Prohlášení o ochraně osobních údajů

S radostí vítáme Vaši návštěvu naší webové stránky www.hankooktire-mediacenter.com a děkujeme za Váš zájem o naši společnost. Ochraně Vašich osobních údajů připisujeme obzvlášť velký význam. Osobní údaje představují jednotlivé informace o osobních či věcných poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby. Osobními údaji mohou být křestní jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo či datum narození, stejně jako všechny ostatní údaje, které se mohou vztahovat na určitelnou osobu.

Na osobní údaje se vztahuje zákonná ochrana. Z tohoto důvodu naše systémy zpracovávají Vaše osobní údaje výhradně v rámci provozu naší internetové stránky a poskytování našich služeb. Obsah tohoto textu níže sděluje, jaké osobní údaje jsou během prohlížení naší webové stránky předmětem zpracování prostřednictvím našich informačních systémů.

Námi prováděné zpracování osobních údajů v rámci každodenního provozu našich informačních systémů je v souladu s relevantními zákonnými předpisy, včetně německého federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a německého zákona o využívání telekomunikačních prostředků (TMG) a EU-Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje se stanou předmětem evidence, zpracování a ukládání do našich datových úložišť pouze, pokud slouží k zajištění funkčnosti a obsahu naší webové stránky, jakož i k zpracování dotazů, poptávek, popř. k vyřizování objednávek / plnění smluvních ujednání, avšak pouze v případě prokázání příslušného oprávněného zájmu ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR, nebo na základě jakéhokoliv vyjádřeného povolení. Pouze po samostatném vyjádření souhlasu z Vaší strany použijeme Vaše osobní údaje také k dalším účelům, pokud je právním titulem zpracování údajů souhlas příslušného subjektu. Jedná se například o zasílání informací prostřednictvím obchodních sdělení (newsletter).

 

1. Oprávněný zájem ve smyslu článku 4, číslice 7 GDPR .

Správcem osobních údajů, tedy entitou, která je odpovědná za ochranu osobních údajů v souladu s GDPR a ostatními národními předpisy na ochranu osobních údajů jednotlivých členských států je:

Hankook Tire Europe GmbH

Siemensstraße 14

63263 Neu-Isenburg

E-mail: europe@hankook-media.eu

Tel.: +49(0)6102 - 8149 -0

Fax: +49(0)6102 - 8149 - 100

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

E-mail: dpo.hk@eukogroup.de

 

3. Příprava webové stránky a vytvoření souborů protokolu (log files)

Po každém přístupu na naše webové stránky naše systémy automaticky evidují data a informace, které posílá počítačový systém, z kterého byly webové stránky spuštěny. Jedná se přitom o následující data:

Rozsah zpracování dat

(1)    Informace o typu používaného internetového prohlížeče včetně jeho verze,

(2)    Operační systém zařízení, který spouští webovou stránku,

(3)    IP adresa zařízení, která spouští webovou stránku,

(4)    Datum a čas přístupu

(5)     Webové stránky a webové zdroje (fotografie, schémata, soubory a další obsah webové stránky), z kterých systém spustil naší webovou stránku,

(6)    Webové stránky, z kterých systém uživatele spouští naší webovou stránku (referrer tracking).

Výše uvedené údaje naše systémy evidují prostřednictvím souborů protokolu (log files), které následně ukládají do našich úložišť. Přiřazování těchto dat k dalším elektronicky zpracovávaným osobním údajům neprobíhá, z tohoto důvodu také neprobíhá žádná identifikace jednotlivých návštěvníků naší webové stránky.

  • Právní titul zpracování osobních údajů
   představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v dosažení a zajištění níže uvedeného záměru a účelu.
  • Účel zpracování osobních údajů
   Záznam dat do protokolu (logging) probíhá za účelem zajištění kompatibility naší webové stránky pro všechny návštěvníky, pokud to je možné, a za účelem prevence zneužití obsahu naší webové stránky a k odstraňování provozních poruch. Za tímto účelem je nutné zaznamenávat do protokolu (logging) technické údaje zařízení, které si spuštění naší webové stránky vyžádalo, abychom mohli co nejdříve reagovat na chyby zobrazení, kybernetické útoky na naše IT systémy a/nebo chyby funkčnosti naší webové stránky. Kromě toho nám tato data slouží k optimalizaci naší webové stránky a k všeobecnému zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů.
  • Doba trvání uložení v datových úložištích
   Výše uvedená technická data odstraňujeme z našich datových úložišť, jakmile nejsou zapotřebí, a to za účelem zajištění kompatibility naší internetové stránky pro všechny návštěvníky, a to nejpozději 3 měsíce po spuštění naší webové stránky na jejich zařízení.
  • Možnost uplatnění námitky a zamezení zpracování osobních údajů
   Na možnost uplatnění námitky a zamezení zpracování osobních údajů se vztahují postupy relevantních ustanovení právních předpisů na ochranu osobních údajů ve věci uplatnění práva podat námitky proti zpracování a práva na provedení výmazu osobních údajů, stejně jako postupy uvedenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

4. Specializované funkce naší webové stránky

Naše webové stránky poskytují uživatelům různé funkce. Při jejich spuštění a používání probíhá zpracování osobních údajů ve formě jejich záznamu a ukládání do datových úložišť. Níže jsou uvedeny informace, jak přesně naše systémy s Vašimi osobními údaji nakládají:

 • Registrační formulář k odběru novinek (newsletter):

- Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje Vámi zadané do kontaktního formuláře.

- Právní titul zpracování osobních údajů

představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR (mlčenlivý souhlas).

