Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vítáme vás na našich webových stránkách, www.hankooktire-mediacenter.com Váš zájem o naši společnost nás těší.

Ochrana vašich osobních údajů, jako je např. datum narození, jméno, telefonní číslo, adresy atd. je pro nás velmi důležitá.

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů, je informovat vás o zpracování údajů, které shromažďujeme, když navštívíte naše webové stránky. Ochrana osobních údajů v praxi je u nás v souladu s zákonnými ustanoveními Obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) a Spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG). Následující Zásady ochrany osobních údajů slouží ke splnění informační povinnosti vyplývající z GDPR. Tyto povinnosti lze nalézt například v čl. 13 a čl. 14 a násled. GDPR.

Správce osobních údajů

Správce je ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR osoba, která sama nebo ve společnosti s ostatními rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů.

Správcem osobních údajů našich webových stránek je:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Německo
E-mail: mediathou-shalt-not-spamhankooktire-mediacenter.com
Tel.: +49 610281490
Fax: +49 61028149100

Poskytování webových stránek a vytváření souborů protokolu

Kdykoliv někdo vstupuje na naše webové stránky, náš systém automaticky zaznamená údaje a informace o příslušném zařízení (např. počítač, mobilní telefon, tablet atd.).

Jaké osobní údaje shromažďujeme a v jakém rozsahu je zpracováváme?

(1) Informace o typu prohlížeče a používané verzi;
(2) Operační systém zařízení, ze kterého bylo prováděno vyhledávání;
(3) Název hosta přístupového počítače;
(4) IP adresa zařízení, ze kterého bylo prováděno vyhledávání;
(5) Datum a čas vstupu;
(6) Webové stránky a zdroje (obrázky, soubory, jiný obsah stránky), na které se na našich stránkách vstupovalo;
(7) Webové stránky, ze kterých se systém uživatele dostal na naše webové stránky (sledování referencí);
(8) Zpráva o tom, zda bylo vyhledávání úspěšné;
(9) Množství přenášených údajů

Tyto údaje se uchovávají v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje se neuchovávají společně s osobními údaji konkrétního uživatele, což znamená, že jednotliví návštěvníci stránek nejsou identifikováni.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem). Naším oprávněným zájmem je zajistit, že je dosaženo níže popsaného účelu.

Účel zpracování údajů

Přechodné (automatizované) ukládání údajů je nutné pro proces návštěvy webových stránek k umožnění poskytování webových stránek. Osobní údaje jsou též ukládány a zpracovávány pro udržení kompatibility našich webových stránek pro co nejvíce návštěvníků, za účelem boje proti zneužívání a za účelem řešení problémů. Za tímto účelem je nutné protokolovat technické údaje vyhledávajícího počítače, aby bylo možno reagovat co nejdříve a zobrazit chyby, útoky na náš IT systém a/nebo chyby v fungování našich webových stránek. Údaje se též používají k optimalizaci webových stránek a k obecnému zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

Doba uchovávání

Výše uvedené technické údaje budou vymazány, jakmile nebude nutno zajištění kompatibility pro všechny návštěvníky, ale nejpozději do 3 měsíců po návštěvě našich webových stránek.

Možnost podání námitky a výmazu

Můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR a požadovat výmaz údajů v souladu s čl. 17 GDPR. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit naleznete na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Speciální funkce webových stránek

Naše stránky vám nabízejí různé funkce, během jejichž používání shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme údaje. Níže vysvětlíme, co se s těmito údaji děje:

Formulář odběru newsletteru

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme a v jakém rozsahu je zpracováváme?

  Přihlášením k odběru newsletteru na našich webových stránkách dostaneme e-mailovou adresu, kterou jste zadali do pole registrace a pokud je to možné, další kontaktní údaje, za předpokladu, že nám je poskytnete prostřednictvím formuláře k odběru newsletteru.

 • Právní základ pro zpracování osobních údajů

  čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas prostřednictvím jasného potvrzujícího jednání nebo chování)

 • Účel zpracování údajů

  Údaje zaznamenané v registračním okně našeho newsletteru využíváme výhradně pro zasílání našeho newsletteru, ve kterém poskytujeme informace a novinky o všech našich službách. Po přihlášení k odběru vám zašleme potvrzovací e-mail obsahující odkaz, že musíte kliknout na dokončení přihlášení odběru našeho newsletteru (dvojité vyjádření souhlasu).

