Dataskyddsdeklaration

Tack för att du besöker vår webbplats, och för ditt intresse av vårt företag. För oss är det viktigt att skydda dina personuppgifter. Dessa uppgifter utgör information om personliga eller andra förhållanden för en viss eller definierbar person. Hit hör information såsom för- och efternamn, adress, telefonnummer och födelsedatum.

Eftersom dessa data åtnjuter ett särskilt skydd samlar vi in dem endast i tekniskt erforderlig omfattning. Nedan beskriver vi vilka uppgifter som vi registrerar under ditt besök på vår webbplats, och hur uppgifterna används.

Vår dataskyddspraxis uppfyller bestämmelserna i (tyska) ”Bundesdatenschutzgesetz“ (BDSG) (dataskyddslagstiftning, ö.a.) och (tyska) Telemediengesetz (TMG) (tele- och medialagstiftning, ö.a.). Vi samlar in, bearbetar och lagrar dina personuppgifter endast för att kunna ta hand om förfrågningar och ev. beställningar/avtal. Det är endast om du i förväg har givit ditt samtycke som data används till andra ändamål som beskrivs exakt i samtycket, t.ex. för information om erbjudanden via nyhetsbrev etc.

1. Ansvarig instans enligt § 13 avsn. 1 TMG / § 3 avsn. 7 BDSG

Ansvarig instans enligt dataskyddslagstiftningen är:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstrasse 14
63263 Neu-Isenburg

E-post: privacythou-shalt-not-spamhankooktire-mediacenter.com
Fax: +49(0)6102–8149–100

2. Anonym/pseudonymiserad användning av webbplatsen

I princip kan du besöka vår webbplats utan att ange personuppgifter.
Anonyma användningsdata avser en inte initialt identifierad eller identifierbar person, eller anonymiseras i efterhand på så sätt att personen inte kan eller kan ytterligare identifieras.
Pseudonymiserade användningsdata kopplas inte ihop med data tillhörande pseudonymens bärare. Vi lägger inte upp pseudonyma användningsprofiler.

3. Särskilda funktioner på webbplatsen

Vår webbplats har olika funktioner via vilka vi samlar in, bearbetar och lagrar personuppgifter. Nedan beskriver vi vad som händer med uppgifterna:

 • · Kontaktformulär:

De uppgifter som samlas in via våra kontaktformulär används endast för handläggning av förfrågningar som kommer in via formulären. Efter slutförda förfrågningar raderas uppgifterna omedelbart såvida inte lagstiftningen kräver att de skall sparas.

 • · Nyhetsbrev:

De uppgifter som läggs in i registreringsformuläret för vårt nyhetsbrev används av oss endast till utskick av nyhetsbrevet, där vi informerar om våra produkter och tjänster. Efter att du har registrerat dig får du en bekräftelse via e-post, där det finns en länk som du måste klicka på för att avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev (Double-Opt-In). Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på avregistreringslänken. Dina uppgifter raderas av oss inom sex månader efter avregistreringen, och så sker också om du inte inom sex månader har avslutat registreringen.

4. Spridning/öronmärkning av uppgifterna

Vi lämnar personuppgifter vidare till tredje part endast om så krävs för fullgörandet av våra avtalsskyldigheter, i synnerhet för hantering av ett tecknat avtal. Spridning av personuppgifter till tredje part äger inte rum förutom för ovannämnda syften med avtals- och betalningshantering.
Om du ställer personuppgifter till vårt förfogande inom ramen för ett uttryckligt samtycke, används dessa uppgifter endast i det syfte som ligger till grund för samtycket och som du har godkänt. Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som krävs för det avsedda ändamålet med datainsamlingen eller vad som krävs i lagstiftningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
Dina skyddsvärda intressen beaktas enligt lagens bestämmelser. Du kan beställa information från ansvarig instans om de lagrade data som gäller dig.

5. Statistisk utvärdering av besöken på vår webbplats

Följande data samlas in, bearbetas och lagras av oss vid anrop av denna webbplats eller enskilda filer på webbplatsen: IP-adress, webbplats varifrån filen anropades, namn på filen, datum och klockslag för anropet. Överförd datamängd och meddelande av resultatet av anropet (s.k. webblogg). Dessa åtkomstuppgifter använder vi endast i icke-personaliserad form i syfte att förbättra vår webbplats och för statistiska ändamål.

Vi använder även följande plug-ins och aktivt skript-innehåll för att utvärdera besöken på webbplatsen:

 • · Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing:

När det gäller “online-marketing” samarbetar vi med företaget Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, i syfte att identifiera om en internetanvändare har uppmärksammats på vår webbplats via en Google-annons. Google använder “Cookies'', som lagras i din dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Cookies för s.k. conversion tracking sätts när du klickar på en annons som publiceras av Google. Dessa cookies upphör att gälla efter 30 dagar och används inte till personidentifiering. Om du vill deaktivera dessa cookies för conversion tracking kan du ställa in din webbläsare så att cookies från domänen "googleadservices.com" blockeras. Vill du förhindra utförande av Java-skriptkoden från Google fullständigt, kan du installera en Java-skript-blockerare (t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com). Om du vill veta mer om dessa metoder eller vilka möjligheter du har att förhindra att Google kan använda dessa uppgifter kan du klicka här: https://support.google.com/adwords/answer/1722022.

