Privacyverklaring

Welkom op onze website, www.hankooktire-mediacenter.com en dank voor uw interesse in ons bedrijf.

De bescherming van uw persoonsgegevens, zoals uw geboortedatum, naam, telefoonnummer, adres, enz. is belangrijk voor ons.

Het doel van dit privacybeleid is u te informeren over de verwerking van de persoonsgegevens die we verzamelen als u onze website bezoekt. Het beleid dat wij hanteren op het gebied van gegevensbescherming is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU en de Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Het doel van dit privacybeleid is: voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot informatie die voortvloeien uit de AVG. Deze zijn bijvoorbeeld te vinden in art. 13 en art. 14 e.v. van de AVG.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4 lid 7 van de AVG is de persoon die alleen of samen met anderen besluit wat de doelen van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens zijn.

Ten aanzien van onze website is de verwerkingsverantwoordelijke:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Duitsland
E-mail: mediathou-shalt-not-spamhankooktire-mediacenter.com
Tel.: +49 610281490
Fax: +49 61028149100

Levering van de website en aanmaken van logbestanden

Elke keer dat onze website wordt bezocht, slaat ons systeem automatisch gegevens en informatie op over het betreffende apparaat waarmee contact wordt gemaakt (bijv. computer, mobiele telefoon, tablet, enz.).

Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?

(1) Informatie over het soort browser en de gebruikte versie;
(2) Het besturingssysteem van het gebruikte apparaat;
(3) Hostnaam van de computer waarmee de website wordt bezocht;
(4) Het IP-adres van het gebruikte apparaat;
(5) Datum en tijd van bezoek;
(6) Websites en bronnen (beelden, bestanden, andere content op de pagina's) die op onze website zijn bezocht;
(7) Websites vanwaar het systeem van de gebruiker onze website heeft bereikt (tracking van verwijzers);
(8) Rapport over of het bezoek aan de website succesvol was;
(9) Hoeveelheid gegevens die zijn verzonden

Deze gegevens worden opgeslagen in onze logbestanden. Deze gegevens worden niet samen met de persoonsgegevens van een specifieke gebruiker opgeslagen, waardoor individuele bezoekers van de website niet indentificeerbaar zijn.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

Art. 6 lid 1 onder f van de AVG (rechtmatig belang). Ons rechtmatig belang is: er zeker van zijn dat het hieronder omschreven doel wordt bereikt.

Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke (geautomatiseerde) opslag van gegevens is noodzakelijk voor het proces van het bezoeken van een website om de levering van de website te ondersteunen. Persoonsgegevens worden daarnaast opgeslagen en verwerkt om de compatibiliteit van onze website voor zoveel mogelijk bezoekers in stand te houden, om misbruik te bestrijden en voor probleemoplossing. Voor dit doel is het nodig om de technische gegevens van de bezoekende computer te registreren om zo snel mogelijk te kunnen reageren bij de weergave van fouten, aanvallen op onze IT-systemen en/of fouten in de functionaliteit van onze website. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen in het algemeen te garanderen.

Duur van de opslag

De eerder genoemde technische gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, maar niet later dan 3 maanden nadat onze website is bezocht.

Mogelijkheid tot bezwaar en gegevenswissing

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verwerken van gegevens overeenkomstig art. 21 van de AVG en verzoeken om gegevenswissing overeenkomstig art. 17 van de AVG. Welke rechten u hebt en hoe u er gebruik van kunt maken, worden aan het eind van dit privacybeleid vermeld.

Speciale functies van de website

Onze website biedt diverse functies. Tijdens het gebruik hiervan worden persoonsgegevens door ons verzameld, verwerkt en opgeslagen. Hieronder leggen we uit wat er met deze gegevens gebeurt:

Aanmeldingsformulier nieuwsbrief

 • Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?

  Als u zich via onze website aanmeldt voor de nieuwsbrief, ontvangen we het e-mailadres dat u in het aanmeldingsformulier hebt ingevoerd en, indien van toepassing, eventuele andere contactgegevens die u in het aanmeldingsformulier hebt ingevuld.

 • Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

  Art. 6 lid 1 onder a van de AVG (toestemming door middel van een duidelijke bevestigende handeling of gedrag)

 • Doel van de gegevensverwerking

  De gegevens die zijn opgeslagen in de aanmeldvelden van onze nieuwsbrief worden uitsluitend door ons gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, waarin we informatie en nieuws bieden over al onze diensten. Na aanmelding sturen we een bevestigingsmail met een link waarop u moet klikken om de aanmelding voor onze nieuwsbrief te voltooien (dubbele opt-in).

 • Duur van de opslag

  U kunt zich op elk willekeurig moment afmelden voor onze nieuwsbrief door op de link ‘afmelden’ te klikken, die ook in elke nieuwsbrief te vinden is. Uw gegevens worden onmiddellijk na uw afmelding door ons verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting is om ze te bewaren. Ook indien uw aanmelding incompleet is, verwijderen wij uw gegevens onmiddellijk. We behouden ons het recht voor om gegevens zonder opgaaf van redenen en zonder kennisgeving vooraf of achteraf te verwijderen .

 • Mogelijkheid tot intrekking en wissing

  De mogelijkheid tot intrekking en wissing is gebaseerd op algemene regelgeving ten aanzien van het recht op intrekking en wissing krachtens wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en wordt hieronder in dit privacybeleid omschreven.

 • Noodzaak voor het verstrekken van persoonsgegevens

  Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, moet u de velden invullen die als verplicht zijn aangemerkt en uw e-mailadres bevestigen door op de link voor de dubbele opt-in te klikken. De gegevens van de aanmelding voor de nieuwsbrief zijn niet nodig voor het aangaan van een overeenkomst met ons en zijn evenmin wettelijk bindend. Ze worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Als u de verplichte velden niet invult, zijn we helaas niet in staat u onze nieuwsbrief te zenden.

Statistische analyse van bezoeken aan deze website - Webtracker

We verzamelen, verwerken en bewaren de volgende gegevens wanneer u deze website of afzonderlijke bestanden op de website bezoekt: IP-adres, website vanwaar het bestand is benaderd, naam van het bestand, hoeveelheid overgedragen gegevens en rapport over het succes van de gegevensoverdracht (dit wordt weblog genoemd). We gebruiken deze gegevens exclusief in geanonimiseerde vorm voor het continu verbeteren van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden. We gebruiken daarnaast de volgende webtrackers om bezoeken aan deze website te evalueren:

 • Google Tag Manager

  • Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?

   Op onze website maken we gebruik van de diensten van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google Tag Manager). Google Tag Manager biedt een technisch platform voor het uitvoeren en bundelen van andere webdiensten en webtrackingprogramma's waarbij gebruik wordt gemaakt van zogenaamde “tags”. In dit kader bewaart Google Tag Manager cookies op uw computer en analyseert deze dienst uw surfgedrag (het zogenoemde “tracking”) als webtrackinginstrumenten worden uitgevoerd door Google Tag Manager. Deze gegevens, die in afzonderlijke in Google Tag Manager ingebouwde tags worden verzonden, worden samengevoegd, opgeslagen en verwerkt door Google Tag Manager onder een uniforme gebruikersinterface. Alle geïntegreerde ‘tags’ worden afzonderlijk vermeld in dit privacybeleid. Voor meer informatie over het privacybeleid ten aanzien van de hulpprogramma’s die voor Google Tag Manager worden gebruikt, wordt verwezen naar het daarbij behorende gedeelte in dit privacybeleid. Als u onze website gebruikt met integratie van Google Tag Manager-tags geactiveerd, worden gegevens zoals, in het bijzonder, uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten overgedragen naar servers van Google Ireland Limited en verwerkt en opgeslagen buiten de Europese Gemeenschap, bijvoorbeeld in de VS. De Europese Commissie heeft bepaald dat een adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS mogelijk is als het bedrijf dat de gegevens verzamelt het EU-VS-privacyschild nakomt en gegevensexport naar de VS op die manier toelaatbaar is. Dit is het geval bij Google Ireland Limited. Wat betreft de webdiensten die via Google Tag Manager zijn geïntegreerd, gelden de bepalingen die in het daarop betrekking hebbende gedeelte van dit privacybeleid zijn opgenomen. De trackinginstrumenten die in Google Tag Manager worden gebruikt garanderen door IP-anonimisatie van de broncode dat het IP-adres van Google Tag Manager vóór de overdracht wordt geanonimiseerd . Google Tag Manager staat uitsluitend anonieme verzameling van IP-adressen toe (zogenaamde IP-maskering).

  • Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

   De wettelijke basis voor gegevensverwerking is, overeenkomstig art. 6 lid 1 onder a van de AVG, uw toestemming in onze informatiebanner betreffende het gebruik van cookies en webtracking (toestemming door ondubbelzinnig bevestigende handeling of gedrag).

  • Doel van gegevensverwerking

   Google gebruikt de informatie die wordt verkregen door middel van Google Tag Manager namens ons om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten samen te stellen over website-activiteit en ons aanvullende diensten te bieden die betrekking hebben op het gebruik van internet en de website.

  • Duur van de opslag

   Google slaat gegevens op die relevant zijn voor het functioneren van Google Tag Manager zo lang als nodig is om de geboekte webdiensten te bieden. De gegevensverzameling en -opslag zijn anoniem. Als gegevens herleidbaar zijn naar een persoon, worden deze onmiddellijk gewist, tenzij er een wettelijke plicht op rust om ze te bewaren. De wissing vindt in ieder geval plaats na het verstrijken van de termijn van de bewaarplicht.

  • Mogelijkheid tot bezwaar en gegevenswissing

   U kunt voorkomen dat persoonsgegevens worden verzameld en overgedragen aan Google (vooral uw IP-adres) alsmede dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de scriptcode in uw browser te deactiveren, een scriptblocker in uw browser te installeren of de “Niet volgen”-instelling in uw browser te activeren. U kunt daarnaast voorkomen dat Google via een Google-cookie gegevens verzamelt en verwerkt over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) door via de hierna genoemde link de plugin voor de browser te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Google’s security and privacy policy can be found at https://policies.google.com/privacy.

 • Google Analytics

  • Draagwijdte van het verwerken van persoonsgegevens

   Op onze website maken we gebruik van de webtrackingdiensten van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google Analytics). Google Analytics gebruikt cookies in het kader van webtracking, die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken een analyse te maken van het gebruik van onze website en uw surfgedrag (het zogenoemde tracking). We voeren deze analyse uit op basis van de trackingdienst van Google Analytics, met als doel ons internetaanbod continu te optimaliseren en toegankelijker te maken. In de context van het gebruik van onze website, worden gegevens, met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteit, doorgegeven aan servers van Google Ireland Limited. We voeren deze analyse uit op basis van de trackingdienst van Google met als doel ons internetaanbod continu te optimaliseren en toegankelijker te maken. We hebben de webtracking ook nodig uit veiligheidsoverwegingen. Via webtracking kunnen we aanvallen van derden op onze website traceren. De webtrackerinformatie stelt ons in staat effectieve tegenmaatregelen te nemen en de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen cyberaanvallen. Door het activeren van IP-anonimisatie in de Google Analytics-trackingcode van de website, is uw IP-adres door Google geanonimiseerd voor overdracht. Deze website gebruikt een Google Analytics-trackingcode die eindigt op de operator gat._anonymizeIp(); daardoor wordt uitsluitend geanonimiseerde verzameling van IP-adressen toegestaan (zogenoemde IP-maskering).

  • Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

   De wettelijke basis voor gegevensverwerking is, overeenkomstig art. 6 lid 1 onder a van de AVG, uw toestemming in onze informatiebanner betreffende het gebruik van cookies en webtracking (toestemming door ondubbelzinnig bevestigende handeling of gedrag).

  • Doel van de gegevensverwerking

   Google gebruikt deze informatie namens ons om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten samen te stellen over website-activiteit en ons aanvullende diensten te bieden die betrekking hebben op het gebruik van internet en de website. We hebben webtracking ook nodig uit veiligheidsoverwegingen. Via webtracking kunnen we aanvallen van derden op onze website traceren. De webtrackerinformatie stelt ons in staat effectieve tegenmaatregelen te nemen en de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen cyberaanvallen.

