Search

Seuraavia määrityksiä voi käyttää vapaassa tekstihaussa:

": Fraasihaku. Tuloksen on sisällettävä täsmälleen etsitty  ilmaus.
Esimerkki: "Hankook Tire Europe"

+: Yhdistelmä. Tuloksen on sisällettävä hakuehtoon lisätty sana.
Esimerkki: "Hankook Tire" + Inclusion + Diversity

-: Poisjättäminen. Tulos ei saa sisältää hakuehdossa annettua sanaa.
Esimerkki: "Hankook Tire" -DTM

*: Haku täydennyksellä.
Esimerkki: Champion* löytää sanat
Champions ja Championship