Tisková zpráva

  • Firma

Společnost Hankook podporuje iniciativu Science Based Targets (Vědecky podložené cíle)

  • Byly představeny cíle pro snížení emisí skleníkových plynů
  • Společnost Hankook plánuje do roku 2030 snížit emise Scope 1 a Scope 2 na polovinu
  • Účast v kampani Business Ambition for 1,5°C
  • Zpráva ESG pro období 2021/22 prokazuje úsilí o udržitelnost
Společnost Hankook podporuje iniciativu Science Based Targets (Vědecky podložené cíle)

Neu-Isenburg, Německo, 17. října 2022 – Výrobce prémiových pneumatik Hankook se zavázal k iniciativě Science Based Targets (SBTi) a představil své cíle pro snížení emisí skleníkových plynů u vlastních provozů.

SBTi je partnerstvím mezi CDP (Carbon Disclosure Project), organizací United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) a World Wide Fund for Nature (WWF). Více než 3 600 globálních společností spolupracuje s SBTi na stanovení, měření a vykazování vědecky podložených cílů snižování emisí v souladu s Pařížskou dohodou, právně závaznou mezinárodní smlouvou o změně klimatu.

Společnost Hankook se k iniciativě SBTi připojila v březnu tohoto roku, a to jako první korejská společnost vyrábějící pneumatiky. V srpnu společnost předložila své střednědobé až dlouhodobé vědecky podložené cíle snižování emisí. Ratifikace se očekává začátkem roku 2023. Společnost plánuje snížit emise Scope 1 a 2, které se vyskytují během výrobní fáze, téměř na polovinu a do roku 2030 je snížit o 46,2 % oproti výchozímu stavu z roku 2019. Kromě toho se společnost Hankook zavázala, že do roku 2030 sníží emise Scope 3 ve svém hodnotovém řetězci o 27,5 % oproti výchozímu stavu z roku 2019. To zahrnuje snížení všech skleníkových plynů vznikajících při získávání surovin, distribuci, investicích, výrobě a dalších významných obchodních činnostech.

Apel na obchodní společnosti po celém světě: „Business Ambition for 1,5°C“

Společnost Hankook dále oznámila svou účast v kampani Business Ambition for 1,5°C – naléhavé výzvě k akci pro společnosti, aby si stanovily cíle pro omezení globálního oteplování na 1,5 °C a aby se vyhnuly nejhorším dopadům změny klimatu snahou o vytvoření sítě pro budoucnost s nulovými emisemi. Pod vedením SBTi ve spolupráci s mezinárodními partnery se této kampaně účastní více jak 1 300 světových společností.

Společnost Hankook učinila již v roce 2010 ochranu klimatu a udržitelnost jedním ze svých hlavních cílů a od té doby neustále snižuje skleníkové plyny v procesu výroby pneumatik. Loni v červenci byl v rámci představenstva založen výbor ESG (Environmental Social Governance), který má posílit vedení ESG společnosti. Výbor předložil dlouhodobý cíl společnosti Hankook snížit emise skleníkových plynů o 50 procent mezi roky 2050 a 2030 ve srovnání s referenčním rokem 2018. Vytvořil také nový plán uhlíkové neutrality pro rok 2050, který zahrnuje emise Scope 3.

Iniciativy společnosti Hankook v oblasti udržitelnosti jsou pravidelně oceňovány renomovanými institucemi. V roce 2021 společnost Hankook získala platinovou medaili v hodnocení EcoVadis v oblasti společenské odpovědnosti firem, která se uděluje pouze nejlepším 1 % v každém průmyslovém odvětví. Společnost byla také šest let po sobě, od roku 2016 do roku 2021 uvedena na indexu Dow Jones Sustainability Indices World. V roce 2022 byla společnost Hankook oceněna zlatým oceněním, nejvyšším možným hodnocením, v ročence udržitelného rozvoje 2022, kterou vydává S&P Global, a získala nejvyšší hodnocení v odvětví výroby automobilových součástek.

Závazek k vysokým standardům udržitelnosti: Výroční zpráva ESG 2021/22 je on-line. Zpráva ESG společnosti Hankook je vydávána každoročně od roku 2010 a ročník 2021/22 je již třináctý v pořadí. Zpráva zahrnuje všechny aktivity a opatření společnosti v oblasti udržitelnosti i její střednědobou a dlouhodobou strategii v oblasti životního prostředí, sociální problematiky a řízení společnosti. Důraz je kladen rovněž na ekologický hodnotový řetězec, udržitelné produkty a odpovědný závazek.

