Over Hankook Tire

Hankook Tire, opgericht in 1941 in Seoul, Zuid-Korea, is wereldwijd één van de grootste fabrikanten van radiaalbanden. Het bedrijf produceert jaarlijks meer dan 97 miljoen banden voor personenwagens, bedrijfswagens en de autosport. Hankook Tire investeert doorlopend in onderzoek en ontwikkeling en beschikt daarvoor over vijf R&D-centra en acht grote productiefaciliteiten over de hele wereld. In 2023 behaalde Hankook Tire een wereldwijde omzet van KRW 8,939 biljoen (6,329 miljard Euro) in meer dan 160 landen. Toonaangevende autofabrikanten vertrou-wen bij de eerste montage op banden van Hankook.

Feiten en cijfers

R&D in Europa

Het mondiale R&D Centrum “Hankook Technodome” functioneert als een centrale spil in de mondiale R&D structuur van Hankook en verbindt niet alleen de regionale technische centra ATC (American Technical Center), CTC (China Technical Center), JTO (Japan Technical Office) en het Europe Technical Center (ETC) in Hannover, Duitsland met elkaar, maar ook het “Hankook Technotrac” in Ivalo, Finland, voor het testen van winterbanden, evenals andere vestigingen (Idiada, Spanje) voor het testen van zomerbanden. Met een ontwikkelingscentrum in Duitsland, een kwalitatief hoogwaardige productie- en ultramoderne indoortestfaciliteit in Hongarije en nu ons eigen wintertestcentrum in Finland, beschikt Hankook over alle faciliteiten en mogelijkheden voor het ontwikkelen en produceren van banden in Europa.

Hoogtepunten op het gebied van de Europese OEM-partnerships - personenwagens / SUV

Diversiteit en gezamenlijkheid bij Hankook Tire

Hankook Tire probeert de innovatiegeest binnen ons bedrijf, bij elk personeelslid, maar ook buiten onze gemeenschap op mondiaal niveau te vinden en te onderhouden. Onze partners bij deze zoektocht bestaan uit onze medewerkers, een diverse verzameling talenten uit alle hoeken van de wereld. Wij geloven dat diversiteit een krachtig voordeel in onze mondiale wereld is en wij beloven plechtig om een gezamenlijke, waardige en open arbeidscultuur op alle niveaus te handhaven, met respect voor de verschillen en een vrije denkwijze. In de ethische code van ons bedrijf verplichten wij onszelf en onze medewerkers afstand te nemen van iedere vorm van discriminatie of pesterij op grond van etniciteit, ras, geloof, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit of vele andere categorieën.

Ook buiten de werkplek ondersteunen wij onze medewerkers bij hun persoonlijke inspanningen voor goede doelen en de gemeenschap. Dergelijke initiatieven helpen om een gezamenlijke, diverse mondiale cultuur op te bouwen, waar de geest van innovatie zal bijdragen aan een open samenleving, economische groei en een betere toekomst.

ESG-rapport

Hankook Tire publiceert jaarlijks een ESG-rapport dat een uitvoerig beeld geeft van onze gewaardeerde ESG-activiteiten wereldwijd.

Financiële resultaten

Hankook Tire kent een gestage groei op de mondiale markten en genereert uitstekende waarden voor de aandeelhouders.

Sales

Operating Profit

Financial Results - Europe

Kwartaalrapporten

Onze groei is een direct resultaat van de sterkte basis die wordt gevormd door de ondersteuning van onze aandeelhouders en investeerders. Het is gebaseerd op onze snelle en accurate publicatie van alle fiscale details en de actuele staat van de financiële zaken, en dat op een regelmatige basis

2024

2024

05-05-2024

Title : Hankook KR Regular 40pt

File size: 2 MB

Jaarrapporten

Onze groei is een direct resultaat van de sterkte basis die wordt gevormd door de ondersteuning van onze aandeelhouders en investeerders. Het is gebaseerd op onze snelle en accurate publicatie van alle fiscale details en de actuele staat van de financiële zaken, en dat op een regelmatige basis

Annual Reports 4 Jahre

22-05-2020

Hankook Tire Annual Report 2019

2019_Hankook_Tire_Annual_Report_ENG.pdf

File size: 11 MB

Annual Reports 4 Jahre

19-08-2021

Hankook Tire Annual Report 2020

2020_Hankook_Tire_Annual_Report_EN.pdf

File size: 15 MB

Annual Reports 4 Jahre

12-10-2022

Hankook Tire Annual Report 2021

2021_Hankook_Tire_Annual_Report_EN.pdf

File size: 8 MB

Annual Reports 4 Jahre

22-03-2024

목차용 그라데이션

File size: 10 MB