-   Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje, zadané uživatelem a evidované našimi systémy pomocí přihlašovacího formuláře k odběru našich novinek (newsletteru) slouží výhradně k rozesílání informací o naší společnosti, především o našich aktuálních aktivitách a produktech Hankook Tire, jakož i o tiskových konferencích, pořádaných společností Hankook Tire. Po přihlášení do systému obdržíte e-mailovou zprávu s potvrzovacím odkazem, na který je nutné kliknout za účelem dokončení registrace k odběru našich novinek prostřednictvím služby Newsletter (double opt in).

-    Doba trvání uložení v datových úložištích
Odběr našich novinek (newsletter) lze kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odhlašovací odkaz, který je součástí e-mailového textu každé novinky. V takovém případě odstraníme vaše osobní údaje z datových úložišť během sedmi dnů poté, co se z odběru novinek (newsletteru) odhlásíte. V případě nedokončeného přihlášení k odběru novinek (newsletter) odstraníme vaše zadané osobní údaje z datových úložišť také během následujících sedmi dnů. Vyhrazujeme si právo na odstranění osobních údajů našich uživatelů z našich systémů bez udání důvodů a bez předchozího či následného oznámení.

-    Vyhodnocování novinek (služby Newsletter)
Předmětem statistického vyhodnocování služby Newsletter je počet zobrazení každé příchozí zprávy s novinkami a počet kliknutí na odkazy, které jsou obsahem všech novinek. Za účelem statistického vyhodnocování obsahují odesílané e-mailové zprávy tzv. web beacons, popř. tracking pixels, představující jednopixelové obrazové soubory, které jsou uložené na naší webové stránce. Odkazy v novinkách obsahují kromě toho identifikační číslo, pomocí kterého lze vyhodnocovat, jak často bylo provedeno kliknutí na daný odkaz v novinkách, odesílaných naší službou Newsletter. Elektronické zpracování tímto způsobem je realizováno pro ryze statistické účely, a to anonymizovaným způsobem, bez jakéhokoliv vztahu na jednotlivé příjemce novinek prostřednictvím služby Newsletter.
Statistické vyhodnocování nelze kromě toho aktivovat, pokud jste ve svém e-mailovém programu standardně deaktivovali zobrazování obrazových souborů. V takovém případě nelze zobrazovat kompletní obsah novinek a popř. nelze využívat všechny funkce služby Newsletter. V případě manuálního zobrazení obrazových souborů nebo kliknutí na odkaz, který je obsahem novinek, se spustí výše zmíněné statistické vyhodnocení služby Newsletter.

-    Zpracování externími dodavateli
Na realizaci odesílání novinek prostřednictvím služby Newsletter spolupracujeme s externími dodavateli, kteří nám poskytují podporu v oblasti péče o osobní údaje a provozu služby Newsletter. Během registrace Vámi zadané osobní údaje předáváme k výše uvedeným účelům společnosti LZ Media GmbH & Co. KG, Markstraße 26, 67655 Kaiserslautern, Německo, jakož i společnosti ma-x Gesellschaft für neue Medien, Kommunikation, Training mbH, Kirchwies 4, 66119 Saarbrücken, Německo. Elektronické zpracování Vašich osobních údajů realizují obě společnosti na základě uzavřených smluv o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 28  GDPR, které představují právní podstatu předávání osobních údajů těmto společnostem.

- Možnost uplatnění námitky a zamezení zpracování osobních údajů
Na možnost uplatnění námitky a zamezení zpracování osobních údajů se vztahují postupy relevantních ustanovení právních předpisů na ochranu osobních údajů ve věci uplatnění práva podat námitky proti zpracování a práva na provedení výmazu osobních údajů, stejně jako postupy uvedenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

 •  Kontaktní formulář(e):

- Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje Vámi zadané do kontaktního formuláře.

- Právní titul zpracování osobních údajů

 představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR (tichý souhlas se zpracováním)

- Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje, zadané uživatelem a evidované našimi systémy pomocí našeho kontaktního formuláře, popř. našich kontaktních formulářů, používáme pouze za účelem zpracování daného požadavku o navázání kontaktu, který proběhne prostřednictvím kontaktního formuláře, popř. kontaktních formulářů.

-    Doba trvání uložení v datových úložištích

Po zpracování Vašich dotazů systém neprodleně odstraní tato před tím zaznamenaná data z datových úložišť, pokud účinné zákonné předpisy nedefinují žádnou lhůtu pro jejich archivaci.

-    Možnost uplatnění námitky a zamezení zpracování osobních údajů

Na možnost uplatnění námitky a zamezení zpracování osobních údajů se vztahují postupy relevantních ustanovení právních předpisů na ochranu osobních údajů ve věci uplatnění práva podat námitky proti zpracování a práva na provedení výmazu osobních údajů, stejně jako postupy uvedenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

5. Statistické vyhodnocování osobních údajů, zaznamenaných při procházení těmito webovými stránkami - webtracker

Při spuštění této webové stránky nebo stahování jednotlivých souborů náš systém zpracovává a do datových úložišť ukládá následující osobní údaje: IP adresu, webovou stránku - zdroj stahovaného souboru, název tohoto souboru, datum a čas spuštění webové stránky, objem datového přenosu a systémové hlášení o úspěšnosti systémového spuštění webové stránky (tzv. webový seznam o záznamu protokolu (web log)). Výše uvedená data používáme výhradně v nepersonalizované formě za účelem statistického vyhodnocování a neustále probíhajícího zdokonalování našeho internetového obsahu.

