubleClick stosuje się do włączania reklam podczas wizyty na stronie. DoubleClick wykorzystuje informacje (jednakże nie są to dane osobowe, takie jak nazwisko czy adres e-mail) związane z wizytą na tej lub innych stronach internetowych, aby umożliwić włączenie reklam produktów i usług, którymi użytkownik jest zainteresowany. W celu zapoznania się z dalszymi szczegółami na temat tych metod lub dostępnych możliwości w celu zapobieżenia wykorzystywaniu przez DoubleClick niniejszych informacji, należy kliknąć link: http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

 • Facebook:

Na naszych stronach stosowane są wtyczki firmy Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA lub powiązanej z nią firmy Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia (Facebook). Jeśli użytkownik włączył w przeglądarce skrypty, a nie zainstalował oprogramowania, które je blokuje, przeglądarka będzie przekazywać firmie Facebook dane osobowe bez odrębnego zapytania o zgodę. Gdy użytkownik jest zalogowany, wówczas istnieje możliwość bezpośredniego przyporządkowania tych danych do profilu na portalu Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przyporządkowanie przez firmę Facebook wizyty na naszej stronie do konta na portalu Facebook, wówczas należy wylogować się z konta na portalu Facebook i zablokować w przeglądarce możliwość realizacji treści skryptu przez firmę Facebook, np. korzystając z oprogramowania blokującego skrypty www.noscript.net lub www.ghostery.com.

 • Facebook Connect / Login:

Niniejsza strona internetowa korzysta z Facebook Connect, usługi firmy Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA lub powiązanej z nią firmy Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (Facebook). Poprzez zalogowanie z użyciem przycisku Facebook Connect do firmy Facebook przesyłane są dane osobowe. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przyporządkowanie przez firmę Facebook wizyty na naszej stronie do konta na portalu Facebook, wówczas należy wylogować się z konta na portalu Facebook i zablokować w przeglądarce możliwość realizacji treści skryptu Java przez firmę Facebook, np. korzystając z oprogramowania blokującego skrypty Java www.noscript.net lub www.ghostery.com.

Facebook Impressions:

Niniejsza strona korzysta z kodu skryptu Java firmy Facebook Inc., Menlo Park, California, USA (zwanej dalej: Facebook Impressions). Jeśli użytkownik włączył w przeglądarce skrypt Java, a nie zainstalował oprogramowania, które go blokuje, przeglądarka może przekazywać do Facebook Impressions dane osobowe bez odrębnego zapytania o zgodę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebook Impressions (https://www.facebook.com/privacy/explanation). Aby zapobiec łącznej realizacji skryptu Java przez Facebook Impressions, można zainstalować program blokujący skrypt Java (np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).

 • Google:

Niniejsza strona korzysta z kodu skryptu Java firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej: Google). Jeśli użytkownik włączył w przeglądarce skrypt Java, a nie zainstalował oprogramowania, które go blokuje, przeglądarka może przekazywać do Google dane osobowe bez odrębnego zapytania o zgodę. Aby zapobiec całkowitej realizacji przez Google kodu skryptu Java, można zainstalować program blokujący skrypt Java (np. www.noscript.net).

 • Google Video:

Niniejsza strona korzysta z kodu skryptu Java firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej: Google Video). Jeśli użytkownik włączył w przeglądarce skrypt Java, a nie zainstalował oprogramowania, które go blokuje, przeglądarka może przekazywać do Google Video dane osobowe bez odrębnego zapytania o zgodę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Google Video: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Aby zapobiec całkowitej realizacji skryptu Java przez Google Video, można zainstalować program blokujący skrypt Java (np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).

 • Googletagmanager.com:

Niniejsza strona korzysta z kodu skryptu Java firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej: Google). Jeśli użytkownik włączył w przeglądarce skrypt Java, a nie zainstalował oprogramowania, które go blokuje, przeglądarka może przekazywać do Google dane osobowe bez odrębnego zapytania o zgodę. Aby zapobiec całkowitej realizacji przez Google kodu skryptu Java, można zainstalować program blokujący skrypt Java (np. www.noscript.net).