 • Doba uchovávání

  Z odběru našeho newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz k odhlášení, který najdete i v každém newsletteru. Vaše údaje vymažeme okamžitě po odhlášení odběru, za předpokladu, že neexistuje zákonná povinnost je uchovávat. Obdobně vaše údaje vymažeme okamžitě v případě nekompletního přihlášení k odběru. Vyhrazujeme si právo výmazu bez udání důvodu a bez předchozí nebo následné informace.

 • Možnost odvolání souhlasu a výmazu

  Možnosti odvolání souhlasu a výmazu jsou založeny na obecných nařízeních práva odvolání a výmazu podle zákona o ochraně osobních údajů popsaném níže v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 • Nutnost poskytnout osobní údaje

  Pokud byste chtěli používat náš newsletter, musíte vyplnit pole označená jako povinná a potvrdit vaši e-mailovou adresu kliknutím na odkaz dvojitého vyjádření souhlasu. Podrobnosti k přihlášení odběru newsletteru nejsou nezbytné k uzavření smlouvy s námi ani nejsou právně závazné. Používají se výhradně k zasílání našeho newsletteru. Pokud nevyplníte povinná pole, bohužel nebudeme schopni vám poskytnout službu našeho newsletteru.

Statistická analýza návštěv těchto webových stránek – tzv. Webtracker

Shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme následující údaje, když vstupujete na tyto webové stránky nebo jednotlivé soubory na webových stránkách: IP adresa, webové stránky, ze kterých byl soubor vyhledán, název souboru, datum a čas vyhledání, objem přenesených údajů a zpráva o úspěchu vyhledávání (tzv. protokol webu). Tyto přístupové údaje používáme výhradně v nepersonalizované formě za účelem neustálého zlepšování naší internetové nabídky a pro statistické účely. Pro hodnocení návštěv těchto webových stránek používáme také následující nástroje na sledování webu:

 • Google Tag Manager

  • Jaké osobní údaje shromažďujeme a v jakém rozsahu je zpracováváme?

   Na našich stránkách používáme službu Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ireland (dále jen: Google Tag Manager). Google Tag Manager nabízí technickou platformu pro provádění a sdružování jiných webových služeb a programy na sledování webu použitím tzv. „tagů“. Google Tag Manager v tomto kontextu ukládá cookies na vašem počítači a analyzuje vaše chování při surfování na webu (tzv. „tracking“, tj. sledování), pokud jsou nástroje pro sledování webu prováděny službou Google Tag Manager. Tyto údaje, zaslané individuálními tagy zabudovanými do služby Google Tag Manager, se slučují, ukládají a zpracovávají službou Google Tag Manager pod jednotným uživatelským rozhraním. Všechny integrované „tagy“ jsou znovu zvlášť uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pro více informací o záležitostech ochrany osobních údajů souvisejících s nástroji zahrnutými ve službě Google Tag Manager se prosím podívejte do příslušného oddílu těchto Zásad ochrany osobních údajů. Při používání našich webových stránek s aktivovanou integrací tagů služby Google Tag Manager se údaje jako je vaše IP adresa a vaše uživatelské aktivity přenášejí do serverů Google Ireland Limited a zpracovávají se a ukládají mimo Evropskou Unii, např. v USA. Evropská Komise stanovila, že v USA může existovat vhodná úroveň ochrany údajů, pokud se společnost zpracovávající údaje zavázala k US-EU Privacy Shield Agreement (smlouva mezi USA a EU o ochraně údajů), a export dat tímto způsobem je tak povolen. To se týká případu Google Ireland Limited. Ohledně webových služeb integrovaných prostřednictvím Google Tag Manager platí nařízení příslušného oddílu těchto Zásad ochrany osobních údajů. Nástroje na sledování používané ve službě Google Tag Manager zajišťují prostřednictvím IP anonymizace zdrojového kódu, že je IP adresa služby Google Tag Manager anonymizována před přenosem. Google Tag Manager umožňuje pouze anonymní shromažďování IP adres (tzv. IP maskování maskování IP adresy).