V rámci zvyšujícího se závazku k ochraně klimatu zpráva podrobně popisuje plán společnosti Hankook zajištění uhlíkové neutrality v oddíle věnovaném nejdůležitějším informacím. Zveřejnění zprávy jsou navíc oproti předchozímu roku ještě více v souladu s doporučeními pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (TCFD). Mezi další inovace patřilo květnové oznámení společnosti Hankook týkající se charty řízení společnosti, která má položit základy transparentního řízení ESG.

Zhodnocení: V roce 2009 společnost Hankook Tire poprvé vytvořila vlastní organizaci CSR. Od té doby se společnost důsledně hlásí k udržitelnosti řadou aktivit a zabývá se tématem mobility v nejširším slova smyslu. 

Zpráva ESG společnosti Hankook 2021/22 je k dispozici on-line a lze si ji kdykoli stáhnout na adrese www.hankooktire.com/global/en/esg/esg-report.html.

Společnost Hankook Tire je globální výrobce inovativních a oceňovaných radiálních pneumatik v prémiovém segmentu, určených pro osobní vozidla a vozidla typu SUV, terénní vozidla, lehká užitková vozidla, nákladní vozy a autobusy a závodní vozidla (závody na okruhu/silniční okruhy/rallye).

Společnost Hankook neustále investuje do výzkumu a vývoje s cílem poskytovat zákazníkům produkty nejlepší možné kvality, které díky nejmodernějším technologiím zajistí mimořádné uspokojení z jízdy. Proto po celém světě provozuje pět vývojových center a produkci zajišťuje v osmi velkých výrobních závodech. Specifické požadavky kladené na pneumatiky uživateli i výrobci automobilů v Evropě při vývoji zohledňuje Technické centrum v Hannoveru, v Německu. Výroba pneumatik pak probíhá ve vysoce moderním výrobním závodu v Rácalmási, v Maďarsku, který byl uveden do provozu v roce 2007 a jehož výrobní kapacity se nadále rozšiřují. Ve výrobním závodu aktuálně pracuje okolo 3 000 zaměstnanců, kteří vyrobí až 19 miliónů pneumatik ročně, určených pro osobní vozidla, vozidla typu SUV a lehká užitková vozidla.

Evropské hlavní sídlo výrobce se nachází v Německu, v Neu-Isenburgu poblíž Frankfurtu nad Mohanem. Výrobce provozuje další pobočky v několika evropských zemích a své produkty prodává prostřednictvím regionálních distributorů na dalších lokálních trzích. Společnost má po celém světě přibližně 20 000 zaměstnanců a své produkty dodává do více než 160 zemí. Společnost byla od roku 2023 vybrána jako technický partner a výhradní dodavatel pneumatik 3. generace pro mistrovství světa FIA ABB Formule E. Špičkoví výrobci automobilů vyjadřují používáním pneumatik Hankook na svých nových vozidlech tomuto výrobci plnou důvěru. Přibližně 34 procent globálního obratu společnost vykazuje ve státech Evropy a v zemích ze Společenství nezávislých států. Od roku 2016 je společnost Hankook Tire vedena v Dow Jonesově indexu celosvětové udržitelnosti (DJSI World).

Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do odwiedzenia www.hankooktire-mediacenter.com lub www.hankooktire.com


Hankook Tire Europe GmbH | Corporate Communications Europe/CIS | Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg | Germany

Všechny tiskové zprávy

Stahované soubory

Společnost Hankook podporuje iniciativu Science Based Targets (Vědecky podložené cíle)

Hankook has committed to the Science Based Targets initiative (SBTi) and presented its targets for reducing greenhouse gas emissions from its own operations.

File size: 586 KB

Kontakty

Felix Kinzer

Felix Kinzer

Director Corporate Communications Europe and CIS

+49 (0) 6102 8149-170

Larissa Büsch

Larissa Büsch

PR Manager Corporate Communications

+49 (0) 6102 8149-173

Stefan Prohaska

Stefan Prohaska

Public Relations

+49 (0) 6102 8149-171

Odběr tiskových zpráv Hankook