Tietosuojailmoitus

Kiitämme vierailustasi internetsivuillamme www.hankooktire-mediacenter.com ja yritystämme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta. Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeä tehtävä. Henkilötietoja ovat tunnistetun tai tunnistettavissa olevan luonnollisen henkilön henkilökohtaisia ominaisuuksia ja olosuhteita koskevat tiedot. Niihin lukeutuvat esim. nimi, osoite, puhelinnumero ja syntymäaika, kuten myös kaikki muut tiedot, jotka voidaan yhdistää tunnistettavissa olevaan henkilöön.

Koska henkilötiedot nauttivat erityistä lakisääteistä suojaa, me keräämme niitä vain siinä määrin kuin on välttämätöntä internetsivustomme toiminnallisuudelle ja palveluidemme tarjoamiselle. Seuraavaksi kerromme, mitä henkilötietoja keräämme internetsivuillamme käyntisi ja miten niitä käytämme.

Tietosuojakäytäntömme on sopusoinnussa lakisäädösten, erityisesti Saksan tietosuojalain (BDSG) ja telemedialain (TMG) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) kanssa. Keräämme, käsittelemme ja tallennamme henkilötietojasi vain siinä määrin kuin on välttämätöntä tämän internetsivuston toiminnallisuuden ylläpitämiseksi ja sisältöjemme ja palveluidemme tarjoamiseksi sekä kyselyiden käsittelemiseksi ja tarvittaessa tilausten/sopimusten täytäntöönpanemiseksi, kuitenkin mikäli se perustuu GDPR:n 6 art. 1 kohdan alakohdan f mukaiseen oikeutettuun etuun tai muuhun sallittavuusperusteeseen. Vain, jos olet antanut erikseen etukäteen suostumuksesi, tietojasi käytetään myös muihin suostumuksessasi tarkasti määritettyihin tarkoituksiin, esim. mainosaineiston lähettämiseen uutiskirjeissä.

 

1. Rekisterinpitäjä GDPR:n 4 art. kohdan 7 mukaisesti

Rekisterinpitäjä GDPR:n ja muiden jäsenmaiden tietosuojalakien sekä muiden tietosuojasäädösten tarkoittamassa mielessä on:

Hankook Tire Europe GmbH

Siemensstraße 14

63263 Neu-Isenburg

Sähköposti: europethou-shalt-not-spamhankook-media.eu

Puh.: +49(0)6102 - 8149 -0

Faksi: +49(0)6102 - 8149 - 100

 

2. Tietosuojavastaavan nimi ja osoite

Sähköpostiosoite: dpo.hkthou-shalt-not-spameukogroup.de

 

3. Verkkosivuston käytettävyys ja lokitiedostojen luominen

Aina kun käyttäjä avaa internetsivumme, järjestelmämme kokoaa automaattisesti tietoja kutsuvan tietokoneen järjestelmästä. Silloin kerätään seuraavat tiedot:

- Tietojen käsittelyn laajuus

(1) Tiedot selaimen tyypistä ja käytössä olevasta versiosta

(2) Yhteyden ottavan laitteen käyttöjärjestelmä

(3) Yhteyden ottavan laitteen IP-osoite

(4) Yhteyden päivämäärä ja kellonaika

(5) Verkkosivustot ja resurssit (kuvat, muut sivujen sisällöt), jotka on avattu internetsivullamme.

(6) Verkkosivustot, joilta käyttäjän järjestelmä siirtyi internetsivullemme (viittaus-seuranta)

Nämä tiedot tallennetaan järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei kuitenkaan tallenneta yhdessä kulloisenkin käyttäjän henkilötietojen kanssa, joten yksittäisen sivustolla kävijän tunnistaminen ei ole niistä mahdollista.

  • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
   GDPR:n 6 art. 1 kohdan alakohta f (oikeutettu etu). Oikeutettu etumme on tarve varmistaa seuraavassa kuvattujen tavoitteiden saavuttaminen.
  • Tietojen käsittelyn tarkoitus
   Tietoja kerätään, jotta verkkosivustomme olisi yhteensopiva mahdollisuuksien mukaan kaikkien käyttäjien ohjelmistojen kanssa sekä väärinkäytön estämiseksi ja häiriöiden korjaamiseksi. Sitä varten on välttämätöntä tallentaa yhteyden ottavan tietokoneen tekniset tiedot, jotta voidaan mahdollisimman varhain reagoida esitysmuotovirheisiin, IT-järjestelmiimme kohdistuviin hyökkäyksiin ja/tai puutteisiin internetsivujemme toiminnallisuudessa. Lisäksi tiedot auttavat meitä optimoimaan verkkosivustoa ja varmistamaan tietoteknisten järjestelmiemme yleisen turvallisuuden.
  • Tallennusaika
   Edellä mainitut tekniset tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita internetsivuston yhteensopivuuden varmistamisessa käyttäjien ohjelmistojen kanssa, joka tapauksessa viimeistään 3 kuukautta internetsivustomme avaamisen jälkeen.
  • Mahdollisuus tietojen käsittelyn vastustamiseen ja tietojen poistamiseen
   Mahdollisuus tietojen käsittelyn vastustamiseen ja tietojen poistamiseen perustuu tässä tietosuojaselosteessa jäljempänä kuvattuihin yleisiin tietosuojasäädöksiin tietojen käsittelyn vastustamisoikeudesta ja tietojen poistamisoikeudesta.

 

4. Internetsivuston erityistoiminnot

Sivustomme tarjoaa käyttöösi monia erilaisia toimintoja, joiden käytön yhteydessä keräämme, käsittelemme ja tallennamme henkilötietoja. Seuraavassa selitämme, mitä näille tiedoille tapahtuu:

 • Uutiskirjeen tilauslomake:

Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Tiedot, jotka annat ilmoittautuessasi uutiskirjeen tilaajaksi.

