Privacyverklaring

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website www.hankooktire-mediacenter.com en uw belangstelling voor ons bedrijf. Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate belangrijk. Persoonsgegevens zijn gegevens die persoonlijke of zakelijke details van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon bevatten. Daartoe behoren bijv. de officiële naam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum, maar ook andere gegevens die betrekking op een bepaalde persoon kunnen hebben.Omdat persoonlijke gegevens wettelijk extra bescherming genieten, worden ze bij ons alleen verzameld indien dit nodig is voor de beschikbaarheid van onze website en het uitvoeren van de diensten. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgerelateerde informatie wij gedurende uw bezoek aan onze website verzamelen en hoe deze door ons wordt gebruikt.Onze privacyverklaring voldoet aan de wettelijke bepalingen, in het bijzonder die van de Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) (Duitse Wet op de Bescherming van de Privacy), de Telemediengesetzes (TMG) (Duitse Telecommunicatiewet) en de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en opslaan, indien dit voor de functionele beschikbaarheid van deze website en onze inhoud en diensten noodzakelijk is, evenals voor de verwerking van aanvragen of eventueel de afhandeling van bestellingen/overeenkomsten, voorzover noodzakelijk voor de afhandeling van de betreffende bestelling/overeenkomsten en voorzover noodzakelijk voor de behartiging van onze  gerechtvaardigde belangen van art. 6 lid 1 pag.1 letter f van de AVG. Alleen wanneer u hiermee vooraf specifiek heeft ingestemd, worden uw gegevens ook voor andere, bij uw toestemming nauwkeurig omschreven doelen, bijvoorbeeld voor het verzenden van reclame via een nieuwsbrief gebruikt.

1. Verantwoordelijk in de zin van art. 4 nr. 7 van de AVG

Verantwoordelijk in de zin van de AVG en andere nationale privacywetten binnen de lidstaten evenals andere privacybepalingen is:

Hankook Tire Europe GmbH

Siemensstraße 14

63263 Neu-Isenburg, X1741545

E-mail: europe@hankook-media.eu

Tel.: +49(0)6102 - 8149 -0

Fax: +49(0)6102 - 8149 - 100

 

 

 

2. Naam en adres van de functionaris privacybescherming

E-Mail: dpo.hk@eukogroup.de

 

3. Beschikbaarheid van de website en het opstellen van logbestanden

Iedere keer wanneer onze website wordt geopend, registreert ons systeem geautomatiseerde gegevens en informatie van het computersysteem waarmee toegang tot de website wordt verkregen. Daarbij worden de onderstaande gegevens verzameld:

Omvang van de verwerking van de gegevens

(1)    Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2)    Het besturingssysteem van het apparaat
(3)    Het IP-adres van het apparaat
(3)    Datum en tijd van de toegang
(5)    Websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, overige inhoud van de pagina’s), die op onze website wordt geopend.
(6)    Websites, via wiens systeem de gebruiker op onze website terecht is gekomen (referrer-tracking)

 

Deze gegevens worden in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens in combinatie met persoonlijke gegevens van een concrete gebruiker worden niet opgeslagen, zodat dus geen identificatie van afzonderlijke bezoekers aan de site plaatsvindt.

-    Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens
Art. 6 lid 1 letter f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang bestaat eruit, dat wij kunnen garanderen dat de onderstaand beschreven doelstellingen worden gerealiseerd.

-    Doel van de gegevensverwerking
Het inloggen gebeurt om de compatibiliteit met onze website in principe voor alle bezoekers te behouden, ter bestrijding van misdrijven en om storingen te verhelpen. Daarvoor moeten de technische gegevens van de computer waarmee wordt ingelogd bekend zijn, om zo snel mogelijk op weergavefouten, ingrepen in onze IT-systemen en/of storingen van onze website te kunnen reageren. Tevens dienen deze gegevens ter verbetering van de website en ter garantie van de algemene veiligheid van onze informatietechnische systemen.

-    Bewaartermijn
De voornoemde technische gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn om compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, echter uiterlijk 3 maanden na het openen van onze website.

-    Mogelijkheid tot intrekking toestemming, rectificatie en verwijdering
De mogelijkheden tot intrekking toestemming, rectificatie en verwijdering zijn afhankelijk van de in deze privacyverklaring aangegeven algemene regels in verband met het recht tot intrekking van toestemming rectificatie en verwijdering conform de privacywetgeving.