  • Duur van de opslag

   Google slaat gegevens op die relevant zijn voor het kunnen bieden van webtracking zo lang als nodig is om de geboekte webdienst te bieden. De gegevensverzameling en -opslag zijn anoniem. Als gegevens herleidbaar zijn naar een persoon, worden deze onmiddellijk gewist, tenzij er een wettelijke plicht op rust om ze te bewaren. De wissing vindt in ieder geval plaats na het verstrijken van de termijn van de bewaarplicht.

  • Mogelijkheden tot bezwaar en gegevenswissing

   U kunt voorkomen dat persoonsgegevens worden verzameld en overgedragen aan Google (vooral uw IP-adres) alsmede dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de scriptcode in uw browser te deactiveren of de “Niet volgen”-instelling in uw browser te activeren. U kunt daarnaast voorkomen dat Google via een Google-cookie gegevens verzamelt en verwerkt over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) door via de hierna genoemde link de plugin voor de browser te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de The security and privacy policy of Google can be found at policies.google.com/privacy https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Integratie van externe webdiensten en verwerken van gegevens buiten de EU

Op onze website gebruiken we actieve content van externe aanbieders, die bekend staan als webdiensten. Door uw bezoek aan onze website is het mogelijk dat deze externe aanbieders persoonlijke informatie ontvangen over uw bezoek aan onze website. Het is mogelijk dat gegevens buiten de EU worden verwerkt. U kunt dit voorkomen door de juiste plugin voor uw browser te installeren of de uitvoering van scripts in uw browser te deactiveren. Dit kan leiden tot beperkingen in het functioneren van de internetpagina’s die u bezoekt.

We gebruiken de volgende externe webdiensten:

 • Doubleclick

  Een webdienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: Doubleclick) is op onze website geladen. We gebruiken deze gegevens om volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonsgegevens naar Doubleclick verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder f van de AVG. Het rechtmatig belang is het foutloos functioneren van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de verzameling ervan is bereikt. U kunt meer informatie over de omgang met overgedragen gegevens vinden in het privacybeleid van Doubleclick: https://policies.google.com/privacy

  U kunt voorkomen dat Doubleclick uw gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

 • Google

  Een webdienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: Google) is op onze website geladen. We gebruiken deze gegevens om volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonsgegevens naar Google verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder f van de AVG. Het rechtmatig belang is het foutloos functioneren van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de verzameling ervan is bereikt. U kunt meer informatie over de omgang met overgedragen gegevens vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

  U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

 • Google Fonts

  Een webdienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: Google) is op onze website geladen. We gebruiken deze gegevens om volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonsgegevens naar Google Fonts verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder f van de AVG. Het rechtmatig belang is het foutloos functioneren van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de verzameling ervan is bereikt. U kunt meer informatie over de omgang met overgedragen gegevens vinden in het privacybeleid van Google Fonts: https://policies.google.com/privacy

  U kunt voorkomen dat Google Fonts uw gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

 • Gstatic

  Een webdienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: Gstatic) is op onze website geladen. We gebruiken deze gegevens om volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonsgegevens naar Gstatic verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder f van de AVG. Het rechtmatig belang is het foutloos functioneren van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de verzameling ervan is bereikt. U kunt meer informatie over de omgang met overgedragen gegevens vinden in het privacybeleid van Gstatic’s: https://policies.google.com/privacy

  U kunt voorkomen dat Gstatic uw gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

 • Youtube

  Een webdienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: Youtube) is op onze website geladen. We gebruiken deze gegevens om volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonsgegevens naar YouTube verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder f van de AVG. Het rechtmatig belang is het foutloos functioneren van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de verzameling ervan is bereikt. U kunt meer informatie over de omgang met overgedragen gegevens vinden in het privacybeleid van Youtube: https://policies.google.com/privacy

  U kunt voorkomen dat Youtube uw gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