-   Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle

GDPR:n 6 art. kohdan 1 alakohta a (hiljainen hyväksyminen)

-   Tietojen käsittelyn tarkoitus
Uutiskirjeemme tilauksen kirjautumisnäytöstä saamiamme tietoja käytämme yksinomaan uutiskirjeiden lähettämiseen, joissa kerromme kaikista palveluistamme, erityisesti Hankook Tiren ajankohtaisista toiminnoista ja tuotteista sekä Hankook Tiren lehdistötilaisuuksista. Tilauksen jälkeen lähetämme sinulle vahvistussähköpostin, jonka sisältämää linkkiä sinun tulee napsauttaa vahvistaaksesi uutiskirjeemme tilauksen (double opt-in).

-   Tallennusaika
Uutiskirjeemme tilauksen voi milloin tahansa peruuttaa napsauttamalla jokaiseen uutiskirjeeseen sisältyvää peruutuslinkkiä. Tilauksen peruutuksen jälkeen poistamme tietosi seitsemän päivän kuluessa. Samoin poistamme tietosi seitsemän päivän kuluessa, jos et vahvista tilausta. Pidätämme oikeuden tietojen poistoon ilmoittamatta perusteita ja ilman etukäteistä tai jälkikäteistä ilmoitusta.

-    Uutiskirjeiden analysointi
Uutiskirjeiden tilastollista analysointia varten arvioimme uutiskirjeiden avaustapahtumat ja uutiskirjeissä olevien napsautettavien linkkien käytön. Lähetetyissä sähköposteissa on tätä analysointia varten niin sanottuja upotettuja verkkojäljitteitä, jotka ovat verkkosivustollemme tallennettuja kuvatiedostoja. Myös uutiskirjeiden sisältämät linkit sisältävät tunnisteen, jonka avulla voidaan arvioida, kuinka usein uutiskirjeidemme linkkiä on napsautettu. Tiedot tallennetaan pelkästään tilastollisesti ja anonyymistä eikä niitä yhdistetä yksittäisiin uutiskirjeiden tilaajiin.
Tällainen analyysi ei ole myöskään mahdollinen, jos olet ottanut sähköpostiohjelmassasi kuvien näytön pysyvästi pois käytöstä. Tällöin uutiskirjettä ei näytetä kokonaisuudessaan etkä voi mahdollisesti käyttää kaikkia toimintoja. Jos haluat näyttää kuvat manuaalisesti tai napsautat uutiskirjeen linkkejä, yllä mainittu analyysi suoritetaan.

-    Toimeksiannosta suoritettava tietojen käsittely
Voidaksemme lähettää uutiskirjeet työskentelemme yhdessä palveluntarjoajien kanssa, jotka tukevat meitä tietojen ylläpidossa ja uutiskirjeiden lähettämisessä. Uutiskirjeen tilauksesi yhteydessä antamasi tiedot välitetään yllä mainittuja tarkoituksia varten yritykselle LZ Media GmbH & Co. KG, Markstraße 26, 67655 Kaiserslautern sekä yritykselle ma-x Gesellschaft für neue Medien, Kommunikation, Training mbH, Kirchwies 4, 66119 Saarbrücken. Nämä yritykset käsittelevät tietojasi henkilötietojen käsittelyä koskevien sopimusten pohjalta GDPR:n 28 artiklan mukaisesti, joka on oikeusperuste tietojen siirtämiselle näille yrityksille.

-   Mahdollisuus tietojen käsittelyn vastustamiseen ja tietojen poistamiseen
Mahdollisuus tietojen käsittelyn vastustamiseen ja tietojen poistamiseen perustuu tässä tietosuojaselosteessa jäljempänä kuvattuihin yleisiin tietosuojasäädöksiin, jotka koskevat tietojen käsittelyn vastustamisoikeutta ja tietojen poistamisoikeutta.

 

 •  Yhteydenottolomakkeet:

- Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Yhteydenottolomakkeessamme syöttämäsi tiedot.

- Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle

 GDPR:n 1 kohdan alakohta a (hiljainen hyväksyminen)

- Tietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenottolomakkeemme tai yhteydenottolomakkeidemme kautta saamiamme tietoja käytämme vain lomakkeissa esitettyjen yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn.

- Tallennusaika

Kun olemme käsitelleet pyyntösi, kerätyt tiedot poistetaan viipymättä, mikäli ei ole mitään lakisääteisiä säilyttämisaikoja.

- Mahdollisuus tietojen käsittelyn vastustamiseen ja tietojen poistamiseen

Mahdollisuus tietojen käsittelyn vastustamiseen ja tietojen poistamiseen perustuu tässä tietosuojaselosteessa jäljempänä kuvattuihin yleisiin tietosuojasäädöksiin, jotka koskevat tietojen käsittelyn vastustamisoikeutta ja tietojen poistamisoikeutta.

5. Tilastollinen analyysi tällä internetsivustolla käynneistä – Verkkoseurantaohjelmat

Kun käyttäjä avaa tämän internetsivuston tai hakee yksittäisiä tiedostoja internetsivulta, me keräämme, käsittelemme ja tallennamme seuraavat tiedot: IP-osoite, verkkosivusto, jolta tiedosto avattiin, tiedoston nimi, avauksen päivämäärä ja kellonaika, siirretty tietomäärä ja ilmoitus tiedonsiirron onnistumisesta (niin sanottu web-log). Käytämme näitä hakutapahtumia koskevia tietoja yksinomaan anonyymissä muodossa internet-tarjontamme jatkuvaan parantamiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Lisäksi käytämme tällä internetsivustolla käyntien analysoimiseksi seuraavia verkkoseurantaohjelmia:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing

  Käytämme verkkosivustollamme yrityksen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA seurantapalveluita (jäljempänä: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing). Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing käyttää verkkoseurannan yhteydessä evästeitä, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivustomme käytön ja verkkosivujen selaustavan analyysin. Me suoritamme tämä analyysin Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing pohjalta optimoidaksemme jatkuvasti internet-tarjontaamme ja helpottaaksemme verkkosivustomme käyttöä. Verkkosivustomme käytön yhteydessä Google-yrityksen Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing -palvelimille siirretään ja tallennetaan tällöin tietoja, kuten erityisesti IP-osoitteesi ja käyttäjätoimintoja, ja ne käsitellään ja tallennetaan Euroopan unionin ulkopuolella, esim. USA:ssa. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 art. kohdan 1 alakohta a. Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing on sertifioitu toimimaan EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -sopimuksen puitteissa (vrt. www.privacyshield.gov/list ). Tiedot poistetaan heti, kun niiden keräämisen tarkoitus on saavutettu. Lisätietoa siirrettyjen tietojen käsittelystä löydät Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing tietosuojaselosteesta: www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Voit estää henkilötietojesi (erityisesti IP-osoitteesi) tallentamisen ja välittämisen sekä näiden tietojen käsittelyn poistamalla skriptikoodin suorittamisen aktivoinnin selaimessasi, asentamalla selaimeesi skriptien suorittamisen estävän lisäosan (löydät ne esim. osoitteesta www.nonscript.net tai www.ghostery.om) tai aktivoimalla selaimessasi seurannan estävän asetuksen "Do Not Track".

