Privacyverklaring

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website en uw belangstelling voor ons bedrijf. Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate belangrijk. Persoonsgegevens zijn gegevens die persoonlijke of zakelijke details van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon bevatten. Daartoe behoort de naam waaronder de persoon staat ingeschreven bij de burgerlijke stand, het adres, telefoonnummer en de geboortedatum.
Omdat deze gegevens extra bescherming genieten, worden ze bij ons alleen in de technisch noodzakelijke omvang verzameld. Hieronder leggen wij uit welke informatie wij gedurende uw bezoek aan onze website verzamelen en hoe deze wordt gebruikt.
Onze privacyverklaring voldoet aan de bepalingen van de Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) (Duitse Wet op de Bescherming van de Privacy) en de Telemediengesetzes (TMG) (Duitse Telecommunicatiewet). Wij zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van aanvragen en eventueel voor de afhandeling van bestellingen/overeenkomsten opvragen, verwerken en opslaan. Alleen wanneer u hiermee vooraf specifiek heeft ingestemd, worden uw gegevens ook voor andere, bij uw toestemming nauwkeurig omschreven doelen, bijvoorbeeld informatie over aanbiedingen in een nieuwsbrief enz. gebruikt.

1. Verantwoordelijke plaats in de zin van 13 lid 1 TMG/3 lid 7 BDSG

De verantwoordelijke plaats in de zin van het recht inzake persoonsgegevens is:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
D-63263 Neu-Isenburg

E-mail: privacythou-shalt-not-spamhankooktire-mediacenter.com
Fax: +49(0)6102-8149-100

2. Anoniem/pseudoniem gebruik van de website

U kunt onze website in principe zonder opgave van persoonlijke gegevens bezoeken.
Anonieme gebruiksgegevens hebben ofwel vanaf het begin geen betrekking op een geïdentificeerde of te identificeren persoon of worden achteraf op een dusdanige wijze geanonimiseerd, dat geen verdere identificatie van de persoon mogelijk is.
Onder een pseudoniem opgeslagen gebruiksgegevens worden niet samengevoegd met de gegevens van de eigenaar van het pseudoniem. Er worden geen gebruiksprofielen van een pseudoniem opgeslagen.

3. Bijzondere functies van de website

Onze internetpagina bevat verschillende functies. Voor het gebruik ervan verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens en slaan deze op. Onderstaand leggen wij uit wat er met deze gegevens gebeurt:

 • Contactformulier(en):

De via ons contactformulier c.q. via onze contactformulieren ontvangen gegevens zullen wij alleen voor de bewerking van aanvragen gebruiken, die ons via het betreffende contactformulier c.q. contactformulieren bereiken. Na de bewerking van de aanvragen worden de verzamelde gegevens onmiddellijke verwijderd, tenminste indien daarvoor geen wettelijke bewaartermijnen gelden.

 • Nieuwsbrief:

De in het aanmeldingsvenster van onze nieuwsbrief verzamelde gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrieven, waarin wij u over onze diensten informeren. Wij zullen u na uw aanmeldingen ter bevestiging een e-mail sturen, waarin een link is opgenomen, die u moet aanklikken om de aanmelding op onze nieuwsbrief definitief af te sluiten (Double-Opt-In). U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldingslink te klikken. Uw gegevens worden dan binnen zes maanden na de afmelding door ons verwijderd. Evenzo worden uw gegevens in geval van een niet afgesloten aanmelding binnen zes maanden door ons verwijderd.

4. Doorgeven van gegevens/doelbinding

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden, voor zover dit voor de uitvoering van onze contractuele plichten, en in het bijzonder voor de afhandeling van een gesloten overeenkomst, noodzakelijk is. Behalve voor de reeds genoemde doelen, d.w.z. afhandeling van de overeenkomst en betalingen, worden verder geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
Indien u voor het gebruik van uw persoonsgegevens expliciet toestemming verleent, worden deze gegevens alleen voor dat doel gebruikt, dat aan uw toestemming ten grondslag ligt en waar u vooraf mee heeft ingestemd. Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zolang opslaan als nodig voor het doel waarvoor ze werden verzameld of dat wettelijk is voorgeschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen.
Uw in aanmerking komende belangen nemen wij overeenkomstig de wettelijke bepalingen in acht. U kunt bij de verantwoordelijke afdeling informatie inwinnen over de betreffende gegevens die wij van u hebben opgeslagen.