 

4. Bijzondere functies van de website

Onze website bevat verschillende functies. Bij gebruik van deze functies worden door ons persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen. Onderstaand leggen wij uit wat er met deze gegevens gebeurt:

 • Formulier voor aanmelding voor de nieuwsbrief:

-    Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

De door u ingevoerde gegevens bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief.

-    Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens
Art. 6 letter a van de AVG (stilzwijgende akkoordverklaring).

-    Doel van de gegevensverwerking
De in het aanmeldingsvenster van onze nieuwsbrief verzamelde gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrieven, waarin wij u over onze diensten, in het bijzonder onze actuele activiteiten en producten van Hankook Tire evenals de persbijeenkomsten van Hankook Tire informeren. Wij zullen u na uw aanmeldingen ter bevestiging een e-mail sturen, waarin een link is opgenomen, die u moet aanklikken om de aanmelding op onze nieuwsbrief definitief af te sluiten (Double-Opt-In).

-    Opslagduur
U kunt zich te allen tijde, door het aanklikken van de afmeldingslink, die ook in iedere nieuwsbrief is opgenomen, afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden binnen zeven dagen na de afmelding door ons verwijderd. Evenzo worden uw gegevens in geval van een niet afgesloten aanmelding binnen zeven dagen door ons verwijderd. Wij behouden ons het recht voor, uw persoonlijke gegevens zonder opgaaf van redenen en zonder kennisgeving vooraf of achteraf, te verwijderen.

-    Beoordeling van de nieuwsbrief
Ten behoeve van de statistische beoordeling van de nieuwsbrief analyseren wij hoe vaak de nieuwsbrief werd geopend en hoeveel kliks op in de nieuwsbrief opgenomen links hebben plaatsgevonden. Voor deze analyse zijn de verzonden e-mails voorzien van zogenaamde Web-beacons c.q. tracking-pixels, die 1-pixel-beeldbesdtanden weergeven die op onze website zijn opgeslagen. Ook in de nieuwsbrief opgenomen links krijgen een ID, waarmee kan worden geanalyseerd hoe vaak de links in onze nieuwsbrief werden aangeklikt. De gegevens worden puur statistisch en anoniem opgeslagen en zijn niet aan afzonderlijke ontvangers van de nieuwsbrief gekoppeld.
Een dergelijke analyse is niet mogelijk wanneer u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard heeft uitgeschakeld. In dat geval wordt de nieuwsbrief bij u niet volledig weergegeven en u kunt eventueel niet alle functies gebruiken. Wanneer u de afbeeldingen handmatig laat weergeven of links in de nieuwsbrief aanklikt, vindt de bovengenoemde analyse plaats.

-    Opdrachtverwerking
Voor het beschikbaar stellen van de nieuwsbrief werken wij samen met dienstverleners die ons ondersteunen bij het onderhouden van de gegevens en verzending van de nieuwsbrief. De gegevens die u bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief heeft doorgegeven worden voor de bovenstaande doelen doorgegeven aan de firma LZ Media GmbH & Co. KG, Markstraße 26, 67655 Kaiserslautern evenals de firma ma-x Gesellschaft für neue Medien, Kommunikation, Training mbH, Kirchwies 4, 66119 Saarbrücken. De verwerking van uw gegevens door deze bedrijven gebeurt op basis van contracten voor de opdrachtverwerking conform art. 28 van de AVG, die de rechtsgrond voor het doorgeven van de gegevens aan deze bedrijven vormt.

-    Mogelijkheid tot herroeping en opheffing
De mogelijkheden tot herroeping en opheffing gelden zoals vermeld in de hierna in deze privacyverklaring geschetste algemene regels met betrekking tot het herroepingsrecht en de mogelijkheid tot verwijdering.

 • Contactformulier(en):

-    Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

De door u in ons contactformulier ingevulde gegevens.

-    Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens
Art. 6 lid 1 letter a van de AVG (stilzwijgende toestemming).

-    Doel van de gegevensverwerking
De via ons contactformulier c.q. via onze contactformulieren ontvangen gegevens zullen wij alleen voor de bewerking van concrete contactaanvragen gebruiken die ons middels het contactformulier bereiken.

-    Opslagduur
Na de bewerking van uw aanvraag worden de verzamelde gegevens onmiddellijke verwijderd, tenminste indien daarvoor geen wettelijke bewaartermijnen gelden.

-    Mogelijkheid tot intrekking toestemming, rectificatie en verwijderingDe mogelijkheden tot intrekking toestemming, rectificatie en verwijdering zijn afhankelijk van de in deze privacyverklaring aangegeven algemene regels in verband met het recht tot intrekking van toestemming rectificatie en verwijdering conform de privacywetgeving.