   

 • Google Analytics

  - Henkilötietojen käsittelyn laajuus


  Käytämme sivustollamme yrityksen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (jäljempänä: Google Analytics) verkkoseurantapalvelua. Google Analytics käyttää verkkoseurannan yhteydessä evästeitä, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivustomme käytön ja verkkosivujen selaustavan analyysin. Teemme tämän analyysin Google Analyticsin seurantapalveluiden pohjalta optimoidaksemme jatkuvasti internet-tarjontaamme ja helpottaaksemme verkkosivustomme käyttöä. Verkkosivustomme käytön yhteydessä siirretään tietoja, erityisesti IP-osoitteesi ja käyttäjätoimintoja, Google LCC:n palvelimelle ja niitä käsitellään ja tallennetaan Euroopan Unionin ulkopuolella, esim. Yhdysvalloissa.

  EU-komissio on todennut, että tietosuojan taso on Yhdysvalloissa asianmukainen, jos tietoja käsittelevä yritys toimii USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja tiedonsiirto USA:han tapahtuu siten hyväksyttävällä tavalla. Tämän internetsivuston käyttämässä Google Analytics seurantaohjelman koodissa on aktivoitu IP-anonymisointi, joten IP-osoitteesi anonymisoidaan ennen sen lähettämistä Googlelle. Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -seurantakoodia, joka on laajennettu operaattorilla gat._anonymizeIp(); siten, että vain anonymisoitu IP-osoitteiden keruu (ns. IP-maskaus) on mahdollista

  - Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle


  GDPR:n 6 art. kohdan 1 alakohta a (suostumus), joko Googlen käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä (Google-tilin avaus ja siellä esitetyn tietosuojaselosteen hyväksyminen) tai, jos et ole rekisteröitynyt Googleen, erikseen antamasi suostumus sivustomme avauksen yhteydessä.

  - Tietojen käsittelyn tarkoitus


  Google käyttää kerättäviä tietoja toimeksiannostamme analysoidakseen käyntejäsi tällä internetsivustolla, laatiakseen raportteja sivuston käyttötoiminnoista ja tarjotakseen meille muita tämän verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Selaimesi Google Analyticsin puitteissa lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Google LCC:n hallussa oleviin tietoihin.

  - Tallennusaika


  Google tallentaa verkkoseurannan edellyttämiä tietoja niin kauan kuin on välttämätöntä tilatun verkkopalvelun toteuttamiseksi. Tiedot kerätään ja tallennetaan anonymisoituina. Tiedot, joihin kuitenkin voisi sisältyä henkilöviittauksia, poistetaan viipymättä, mikäli niitä ei koske mikään lakisääteinen säilyttämisvelvoite. Joka tapauksessa tiedot poistetaan heti vaaditun säilytysajan umpeuduttua.

  - Mahdollisuus tietojen käsittelyn vastustamiseen ja tietojen poistamiseen


  Voit estää henkilötietojen (erityisesti IP-osoitteesi) keräämisen ja luovuttamisen Googlen käsiteltäväksi poistamalla skriptikoodi suorittamisen aktivoinnin selaimessasi, asentamalla selaimeesi skriptien suorittamisen estävän lisäosan (löydät ne esim. osoitteesta www.noscript.net tai www.ghostery.com) tai aktivoimalla selaimessasi seurannan estävän asetuksen "Do not track". Voit myös estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä Google-evästeen tuottamia, verkkosivustomme käyttöäsi koskevia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteesi) lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan, joka on saatavilla linkin (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) kautta. Google Analyticsin turvallisuus- ja tietosuojaperiaatteet löydät osoitteesta http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

   

 • Facebook Connect / Login

  Käytämme verkkosivustollamme yrityksen Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 94024 Menlo Park, USA (jäljempänä: Facebook Connect / Login) verkkoseurantapalvelua. Facebook Connect / Login käyttää verkkoseurannassa evästeitä, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivustomme käytön ja selaustavan analyysin. Suoritamme tämän analyysin Facebook Connect / Login seurantapalveluiden pohjalta optimoidaksemme jatkuvasti internet-tarjontaamme ja helpottaaksemme verkkosivustomme käyttöä. Verkkosivuston käytön yhteydessä selaimesi välittää mahdollisesti henkilötietoja, kuten erityisesti IP-osoitteesi ja käyttäjätoiminto, yrityksen Facebook Connect / Login palvelimille ja käsittelee ja tallentaa ne Euroopan unionin ulkopuolella, esim. USA:ssa. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 art. kohdan 1 alakohta a. Facebook Connect / Login on sertifioitu toimimaan EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -sopimuksen puitteissa (vrt. https://www.privacyshield.gov/list ). Tiedot poistetaan heti, kun niiden keräämisen tarkoitus on saavutettu. Lisätietoa siirrettyjen tietojen käsittelystä löydät Facebook Connect / Login -palvelun tietosuojaselosteesta: https://www.facebook.com/privacy/explanation . Voit estää henkilötietojesi (erityisesti IP-osoitteesi) tallentamisen ja välittämisen sekä näiden tietojen käsittelyn poistamalla skriptikoodin suorittamisen aktivoinnin selaimessasi, asentamalla selaimeesi skriptien suorittamisen estävän lisäosan (löydät ne esim. osoitteesta www.noscript.net tai www.ghostery.com ) tai aktivoimalla selaimessasi seurannan estävän asetuksen "Do Not Track".