5. Statistische analyse van de bezoeken aan deze website

Bij het openen van deze website of afzonderlijke bestanden op de website verzamelen, verwerken en slaan wij de onderstaande gegevens op: IP-adres, website van waaruit het bestand werd geopend, naam van het bestand, de datum en tijd waarop het werd geopend, overgedragen hoeveelheid gegevens en melding over het succes van het verloop (zogeheten web-log). Deze toegangsgegevens gebruiken wij uitsluitend in niet gepersonaliseerde vorm voor een permanente verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden.
Bovendien maken wij voor de beoordeling van uw bezoek aan deze website gebruik van de onderstaande plug-ins en actieve script-contents:

 • Google Googleadservices/Google AdWords Conversion/Google Dynamic Remarketing:

Op het gebied van de "online-marketing" werken wij samen met Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, om te herkennen of een internetgebruiker via een Google-advertentie op onze website werd geattendeerd. Google gebruikt zogeheten "cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website mogelijk is. De cookies voor de zogeheten "Conversion-Tracking" werden ingesteld wanneer u op een door Google geactiveerde advertentie klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld voor de identificatie van personen. Indien u deze cookies voor de "Conversion-Tracking" wilt uitschakelen, kunt u uw browser zo instellen, dat de cookies van het domein "googleadservices.com" geblokkeerd worden. Om de uitvoering van Javascript Code van Google volledig te verhinderen kunt u een JavaScript-blokker installeren (bijv. www.noscript.net of www.ghostery.com). Wanneer u meer over deze methoden wilt weten, evenals de mogelijkheden die u hebt om te voorkomen dat deze informatie door Google wordt gebruikt, klikt u hier https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=nl.

 • Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: Google). Google Analytics gebruikt diverse technieken, o.a. zogeheten "cookies”, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk is. De door Google Analytics verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgedragen aan de server van Google, die evt. in staten buiten de lidstaten van de Europese Unie en evt. ook buiten andere niet zijnde lidstaten, die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, wordt gebruikt. Door het activeren van de IP-anonimisering binnen de Google Analytics Tracking Code van deze website, wordt uw IP-adres door Google eerst geanonimiseerd voordat deze wordt overgedragen. Deze website maakt gebruik van een Google Analytics Tracking Code, de met de operator gat._anonymizeIp(); werd uitgebreid, om alleen een anonieme registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) mogelijk te maken. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van deze website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten voor de exploitant van de website op te stellen en om andere met het gebruik van de websites en het internetgebruik samenhangende diensten te verlenen. Het in het kader van Google Analytics van uw browser wordt het overgedragen IP-adres niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de het opslaan van Google-cookies door een desbetreffende instelling in uw browser-software verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen, door de onder de volgende linknl (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. De beginselen inzake de veiligheid en bescherming van persoonsgegevens door Google Analytics vindt u onder lhttp://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.htm

6. Externe content/verwerking van gegevens buiten de EU

Op onze website gebruiken wij actieve Javascript content van externe aanbieders. Door het openen van onze website ontvangen deze externe aanbieders eventueel persoonlijke informatie over uw bezoek aan onze website. Daarbij is een verwerking van de gegevens buiten de EU mogelijk. U kunt dit voorkomen door een Javascript-blokker zoals bijv. de browser-plug-in “NoScript” te installeren (www.noscript.net) of Javascript in uw browser te deactiveren. Dit kan echter wel tot functiebeperkingen leiden van de websites die u bezoekt.