 • · Google Analytics:

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan: Google). Google Analytics använder olika tekniker, bl.a. cookies, som lagras i din dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Den information som samlas in av Google Analytics om din användning av vår webbplats överförs till servrar tillhörande Google, vilka ev. drivs i länder som inte ingår i EU och ev. i länder som står utanför Europeiska ekonomiska gemenskapen. Genom en aktivering av IP-anonymiseringen i Google-Analytics tracking-koden på denna webbplats anonymiseras din IP-adress av Google före överföringen. Denna webbplats använder sig av en Google Analytics tracking-kod som har utökats med operatorn gat._anonymizeIp(); för att möjliggöra endast en anonymiserad registrering av IP-adresser (s.k. IP-masking). På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information till att utvärdera ditt besök på webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och leverera andra tjänster som har att göra med webbplatsanvändningen och internetsessionen. Den IP-adress som överförs inom ramen för Google Analytics från din webbläsare kopplas inte ihop med andra data hos Google. Du kan förhindra lagring av Google-cookies genom en inställning i din webbläsarprogramvara. Emellertid vill vi påpeka att du då ev. inte kan använda alla funktioner på webbplatsen i full utsträckning. Dessutom kan du förhindra registrering av de data som genereras av Google-cookien och som avser din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google samt bearbetningen av dessa uppgifter genom Google genom att ladda hem och installera den läsar-plug-in som du hittar här: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). De säkerhets- och dataskyddsprinciper som tillämpas av Google Analytics hittar du här: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

6. Externt innehåll och/eller bearbetning av data utanför EU

På vår webbplats använder vi aktivt Java-skript-innehåll från externa leverantörer. När vår webbplats besöks får dessa externa leverantörer i vissa fall personrelaterade information om ditt besök. Det är möjligt att data kan hanteras utanför EU. Du kan förhindra det genom att installera en Java-skript-blockerare, t.ex. läsar-plug-in 'NoScript' (www.noscript.net) eller deaktivera Java-skript i din webbläsare. Det kan dock medföra vissa funktionsbegränsningar på de webbplatser du besöker.

Vi använder oss av:

 • · Doubleclick:

Vår webbplats använder DoubleClick, en tjänst från företaget Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. DoubleClick används till att visa annonser när du besöker vår webbplats. DoubleClick använder information (dock inga personrelaterade data som ditt namn eller e-postadress) om dina besök på denna och andra webbplatser, för att kunna visa annonser m produkter och tjänster som intresserar dig. Om du vill veta mer om dessa metoder eller om vilka möjligheter du har att förhindra att informationen används av DoubleClick kan du klicka här: http://www.google.de/policies/technologies/ads/ .

 • · Facebook:

På våra sidor laddas hem plug-ins från företaget Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA eller dess dotterbolag Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland (Facebook). Om du har aktiverat skript i din läsare och inte har installerat någon skriptblockerare, kommer din läsare att skicka personuppgifter till Facebook utan att du får någon specifik fråga om det. I inloggat tillstånd kan data komma att allokeras omedelbart till Facebook-profilen. Mer information om detta hittar du i dataskyddsförklaringen på Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Om du inte vill att Facebook skall kunna allokera besöket på vår webbplats till ditt Facebook-konto, loggar du ut från ditt Facebook-användarkonto, och blockerar utförandet av skript-innehåll från Facebook i din webbläsare, t.ex. med skript-blockerare från www.noscript.net eller www.ghostery.com.

 • · Facebook Connect / Login:

Vår webbplats använder Facebook Connect, en tjänst från företaget Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA resp. dess dotterbolag Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland (Facebook). Genom inloggning via Facebook Connect Button överförs personuppgifter till Facebook. Om du inte vill att Facebook skall kunna allokera besöket på vår webbplats till ditt Facebook-konto, loggar du ut från ditt Facebook-användarkonto, och blockerar utförandet av skript-innehåll från Facebook i din webbläsare, t.ex. med Java-skript-blockerare från www.noscript.net eller www.ghostery.com.

 • · Facebook Impressions:

På vår webbplats laddas hem Java-skript-kod från företaget Facebook Inc., Menlo Park, California, USA (nedan: Facebook Impressions). Om du har aktiverat Java-skript i din läsare och inte har installerat något Java-skript-blockerare, kan din läsare ev. överföra personuppgifter till Facebook Impressions. Mer information om detta hittar du i dataskyddsförklaringen på Facebook Impressions: https://www.facebook.com/privacy/explanation. För att helt förhindra utförandet av Java-skript-kod från Facebook Impressions kan du installera en Java-skript-blockerare (t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).