 • Twitter:

W naszej prezentacji internetowej korzystamy z wtyczek usługi mikroblogowania twitter.com, której operatorem jest firma Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (Twitter). W przypadku otwarcia jednej ze strony naszej prezentacji internetowej, która zawiera wtyczki firmy Twitter, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Twitter. Może się to wiązać z przesyłaniem do firmy Twitter danych osobowych, w związku z czym Twitter otrzyma informacje osobowe użytkownika o otwarciu odpowiedniej strony naszej prezentacji internetowej. Wizytę na naszej stronie firma Twitter może przyporządkować do konta użytkownika serwisu Twitter. Dane będą przesyłane do firmy Twitter również po wylogowaniu z serwisu Twitter. Wylogowanie zapobiega jedynie przyporządkowaniu danych do konta w serwisie Twitter. Cel i zakres gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez firmę Twitter, a także związane z tym prawa użytkownika i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony sfery prywatnej można odczytać z informacji na temat ochrony danych przez firmę Twitter (https://twitter.com/privacy). W przypadku braku zgody na zbieranie przez firmę Twitter danych o użytkowniku odwiedzającym strony związane z naszą prezentacją internetową, przed wizytą na takich stronach należy w przeglądarce ustawić funkcję „Do not Track” (https://support.twitter.com/articles/20169453) lub opcjonalnie wyłączyć w przeglądarce stosowanie wtyczek Twitter lub całkowicie zablokować wykonywanie skryptów dla domeny twitter.com (np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).

 • Youtube:

Niniejsza strona korzysta z kodu skryptu Java firmy YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (zwanej dalej Youtube). Korzystamy z usług Youtube w celu włączenia filmów wideo do prezentacji internetowej. Jeśli użytkownik włączył w przeglądarce skrypt Java, a nie zainstalował oprogramowania, które go blokuje, przeglądarka może przekazywać do Youtube dane osobowe bez odrębnego zapytania o zgodę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Youtube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Aby zapobiec całkowitej realizacji przez Youtube kodu skryptu Java, można zainstalować program blokujący skrypt Java (np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).

7. Pouczenie o stosowaniu plików cookie

Pliki cookie stosujemy na różnych stronach, co pozwala nam na nadanie im atrakcyjnego wyglądu i umożliwienie korzystania z określonych funkcji. W przypadku tzw. plików „cookie” chodzi o małe pliki tekstowe, które przeglądarka może zapisywać na komputerze użytkownika. Proces zapisu pliku cookie zwany jest też „używaniem plików cookie”. Użytkownik może samodzielnie tak ustawić przeglądarkę, aby był on informowany o używaniu plików cookie, mógł w każdym przypadku zdecydować o zgodzie na ich używanie lub też zasadniczo zaakceptować lub wykluczyć używanie plików cookie. Pliki cookie mogą być używane do różnych celów, np. do wykrycia, czy komputer użytkownika nawiązał już w przeszłości połączenie z ofertą internetową (trwałe pliki cookie) lub do zapisu ofert ostatnio oglądanych (sesyjne pliki cookie). Używamy plików cookie, by zapewnić użytkownikom większą wygodę. W celu skorzystania z wygodnych funkcji zalecamy zezwolenie na używanie plików cookie w naszej ofercie internetowej.

8. Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja pocztą elektroniczną

Dane osobowe użytkownika są podczas ich gromadzenia, zapisu i przetwarzania chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich. Podczas komunikacji pocztą elektroniczną nie możemy zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego też w przypadku informacji o dużym stopniu poufności zalecamy pocztę tradycyjną.

9. Wycofanie wyrażonych zgód – informacje o danych i ich modyfikacja – usunięcie i zablokowanie danych

Zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat zgromadzonych danych, a także do ich poprawy, zablokowania i usunięcia. Jeśli nie jest to niezgodne z prawem, dane użytkownika zostaną wówczas usunięte. Użytkownik w każdej chwili może wycofać udzieloną nam zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych.

Zapytania związane z udzieleniem informacji, usunięciem lub poprawą danych, a także wszelkie uwagi można przesyłać na następujący adres:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg

E-mail: privacythou-shalt-not-spamhankooktire-mediacenter.com
Faks: +49(0)6102-8149-100

 

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de

www.website-check.de