Wij maken gebruik van:

 • Doubleclick:

Onze website maakt gebruik van DoubleClick, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. DoubleClick wordt gebruikt om advertenties in te schakelen, wanneer u onze website bezoekt. DoubleClick gebruikt informatie (echter geen persoonlijke gegevens zoals uw naam of e-mailadres) over uw bezoeken aan deze en andere websites, zodat advertenties van producten of diensten kunnen worden ingeschakeld, die u interesseren. Wanneer u meer over deze methoden wilt weten, evenals de mogelijkheden die u hebt om te voorkomen dat deze informatie door DoubleClick wordt gebruikt, klikt u hier http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

 • Facebook:

Op onze website worden plug-ins van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA c.q. diens dochtermaatschappij Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (Facebook) geladen. Wanneer u in uw browser scripts activeert en u heeft geen script-blokker geïnstalleerd, zal uw browser uw persoonsgegevens zonder verdere navraag aan Facebook overdragen. Als u bij Facebook bent ingelogd kunnen de gegevens rechtstreeks aan uw Facebook-profiel worden gekoppeld. Meer informatie hierover is opgenomen in de privacyverklaring van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Wanneer u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze website aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich eerst uitloggen bij uw Facebook-account en de uitvoering van script-content van Facebook in uw browser blokkeren, bijv. met de script-blokker van www.noscript.net of www.ghostery.com.

 • Facebook Connect/Login:

Op onze website worden plug-ins van Facebook Connect, een webdienst van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA c.q. dienst dochtermaatschappij Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (Facebook) geladen. Door het inloggen via de inlogknop van Facebook worden persoonsgegevens overgedragen aan Facebook. Wanneer u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze website aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich eerst uitloggen bij uw Facebook-account en de uitvoering van JavaScript-content van Facebook in uw browser blokkeren, bijv. met de JavaScript-blokker van www.noscript.net of www.ghostery.com.

 • Facebook Impressions:

Op onze website wordt de Javascript Code van Facebook Inc., Menlo Park, California, USA (hierna: Facebook Impressions) geladen. Wanneer u in uw browser JavaScript activeert en u heeft geen JavaScript-blokker geïnstalleerd, zal uw browser uw persoonsgegevens zonder verdere navraag aan Facebook Impressions overdragen. Meer informatie hierover is opgenomen in de privacyverklaring van Facebook Impressions (https://www.facebook.com/about/privacy/). Om de uitvoering van Javascript Code van Facebook Impressions volledig te verhinderen kunt u een JavaScript-blokker installeren (bijv. www.noscript.net of www.ghostery.com).

 • Google:

Op onze website wordt de Javascript Code van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: Google) geladen. Wanneer u in uw browser JavaScript activeert en u heeft geen JavaScript-blokker geïnstalleerd, zal uw browser uw persoonsgegevens zonder verdere navraag aan Google overdragen. Om de uitvoering van Javascript Code van Google volledig te verhinderen kunt u een JavaScript-blokker installeren (bijv. www.noscript.net of www.ghostery.comm).

 • Google Video:

Op onze website wordt de JavaScript Code van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: Google Video) geladen. Wanneer u in uw browser JavaScript activeert en u heeft geen JavaScript-blokker geïnstalleerd, zal uw browser uw persoonsgegevens zonder verdere navraag aan Google Video overdragen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Google Video: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Om de uitvoering van Javascript Code van Google Video volledig te verhinderen kunt u een JavaScript-blokker installeren (bijv. www.noscript.net of www.ghostery.com).

 • Googletagmanager.com:

Op onze website wordt de Javascript Code van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: Google) geladen. Wanneer u in uw browser Java-Script activeert en u heeft geen JavaScript-blokker geïnstalleerd, zal uw browser uw persoonsgegevens zonder verdere navraag aan Google overdragen. Om de uitvoering van Javascript Code van Google volledig te verhinderen kunt u een JavaScript-blokker installeren (bijv. www.noscript.net of www.ghostery.com).