 • website-check.de

  Een webdienst van het bedrijf Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Duitsland (hierna: website-check.de) is op onze website geladen. We gebruiken deze gegevens om volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonsgegevens naar website-check.de verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder f van de AVG. Het rechtmatig belang is het foutloos functioneren van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de verzameling ervan is bereikt. U kunt meer informatie over de omgang met overgedragen gegevens vinden in het privacybeleid van website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/

  U kunt voorkomen dat website-check.de gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

 • hankooktire-mediacenter

  Een webdienst van Hankook Tire Europe GmbH, Siemensstraße 14, 63263 Neu-Isenburg, Germany (hierna: hankooktire-mediacenter) is op onze website geladen. We gebruiken deze gegevens om volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dit verband verzendt uw browser, indien nodig, persoonsgegevens naar hankooktire-mediacenter. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder f van de AVG. Het rechtmatig belang is het foutloos functioneren van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de verzameling ervan is bereikt. U kunt meer informatie over de omgang met overgedragen gegevens vinden in het privacybeleid van hankooktire-mediacenter: https://www.hankooktire-mediacenter.com/index.php?id=511&L=2&flt=1

  U kunt voorkomen dat hankooktire-mediacenter gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

Informatie over het gebruik van cookies

Draagwijdte van het verwerken van persoonsgegevens

Op verschillende pagina’s gebruiken en integreren we cookies om bepaalde functies van onze website te laten werken en externe webdiensten te integreren. Deze zogenoemde ‘cookies’ zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw apparaat kan opslaan. Deze tekstbestanden bestaan uit een tekenreeks die een unieke identificatie van uw browser biedt wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Het proces van het bewaren van een cookie wordt ook ‘instellen van een cookie’ genoemd. Cookies kunnen door de website zelf of door externe webdiensten worden ingesteld.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

Art. 6 lid 1 onder f van de AVG (rechtmatig belang) of art. 6 lid 1 onder a of art. 9 lid 1 onder a van de AVG (toestemming).

De relevante wettelijke basis wordt in de tabel met cookies verderop in dit gedeelte vermeld.

Over het algemeen, indien cookies worden verzameld op basis van een rechtmatig belang, is ons rechtmatig belang zorgen voor de functionaliteit van onze website en de diensten die erin geïntegreerd zijn (technisch noodzakelijke cookies). Het is ook mogelijk dat de cookies de gebruiksvriendelijkheid verhogen en content meer gepersonaliseerd kunnen aanbieden. Hier hebben we uw belangen tegen die van ons afgewogen.

Met behulp van cookietechnologie, kunnen we individuele bezoekers van de website alleen identificeren, analyseren en volgen als de bezoekers van de website toestemming hebben gegeven voor het gebruik van de cookie overeenkomstig art. 6 lid 1 onder a van de AVG.

Doel van de gegevensverwerking

Cookies worden door onze website of externe webdiensten ingesteld om de volledige functionaliteit van onze website te handhaven, om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen of om het doel te bereiken dat genoemd wordt in uw toestemming. Cookietechnologie stelt ons daarnaast in staat individuele bezoekers te herkennen door gebruik van pseudoniemen, zoals een individuele of willekeurige ID, zodat we meer gepersonaliseerde diensten kunnen bieden. In de onderstaande tabel worden meer details gegeven.

Duur van de opslag

De hieronder vermelde cookies worden in uw browser opgeslagen tot ze worden verwijderd, of, in het geval van een sessie-cookie, tot de sessie is verlopen. In de onderstaande tabel worden meer details gegeven:

Naam cookie Server Provider Doel Wettelijke basis Duur opslag Soort
_gid hankooktire-mediacenter.com Google-Analytics Deze cookie wijst een ID toe aan een gebruiker zodat de webtracker de activiteiten van de gebruiker kan samenvatten met deze ID. Toestemming Ongeveer 24 uur Analytics
_ga hankooktire-mediacenter.com Google Analytics Deze cookie wijst een ID toe aan een gebruiker zodat de webtracker de activiteiten van de gebruiker kan samenvatten met deze ID. Toestemming Ongeveer 24 maanden Analytics
cookieconsent_status www.hankooktire-mediacenter.com Website operator Cookie waarmee de beslissing van de gebruiker over de cookiebanner wordt opgeslagen. Technisch noodzakelijk Ongeveer 12 maanden Cookie banner
PHPSESSID www.hankooktire-mediacenter.com Website operator Cookie die nodig is voor applicaties op basis van de PHP-taal. De cookie wordt tijdens de sessie opgeslagen. Het is nodig om bepaalde website-instellingen tijdens het bezoek aan de website (sessie) op te slaan. Technisch noodzakelijk Sessie Sessie
fe_typo_user www.hankooktire-mediacenter.com Website operator Cookie die nodig is voor het Typo3-webcontentsysteem. De cookie wordt tijdens de sessie opgeslagen. Het is nodig om bepaalde website-instellingen tijdens het bezoek aan de website (sessie) op te slaan. Technisch noodzakelijk Sessie Sessie
waconcookiemanagement www.hankooktire-mediacenter.com hankooktire-mediacenter Door deze cookie kunnen we door u geselecteerde individuele instellingen uit het oogpunt van gebruiksgemak te bewaren en beschikbaar houden voor uw huidige en toekomstige bezoeken aan de site. Toestemming Sessie Configuratie
remote_sid youtube.com Youtube Door deze cookie kunnen we door u geselecteerde individuele instellingen uit het oogpunt van gebruiksgemak te bewaren en beschikbaar houden voor uw huidige en toekomstige bezoeken aan de site. Toestemming Sessie Configuratie
_gat_UA-72268108-1 hankooktire-mediacenter.com Google-Analytics Deze cookie bewaart gegevens over wanneer de bezoeker van de website de website heeft bezocht, om statistische gegevens samen te stellen. Meerdere gegevens worden aanvullend verzameld voor statische doeleinden op basis van bezoeken van de website. Toestemming Ongeveer 110 seconden Analytics
be_typo_user www.hankooktire-mediacenter.com hankooktire-mediacenter Deze cookie wordt alleen bewaard tot u uw browser sluit. Wanneer de browser wordt gesloten, wordt deze cookie verwijderd. Technisch noodzakelijk Sessie Sessie
be_lastLoginProvider www.hankooktire-mediacenter.com hankooktire-mediacenter Slechts een klein aantal persoonsgegevens worden opgeslagen in deze cookie. We slaan hier gegevens op die u anders regelmatig zou moeten invullen (bijvoorbeeld uw inloggegevens, zodat u niet bij ieder bezoek hoeft in te loggen). Toestemming Ongeveer 3 maanden Comfort

Mogelijkheid tot bezwaar, intrekken van toestemming en gegevenswissing

U kunt uw browser naar eigen wens instellen zodat het instellen van cookies over het algemeen wordt voorkomen. Dan kunt u van geval tot geval beslissen of u cookies wilt accepteren of in principe wilt accepteren. Cookies kunnen voor verschillende doelen worden gebruikt, bijvoorbeeld om te herkennen dat het apparaat waarmee u contact maakt al verbonden is met de website (permanente cookies) of om recent bekeken aanbiedingen te bewaren (sessiecookies). Als u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. U moet zich daarbij realiseren dat dit geen invloed heeft op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot het moment van intrekken, is geschied.

Beveiliging en bescherming van gegevens, communicatie door middel van e-mail

Uw persoonsgegevens zijn beschermd door technische en organisatorische maatregelen tijdens verzameling, opslag en verwerking zodat ze niet toegankelijk zijn voor derden. In het geval van onversleutelde communicatie per e-mail, kunnen we niet garanderen dat de gegevens tijdens de overdracht naar onze IT-systemen volledig beveiligd zijn. Daarom adviseren we versleutelde communicatie of verzending per post van informatie die zeer vertrouwelijk is.

Recht op informatie en verzoeken tot rectificatie - Gegevenswissing; Restrictie van gegevens - Intrekken van toestemming - Recht van bezwaar

Recht op informatie

U hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken door ons van persoonsgegevens van u. Als dit het geval is, hebt u het recht op inzage in de in art. 15 lid 1 van de AVG vermelde informatie, op voorwaarde dat daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van anderen (zie art. 15 lid 4 van de AVG). We verstrekken u graag een kopie van de gegevens.