5. Statistische analyse van de bezoeken aan deze website - webtrackers

 Bij het openen van deze website of afzonderlijke bestanden op de website verzamelen, verwerken en slaan wij de onderstaande gegevens op: IP-adres, website van waaruit het bestand werd geopend, naam van het bestand, de datum en tijd waarop het werd geopend, overgedragen hoeveelheid gegevens en melding over het succes van het verloop (zogeheten web-log). Deze toegangsgegevens gebruiken wij uitsluitend in niet gepersonaliseerde vorm voor een permanente verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden.


Voor een analyse van de bezoeken aan deze website maken wij bovendien nog gebruik van de onderstaande webtrackers:

 

 • Google Googleadservices/Google AdWords Conversion/Google Dynamic Remarketing

Op onze website gebruiken wij een webtracking-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (hierna: Google Googleadservices/Google AdWords Conversion/Google Dynamic Remarketing). Google Googleadservices/Google AdWords Conversion/Google Dynamic Remarketing gebruiken in verband met de webtracking cookies, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag mogelijk maken (het zogeheten “tracken”). Wij voeren deze analyse op basis van de tracking-services van Google Googleadservices/Google AdWords Conversion/Google Dynamic Remarketing uit, om ons internetaanbod continu te verbeteren en beter beschikbaar te maken. In verband met het gebruik van onze wegsite worden daarbij gegevens. zoals uw IP-adres en uw gebruiksactiviteiten aan de servers van Google Googleadservices/Google AdWords Conversion/Google Dynamic Remarketing overgedragen en buiten de Europese Unie, bijv. in de VS verwerkt en opgeslagen. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 letter a van de AVG. Google Googleadservices/Google AdWords Conversion/Google Dynamic Remarketing heeft zich in het kader van het EU-VS-Privacy-Shield-akkoord zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel waarvoor ze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google Googleadservices/Google AdWords Conversion/Google Dynamic Remarketing: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en doorgeven van de persoonsgegevens (met name uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens verhinderen door de uitvoering van de script-code in uw browser uit te schakelen, een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijv. op www.noscript.net of www.ghostery.com) of de „Do Not Track“-instelling in uw browser te activeren.

 • Google-Analytics

-    Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

Op onze site maken wij gebruik van de webtracking-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (hierna: Google-Analytics). In het kader van webtracking gebruikt Google-Analytics cookies, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website en uw surfgedrag mogelijk is (het zogenaamde tracken [volgen]). Wij voeren deze analyse op basis van de tracking-services van Google-Analytics uit om ons internetaanbod voortdurend te verbeteren en beter beschikbaar te maken. In verband met het gebruik van onze website worden daarbij gegevens, zoals met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten aan servers van Google LLC overgedragen en buiten de Europese Unie, bijv. in de USA verwerkt en opgeslagen.De EU-commissie heeft vastgesteld dat in de USA een passend privacybeschermingsniveau kan bestaan, als de gegevensverwerkende bedrijven overeenkomstig de US-EU-Privacy-Shield-overeenkomst werken en de export van gegevens naar de USA langs deze weg op toegestane wijze wordt vormgegeven. Door het activeren van de IP-anonimisering binnen de Google Analytics Tracking Code van deze website, wordt uw IP-adres door Google-Analytics eerst geanonimiseerd voordat het wordt overgedragen. Deze website maakt gebruik van een Google Analytics Tracking Code, de met de operator gat._anonymizeIp(); werd uitgebreid, om alleen een anonieme registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) mogelijk te maken.

 -    Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Art. 6 lid 1 letter a van de AVG, ofwel in het kader van de registratie bij Google (het openen van een Google-accounts en acceptatie van de daar opgenomen privacybepalingen) of, indien u zich niet bij Google heeft aangemeld, door expliciete akkoordverklaring bij het openen van onze website.

-    Doel van de gegevensverwerking

In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van deze website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internetgebruik samenhangende diensten voor ons uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics van uw browser wordt het overgedragen IP-adres niet met andere gegevens van Google LLC samengevoegd.

-    Opslagduur

Google zal gegevens die relevant zijn voor de beschikbaarheid van de webtracking zolang opslaan, als dat noodzakelijk is, om aan de geboekte webservice te voldoen. Het verzamelen en opslaan van gegevens gebeurt anoniem. Als er toch een relatie met personen mocht bestaan, dan worden de gegevens onmiddellijk verwijderd, tenminste indien deze niet onder een wettelijke bewaarplicht vallen. In ieder geval worden de gegevens na het verstrijken van de verplichte bewaartermijn verwijderd.