 • Twitter:

Op onze website maken wij gebruik van de plug-ins van de microblogging-dienst twitter.com, dat wordt beheerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (Twitter). Wanneer een van onze websites opent die een plug-in van Twitter bevat, bouwt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter op. Daardoor worden evt. persoonsgegevens overgedragen aan Twitter, zodat Twitter de informatie ontvangt dat u persoonlijk de betreffende pagina op onze website hebt bekeken. Twitter kan uw bezoek aan onze website dan eventueel aan uw Twitter-account koppelen. Ook na het uitloggen bij Twitter worden gegevens overgedragen aan Twitter. Het uitloggen voorkomt alleen de koppeling van de gegevens aan uw Twitter-account. Het doel en de omvang van het verzamelen, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter evenals als uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacybepalingen van Twitter (https://twitter.com/privacy ). Indien u niet wilt dat Twitter via onze website gegevens over u verzamelt, moet u voordat u onze website bezoek eerst de functie “Do not Track” (https://support.twitter.com/articles/20169453) instellen of als alternatief in uw browser het gebruik van plug-ins door Twitter uitschakelen c.q. de uitvoering van scripts voor het domein twitter.com volledig blokkeren (bijv. met www.noscript.net of www.ghostery.com).

 • Youtube:

Op onze website wordt de Javascript Code van YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (hierna Youtube) geladen. Wij gebruiken de aanbieder Youtube voor het koppelen van video’s op onze website. Wanneer u in uw browser JavaScript activeert en u heeft geen JavaScript-blokker geïnstalleerd, zal uw browser uw persoonsgegevens zonder verdere navraag aan YouTube overdragen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van YouTube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Om de uitvoering van Javascript Code van YouTube volledig te verhinderen kunt u een JavaScript-blokker installeren (bijv. www.noscript.net of www.ghostery.com).

7. Informatie over het gebruik van cookies

Op verschillende pagina’s gebruiken wij cookies om het bezoek aan onze website op aantrekkelijke wijze vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Bij de zogeheten "cookies” gaat het om kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer achter kan laten. De procedure voor het plaatsen van een cookie-bestand wordt ook wel "het gebruik van cookies” genoemd. Op die manier kunt u uw browser naar wens zo instellen, dat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd, en kunt u per geval besluiten of u cookies in principe wilt accepteren of in principe wilt weigeren. Cookies kunnen voor diverse doelen worden gebruikt, bijv. om te zien dat uw PC al eerder een verbinding met onze internetaanbod had (permanente cookies) of om de laatst bekeken aanbiedingen op te slaan (sessie-cookies). Wij gebruiken cookies om u nog meer gebruikersgemak te bieden. Om onze comfortfunctie te gebruiken, raden wij u aan, om het gebruik van cookies voor onze internetaanbieding te accepteren.

8. Gegevensbeveiliging en -bescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonsgegevens worden bij ons door middel van technische en organisatorische maatregelen bij het verzamelen, opslaan en verwerken dusdanig beschermd, dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij de communicatie per e-mail kan geen absolute veiligheid van de gegevens worden gegarandeerd, zodat wij u voor informatie met een hoog geheimhoudingspercentage aanraden om dit per post toe te sturen.

9. Toestemming intrekken – Informatie over gegevens en verzoeken tot wijziging – Gegevens verwijderen en blokkeren

Volgens de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens heeft u het recht informatie in te winnen over de van u opgeslagen gegevens en eventueel ook het recht op het herstel, blokkeren of verwijderen van deze gegevens. Uw gegevens worden dan verwijderd, ten minste indien dit niet in strijd is met de wettelijke regels. Wanneer u ons toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens heeft verleend, kunt u deze te allen tijde weer intrekken.

Wensen ten aanzien van informatieverzoeken of het verwijderen of herstellen van uw gegevens en bij voorkeur ook uw motivatie kunt u te allen tijde sturen aan:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
D-63263 Neu-Isenburg
E-mail: privacythou-shalt-not-spamhankooktire-mediacenter.com
Fax: +49(0)6102-8149-100

 

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de

www.website-check.de