   

 • Google Tag

  - Henkilötietojen käsittelyn laajuus


  Käytämme sivustollamme yrityksen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (jäljempänä: Google Tag Manager) palvelua. Google Tag Manager tarjoaa teknisen alustan muiden verkkopalveluiden ja verkkoseurantaohjelmien suorittamiseen ja ohjaukseen niin sanottujen "tagien" avulla. Googlen Tag Manager tallentaa tällöin evästeitä tietokoneellesi ja analysoi verkkoseurantatyökalujen mahdollisen käytön avulla selaintoimintojasi. Nämä yksittäisten Google Tag Manageriin liitettyjen tagien lähettämät tiedot ohjelma yhdistää yhtenäiseksi käyttöliittymäksi, tallentaa ja käsittelee niitä. Kaikki liitetyt "tagit" esitetään tässä tietosuojalausunnossa vielä erikseen. Lisätietoa Google Tag Manageriin liitettyjen työkalujen tietosuojasta löydät tämän tietosuojalausunnon kulloisestakin kappaleesta. Verkkosivustomme käytön yhteydessä Googlen Tag Managerin tagien ollessa aktivoituna käsitellään ja tallennetaan tietoja, kuten erityisesti IP-osoitteesi ja käyttäjätoimintoja, Googlen LLC palvelimille Euroopan unionin ulkopuolella, esim. USA:ssa.
  EU-komissio on todennut, että tietosuojan taso on Yhdysvalloissa asianmukainen, jos tietoja käsittelevä yritys toimii USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja tiedonsiirto USA:han tapahtuu siten hyväksyttävällä tavalla. Google LLC:n suhteen tilanne on näin. Googlen Tag Manageriin liitettyjä verkkopalveluita koskevat tämän tietosuojalausunnon asianomaisessa kappaleessa esitetyt määritykset. Googlen Tag Managerissa käytetyt seurantatyökalut varmistavat lähdekoodin IP-anonymisoinnin siten, että Googlen Tag Manager anonymisoi IP-osoitteen ennen sen siirtoa. Google Tag Managerille on mahdollista vain IP-osoitteiden anonymisoitu kerääminen (ns. IP-maskaus).

  - Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on


  GDPR:n 6 art. kohdan 1 alakohta a (suostumus), joko Googlen käyttäjäksi rekisteröitymisen puitteissa (Google-tilin avaus ja siellä esitetyn tietosuojaselosteen hyväksyminen) tai, jos et ole rekisteröitynyt Googleen, erikseen antamasi suostumus sivustomme avauksen yhteydessä.

  - Tietojen käsittelyn tarkoitus

  Google käyttää kerättäviä tietoja toimeksiannostamme analysoidakseen käyntejä tällä internetsivustolla, laatiakseen raportteja sivuston käyttötoiminnoista ja tarjotakseen meille muita tämän verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Selaimesi Google Analyticsin puitteissa lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Google LCC:n hallussa oleviin tietoihin.

  - Tallennusaika

  Google tallentaa verkkoseurannan edellyttämiä tietoja niin kauan kuin on välttämätöntä tilatun verkkopalvelun toteuttamiseksi. Tiedot kerätään ja tallennetaan anonymisoituina. Tiedot, joihin kuitenkin voisi sisältyä henkilöviittauksia, poistetaan viipymättä, mikäli niitä ei koske mikään lakisääteinen säilyttämisvelvoite. Joka tapauksessa tiedot poistetaan heti vaaditun säilytysajan umpeuduttua.

  - Mahdollisuus tietojen käsittelyn vastustamiseen ja tietojen poistamiseen

  Voit estää henkilötietojen (erityisesti IP-osoitteesi) keräämisen ja luovuttamisen Googlen käsiteltäväksi poistamalla skriptikoodin suorittamisen aktivoinnin selaimessasi, asentamalla selaimeesi skriptien suorittamisen estävän lisäosan (löydät ne esim. osoitteista www.noscript.net tai www.ghostery.com) tai aktivoimalla selaimessasi seurannan estävän asetuksen “Do not track“. Voit myös estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä Google-evästeen tuottamia verkkosivustomme käyttöäsi koskevia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteesi) lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan, joka on saatavilla linkin ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) kautta. Google Analyticsin turvallisuus- ja tietosuojaperiaatteet löydät osoitteesta http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html .

 

 

6. Ulkoisten verkkopalveluiden käyttö ja tietojen käsittely EU:n ulkopuolella

Käytämme internetsivustollamme ulkoisten tarjoajien aktiivisia JavaScript-sisältöjä, ns. verkkopalveluita. Internetsivujemme avaamisen kautta nämä ulkoiset tarjoajat saavat mahdollisesti internetsivustollamme käyntiäsi koskevia henkilötietoja. Tässä yhteydessä tietojen käsittely EU:n ulkopuolella on mahdollista. Voit estää sen asentamalla JavaScriptien suorittamisen estävän lisäosan, esim. selaimen lisäosan “NoScript“ (www.noscript.net) tai poistamalla JavaScriptien aktivoinnin selaimestasi. Se voi tosin rajoittaa käyttämiesi internetsivustojen toiminnallisuutta.

Käytämme seuraavia ulkoisia verkkopalveluita:

 