Pro vyhodnocování návštěvnosti našich webových stránek používáme následující webtrackery:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing

  Tato webová stránka používá služby pro webtracking od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen: „Google Googleadservices“ / „Google AdWords Conversion“ / „Google Dynamic Remarketing“). Služby Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing používají v rámci monitoringu používání internetu tzv. „Cookies“, které se ukládají do datového úložiště Vašeho počítače a slouží k analýze toho, jak používáte naši webovou stránku a jaký její obsah procházíte (tzv. webtracking). Analýzu používání internetu na základě služeb Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing používáme za účelem průběžné optimalizace obsahu a dostupnosti naší webové stránky. V rámci používání naší webové stránky dochází k datovému přenosu, zpracování a uložení Vašich osobních údajů, zejména Vaší IP adresy včetně uživatelských aktivit na server společnosti Google LCC, určený k provozu služeb Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing a který se nenachází na území členských států Evropské Unie, ale např. USA. Právní titul zpracování osobních údajů představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Služba Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing získala samostatně certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US Privacy Shield (viz. www.privacyshield.gov/list). K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu,  pro který byly zpracovávány. Další informace o nakládání s osobními údaji, které se staly předmětem předávání, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google, provozující služby Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing: www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Záznamu a předávání svých osobních údajů společnosti Google (především Vaší IP adresy), jakož i jejich zpracování společností Google, můžete zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů ve svém internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com ) nebo aktivací nastavení „Do Not Track“ ve svém internetovém prohlížeči.

   

 • Google-Analytics

  - Rozsah zpracování osobních údajů


  Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu používání internetu (webtracking) od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen „Google-Analytics“). Služba Google Analytics používá v rámci monitoringu používání internetu tzv. „Cookies“, které se ukládají do datového úložiště Vašeho počítače a slouží k analýze toho, jak používáte naši webovou stránku a jaký její obsah procházíte (tzv. webtracking). Analýzu používání internetu na základě služby Google Analytics používáme za účelem průběžné optimalizace obsahu a dostupnosti naší webové stránky. V rámci používání naší webové stránky dochází k přenosu, zpracování a uložení Vašich osobních údajů, zejména Vaší IP adresy včetně uživatelských aktivit na server společnosti Google LCC, který se nenachází na území členských států Evropské Unie, ale např. USA.

  Evropská komise došla k závěru, že v USA je zajištěna přiměřená úroveň ochrany osobních údajů, pokud komerční subjekt, zpracovávající osobní údaje, dodržuje předpisy, uvedené v mezinárodní dohodě US-EU-Privacy-Shield, a proto lze v takových případech přenos dat do USA považovat za přípustný. V důsledku aktivace funkce IP anonymizace, týkající se monitorovacího tracking kódu služby Google Analytics pro tuto webovou stránku, dojde k anonymizaci Vaší IP adresy ze strany společnosti Google před provedením datového přenosu. Tato webová stránka používá monitorovací tracking kód služby Google Analytics, rozšířený o operátor gat._anonymizeIp(); pro anonymizovaný záznam a zpracování IP adres (tzv. IP masking).

  - Právní titul zpracování osobních údajů


  představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst.1, písm.a) GDPR (souhlas), buď v rámci uživatelské registrace k využívání služeb Google (registrace a zřízení Google účtu a vyjádření souhlasu s upozorněním na ochranu osobních údajů poskytovatele těchto služeb) nebo, pokud jste se k používání služeb Google neregistrovali na základě explicitního vyjádření Vašeho souhlasu, při otevření naší webové stránky.

  - Účel zpracování osobních údajů


  Společnost Google používá tyto osobní údaje na základě našeho pověření a za účelem vyhodnocení používání této webové stránky z Vaší strany, pro vypracování reportů o webových aktivitách a za účelem realizace služeb pro provozovatele této webové stránky, souvisejících s uživatelským používáním této webové stránky a obecně internetu. Nedochází k žádnému systémovému přiřazení IP adresy, zprostředkované v rámci tohoto specifického nasazení služby Google Analytics Vašim internetovým prohlížečem, k ostatním datům shromažďovaným společností Google LCC.

  - Doba trvání uložení v datových úložištích


  Google uloží data, relevantní pro plnění služby sledování používání internetu (webtracking) po dobu, která je pro plnění této služby nutná. Zpracování a uložení dat probíhá v anonymizované podobě. Pokud by mělo přeci jen dojít k propojení dat s konkrétní osobou, dojde k okamžitému smazání dat, pokud se na jejich zachování nevztahují žádné ze zákona vyplývající povinnosti. V každém případě proběhne smazání osobních údajů po uplynutí lhůty, stanovené k jejich likvidaci.

  - Možnost uplatnění námitky a zamezení zpracování osobních údajů


  Záznamu a předávání svých osobních údajů společnosti Google (především Vaší IP adresy), jakož i jejich zpracování společností Google, můžete zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů ve svém internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com) nebo nastavením možnosti „Do Not Track“ ve svém internetovém prohlížeči. Záznamu a přenosu dat (včetně Vaší IP adresy), shromažďovaných v rámci Vašeho používání této internetové stránky, společnosti Google, jakož i jejich zpracování společností Google, lze zamezit po instalaci následujícího pluginu pro internetový prohlížeč, který je k dispozici ke stažení pod následujícím odkazem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Zásady bezpečnosti a ochrany osobních dat aplikované v rámci Google Analytics jsou k dispozici pod následujícím odkazem http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

   