-    Mogelijkheid tot herroeping en opheffing

U kunt de registratie en het doorgeven van persoonlijke gegevens aan Google (met name uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google afwijzen door het uitvoeren van een script-code in uw browser uit te schakelen, een script-blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijv. vinden onder www.noscript.net of www.ghostery.com) of de „Do Not Track“-instelling in uw browser in te schakelen. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen, door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. De beginselen inzake de veiligheid en bescherming van persoonsgegevens door Google-Analytics vindt u onder http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

 • Facebook Connect/Login

Op onze website gebruiken wij een webtracking-service van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 94024 Menlo Park, USA (hierna: Facebook Connect/Login). Facebook Connect/Login gebruikt in verband met de webtracking cookies, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag mogelijk maken (het zogeheten “tracken”). Wij voeren deze analyse op basis van de tracking-services van Facebook Connect/Login uit, om ons internetaanbod continu te verbeteren en beter beschikbaar te maken. In verband met het gebruik van onze wegsite worden daarbij gegevens. zoals uw IP-adres en uw gebruiksactiviteiten aan de servers van Facebook Connect/Login overgedragen en buiten de Europese Unie, bijv. in de VS verwerkt en opgeslagen. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 letter a van de AVG. Facebook Connect/Login heeft zich in het kader van het EU-VS-Privacy-Shield-akkoord zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel waarvoor ze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Facebook Connect/Login: https://www.facebook.com/privacy/explanation. U kunt het verzamelen en doorgeven van de persoonsgegevens (met name uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens verhinderen door de uitvoering van de script-code in uw browser uit te schakelen, een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijv. op www.noscript.net of www.ghostery.com) of de „Do Not Track“.instelling in uw browser te activeren.

 • Google Tag Manager

- Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze website gebruiken wij een service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (hierna: Google Tag Manager). Google Tag Manager biedt een technische platform om onze webservicves en webtracking-programma's door middel van zogeheten „Tags“ uit te voeren en gebundeld te kunnen aansturen. Daarom slaat Google Tag Manager cookies op uw computer op en analyseert, tenminste als de Webtracking Tools met de Google-Tag-Manager worden uitgevoerd, uw surfgedragn (het zogeheten „tracken“). Deze afzonderlijk in Google-Tag-Manager in tags verzonden gegevens worden door Google Tag Manager op een uniform gebruikersoppervlak samengebracht, opgeslagen en verwerkt. Alle gekoppelde „Tags“ worden in deze privacyverklaring nogmaals afzonderlijk genoemd. Meer informatie over het privacybeleid van de in Google Tag Manager opgenomen tools vindt u in het betreffend hoofdstuk van deze privacyverklaring. In verband met het gebruik van onze wegsite worden bij een geactiveerde koppeling van tags door Google-Tag-Manager gegevens, zoals uw IP-adres en uw gebruiksactiviteiten aan de servers van Google LLC overgedragen en buiten de Europese Unie, bijv. in de VS verwerkt en opgeslagen.
De EU-commissie heeft vastgestekd dat in de VS een passend gegevensbeschermingsniveau kan bestaan, als het bedrijf dat de gegevens verwerkt zich aan het VS-EU-Privacy-Shield-akkoord heeft onderworpen en het exporteren van gegevens in de VS op deze manier wordt vormgegeven. Dat is het geval bij Google LLC. M.b.t. de via Google Tag Manager gekoppelde webservices gelden de regelingen in het betreffende hoofdstuk van deze privacyverklaring. De in Google Tag Manager gebruikte Tracking-Tools garanderen door een IP-anonimisering van de broncode, dat het IP-adres voorafgaand aan de overdracht door Google Tag Manager eerst anoniem wordt gemaakt. Daarbij kan Google Tag Manager alleen over een geanonimiseerde versie van IP-adressen (het zogeheten IP-masking) beschikken.

- Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 lid 1 letter a van de AVG (akkoordverklaring), ofwel in het kader van de registratie bij Google (openen van een Google-account en acceptatie van de daar opgenomen privacyvoorschriften) of, indien u zich niet bij Google heeft geregistreerd, uw explicite akkoordverklaring bij het openen van onze site.

- Doel van de gegevensverwerking

In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van deze website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten voor de exploitant van de website op te stellen en om andere met het gebruik van de websites en het internetgebruik samenhangende diensten te verlenen. Het in het kader van Google-Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google LLC samengevoegd.