 • DoubleClick
  Verkkosivustomme mukana latautuu yrityksen Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (jäljempänä: DoubleClick). Käytämme sen keräämiä tietoja varmistaaksemme verkkosivustomme täyden toiminnallisuuden. Tässä yhteydessä selaimesi mahdollisesti välittää henkilötietoja DoubleClick-palvelulle. Oikeusperuste tietojen käsittelylle on GDPR:n 6 art. 1 kohdan alakohta f. Oikeutettu etumme on verkkosivustomme virheettömän toiminnan mahdollistaminen. DoubleClick on sertifioitu toimimaan EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -sopimuksen puitteissa (vrt. https://www.privacyshield.gov/list). Tiedot poistetaan heti, kun niiden keräämisen tarkoitus on saavutettu. Lisätietoa siirrettyjen tietojen käsittelystä löydät DoubleClickin tietosuojaselosteesta: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Voit estää DoubleClickiä keräämästä ja käsittelemästä tietojasi poistamalla skriptikoodin suorittamisen aktivoinnin selaimessasi tai asentamalla selaimeesi skriptien suorittamisen estävän lisäosan (löydät ne esim. osoitteista www.noscript.net tai www.ghostery.com).
 • Google
  Verkkosivustomme mukana latautuu yrityksen Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (jäljempänä: Google) verkkopalvelu. Käytämme sen keräämiä tietoja varmistaaksemme verkkosivustomme täyden toiminnallisuuden. Tässä yhteydessä selaimesi mahdollisesti välittää henkilötietoja Googlelle. Oikeusperuste tietojen käsittelylle on GDPR:n 6 art. 1 kohdan alakohta f. Oikeutettu etumme on verkkosivustomme virheettömän toiminnan mahdollistaminen. Google on sertifioitu toimimaan EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -sopimuksen puitteissa (vrt. https://www.privacyshield.gov/list). Tiedot poistetaan heti, kun niiden keräämisen tarkoitus on saavutettu. Lisätietoa siirrettyjen tietojen käsittelystä löydät Googlen tietosuojaselosteesta: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä tietojasi poistamalla skriptikoodin suorittamisen aktivoinnin selaimessasi tai asentamalla selaimeesi skriptien suorittamisen estävän lisäosan (löydät ne esim. osoitteista www.noscript.net tai www.ghostery.com).
 • Google Video
  Verkkosivustomme mukana latautuu yrityksen Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (jäljempänä: Google Videoa) verkkopalvelu. Käytämme sen keräämiä tietoja varmistaaksemme verkkosivustomme täyden toiminnallisuuden. Tässä yhteydessä selaimesi mahdollisesti välittää henkilötietoja Google Videolle. Oikeusperuste tietojen käsittelylle on GDPR:n 6 art. 1 kohdan alakohta f. Oikeutettu etumme on verkkosivustomme virheettömän toiminnan mahdollistaminen. Google Video on sertifioitu toimimaan EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -sopimuksen puitteissa (vrt. https://www.privacyshield.gov/list). Tiedot poistetaan heti, kun niiden keräämisen tarkoitus on saavutettu. Lisätietoa siirrettyjen tietojen käsittelystä löydät Google Videon tietosuojaselosteesta: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Voit estää Google Videota keräämästä ja käsittelemästä tietojasi poistamalla skriptikoodin suorittamisen aktivoinnin selaimessasi tai asentamalla selaimeesi skriptien suorittamisen estävän lisäosan (löydät ne esim. osoitteista www.noscript.net tai www.ghostery.com).
 • Google-sovellusliittymät
  Verkkosivustomme mukana latautuu yrityksen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (jäljempänä: Google-sovellusliittymät) verkkopalvelu. Käytämme sen keräämiä tietoja varmistaaksemme verkkosivustomme täyden toiminnallisuuden. Tässä yhteydessä selaimesi mahdollisesti välittää henkilötietoja Google-sovellusliittymille. Oikeusperuste tietojen käsittelylle on GDPR:n 6 art. 1 kohdan alakohta f. Oikeutettu etumme on verkkosivustomme virheettömän toiminnan mahdollistaminen. Google-sovellusliittymät on sertifioitu toimimaan EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -sopimuksen puitteissa (vrt. https://www.privacyshield.gov/list). Tiedot poistetaan heti, kun niiden keräämisen tarkoitus on saavutettu. Lisätietoa siirrettyjen tietojen käsittelystä löydät Google-sovellusliittymien tietosuojaselosteesta: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Voit estää Google-sovellusliittymiä keräämästä ja käsittelemästä tietojasi poistamalla skriptikoodin suorittamisen aktivoinnin selaimessasi tai asentamalla selaimeesi skriptien suorittamisen estävän lisäosan (löydät ne esim. osoitteista www.noscript.net tai www.ghostery.com).
 • gstatic
  Verkkosivujemme mukana latautuu yrityksen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (jäljempänä: gstatic) verkkopalvelu. Käytämme sen keräämiä tietoja varmistaaksemme verkkosivustomme täyden toiminnallisuuden. Tässä yhteydessä selaimesi mahdollisesti välittää henkilötietoja gstatic-verkkopalvelulle. Oikeusperuste tietojen käsittelylle on GDPR:n 6 art. 1 kohdan alakohta f. Oikeutettu etumme on verkkosivustomme virheettömän toiminnan mahdollistaminen. gstatic on sertifioitu toimimaan EU:n ja USA:n Privacy Shield -sopimuksen puitteissa (vrt. https://www.privacyshield.gov/list). Tiedot poistetaan heti, kun niiden keräämisen tarkoitus on saavutettu. Lisätietoa siirrettyjen tietojen käsittelystä löydät gstatic-palvelun tietosuojaselosteesta: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Voit estää gstaticia keräämästä ja käsittelemästä tietojasi poistamalla skriptikoodin suorittamisen aktivoinnin selaimessasi tai asentamalla selaimeesi skriptien suorittamisen estävän lisäosan (löydät ne esim. osoitteista www.noscript.net tai www.ghostery.com).
   
 • YouTube
  Verkkosivustomme mukana latautuu yrityksen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (jäljempänä: YouTube) verkkopalvelu. Käytämme sen keräämiä tietoja varmistaaksemme verkkosivustomme täyden toiminnallisuuden. Tässä yhteydessä selaimesi mahdollisesti välittää henkilötietoja YouTube-verkkopalvelulle. Oikeusperuste tietojen käsittelylle on GDPR:n 6 art. 1 kohdan alakohta f. Oikeutettu etumme on verkkosivustomme virheettömän toiminnan mahdollistaminen. YouTube on sertifioitu toimimaan EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -sopimuksen puitteissa (vrt. https://www.privacyshield.gov/list). Tiedot poistetaan heti, kun niiden keräämisen tarkoitus on saavutettu. Lisätietoa siirrettyjen tietojen käsittelystä löydät YouTube-palvelun tietosuojaselosteesta: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Voit estää YouTubea keräämästä ja käsittelemästä tietojasi poistamalla skriptikoodin suorittamisen aktivoinnin selaimessasi tai asentamalla selaimeesi skriptien suorittamisen estävän lisäosan (löydät ne esim. osoitteista www.noscript.net tai www.ghostery.com).
 • ytimg
  Verkkosivujemme mukana latautuu yrityksen Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, USA (jäljempänä: ytimg) verkkopalvelu. Käytämme sen keräämiä tietoja varmistaaksemme verkkosivustomme täyden toiminnallisuuden. Tässä yhteydessä selaimesi mahdollisesti välittää henkilötietoja ytimg-verkkopalvelulle. Oikeusperuste tietojen käsittelylle on GDPR:n 6 art. 1 kohdan alakohta f. Oikeutettu etumme on verkkosivustomme virheettömän toiminnan mahdollistaminen. Ytimg on sertifioitu toimimaan EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -sopimuksen puitteissa (vrt. https://www.privacyshield.gov/list). Tiedot poistetaan heti, kun niiden keräämisen tarkoitus on saavutettu. Lisätietoja siirrettyjen tietojen käsittelystä löydät ytimg-verkkopalvelun tietosuojaselosteesta: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Voit estää ytimgiä keräämästä ja käsittelemästä tietojasi poistamalla skriptikoodin suorittamisen aktivoinnin selaimessasi tai asentamalla selaimeesi skriptien suorittamisen estävän lisäosan (löydät ne esim. osoitteista www.noscript.net tai www.ghostery.com).