 • Facebook Connect / Login

  Tato webová stránka používá službu pro webtracking od společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 94024 Menlo Park, USA (dále jen: „Facebook Connect / Login“). Služba Facebook Connect / Login používá v rámci monitoringu používání internetu tzv. „Cookies“, které se ukládají do datového úložiště Vašeho počítače a slouží k analýze toho, jak používáte naši webovou stránku a jaký její obsah procházíte (tzv. webtracking). Analýzu používání internetu na základě služby Facebook Connect / Login používáme za účelem průběžné optimalizace obsahu a dostupnosti naší webové stránky. V rámci používání naší webové stránky dochází k datovému přenosu, zpracování a uložení Vašich osobních údajů, zejména Vaší IP adresy včetně uživatelských aktivit na server společnosti Facebook, určený k provozu služby Facebook Connect / Login a který se nenachází na území členských států Evropské Unie, ale např. USA. Právní titul zpracování osobních údajů představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Služba Facebook Connect / Login získala samostatně certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US Privacy Shield (viz. https://www.privacyshield.gov/list ). K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu,  pro který byly zpracovávány. Další informace o nakládání s osobními údaji, které se staly předmětem předávání, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti provozující službu Facebook Connect / Login: https://www.facebook.com/privacy/explanation . Záznamu a předávání svých osobních údajů (především Vaší IP adresy), jakož i jejich zpracování můžete zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů ve svém internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com ) nebo aktivací nastavení „Do Not Track“ ve svém internetovém prohlížeči.

   

 • Google Tag Manager

  - Rozsah zpracování osobních údajů


  Tato webová stránka používá službu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen „Google Tag Manager“). Google Tag Manager je technickou platformou pro souběžné spouštění a řízení dalších webových služeb a aplikací pro webtracking prostřednictvím takzvaných „tagů“. V této souvislosti služba Google Tag Manager ukládá cookies do počítače uživatelů a analyzuje uživatelské chování při procházením internetem prostřednictvím nástrojů pro webtracking, které také sama spouští (tzv. „webtracking“). Google Tag Manager zobrazuje, sdružuje, ukládá do úložišť a zpracovává data, která jsou předmětem datových přenosů z jednotlivých tagů, v jednotném uživatelském prostředí. „Tagy“, integrované do naší webové stránky, jsou předmětem v samostatné části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Podrobné informace o ochraně osobních údajů, týkajících se nástrojů, integrovaných do služby Google Tag Manager, jsou předmětem příslušných částí tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. V rámci používání naší webové stránky dochází v případě aktivní integrace tagů služby Google Tag Manager k datovému přenosu, zpracování a uložení Vašich osobních údajů, zejména Vaší IP adresy včetně uživatelských aktivit na server společnosti Google LCC, který se nenachází na území členských států Evropské Unie, ale např. USA.
  Evropská komise došla k závěru, že v USA je zajištěna přiměřená úroveň ochrany osobních údajů, pokud komerční subjekt, zpracovávající osobní údaje, dodržuje předpisy, uvedené v mezinárodní dohodě US-EU-Privacy-Shield, a proto lze v takových případech přenos dat do USA považovat za přípustný. Společnost Google LCC splňuje v tomto případě všechny předpoklady. Na jednotlivé webové služby, integrované do služby Google Tag Manager, se vztahují příslušná ustanovení, kterou jsou uvedená v příslušných samostatných částech tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Nástroje pro webtracking, integrované do služby Google Tag Manager, zaručují v důsledku aplikované anonymizace IP adres v rámci spuštěného kódu, že dojde k anonymizaci každé IP adresy, která se stane předmětem datového přenosu, iniciovaného službou Google Tag Manager. Služba Google Tag Manager provádí proto evidenci a zpracování pouze anonymizovaných IP adres (tzv. IP masking).

  - Právní titul zpracování osobních údajů


  představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst.1 písm. a) GDPR (souhlas), buď v rámci uživatelské registrace k využívání služeb Google (registrace a zřízení Google účtu a vyjádření souhlasu s upozorněním na ochranu osobních údajů poskytovatele těchto služeb) nebo, pokud jste se k používání služeb Google neregistrovali na základě explicitního vyjádření Vašeho souhlasu, při otevření naší webové stránky.

  - Účel zpracování osobních údajů

  Společnost Google používá tyto osobní údaje na základě našeho pověření a za účelem vyhodnocení používání této webové stránky z Vaší strany, pro vypracování reportů o webových aktivitách a za účelem realizace služeb pro provozovatele této webové stránky, souvisejících s uživatelským používáním této webové stránky a obecně internetu. Nedochází k žádnému systémovému přiřazení IP adresy, zprostředkované v rámci tohoto specifického nasazení služby Google Analytics Vašim internetovým prohlížečem, k ostatním datům shromažďovaným společností Google LCC.

  - Doba trvání uložení v datových úložištích

  Google uloží data, relevantní pro plnění služby sledování používání internetu (webtracking) po dobu, která je pro plnění této služby nutná. Zpracování a uložení dat probíhá v anonymizované podobě. Pokud by mělo přeci jen dojít k propojení dat s konkrétní osobou, dojde k okamžitému smazání dat, pokud se na jejich zachování nevztahují žádné ze zákona vyplývající povinnosti. V každém případě proběhne smazání osobních údajů po uplynutí lhůty, stanovené k jejich likvidaci.