Recht op rectificatie

Overeenkomstig art. 16 van de AVG hebt u het recht op onmiddellijke rectificatie van incorrecte persoonsgegevens (zoals adres, naam, enz.). U kunt ook op elk willekeurig moment om vervollediging van door ons opgeslagen gegevens verzoeken. Wij zullen de betreffende aanpassing vervolgens onmiddellijk uitvoeren.

Recht op gegevenswissing

Overeenkomstig art. 17 lid 1 van de AVG, hebt u het recht om wissing van de door ons verzamelde persoonsgegevens van u te verzoeken wanneer

 • de gegevens niet langer nodig zijn;
 • er als gevolg van het intrekken van uw toestemming geen rechtsgrond voor verwerking meer is en geen sprake is van vervangende toestemming;
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking en er geen gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;
 • uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer de persoonsgegevens zijn verzameld als bedoeld in art. 8 lid 1 van de AVG.

Overeenkomstig art. 17 lid 3 van de AVG, bestaat dit recht niet wanneer

 • de verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • uw gegevens zijn verzameld op basis van een wettelijke verplichting;
 • de verwerking nodig is voor het algemeen belang;
 • de gegevens nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

Overeenkomstig art. 18 lid 1 van de AVG, hebt u in individuele gevallen het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Dit is het geval wanneer

 • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist;
 • de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens;
 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • bezwaar is gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid 1 van de AVG en het nog niet duidelijk is welk belang zwaarder weegt.

Recht op intrekking

Als u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 6 lid 1 onder a van de AVG of art. 9 lid 2 onder a van de AVG), kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. U moet zich daarbij realiseren dat dit geen invloed heeft op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot het moment van intrekken, is geschied.

Recht van bezwaar

Overeenkomstig art. 21 van de AVG hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens van u die zijn verzameld op basis van art. 6 lid 1 onder f (in het bereik van rechtmatig belang). U hebt dit recht alleen als er specifieke omstandigheden zijn tegen de opslag en verwerking.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Duitsland
E-mail: mediathou-shalt-not-spamhankooktire-mediacenter.com
Tel.: +49 610281490
Fax: +49 61028149100

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Overeenkomstig art. 20 of the AVG hebt u het recht op de overdacht van persoonsgegevens van u. We verstrekken de gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. De gegevens kunnen naar uzelf of naar een door u aangewezen verwerkingsverantwoordelijke worden gezonden.

Wij verstrekken de volgende gegevens aan u, overeenkomstig art. 20 lid 1 van de AVG:

 • Gegevens die verzameld zijn op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 onder a van de AVG of art. 9 lid 2 onder a van de AVG;
 • Gegevens die we van u hebben ontvangen overeenkomstig art. 6 lid 1 onder b van de AVG onder bestaande overeenkomsten;
 • Gegevens die via een geautomatiseerde procedure zijn verwerkt.

We dragen de persoonsgegevens rechtstreeks over aan een verwerkingsverantwoordelijke van uw keuze voor zover dat technisch mogelijk is. Wij wijzen erop dat het ons niet is toegestaan gegevens over te dragen waarmee afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van anderen overeenkomstig art. 20 lid 4 van de AVG.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 lid 1 van de AVG

Als u vermoedt dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt op onze website, kunt u natuurlijk op elk moment om wettelijke opheldering van de kwestie verzoeken. Verder staat elke andere juridische mogelijkheid voor u open. Onafhankelijk hiervan hebt u, overeenkomstig art. 77 lid 1 van de AVG, de mogelijkheid zich te wenden tot een toezichthoudende autoriteit. U hebt overeenkomstig art. 77 van de AVG het recht een klacht in te dienen in de EU-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, dat wil zeggen dat u zelf uit vorenstaande plekken kunt kiezen bij welke toezichthoudende autoriteit u de klacht indient. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert u over de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 van de AVG.

Opgesteld door:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de