  • Právní základ pro zpracování osobních údajů

   Právním základem pro zpracování údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR váš souhlas v našem informačním banneru ohledně používání cookies a sledování webu (souhlas prostřednictvím potvrzujícího jednání nebo chování).

  • Účel zpracování údajů

   Naším jménem bude Google využívat informace získané použitím Google Tag Manager pro zhodnocení vaší návštěvy na těchto webových stránkách, sestavovat zprávy o aktivitě na webu a poskytovat nám další služby, které se týkají webových stránek a používání internetu.

  • Doba uchovávání

   Google bude ukládat údaje relevantní pro fungování služby Google Tag Manager tak dlouho, dokud bude nutné plnit objednanou webovou službu. Shromažďování a ukládání údajů je anonymní. Pokud zde bude nějaký osobní odkaz, budou údaje okamžitě smazány, pokud nejsou předmětem povinnosti uchovávání. V každém případě se výmaz uskuteční po vypršení povinnosti uchovávání.

  • Možnost podání námitky a výmazu

    

   Shromažďování a přenosu osobních dat společnosti Google (zejména vaší IP adresy) a zpracovávání těchto údajů společností Google můžete zabránit deaktivací provádění kódu skriptu ve vašem prohlížeči instalací blokace skriptu ve vašem prohlížeči nebo aktivací nastavení „Do Not Track“ (nesledovat) ve vašem prohlížeči. Zabránit shromažďování údajů vygenerovaných Google cookie a spojených s vaším užíváním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkaze http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Google’s security and privacy policy can be found at https://policies.google.com/privacy.

    

 • Google Analytics

  • Rozsah zpracování osobních údajů

   Na našich stránkách používáme službu sledování webu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ireland (dále jen: Google Analytics). Google Analytics používá soubory cookies v rámci sledování webu (web tracking), které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu používání našich webových stránek a vašeho surfování na webu (tzv. tracking, sledování). Tuto analýzu provádíme na bázi sledovací služby Google Analytics za účelem neustálé optimalizace a lepšího zpřístupnění naší internetové nabídky. V kontextu používání našich webových stránek jsou údaje, jako zejména vaše IP adresa a vaše uživatelská aktivita, přenášeny na servery Google Ireland Limited. Tuto analýzu provádíme na bázi sledovací služby Google za účelem neustálé optimalizace a lepšího zpřístupnění naší internetové nabídky. Sledování webu potřebujeme též z bezpečnostních důvodů. Sledování webu nám umožňuje sledovat případné útoky třetích stran na naše webové stránky. Informace ze služby web tracker nám umožňuje zavést efektivní protiopatření a chránit osobní údaje, které zpracováváme, před takovými kybernetickými útoky. Aktivací anonymizace IP v rámci sledovacího kódu Google Analytics těchto webových stránek bude vaše IP adresa službou Google Analytics před přenosem anonymizována. Tyto webové stránky používají sledovací kód Google Analytics, který byl rozšířen operátorem gat._anonymizeIp(); aby umožnil pouze anonymizované shromažďování IP adres (tzv. IP maskování).

  • Právní základ pro zpracování osobních údajů

   Právním základem pro zpracování údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR váš souhlas v našem informačním banneru ohledně používání cookies a sledování webu (souhlas prostřednictvím potvrzujícího jednání nebo chování).

  • Účel zpracování údajů

   Naším jménem bude Google využívat informace pro zhodnocení vaší návštěvy na těchto webových stránkách, sestavovat zprávy o aktivitě na webu a poskytovat nám další služby, které se týkají webových stránek a používání internetu. Sledování webu vyžadujeme též z bezpečnostních důvodů. Sledování webu nám umožňuje sledovat případné útoky třetích stran na naše webové stránky. Informace ze služby web tracker nám umožňuje zavést efektivní protiopatření a chránit osobní údaje, které zpracováváme, od takových kybernetických útoků.