  - Možnost uplatnění námitky a zamezení zpracování osobních údajů

  Záznamu a předávání svých osobních údajů společnosti Google (především Vaší IP adresy), jakož i jejich zpracování společností Google, můžete zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů ve svém internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com ) nebo aktivací nastavení „Do Not Track“ ve svém internetovém prohlížeči. Záznamu a přenosu dat (včetně Vaší IP adresy), shromažďovaných v rámci Vašeho používání této internetové stránky, společnosti Google, jakož i jejich zpracování společností Google, lze zamezit po instalaci následujícího pluginu pro internetový prohlížeč, který je k dispozici ke stažení pod následujícím odkazem ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). Zásady bezpečnosti a ochrany osobních dat aplikované v rámci Google Analytics jsou k dispozici pod následujícím odkazem http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

 

 

6. Integrace externích webových služeb a zpracování osobních údajů mimo území členských států EU

V naší internetové stránce je integrovaný aktivní obsah java skriptů od poskytovatelů třetích stran, tzv. webových služeb. Po spuštění naší internetové stránky získají tyto třetí strany osobní údaje o Vašem používání naší internetové stránky. V tomto případě lze popř. očekávat zpracování dat také mimo území členských států EU. Tomu lze zabránit instalací tzv. blokátoru java skriptů, např. pluginu do internetového prohlížeče „NoScript“ (www.noscript.net) nebo deaktivací java skriptu v používaném internetovém prohlížeči. V důsledku tohoto opatření může dojít k omezení funkčnosti spuštěných a používaných internetových stránek.

Používáme následující externí webové služby:

 

 • Doubleclick
  Tato webová stránka používá a načítá službu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen „Doubleclick“). Tuto službu používáme za účelem zaručení kompletní funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti Váš internetový prohlížeč spustí datový přenos Vašich osobních údajů do systémů služby Doubleclick. Právní titul zpracování osobních údajů představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zajištění bezchybného provozu naší webové stránky. Společnost, provozující službu Doubleclick, získala pro svoji službu certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US Privacy Shield (viz. https://www.privacyshield.gov/list). K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu,  pro který byly zpracovávány. Další informace o nakládání s osobními údaji, které se staly předmětem předávání, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti, provozující službu Doubleclick: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Záznamu svých osobních údajů, jakož i jejich zpracování službou Doubleclick, lze zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů v internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).
 • Google
  Tato webová stránka používá a načítá službu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen „Google“). Tuto službu používáme za účelem zaručení kompletní funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti Váš internetový prohlížeč spustí datový přenos Vašich osobních údajů do systémů služby Google. Právní titul zpracování osobních údajů představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zajištění bezchybného provozu naší webové stránky. Služba Google získala certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US Privacy Shield (viz. https://www.privacyshield.gov/list). K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu,  pro který byly zpracovávány. Další informace o nakládání s osobními údaji, které se staly předmětem předávání, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti, provozující službu Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Záznamu svých osobních údajů, jakož i jejich zpracování službou Google, lze zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů v internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).
 • Google Video
  Tato webová stránka používá a načítá službu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen „Google Video“). Tuto službu používáme za účelem zaručení kompletní funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti Váš internetový prohlížeč spustí datový přenos Vašich osobních údajů do systémů služby Google Video. Právní titul zpracování osobních údajů představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zajištění bezchybného provozu naší webové stránky. Služba Google Video získala samostatně certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US Privacy Shield (viz. https://www.privacyshield.gov/list). K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu,  pro který byly zpracovávány. Další informace o nakládání s osobními údaji, které se staly předmětem předávání, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti provozující službu Google Video: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Záznamu svých osobních údajů, jakož i jejich zpracování službou Google Video, lze zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů v internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).
 • Google Apis
  Tato webová stránka používá a načítá službu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen „Google Apis“). Tuto službu používáme za účelem zaručení kompletní funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti Váš internetový prohlížeč spustí datový přenos Vašich osobních údajů do systémů služby Google Apis. Právní titul zpracování osobních údajů představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zajištění bezchybného provozu naší webové stránky. Služba Google Apis získala certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US Privacy Shield (viz. https://www.privacyshield.gov/list). K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu,  pro který byly zpracovávány. Další informace o nakládání s osobními údaji, které se staly předmětem předávání, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti provozující službu Google Apis: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Záznamu svých osobních údajů, jakož i jejich zpracování službou Google Apis, lze zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů v internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).
 • gstatic
  Tato webová stránka používá a načítá službu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen „gstatic“). Tuto službu používáme za účelem zaručení kompletní funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti Váš internetový prohlížeč spustí datový přenos Vašich osobních údajů do systémů služby gstatic. Právní titul zpracování osobních údajů představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zajištění bezchybného provozu naší webové stránky. Společnost, provozující službu gstatic získala pro svoji službu certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US Privacy Shield (viz. https://www.privacyshield.gov/list). K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu,  pro který byly zpracovávány. Další informace o nakládání s osobními údaji, které se staly předmětem předávání, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti provozující službu gstatic: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Záznamu svých osobních údajů, jakož i jejich zpracování službou gstatic, lze zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů v internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).
   
 • Youtube
  Tato webová stránka používá a načítá službu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen „Youtube“). Tuto službu používáme za účelem zaručení kompletní funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti Váš internetový prohlížeč spustí datový přenos Vašich osobních údajů do systémů služby Youtube. Právní titul zpracování osobních údajů představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zajištění bezchybného provozu naší webové stránky. Služba Youtube získala samostatně certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US Privacy Shield (viz. https://www.privacyshield.gov/list). K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu,  pro který byly zpracovávány. Další informace o nakládání s osobními údaji, které se staly předmětem předávání, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti provozující službu Youtube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Záznamu svých osobních údajů, jakož i jejich zpracování službou Youtube, lze zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů v internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).
 • ytimg
  Tato webová stránka používá a načítá službu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen „ytimg“). Tuto službu používáme za účelem zaručení kompletní funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti Váš internetový prohlížeč spustí datový přenos Vašich osobních údajů do systémů služby ytimg. Právní titul zpracování osobních údajů představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zajištění bezchybného provozu naší webové stránky. Společnost provozující službu ytimg získala pro svoji službu certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US Privacy Shield (viz. https://www.privacyshield.gov/list). K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu,  pro který byly zpracovávány. Další informace o nakládání s osobními údaji, které se staly předmětem předávání, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti provozující službu ytimg: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Záznamu svých osobních údajů, jakož i jejich zpracování službou ytimg, lze zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů v internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