- Opslagduur

Google zal gegevens die relevant zijn voor de beschikbaarheid van de webtracking zolang opslaan, als dat noodzakelijk is, om aan de geboekte webservice te voldoen. Het verzamelen en opslaan van gegevens gebeurt anoniem. Als er toch een relatie met personen mocht bestaan, dan worden de gegevens onmiddellijk verwijderd, tenminste indien deze niet onder een wettelijke bewaarplicht vallen. In ieder geval worden de gegevens na het verstrijken van de verplichte bewaartermijn verwijderd.

- Mogelijkheid tot herroeping en verwijdering

U kunt het verzamelen en doorgeven van de persoonsgegevens aan Google (met name uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de uitvoering van de script-code in uw browser uit te schakelen, een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijv. op www.noscript.net of www.ghostery.com) of de „Do Not Track“-instelling in uw browser te actviteren. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen, door de onder de volgende link ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare Browser-Plug-In te downloaden en te installeren. De beginselen inzake de veiligheid en bescherming van persoonsgegevens door  Google Analytics vindt u onder http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

 

6. Koppeling met externe webservices en verwerking van gegevens buiten de EU

Op onze website gebruiken wij actieve Javascript content van externe aanbieders, zogenaamde webservices. Door het openen van onze website ontvangen deze externe aanbieders eventueel persoonlijke informatie over uw bezoek aan onze website. Daarbij is een verwerking van de gegevens buiten de EU mogelijk. U kunt dit voorkomen door een Java-script-blokker zoals bijv. de browser-plug-in “NoScript” te installeren (www.noscript.net) of Java-script in uw browser te deactiveren. Dit kan echter wel tot functiebeperkingen leiden van de websites die u bezoekt.


Wij maken gebruik van de onderstaand externe webservices:

Doubleclick

Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 
1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (hierna: Doubleclick) geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dat verband zal uw browser evt. persoonlijke gegevens aan Doubleclick  doorgeven. Als wettelijke basis voor de gegevensverwerking geldt art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een storingsvrije werking van de website.  Doubleclick heeft zich in het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel waarvoor ze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Doubleclick:  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Doubleclick verhinderen door het uitvoeren van een script-code in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijv. vinden onder  www.noscript.net of www.ghostery.com).

 • Google

Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 
1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (hierna: Google) geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dat verband zal uw browser evt. persoonlijke gegevens aan Google doorgeven. Als wettelijke basis voor de gegevensverwerking geldt art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een storingsvrije werking van de website.  Google heeft zich in het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel waarvoor ze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google:  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google verhinderen door het uitvoeren van een script-code in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijv. vinden onder  www.noscript.net of www.ghostery.com).

 
 

 • Google Video

Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 
1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (hierna: Google Video) geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dat verband zal uw browser evt. persoonlijke gegevens aan Google Video doorgeven. Als wettelijke basis voor de gegevensverwerking geldt art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een storingsvrije werking van de website.  Google Video heeft zich in het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel waarvoor ze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google Video: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google Video verhinderen door het uitvoeren van een script-code in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijv. vinden onder   www.noscript.net of www.ghostery.com).

 

 

 • Google Apis

Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 
1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (hierna: Google-Apis) geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dat verband zal uw browser evt. persoonlijke gegevens aan Google-Apis doorgeven. Als wettelijke basis voor de gegevensverwerking geldt art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een storingsvrije werking van de website.  Google-Apis heeft zich in het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (zie  https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel waarvoor ze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google-Apis: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Googletagmanager.com verhinderen door het uitvoeren van een script-code in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijv. vinden onder www.noscript.net of www.ghostery.com).

 
 

 • gstatic

Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 
1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (hierna: gstatic) geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dat verband zal uw browser evt. persoonlijke gegevens aan gstatic doorgeven. Als wettelijke basis voor de gegevensverwerking geldt art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een storingsvrije werking van de website.  gstatic heeft zich in het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (zie  https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel waarvoor ze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van gstatic:  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door gstatic verhinderen door het uitvoeren van een script-code in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijv. vinden onder www.noscript.net of www.ghostery.com).

 
 

 • YouTube

Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 
1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (hierna: YouTube) geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dat verband zal uw browser evt. persoonlijke gegevens aan YouTube doorgeven. Als wettelijke basis voor de gegevensverwerking geldt art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een storingsvrije werking van de website.  YouTube heeft zich in het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (zie  https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel waarvoor ze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door YouTube verhinderen door het uitvoeren van een script-code in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijv. vinden onder www.noscript.net of www.ghostery.com).