    

  • Doba uchovávání

   Google bude ukládat údaje relevantní pro poskytování služby sledování webu tak dlouho, dokud bude nutné plnit objednanou webovou službu. Shromažďování a ukládání údajů je anonymní. Pokud zde bude nějaký osobní odkaz, budou údaje okamžitě smazány, pokud nejsou předmětem povinnosti uchovávání. V každém případě se výmaz uskuteční po vypršení povinnosti uchovávání.

  • Možnost podání námitky a výmazu

    

   Shromažďování a přenosu osobních dat společnosti Google (zejména vaší IP adresy) a zpracovávání těchto údajů společností Google můžete zabránit deaktivací provádění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo aktivací nastavení „Do Not Track“ (nesledovat) ve vašem prohlížeči. Zabránit shromažďování údajů vygenerovaných Google cookie a spojených s vaším užíváním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkaze http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Politika bezpečnosti a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google lze nalézt na policies.google.com/privacy https://policies.google.com/privacy?hl=de.

    

Integrace externích webových služeb a zpracování údajů mimo EU

Na našich webových stránkách používáme aktivní obsah od externích poskytovatelů, což je známo pod názvem webové služby. Vstupem na naše webové stránky mohou tito externí poskytovatelé získat osobní informace o vaší návštěvě našich webových stránek. Je možné, že takové údaje mohou být zpracovávány mimo EU. Tomuto můžete zabránit instalací příslušného plug-inu prohlížeče nebo deaktivací provádění skriptů ve vašem prohlížeči. To může vést k funkčním omezením internetových stránek, které navštěvujete.

Používáme následující externí webové služby:

 • Doubleclick

  Webová služba Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ireland (dále jen: Doubleclick) se nahrává na naše webové stránky. Tyto údaje používáme, abychom zajistili plnou funkčnost našich webových stránek V této souvislosti může váš prohlížet přenášet osobní údaje pro Doubleclick. Právním základem pro zpracovávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněným zájmem je bezproblémové fungování webových stránek. Údaje budou smazány, jakmile byl splněn účel tohoto shromažďování. Více informací o nakládání s přenášenými údaji naleznete v zásadách ochrany os. údajů společnosti Doubleclick: https://policies.google.com/privacy

  Společnosti Doubleclick můžete zabránit ve shromažďování a zpracovávání vašich údajů deaktivací provádění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokátoru skriptů.

 • Google

  Webová služba Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ireland (dále jen: Google) se nahrává na naše webové stránky. Tyto údaje používáme, abychom zajistili plnou funkčnost našich webových stránek V této souvislosti může váš prohlížet přenášet osobní údaje pro Google. Právním základem pro zpracovávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněným zájmem je bezproblémové fungování webových stránek. Údaje budou smazány, jakmile byl splněn účel tohoto shromažďování. Více informací o nakládání s přenášenými údaji naleznete v zásadách ochrany os. údajů Google: https://policies.google.com/privacy

  Společnosti Google můžete zabránit ve shromažďování a zpracovávání vašich údajů deaktivací provádění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokátoru skriptů.

 • Google Fonts

  Webová služba Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ireland (dále jen: Google) se nahrává na naše webové stránky. Tyto údaje používáme, abychom zajistili plnou funkčnost našich webových stránek V této souvislosti může váš prohlížet přenášet osobní údaje do Google Fonts. Právním základem pro zpracovávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněným zájmem je bezproblémové fungování webových stránek. Údaje budou smazány, jakmile byl splněn účel tohoto shromažďování. Více informací o nakládání s přenášenými údaji naleznete v zásadách ochrany os. údajů společnosti Google Fonts: https://policies.google.com/privacy

  Společnosti Google Fonts můžete zabránit ve shromažďování a zpracovávání vašich údajů deaktivací provádění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokátoru skriptů.

 • Gstatic

  Webová služba Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ireland (dále jen: Gstatic) se nahrává na naše webové stránky. Tyto údaje používáme, abychom zajistili plnou funkčnost našich webových stránek V této souvislosti může váš prohlížet přenášet osobní údaje pro Gstatic. Právním základem pro zpracovávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněným zájmem je bezproblémové fungování webových stránek. Údaje budou smazány, jakmile byl splněn účel tohoto shromažďování. Více informací o nakládání s přenášenými údaji naleznete v zásadách ochrany os. údajů společnosti Gstatic: https://policies.google.com/privacy

  Společnosti Gstatic můžete zabránit ve shromažďování a zpracovávání vašich údajů deaktivací provádění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokátoru skriptů.