   

   

 • ggpht.com
  Verkkosivujemme mukana latautuu yrityksen Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA (jäljempänä: ggpht.com) verkkopalvelu. Käytämme sen keräämiä tietoja varmistaaksemme verkkosivustomme täyden toiminnallisuuden. Tässä yhteydessä selaimesi mahdollisesti välittää henkilötietoja ggpht.com-verkkopalvelulle. Oikeusperuste tietojen käsittelylle on GDPR:n 6 art. 1 kohdan alakohta f. Oikeutettu etumme on verkkosivustomme virheettömän toiminnan mahdollistaminen. ggpht.com on sertifioitu toimimaan EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -sopimuksen puitteissa (vrt. https://www.privacyshield.gov/list ). Tiedot poistetaan heti, kun niiden keräämisen tarkoitus on saavutettu. Lisätietoa siirrettyjen tietojen käsittelystä löydät ggpht.com verkkopalvelun tietosuojaselosteesta: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Voit estää ggpht.comia keräämästä ja käsittelemästä tietojasi poistamalla skriptikoodin suorittamisen aktivoinnin selaimessasi tai asentamalla selaimeesi skriptien suorittamisen estävän lisäosan (löydät ne esim. osoitteista www.noscript.net tai www.ghostery.com).

   

 • website-check.de
  Verkkosivustomme mukana latautuu yrityksen Website-Check Gmbh, Beethovenstrasse 24, 66111 Saarbrücken, Saksa verkkopalvelu (jäljempänä: website-check.de). Käytämme näitä tietoja varmistaaksemme verkkosivustomme täyden toiminnallisuuden. Tässä yhteydessä selaimesi mahdollisesti välittää henkilötietoja website-check.de verkkopalvelulle. Oikeusperuste tietojen käsittelylle on GDPR:n 6 art. 1 kohdan alakohta f (oikeutettu etu). Oikeutettu etumme on verkkosivustomme virheettömän toiminnan mahdollistaminen. Tiedot poistetaan heti, kun niiden keräämisen tarkoitus on saavutettu. Lisätietoa siirrettyjen tietojen käsittelystä löydät website-check.de verkkopalvelun tietosuojaselosteesta: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/ . Voit estää website-check.de verkkopalvelua keräämästä ja käsittelemästä tietojasi poistamalla skriptikoodin suorittamisen aktivoinnin selaimessasi tai asentamalla selaimeesi skriptien suorittamisen estävän lisäosan (löydät ne esim. osoitteista www.noscript.net tai www.ghostery.com).


   

 • Some-liitännäinen – "Twitter"
  - Henkilötietojen käsittelyn laajuus

  Olemme yhdistäneet verkkosivustoomme yrityksen Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900 in 94103 San Francisco, CA, USA ylläpitämän liitännäisen sosiaalisen median Twitter-verkoston sisältöjä varten. Kun avaat sivun, joka sisältää sellaisen liitännäisen, selaimesi muodostaa automaattisesti taustalle yhteyden Twitterin palvelimiin. Twitter lähettää liitännäisen sisällön suoraan selaimellesi ja vain meidän verkkosivuumme yhdistettynä. Tämän liitännän kautta Twitter saa tiedon, että selaimesi on ladannut jonkin nimenomaisen verkkosivumme. Niin tapahtuu, vaikka sinulla ei olisi Twitter-profiilia tai et olisi juuri kirjautuneena Twitteriin. Nämä tiedot (mukaan lukien IP-osoitteesi) selain lähettää suoraan Twitterin palvelimelle USA:han, missä ne tallennetaan.

  Jos olet kirjautuneena Twitteriin, Twitter voi välittömästi kohdistaa sivustollamme käyntisi Twitter-profiiliisi. Kun olet vuorovaikutuksessa some-liitännäisten kanssa, esimerkiksi käytät “Tykkää“-painiketta tai teet kommentin, myös siitä lähetetään tieto suoraan Twitterin palvelimelle ja tallennetaan siellä. Lisäksi tiedot julkaistaan Twitter-profiilissasi ja esitetään niissä Twitter-seuraajillesi, jotka olet hyväksynyt.

  - Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  GDPR:n 6 art. kohdan 1 alakohta a (sikäli kuin olet rekisteröitynyt Twitterin käyttäjäksi) ja GDPR:n 6 art. kohdan 1 alakohta f (jos et ole rekisteröitynyt Twitteriin). Mikäli tietojen käsittely tapahtuu GDPR:n 6 art. kohdan 1 alakohdan f perusteella, sivuston ylläpitäjän oikeutettu etu on mahdollistaa käyttäjille pääsy ylläpitäjän Twitter-sivuille.

  - Tietojen käsittelyn tarkoitus

  Tietojen keruun ensisijainen tarkoitus on tarjota sinulle mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen Twitterin kautta ja siten tehdä internet-tarjontamme vuorovaikutteiseksi. Tiedonkeruun laajuus ja käynnistäsi muodostuneiden tietojen jatkokäsittely ja käyttö Twitterin toimesta sekä tähän liittyvät oikeutesi ja asetusmahdollisuutesi yksityisyytesi suojaamiseksi löytyvät Twitterin tietosuojaohjeista: (https://twitter.com/de/privacy).