   

   

 • ggpht.com
  Tato webová stránka používá a načítá službu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen „ggpht.com“). Tuto službu používáme za účelem zaručení kompletní funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti Váš internetový prohlížeč spustí datový přenos Vašich osobních údajů do systémů služby ggpht.com. Právní titul zpracování osobních údajů představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zajištění bezchybného provozu naší webové stránky. Společnost provozující službu ggpht.com získala pro svoji službu certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US Privacy Shield (viz. https://www.privacyshield.gov/list). K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu,  pro který byly zpracovávány. Další informace o nakládání s osobními údaji, které se staly předmětem předávání, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti provozující službu ggpht.com: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Záznamu svých osobních údajů, jakož i jejich zpracování službou ggpht.com, lze zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů v internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

   

 • website-check.de
  Tato webová stránka používá a načítá webovou službu společnosti Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, Německo (dále jen „website-check.de“). Tuto službu používáme za účelem zaručení kompletní funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti Váš internetový prohlížeč spustí datový přenos Vašich osobních údajů do systémů služby website-check.de. Právní titul zpracování osobních údajů představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zajištění bezchybného provozu naší webové stránky. K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu,  pro který byly zpracovávány. Další informace o nakládání s osobními údaji, které se staly předmětem předávání, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti provozující službu website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/ . Záznamu svých osobních údajů, jakož i jejich zpracování službou website-check.de, lze zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů v internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).


   

 • Plugin sociální sítě „Twitter“
  -    Rozsah zpracování osobních údajů

  Do naší webové stránky jsme integrovali plugin sociální sítě „Twitter“ provozovaný společností Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900 in 94103  San Francisco, CA, USA („Twitter“). Po spuštění webové stránky s integrovaným pluginem služby Twitter Váš internetový prohlížeč naváže automaticky přímé datové spojení se serverem společnosti Twitter. Obsah pluginu předává služba Twitter přímo do Vašeho internetového prohlížeče, který se do naší webové stránky pouze integruje. V důsledku integrace společnost Twitter získává informaci, že Váš internetový prohlížeč načetl konkrétní webovou stránku naší online prezentace. To platí také v případě, když nevlastníte žádný profil ve službě Twitter nebo nejste aktuálně připojeni na službu Twitter. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) Váš internetový prohlížeč odešle přímo na server společnosti Twitter v USA, kde dojde k jejímu uložení do systémů.

  Pokud jste přihlášeni do sociální sítě Twitter, může služba Twitter přiřadit návštěvu naší webové stránky bezprostředně k Vašemu profilu v sociální síti Twitter. V případě interakce s tímto pluginem, např. při kliknutí na tlačítko „Líbí se mi“ nebo při zadání komentáře, se tento provedený úkon také odešle přímo na server společnosti Twitter, kde se uloží do systémových úložišť. Kromě toho dojde k zveřejnění těchto informací ve Vašem profilu sociální sítě Twitter, kde se bude zobrazovat Vašim kontaktům, schválených za tímto účelem.

  - Právní titul zpracování osobních údajů

  představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. a) GDPR (pokud jste se zaregistrovali v sociální síti Twitter) a článek 6, odst. 1 písm. f) GDPR (pokud jste se nezaregistrovali v sociální síti Twitter). Pokud zpracování osobních údajů spočívá na článku 6, odstavci 1 písm. f) GDPR, jedná se o právní titul oprávněného zájmu provozovatele webové stránky umožňující interakci uživatelů s obsahem sociální sítě Twitter.

  - Účel zpracování osobních údajů

  Primární účel elektronického zpracování osobních údajů spočívá v umožnění sociální interakce prostřednictvím služby Twitter uživatelům webové stránky a interaktivního provedení naší online prezentace. Rozsah sběru Vámi zadaných osobních údajů, jejich další zpracování a využívání službou Twitter, včetně příslušných práv a možností nastavení k ochraně Vašeho soukromí, je obsahem Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter: (https://twitter.com/de/privacy).

  - Doba trvání uložení v datových úložištích

  Služba Twitter uloží data, relevantní pro plnění této webové služby po dobu, která je pro plnění této služby nutná. Pokud se na tyto osobní údaje vztahují povinnosti jejich archivace v systému, proběhne jejich smazání po uplynutí lhůty, stanovené k jejich zachování.

  -Možnost uplatnění námitky a zamezení zpracování osobních údajů
  Pokud si nepřejte, aby se plugin sociální sítě Twitter spouštěl, můžete jeho spuštění zamezit pomocí instalace blokátoru skriptů, tzv. nástroje „NoScript“. Pokud si nepřejete, aby služba Twitter přes naši webovou stránku přiřadila Vámi uvedené osobní údaje k Vašemu osobnímu Twitter profilu, musíte se před návštěvou naší webové stránky odhlásit ze sociální sítě Twitter. Načítání pluginu služby Twitter lze také zamezit cíleně pomocí tzv. add-onu ve Vašem internetovém prohlížeči. Pro prohlížeč Mozilla Firefox je k dispozici následující plug-in:
  https://addons.mozilla.org/de/firefox/
  Pro prohlížeč Opera je k dispozici následující plug-in:
  https://addons.opera.com/de/
  Pro prohlížeč Chrome je k dispozici následující plug-in:
  https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=de
  Možnost vznesení námitky proti zpracování osobních údajů a žádosti na výmaz se řídí, mimo jiné, ustanoveními právních předpisů ve věci uplatnění námitek proti jejich zpracování a nároku na jejich výmaz, stejně jako obsahem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.