 •   ytimg

Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 
1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (hierna: Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dat verband zal uw browser evt. persoonlijke gegevens aan ytimg  doorgeven. Als wettelijke basis voor de gegevensverwerking geldt art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een storingsvrije werking van de website.  ytimg heeft zich in het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel waarvoor ze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van ytimg:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door ytimg verhinderen door het uitvoeren van een script-code in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijv. vinden onder www.noscript.net of www.ghostery.com).

 • ggpht.com

Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 
1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (hierna: ggpht.com) geladen. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dat verband zal uw browser evt. persoonlijke gegevens aan ggpht.com doorgeven. Als wettelijke basis voor de gegevensverwerking geldt art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een storingsvrije werking van de website. ggpht.com heeft zich in het kader van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst zelf gecertificeerd (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra aan het doel waarvoor ze werden verzameld is voldaan. Meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van ggpht.com: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door ggpht.com verhinderen door het uitvoeren van een script-code in uw browser uit te schakelen of een script-blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijv. vinden onde www.noscript.net of www.ghostery.com).
 • Social Plug-In – „Twitter“

-    Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens
Op onze website maken wij gebruik van een social plug-in van het sociale netwerk „Twitter“, dat door Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900 in 94103  San Francisco, CA, USA („Twitter“) wordt gerund. Wanneer u een pagina opent, die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser op de achtergrond automatisch verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de plug-ins wordt door Twitter rechtstreeks aan uw browser overgedragen en direct in de website opgenomen. Door deze koppeling krijgt Twitter de informatie, dat uw browser een concrete pagina van onze website heeft geladen. Dat geldt ook als u geen Twitter-profiel hebt of nog niet bij Twitter bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Twitter in de USA gestuurd en daar opgeslagen.
Indien u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter het bezoek aan onze website onmiddellijk opnemen in uw Twitter-profiel. Wanneer u met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door het aanklikken van de “Vind ik leuk”-knop of commentaar geeft, wordt de betreffende informatie eveneens rechtstreeks aan een server Twitter overgedragen en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Twitter-profiel gepubliceerd en weergegeven bij uw Twitter-contacten, die u daarvoor heeft vrijgeschakeld.

-    Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Art. 6 lid 1 letter a van de AVG (indien u zich heeft geregistreerd bij Twitter) en art. 6 lid 1 letter f van de AVG (ndien u zich niet heeft geregistreerd bij Twitter). Indien de verwerking op basis van art. 6 lid1 pag. 1 letter f van de AVG plaatsvindt, vindt de exploitant van de website het uitermate belangrijk dat er interactie van de gebruikers van de inhoud van de website met Twitter mogelijk is.

-    Doel van de gegevensverwerking

Het primaire doel voor het verzamelen van gegevens is, om u een met Twitter gekoppelde mogelijkheid tot sociale interactie te bieden en onze internetsite daardoor interactief vorm te geven.. De omvang van het verzamelen en de verdere verwerking en het gebruik van de door u achtergelaten gegevens door Facebook evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacybepalingen van Facebook onder: (https://twitter.com/de/privacy)

-    Opslagduur
Facebook zal gegevens die relevant zijn voor de beschikbaarheid van de webtracking zolang opslaan als noodzakelijk. Indien voor de gegevens een wettelijke bewaartermijn is voorgeschreven, worden ze pas na het verstrijken van deze verplichte bewaartermijn verwijderd.

-    Mogelijkheid tot herroeping en opheffing
Wanneer u niet wilt dat de social plug-in van Twitter wordt gebruikt, dan kunt u de uitvoering door het installeren van een zogenaamde script-blocker, bijv. „NoScript“, blokkeren. Wanneer u niet wilt dat Twitter de via onze website verzamelde gegevens aan uw Twitter-profiel koppelt, moet u zich eerst bij Twitter uitloggen voordat u onze website bezoekt. Met bepaalde add-ons voor uw browser kunt u het laden van Twitter-plugins compleet verhinderen.

Voor Mozilla Firefox vindt u de passende plugins onder:
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/
Voor Opera vindt u de passende plugins onder:
https://addons.opera.com/nl/
Voor Chrome vindt u de passende plugins onder:
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=nl
De mogelijkheden tot herroeping en het opheffen zijn voor het overige afhankelijk van de in deze privacyverklaring aangegeven algemene regels in verband met het herroepingsrecht en aanspraak om deze gegevens te verwijderen conform de privacywetgeving.