 • · Google:

På vår webbplats laddas hem Java-skript-kod från företaget Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan: Google). Om du har aktiverat Java-skript i din läsare och inte har installerat något Java-skript-blockerare, kan din läsare ev. överföra personuppgifter till Google. För att helt förhindra utförandet av Java-skript-kod från Google kan du installera en Java-skript-blockerare (t.ex. www.noscript.net).

 • · Google Video:

På vår webbplats laddas hem Java-skript-kod från företaget Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan: Google Video). Om du har aktiverat Java-skript i din läsare och inte har installerat något Java-skript-blockerare, kan din läsare ev. överföra personuppgifter till Google Video. Mer information om detta hittar du i dataskyddsförklaringen på Google Video: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. För att helt förhindra utförandet av Java-skript-kod från Google Video kan du installera en Java-skript-blockerare (t.ex. www.noscript.net oder www.ghostery.com).

 • · Googletagmanager.com:

På vår webbplats laddas hem Java-skript-kod från företaget Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan: Google). Om du har aktiverat Java-skript i din läsare och inte har installerat något Java-skript-blockerare, kan din läsare ev. överföra personuppgifter till Google. För att helt förhindra utförandet av Java-skript-kod från Google kan du installera en Java-skript-blockerare (t.ex. www.noscript.net).

 • · Twitter:

Vår webbplats använder plug-ins från mikrobloggtjänsten twitter.com, som drivs av Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (Twitter). Om du anropar en sida på vår webbplats, som innehåller plug-ins från Twitter kopplar din läsare upp en direktanslutning med Twitters servrar. Härigenom kan ev. personuppgifter överföras till Twitter så att Twitter erhåller information om att du personligen har anropat resp. sida på vår webbplats. Twitter kan ev. allokera besöket på vår sida till ditt Twitter-konto. Även efter utloggning från Twitter överförs data till Twitter. Utloggningen förhindrar endast allokeringen av uppgifterna till ett Twitter-konto. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare bearbetningen och användningen av data genom Twitter samt gällande rättigheter och inställningsmöjligheter som skydd av din privata sfär framgår av dataskyddsinformationen på Twitter (https://twitter.com/privacy). Om du inte vill att Twitter samlar in data om dig via vår webbplats måste du, före besöket på vår webbplats, i din läsare ställa in funktionen 'Do not Track' (https://support.twitter.com/articles/20169453) eller stänga av användningen av plug-ins från Twitter i din läsare, eller helt blockera utförandet av skript för domänen twitter.com (t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).

 • · Youtube:

På vår webbplats laddas hem Java-skript-kod från företaget YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (nedan Youtube). Vi använder oss av leverantören Youtube för att integrera filmer på vår webbplats. zum Einbinden von Videos auf unserem Internetauftritt. Om du har aktiverat Java-skript i din läsare och inte har installerat något Java-skript-blockerare, kan din läsare ev. överföra personuppgifter till Youtube. Mer information om detta hittar du i dataskyddsförklaringen på Youtube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). För att helt förhindra utförandet av Java-skript-kod från Youtube kan du installera en Java-skript-blockerare (t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com).

7. Information om användning av cookies

Vi använder cookies på olika sidor för att göra besöket på webbplatsen mer tilltalande och möjliggöra användning av vissa funktioner. Cookies är små textfiler som din webbläsare kan lagra i din dator. Detta kallas att “sätta cookies“. Du kan om du vill ställa in din webbläsare själv så att du informeras om sättandet av cookies, att från fall till fall besluta om du vill ta emot cookies eller generellt acceptera eller avvisa cookies. Cookies kan användas för olika syften, t.ex. för att se att din PC redan har anslutit sig till en webbplats (permanenta cookies) oeller för att lagra senast granskade sidor (sessions-cookies). Vi använder cookies till att erbjuda dig en ökad komfort som användare. Vi rekommenderar då att du medger sättande av cookies för vår webbplats.

8. Datasäkerhet och dataskydd, kommunikation via e-post

Dina personuppgifter samlas in, lagras och behandlas med tekniska och organisatoriska åtgärder så att de inte är åtkomliga för tredje part. Vid kommunikation via e-post kan den fullständiga datasäkerheten inte garanteras av oss; därför rekommenderar vi vanlig post om du vill skicka oss information med hög konfidentialitetsgrad.

9. Återkallande av samtycke – datainformation och ändringsönskemål – radering och spärrning av uppgifter

Enligt (den tyska) dataskyddslagstiftningen har du rätt till kostnadsfri information om dina lagrade uppgifter samt ev. rätt till korrigering, spärrning eller radering av dessa data. Dina uppgifter raderas då, om inte lagbestämmelser kräver annat. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användandet av dina personuppgifter.
Informations-, raderings- och rättningsönskemål avseende dina uppgifter, gärna även förslag och tips, kan du skicka till följande adress:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstrasse 14
63263 Neu-Isenburg

E-post: privacythou-shalt-not-spamhankooktire-mediacenter.com
Fax: +49(0)6102–8149–100

 

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de

www.website-check.de