  - Tallennusaika

  Twitter säilyttää verkkopalveluidensa suorittamiselle tarpeellisia tietoja niin kauan kuin se on välttämätöntä. Jos tietoja koskee lakisääteinen säilyttämisvelvollisuus, ne poistetaan vaaditun säilytysajan umpeuduttua.

  - Mahdollisuus tietojen käsittelyn vastustamiseen ja tietojen poistamiseen
  Jos et halua Twitterin some-liitännäistä käytettävän, voit estää sen käytön asentamalla skriptien suorittamisen estävän lisäosan esim.“NoScript“. Jos et halua Twitterin liittävä verkkosivustomme kautta kerättyjä tietoja Twitter-profiiliisi, sinun täytyy kirjautua ulos Twitteristä ennen verkkosivujemme avaamista. Voit myös estää Twitter-liitännäisten latautumisen asentamalla sitä varten selaimeesi sopivan lisäosan. Mozilla Firefoxille löydät sopivat lisäosat seuraavasta osoitteesta:
  https://addons.mozilla.org/de/firefox/
  Operalle löydät sopivat lisäosat seuraavasta osoitteesta:
  https://addons.opera.com/de/
  Chromelle löydät sopivat lisäosat osoitteesta:
  https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=de
  Mahdollisuus tietojen käsittelyn vastustamiseen ja tietojen poistamiseen perustuu muutoin tässä tietosuojaselosteessa jäljempänä kuvattuihin yleisiin tietosuojasäädöksiin, jotka koskevat tietojen käsittelyn vastustamisoikeutta ja tietojen poistamisoikeutta.


 • Some-liitännäinen – „Facebook“
  - Henkilötietojen käsittelyn laajuus

  Olemme yhdistäneet verkkosivustoomme yrityksen Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 94024 Menlo Park, USA ("Facebook") ylläpitämän some-liitännäisen Facebook-verkoston sisältöjä varten. Kun avaat sivun, joka sisältää sellaisen liitännäisen, selaimesi muodostaa automaattisesti taustalle yhteyden Facebookin palvelimiin. Facebook lähettää liitännäisen sisällön suoraan selaimellesi ja vain verkkosivuumme yhdistettynä. Tämän liitännän kautta Facebook saa tiedon, että selaimesi on ladannut jonkin nimenomaisen verkkosivumme. Niin tapahtuu, vaikka sinulla ei olisi Facebook-profiilia tai et olisi juuri silloin kirjautuneena Facebookiin. Nämä tiedot (mukaan lukien IP-osoitteesi) selain lähettää suoraan Facebookin palvelimelle USA:han, missä ne tallennetaan.

  Jos olet kirjautuneena Facebookiin, Facebook voi välittömästi kohdistaa sivustollamme käyntisi Facebook-profiiliisi. Kun olet vuorovaikutuksessa some-liitännäisen kanssa, esimerkiksi käytät “Tykkää“-painiketta tai teet kommentin, myös siitä lähetetään tiedot suoraan Facebookin palvelimelle ja tallennetaan siellä. Lisäksi tiedot julkaistaan Facebook-profiilissasi ja esitetään niissä Facebook-kavereillesi, jotka olet hyväksynyt.

  - Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  GDPR:n 6 art. kohdan 1 alakohta a (sikäli kuin olet rekisteröitynyt Facebookin käyttäjäksi) ja GDPR:n 6 art. kohdan 1 alakohta f (jos et ole rekisteröitynyt Facebookiin). Mikäli tietojen käsittely tapahtuu GDPR:n 6 art. kohdan 1 alakohdan f perusteella, sivuston ylläpitäjän oikeutettu etu on mahdollistaa käyttäjille pääsy ylläpitäjän Facebook-sivuille.

  - Tietojen käsittelyn tarkoitus

  Tietojen keruun ensisijainen tarkoitus on tarjota sinulle mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen Facebookin kautta ja siten tehdä internet-tarjontamme vuorovaikutteiseksi. Tiedonkeruun laajuus ja käynnistäsi muodostuneiden tietojen jatkokäsittely ja käyttö Facebookin toimesta sekä tähän liittyvät oikeutesi ja asetusmahdollisuutesi yksityisyytesi suojaamiseksi löytyvät Facebookin tietosuojaohjeista: (https://twitter.com/de/privacy)

  - Tallennusaika

  Facebook säilyttää verkkopalveluidensa suorittamiselle tarpeellisia tietoja niin kauan kuin se on välttämätöntä. Jos tietoja koskee lakisääteinen säilyttämisvelvollisuus, ne poistetaan vaaditun säilytysajan umpeuduttua.

  - Mahdollisuus tietojen käsittelyn vastustamiseen ja tietojen poistamiseen

  Jos et halua Facebookin some-liitännäistä käytettävän, voit estää sen käytön asentamalla skriptien suorittamisen estävän lisäosan esim.“NoScript“. Jos et halua Facebookin liittävän verkkosivustomme kautta kerättyjä tietoja Facebook-profiiliisi, sinun täytyy kirjautua ulos Facebookista ennen verkkosivujemme avaamista. Voit myös estää Facebookin liitännäisten latautumisen asentamalla sitä varten selaimeesi sopivan lisäosan. Mozilla Firefoxille löydät sopivat lisäosat seuraavasta osoitteesta:
  https://addons.mozilla.org/de/firefox/
  Operalle löydät sopivat lisäosat seuraavasta osoitteesta:
  https://addons.opera.com/de/
  Chromelle löydät sopivat lisäosat osoitteesta:
  https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=de
  Mahdollisuus tietojen käsittelyn vastustamiseen ja tietojen poistamiseen perustuu muutoin tässä tietosuojaselosteessa jäljempänä kuvattuihin yleisiin tietosuojasäädöksiin, jotka koskevat tietojen käsittelyn vastustamisoikeutta ja tietojen poistamisoikeutta.