 • Social Plug-In – „Facebook“

-    Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens
Op onze website maken wij gebruik van een social plug-in van het sociale netwerk „Facebook“, dat door Facebook, Inc., 1601 Willow Road in 94024 Menlo Park, USA („Facebook“) wordt gerund. Wanneer u een pagina opent, die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser op de achtergrond automatisch verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-ins wordt door Facebook rechtstreeks aan uw browser overgedragen en direct in de website opgenomen. Door deze koppeling krijgt Facebook de informatie, dat uw browser een concrete pagina van onze website heeft geladen. Dat geldt ook als u geen Facebook-profiel hebt of nog niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook in de USA gestuurd en daar opgeslagen.
Indien u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website onmiddellijk opnemen in uw facebook-profiel. Wanneer u met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door het aanklikken van de “Vind ik leuk”-knop of commentaar geeft, wordt de betreffende informatie eveneens rechtstreeks aan een server Facebook overgedragen en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Facebook-profiel gepubliceerd en weergegeven bij uw Facebook-contacten, die u daarvoor heeft vrijgeschakeld.

-    Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens
Art. 6 lid 1 letter a van de AVG (indien u zich heeft geregistreerd bij Facebook) en art. 6 lid 1 letter f van de AVG (indien u zich niet heeft geregistreerd bij Facebook). Indien de verwerking op basis van art. 6 lid1 pag. 1 letter f van de AVG plaatsvindt, vindt de exploitant van de website het uitermate belangrijk dat er interactie van de gebruikers van de inhoud van de website met Facebook mogelijk is.

-    Doel van de gegevensverwerking
Het primaire doel voor het verzamelen van gegevens is, om u een met Facebook gekoppelde mogelijkheid tot sociale interactie te bieden en onze internetsite daardoor interactief vorm te geven.. De omvang van het verzamelen en de verdere verwerking en het gebruik van de door u achtergelaten gegevens door Facebook evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacybepalingen van Facebook onder: (https://www.facebook.com/privacy/explanation)

-    Opslagduur
Facebook zal gegevens die relevant zijn voor de beschikbaarheid van de webtracking zolang opslaan als noodzakelijk. Indien voor de gegevens een wettelijke bewaartermijn is voorgeschreven, worden ze pas na het verstrijken van deze verplichte bewaartermijn verwijderd.

-    Mogelijkheid tot herroeping en opheffing
Wanneer u niet wilt dat de social plug-in van Facebook wordt gebruikt, dan kunt u de uitvoering door het installeren van een zogenaamde script-blocker, bijv. „NoScript“, blokkeren. Wanneer u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens aan uw Facebook-profiel koppelt, moet u zich eerst bij Facebook uitloggen voordat u onze website bezoekt. Met bepaalde add-ons voor uw browser kunt u het laden van Facebook-plugins compleet verhinderen.

Voor Mozilla Firefox vindt u de passende plugins onder:
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/
Voor Opera vindt u de passende plugins onder:
https://addons.opera.com/nl/
Voor Chrome vindt u de passende plugins onder:
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=nl

De mogelijkheden tot herroeping en het opheffen zijn voor het overige afhankelijk van de in deze privacyverklaring aangegeven algemene regels in verband met het herroepingsrecht en aanspraak om deze gegevens te verwijderen conform de privacywetgeving.


 

7. Informatie over het gebruik van cookies

-    Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

Om het gebruik van bepaalde functies van onze website mogelijk te maken, gebruiken wij cookies. Bij de zogeheten "cookies” gaat het om kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer achter kan laten. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke volgorde van tekens, die voor een unieke identificatie van de browser bij het opnieuw openen van onze website mogelijk maakt. De procedure van het deponeren van een cookie-bestand wordt ook wel “een cookie plaatsen” genoemd.

-    Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Art. 6 lid 1 letter f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang bestaat eruit, dat wij de volledige functionaliteit van onze website willen behouden, de servicemogelijkheden willen verbeteren en de individuele klanten persoonlijk willen aanspreken. Het identificeren van afzonderlijke bezoekers aan de site met behulp van de cookie-technologie is alleen mogelijk als de bezoeker van de site de desbetreffende persoonlijke gegevens door middel van een afzonderlijke akkoordverklaring aan ons heeft overgedragen.

-    Doel van de gegevensverwerking

De cookies worden door onze website geplaatst om de volledige functionaliteit van onze website te behouden en de service te verbeteren. Bovendien biedt de cookie-technologie de mogelijkheid, afzonderlijke bezoekers door pseudoniemen, bijv. een individuele, willekeurige ID, te herkennen zodat wij de mogelijkheid hebben, hem of haar persoonlijke diensten aan te bieden.

-    Data retention period

Het opslaan van onze cookies gebeurt totdat ze uit uw browser worden verwijderd of, als het om een sessie-cookie gaat, tot de sessie is beëindigd.

