Om Hankook Tire

Hankook tillverkar innovativa och testvinnande radialdäck av högsta kvalitet inom premiumsegmentet för personbilar, SUV:ar, terrängbilar, lätta lastbilar, husbilar, lastbilar, bussar och bilsport (bana/rally).

Företaget investerar löpande i forskning och utveckling för att alltid kunna erbjuda kunderna högsta kvalitet i kombination med den senaste teknologin. Vid företagets fem utvecklingscentra och åtta fabriker världen över utvecklas och produceras däcklösningar, som är speciellt anpassade för de regionala marknadernas krav och behov. I Europa sker däckutvecklingen för lokala marknader samt leverans av originalutrustning till ledande europeiska fordonstillverkare vid Hankooks teknikcentrum i Hannover, Tyskland. Tillverkning sker bl.a. i den ultramoderna Europa-fabriken i Rácalmás, Ungern, som invigdes år 2007 och som byggs ut löpande. Idag tillverkar de drygt 3 000 anställda upp till 19 miljoner däck om året till personbilar, SUV:ar och lätta lastbilar.

Hankooks Europa- och Tysklands-säte ligger i Neu-Isenburg i närheten av Frankfurt am Main. I Europa har Hankook ett antal filialer: Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Ukraina och Ungern. Hankooks däck säljs direkt via regionala distributörer till ytterligare europeiska länder. Idag har företaget ca 22 000 anställda och levererar sina produkter till drygt 180 länder. Ledande fordonstillverkare förlitar sig på Hankook som originalutrustningsleverantör av däck. Runt 30% av den globala omsättningen hänför sig till Europa och OSS. Sedan 2016 är Hankook Tire representerat i ansedda Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World).

Fakta och siffror

FoU i Europa

Det globala FoU-centret “Hankook Technodome” fungerar som ett centralt nav i Hankooks globala FoU-infrastruktur och knyter ihop inte bara de regionala teknikcentra ATC (American Technical Center), CTC (China Technical Center), JTO (Japan Technical Office) och Europe Technical Center (ETC) i Hannover, Tyskland, utan också “Hankook Technotrac” i Ivalo, Finland, för vinterdäckstester, samt ytterligare anläggningar (Idiada, Spanien) för sommardäckstester. Hankook tar ett samlat grepp om däckutveckling och - produktion i Europa med ett utvecklings- center i Tyskland, en mycket sofistikerad fabrik och inomhustestanläggningar i Ungern, samt den egna vintertestbanan i Finland.

Höjdpunkter, europeiskt OE-samarbete - personbilar / SUV

Höjdpunkter, europeiskt OE-samarbete - Lastbil / buss

Mångfald och integration inom Hankook Tire

Hankook Tire strävar efter att främja nytänkande inom företaget, hos var och en; inte bara lokalt utan även globalt. Vår styrka i detta arbete är våra anställda: många, diversifierade begåvningar från jordens alla hörn. Vi tror att mångfald är en fördel att räkna med i vår globaliserade värld, och vi vill jobba för en inkluderande, värdig och öppen arbetskultur på samtliga nivåer, där skillnader respekteras och där fritt tänkande uppmuntras. I våra etiska regler återfinns vårt åtagande, gentemot oss själva och våra anställda, att avhålla sig från all slags diskriminering eller kränkning på basis av etnicitet, ras, religion, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, nationalitet eller andra skyddade klasser.

Vi stödjer våra anställdas insatser på fritiden vad gäller personliga insatser för välgörenhet och det allmännas bästa. Dessa initiativ bidrar till att bygga upp en mer inkluderande, mångskiftande och global kultur, där nytänkande bidrar till utvecklingen av ett öppet samhälle, till ekonomisk tillväxt och en bättre framtid.

CRS-rapport

Hankook Tire publicerar en årlig CSR-rapport som ger en omfattande bild av våra viktiga CSR-aktiviteter världen över.

Finansiella resultat

Hankook Tire har haft en stabil tillväxt på världsmarknaden och levererat toppresultat till intressenterna.

Sales

Operating Profit

Financial Results - Europe

Kvartalsrapporter

Vår tillväxt är ett direkt resultat av det starka stödet från aktieägare och investerare. Denna uppbackning bygger på vår snabba och regelbundna publicering av alla verksamhetsuppgifter och det aktuella finansiella läget.

2018

2018-08-06

File size: 1 MB

2018-08-06

File size: 2 MB

Årsrapporter

Vår tillväxt är ett direkt resultat av det starka stödet från aktieägare och investerare. Denna uppbackning bygger på vår snabba och regelbundna publicering av alla verksamhetsuppgifter och det aktuella finansiella läget.

2018-01-26

File size: 4 MB

2018-01-26

HT AR 2015_eng_final_low.pdf

File size: 7 MB

2018-01-26

HT AR 2014_eng_final_high.pdf

File size: 9 MB

2018-01-26

표지용 라인 패턴-gray

File size: 9 MB