 

7. Tietoa evästeiden käytöstä

- Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme useilla eri sivuilla evästeitä mahdollistaaksemme verkkosivustomme tiettyjen toimintojen käytön. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita selaimesi voi tallentaa tietokoneeseesi. Näihin tekstitiedostoihin sisältyy yksilöivä merkkijono, joka mahdollistaa selaimen yksiselitteisen tunnistamisen, kun verkkosivuillemme tullaan uudestaan. Evästetiedoston tallentamista kutsutaan myös “evästeen asettamiseksi“.

- Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle

GDPR:n 6 art. kohdan 1 alakohta f (oikeutettu etu). Oikeutettu etumme on internetsivustomme täyden toiminnallisuuden ylläpitäminen, käytettävyyden parantaminen ja yksilöllisemmän asiakaslähestymisen mahdollistaminen. Sivuston yksittäisten kävijöiden tunnistaminen on mahdollista meille evästeteknologian avulla vain, jos sivuston kävijä on luovuttanut meille erikseen annetun suostumuksen perusteella tarvittavat henkilötiedot.

- Tietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkosivustoltamme asetetaan evästeitä, jotta voidaan ylläpitää internetsivuston täysi toiminnallisuus ja parantaa sen käytettävyyttä. Lisäksi evästeteknologia mahdollistaa meille yksittäisten kävijöiden uudelleen tunnistamisen pseudonyymin avulla, esim. mielivaltaisesti valittu, yksilöivä tunnusluku. Tunnistaminen mahdollistaa meille tarjontamme yksilöllisemmän kohdentamisen.

- Tallennusaika

Evästeemme pysyvät tallennettuina, kunnes selaimesi poistaa ne, tai istuntoevästeiden tapauksessa, kunnes istunto päättyy.

- Mahdollisuus tietojen käsittelyn vastustamiseen ja tietojen poistamiseen

Voit halutessasi itse valita selaimesi asetuksen siten, että evästeiden vastaanotto estetään aina. Tällöin voit kussakin tapauksessa erikseen päättää evästeen hyväksymisestä. Tai voit sallia evästeiden vastaanoton aina. Evästeitä voidaan asettaa monissa eri tarkoituksissa, esim. jotta havaitaan, että PC-koneesi on jo aiemmin ollut yhteydessä verkkosivustoomme (pysyvät evästeet) tai viimeksi katseltujen sivujen tallentamiseksi (istuntoevästeet). Asetamme evästeitä parantaaksemme käyttömukavuutta. Suosittelemme, että sallit verkkosivustomme evästeiden vastaanoton, jotta voit hyödyntää sen käyttöä helpottavia ja tehostavia toimintoja.

Mahdollisuus tietojen käsittelyn vastustamiseen ja tietojen poistamiseen perustuu tässä tietosuojaselosteessa jäljempänä kuvattuihin yleisiin tietosuojasäädöksiin, jotka koskevat tietojen käsittelyn vastustamisoikeutta ja tietojen poistamisoikeutta.

 

 

8. Tietoturvallisuus ja tietosuoja, sähköpostiviestintä

Henkilötietosi suojataan keräyksen, tallennuksen ja käsittelyn yhteydessä teknisin ja organisatorisin toimenpitein siten, että ne eivät ole kolmansien osapuolien saatavilla. Salaamattomassa sähköpostitse tapahtuvassa viestinnässä emme voi taata täydellistä tietoturvallisuutta viestien siirtotiellä IT-järjestelmiimme, joten suosittelemme salatun sähköpostin tai kirjepostin käyttöä, jos tietojen salassapitotarve on korkea.

 

9. Suostumusten peruuttaminen – Pääsy henkilötietoihin ja muutospyynnöt – Tietojen poistaminen ja niiden käytön estäminen

Sinulla on oikeus kohtuullisin väliajoin vaatia maksuton selvitys itseäsi koskevista tallennetuista tiedoista ja oikeus milloin tahansa vaatia tietojen oikaisua, käytön estämistä tai tietojen poistamista. Poistamme heti vaatimuksen saatuamme tietosi, jos poistolle ei ole lakisääteistä estettä. Voit siis milloin tahansa peruuttaa meille antamasi henkilötietojesi käyttöä koskevan suostumuksen. Tietojasi koskevat selvitys-, poisto- ja oikaisupyynnöt ja mielellään myös aloitteesi voit milloin tahansa lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Sähköposti: europethou-shalt-not-spamhankook-media.eu
Puh.: +49(0)6102 - 8149 -0
Faksi: +49(0)6102 - 8149 - 100

 

 

10. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit lisäksi vaatia meitä välittömästi ja viipymättä siirtämään kyseiset tiedot kolmannelle osapuolelle, jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn GDPR:n 6 art. kohdan 1 alakohdan a tai 9 art. kohdan 2 alakohdan a mukaisesti tai käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi GDPR:n 6 art. 1 kohdan b mukaisesti ja suoritamme henkilötietojen käsittelyn automaattisesti.
Käyttäessäsi tätä tietojen siirto-oikeuttasi sinulla on lisäksi oikeus vaatia, että kyseiset henkilötiedot välitetään suoraan rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti toteutettavissa. Muiden henkilöiden vapauksia ja oikeuksia ei saa tällöin rajoittaa.
Oikeus tietojen siirtämiseen ei koske henkilötietojen käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

 

 

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle GDPR:n art. 77 kohdan 1 mukaisesti

Sikäli kuin epäilet, että sivustollamme käsitellään tietojasi lainvastaisella tavalla, voit luonnollisesti koska tahansa nostaa ongelmaa koskevan oikeuskanteen. Toisaalta sinulla on myös mahdollisuus kääntyä valvontaviranomaisen puoleen. Valitusoikeus sinulla on EU-jäsenmaassa, jossa on asuin- tai työpaikkasi tai jossa väitetty rikkomus on tapahtunut. Siis voit valita valvontaviranomaisen, jonka puoleen käännyt, mistä tahansa yllä mainituista paikoista. Valvontaviranomainen, jolle jätät valituksen, ilmoittaa sinulle sen jälkeen valituksesi etenemisestä ja ratkaisuista, mukaan lukien oikeussuojakeinojen mahdollisuuden GDPR:n art. 78 mukaisesti.

 

 

Laatijat:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de

www.website-check.de