-    Mogelijkheid tot herroeping en opheffing

Op die manier kunt u uw browser naar wens zo instellen, dat u het plaatsen van cookies in het algemeen wordt verhinderd. U kunt daarover geïnformeerd worden en per geval besluiten of u cookies in principe wilt accepteren of in principe wilt weigeren. Cookies kunnen voor diverse doelen worden gebruikt, bijv. om te zien dat uw PC al eerder een verbinding met ons internetaanbod had (permanente cookies) of om de laatst bekeken aanbiedingen op te slaan (sessie-cookies). Wij gebruiken cookies om u nog meer gebruikersgemak te bieden. Om onze comfortfunctie te gebruiken, raden wij u aan, om het gebruik van cookies voor onze internetaanbieding te accepteren.De mogelijkheden tot herroeping en het opheffen zijn voor het overige afhankelijk van de in deze privacyverklaring aangegeven algemene regels in verband met het herroepingsrecht en aanspraak om deze gegevens te verwijderen conform de privacywetgeving.

 

8. Gegevensbeveiliging en -bescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonsgegevens worden bij ons door middel van technische en organisatorische maatregelen bij het verzamelen, opslaan en verwerken dusdanig beschermd, dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij een ongecodeerde communicatie per e-mail kan door ons geen absolute veiligheid van de gegevens via het overdrachtstraject naar onze IT-systeem worden gegarandeerd, zodat wij u bij informatie met een strikt vertrouwelijk aanraden om dit gecodeerd of per post toe te sturen.

 

9. Toestemming intrekken – Informatie over gegevens en verzoeken tot wijziging – Gegevens verwijderen en blokkeren

U heeft het recht om met regelmatige tussenpozen  informatie in te winnen over de van u opgeslagen gegevens en eventueel ook het recht op het herstel, blokkeren of verwijderen van deze gegevens. Uw gegevens worden door ons direct op uw eerste verzoek verwijderd, ten minste indien dit niet in strijd is met de wettelijke regels. Wanneer u ons toestemming tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens heeft verleend, kunt u deze te allen tijde weer herroepen. Wensen ten aanzien van informatieverzoeken of het verwijderen of rectify van uw gegevens en bij voorkeur ook uw motivatie kunt u te allen tijde sturen aan:

Hankook Tire Europe GmbH

Siemensstraße 14

63263 Neu-Isenburg, X1741545 

E-Mail: europe@hankook-media.eu

Tel.: +49(0)6102 - 8149 -0

Fax: +49(0)6102 - 8149 - 100

 

10.    Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht, uw persoonsgegevens, die u aan ons beschikbaar heeft gesteld, in een gestructureerd, gebruikelijk, op de computer leesbaar formaat  te ontvangen. U kunt bovendien van ons verlangen dat wij deze gegevens, wanneer u dat van ons vraagt, onmiddellijk aan derden overdragen, tenminste indien de verwerking op een toestemming conform art. 6 lid 1 letter a van de AVG of art. 9 lid 2 letter a van de AVG of een andere overeenkomst conform art. 6 lid 1 letter b van de AVG berust en de verwerking door ons in het kader van een automatische gegevensverwerking plaatsvindt. Bij de uitoefening van dit recht van overdracht van gegevens heeft u verder het recht te bewerkstelligen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, tenminste als dat technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen daardoor niet nadelig worden beïnvloed. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens, die voor de waarneming van een taak die het openbaar belang dient of bij de uitoefening van het openbaar gezag plaatsvindt, die aan de verantwoordelijke werd overgedragen.

 

11. Het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie conform art. 77 lid 1 van de AVG

Indien u het vermoeden heeft, dat uw gegevens op onze site onrechtmatig worden verwerkt, kunt u uiteraard te allen tijde een juridische klacht met betrekking tot de problematiek indienen. Onafhankelijk daarvan heeft u ook de mogelijkheid om u tot een toezichthoudende instantie te wenden. Het recht een klacht in te dienen is beschikbaar in de EU-lidstaat waarin u woonachtige bent, uw werk verricht en/of de plaats van de vermoedelijke overtreding, d.w.z. dat u zich tot de toezichthoudende instantie uit de hiervoor genoemde plaatsen kunt wenden. De toezichthoudende instantie, waarbij de klacht wordt ingediend, informeert u over de stand en het resultaat van uw de door u ingediende klacht, inclusief de mogelijkheid tot het recht op beroep conform art. 78 van de AVG

 

Opgesteld door:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de

www.website-check.de