 • Plugin sociální sítě „Facebook“

  -    Rozsah zpracování osobních údajů

  Do naší webové stránky jsme integrovali plugin sociální sítě „Facebook“ provozovaný společností Facebook, Inc., 1601 Willow Road in 94024 Menlo Park, USA („Facebook“). Po spuštění webové stránky s integrovaným pluginem služby Facebook Váš internetový prohlížeč naváže okamžitě přímé datové spojení se serverem společnosti Facebook. Obsah pluginu předává služba Facebook přímo do Vašeho internetového prohlížeče, který se do naší webové stránky pouze integruje. V důsledku integrace společnost Facebook získává informaci, že Váš internetový prohlížeč načetl konkrétní webovou stránku naší online prezentace. To platí také v případě, že žádný profil ve službě Facebook nevlastníte nebo nejste aktuálně připojeni na službu Facebook. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) Váš internetový prohlížeč odešle přímo na server společnosti Facebook v USA, kde dojde k jejímu uložení do systémů.

  Pokud jste přihlášeni do sociální sítě Facebook, může služba Facebook přiřadit návštěvu naší webové stránky bezprostředně k Vašemu profilu v sociální síti Facebook. V případě interakce s tímto pluginem, např. při kliknutí na tlačítko „Líbí se mi“ nebo při zadání komentáře, se tato zadaná informace také odešle přímo na server společnosti Facebook, kde se uloží do systémových úložišť. Kromě toho dojde k zveřejnění těchto informací ve Vašem profilu sociální sítě Facebook, kde se bude zobrazovat Vašim kontaktům, schválených za tímto účelem.

  - Právní titul zpracování osobních údajů

  představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. a) GDPR (pokud jste se zaregistrovali v sociální síti Facebook) a článek 6, odst. 1 písm. f) GDPR (pokud jste se nezaregistrovali v sociální síti Facebook). Pokud zpracování osobních údajů spočívá na článku 6, odstavci 1 písm. f) GDPR, jedná se o právní titul oprávněného zájmu provozovatele webové stránky umožňující interakci uživatelů s obsahem sociální sítě Facebook.

  - Účel zpracování osobních údajů

  Primární účel elektronického zpracování osobních údajů spočívá v umožnění sociální interakce prostřednictvím služby Facebook uživatelům webové stránky a interaktivního provedení naší online prezentace. Rozsah sběru Vámi zadaných osobních údajů, jejich další zpracování a využívání službou Facebook, včetně příslušných práv a možností nastavení k ochraně Vašeho soukromí, je obsahem Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

  - Doba trvání uložení v datových úložištích

  Služba Facebook uloží data, relevantní pro plnění této webové služby po dobu, která je pro plnění této služby nutná. Pokud se na tyto osobní údaje vztahují povinnosti jejich archivace v systému, proběhne jejich smazání po uplynutí lhůty, stanovené k jejich zachování.

  -Možnost uplatnění námitky a zamezení zpracování osobních údajů

  Pokud si nepřejte, aby se plugin sociální sítě Facebook spouštěl, můžete jeho spuštění zamezit pomocí instalace blokátoru skriptů, tzv. nástroje „NoScript“. Pokud si nepřejte, aby služba Facebook přes naši webovou stránku přiřadila Vámi uvedené osobní údaje k Vašemu osobnímu Facebook profilu, musíte se před návštěvou naší webové stránky odhlásit ze sociální sítě Facebook. Načítání pluginu služby Facebook lze také zamezit cíleně pomocí tzv. add-onu ve Vašem internetovém prohlížeči. Pro prohlížeč Mozilla Firefox je k dispozici následující plug-in:
  https://addons.mozilla.org/de/firefox/
  Pro prohlížeč Opera je k dispozici následující plug-in:
  https://addons.opera.com/de/
  Pro prohlížeč Chrome je k dispozici následující plug-in:
  https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=de
  Možnost vznesení námitky proti zpracování osobních údajů a žádosti na výmaz se řídí, mimo jiné, ustanoveními právních předpisů ve věci uplatnění námitek proti jejich zpracování a nároku na jejich výmaz, stejně jako obsahem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

7. Poučení o používání Cookies

- Rozsah zpracování osobních údajů

Na různých stránkách používáme Cookies, abychom umožnili používání určitých funkcí, integrovaných do naší webové stránky. „Cookies“ jsou malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč může uložit do datového úložiště Vašeho počítače. Obsahem těchto textových souborů jsou charakteristické textové řetězce, umožňující jednoznačnou identifikaci internetového prohlížeče při opakovaném spuštění naší webové stránky. Uložení souboru cookie do datového úložiště uživatele se také nazývá jako funkce „set cookie“.

- Právní titul zpracování osobních údajů

představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zachování a zajištění funkčnosti naší webové stránky v kompletním rozsahu, zlepšování funkcí integrovaných ovládacích prvků naší webové stránky, jakož i možnosti individuálního oslovování našich zákazníků. Identifikaci jednotlivých uživatelů naší webové stránky lze realizovat pouze nasazením technologie cookies a na základě předchozího souhlasu se zpracováním osobních údajů.

- Účel zpracování osobních údajů

Funkce „set cookies“ se spouští za účelem zachování kompletní funkčnosti naší webové stránky a zlepšování její ovladatelnosti. Kromě toho technologie cookies umožňuje rozpoznání jednotlivých návštěvníků při opakovaném spuštění naší webové stránky na základě pseudonymů, např. individuálního libovolného identifikačního prvku tak, že můžeme nabízet služby, orientované dle individuálních potřeb.

-    Doba trvání uložení v datových úložištích

Uložení našich cookies probíhá až do jejich smazání ve Vašem internetovém prohlížeči, pokud se jedná o relační Cookies až do uplynutí relace.

-    Možnost uplatnění námitky a zamezení zpracování osobních údajů

Nastavení svého internetového prohlížeče můžete upravit dle svých požadavků takovým způsobem, aby internetový prohlížeč všeobecně zamezoval instalaci souborů cookies. V jednotlivých případech se rozhodovat, zdali uložení souboru cookie do svého počítače povolíte či zásadně odmítnete. Cookies lze využívat k různým účelům, např. k detekci, zdali Váš počítač již v minulosti navázal datové spojení s obsahem naší webové stránky (cookies s trvalou funkčností) nebo k uložení záznamu o naposledy spuštěném internetovém obsahu (relační cookies). Cookies používáme na naší internetové stránce za účelem zvyšování uživatelského komfortu. Doporučujeme vám povolit používání Cookies a tím využívat vyššího uživatelského komfortu při procházení obsahu našich webových stránek.

Na možnost uplatnění námitky a zamezení zpracování osobních údajů se vztahují, mimo jiné, postupy relevantních ustanovení právních předpisů na ochranu osobních údajů ve věci uplatnění práva podat námitky proti zpracování a práva na provedení výmazu osobních údajů, stejně jako postupy uvedenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

 

8. Zabezpečení údajů a ochrana osobních údajů, e-mailová komunikace

Vaše osobní údaje jsou v rámci všech forem zpracování, včetně jejich záznamu a uložení do datových úložišť našich systémů předmětem poskytování odpovídající ochrany před přístupem třetích stran v podobě zavedení příslušných technických a organizačních opatření. V případě nešifrované e-mailové komunikace nelze z naší strany zaručit úplnou ochranu osobních údajů během jejich přenosu do našich IT systémů. Z tohoto důvodu Vám v případě potřeby zaručení vysokého stupně důvěrnosti Vašich informací doporučujeme využívat šifrované komunikace nebo klasických poštovních služeb.

 

9. Odvolání souhlasu - Informace o uložených datech a požadavky na úpravu uložených dat - smazání a blokace dat

Máte právo se v přiměřených intervalech bezplatně informovat o svých osobních údajích, uložených v datových úložištích našich systémů, popř. právo na provedení úprav, blokace nebo výmazu těchto dat z datových úložišť našich systémů. K odstranění Vašich osobních údajů z datových úložišť našich systémů dojde po obdržení první výzvy, pokud to není v rozporu s aktuálně platnými právními předpisy. Souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený naší společnosti z Vaší strany lze kdykoliv odvolat. Požadavky ohledně poskytnutí informací o Vašich osobních údajích, jejich úpravě či výmazu z datových úložišť našich systémů, jakož i jakékoliv připomínky lze kdykoliv zasílat na následující adresu:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
E-mail: europe@hankook-media.eu
Tel: +49(0)6102 - 8149 -0
Fax: +49(0)6102 - 8149 - 100

 

 

10. Právo na přenositelnost dat

Máte nárok uplatnit své právo, abychom přístup k údajům, které jste nám zadali do našich systémů, realizovali ve strukturovaném běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho můžete po nás požadovat, abychom tyto údaje předali hned na Váš první pokyn neprodleně třetím stranám, zpracování těchto údajů proběhne na základě vyjádřeného souhlasu v souladu s článkem 6, odst. 1, písm. a) GDPR nebo s článkem 9, odst. 2, písm. a) GDPR nebo na základě smluvní dohody, uzavřené v souladu s článkem 6, odst. 1, písm. bú GDPR a zpracování z naší strany proběhne v rámci automatizovaných postupů pro zpracování dat.
V rámci uplatňování tohoto práva na přenositelnost dat můžete kromě toho uplatnit právo prosazení předání příslušných osobních údajů příslušným správcem jedné strany příslušnému správci protistrany, pokud to je z technické stránky proveditelné. Svoboda a práva ostatních osob nejsou tímto dotčené.
Právo na přenositelnost dat neplatí pro zpracování osobních údajů, požadovaných k plnění úkolů povahy veřejného zájmu či výkonu veřejné moci, kterými byl pověřena příslušný správce osobních údajů.

 

 

11. Právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu dle článku 77, odstavce 1 GDPR

Pokud máte podezření, že v rámci provozu naší webové stránky probíhá protiprávní zpracování Vašich osobních údajů, můžete využít svého práva k objasnění této problematiky soudní cestou. Nezávisle na tom máte možnost se obrátit na příslušný dozorčí úřad. Práva na uplatnění stížnosti můžete využít v členském státě EU v místě Vašeho pobytu, pracoviště a/nebo v místě domnělého porušení zákonných předpisů, což znamená, že se můžete obrátit na příslušný dozorčí úřad v uvedených městech a obcích. Příslušný dozorčí úřad, u kterého byla podána žádost na uplatnění stížnosti, Vás bude informovat o stavu a výsledku průběhu vyřizování vaší stížnosti, včetně možnosti uplatnění soudní cestou dle článku 78 GDPR.

 

 

Obsah zpracovali:

© Advokátní kancelář pro IT právo DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de

www.website-check.de