 • Youtube

  Webová služba Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ireland (dále jen: Youtube) se nahrává na naše webové stránky. Tyto údaje používáme, abychom zajistili plnou funkčnost našich webových stránek V této souvislosti může váš prohlížeč přenášet osobní údaje do Youtube. Právním základem pro zpracovávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněným zájmem je bezproblémové fungování webových stránek. Údaje budou smazány, jakmile byl splněn účel tohoto shromažďování. Více informací o nakládání s přenášenými údaji naleznete v zásadách ochrany os. údajů Youtube: https://policies.google.com/privacy

  Společnosti YouTube můžete zabránit ve shromažďování a zpracovávání vašich údajů deaktivací provádění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokátoru skriptů.

 • website-check.de

  Webová služba webových stránek společnosti Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Německo (dále jen: website-check.de) je nahrána na našich webových stránkách. Tyto údaje používáme, abychom zajistili plnou funkčnost našich webových stránek V této souvislosti může váš prohlížeč přenášet osobní údaje na website-check.de. Právním základem pro zpracovávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněným zájmem je bezproblémové fungování webových stránek. Údaje budou smazány, jakmile byl splněn účel tohoto shromažďování. Více informací o nakládání s přenášenými údaji naleznete v zásadách ochrany os. údajů společnosti website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/

  Společnosti website-check můžete zabránit ve shromažďování a zpracovávání vašich údajů deaktivací provádění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokátoru skriptů.

 • hankooktire-mediacenter

  Webová služba Hankook Tire Europe GmbH, Siemensstraße 14, 63263 Neu-Isenburg, Německo (dále jen: hankooktire-mediacenter) je nahrána na našich webových stránkách. Tyto údaje používáme, abychom zajistili plnou funkčnost našich webových stránek V této souvislosti může váš prohlížeč přenášet osobní údaje, pokud je to nutné, na hankooktire-mediacenter. Právním základem pro zpracovávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněným zájmem je bezproblémové fungování webových stránek. Údaje budou smazány, jakmile byl splněn účel tohoto shromažďování. Více informací o nakládání s přenášenými údaji naleznete v zásadách ochrany os. údajů hankooktire-mediacenter: https://www.hankooktire-mediacenter.com/index.php?id=511&L=2&flt=1

  Společnosti hankooktire-mediacenter můžete zabránit ve shromažďování a zpracovávání vašich údajů deaktivací provádění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokátoru skriptů.

Informace o používání cookies

Rozsah zpracování osobních údajů

 

Na různých stránkách integrujeme a používáme cookies za účelem umožnění určitých funkcí našich webových stránek a za účelem integrace externích webových služeb. Takzvané „cookies“ jsou malé textové soubory, které může váš prohlížeč ukládat na vašem zařízení, kterým na stránky vstupujete. Tyto textové soubory obsahují řetězec znaků, který jedinečně identifikuje prohlížeč, když se vrátíte na naše webové stránky. Proces ukládání souboru cookie se též nazývá „Nastavení cookie“. Cookies mohou být nastaveny jak samotnou webovou stránkou, tak externími webovými službami.

 

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem) nebo čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas).

Relevantní právní základ lze nelézt v tabulce cookies uvedené níže v tomto oddíle.

V případě cookies, které se shromažďují na základě oprávněného zájmu, je náš oprávněný zájem zajistit funkčnost našich webových stránek a služeb do nich integrovaných (technicky nezbytné soubory cookies). Je též možné, že cookies zlepší uživatelskou přívětivost a umožní individuálnější přístup. Zde jsme zvažovali vaše zájmy vůči našim zájmům.

Účel zpracování údajů

Cookies jsou nastaveny našimi webovými stránkami nebo externími webovými službami za účelem zajištění plné funkčnosti našich webových stránek, dále za účelem zlepšení uživatelské přívětivosti nebo sledování účelu uvedeného ve vašem souhlasu. Technologie cookies nám též umožňuje rozpoznat jednotlivé návštěvníky použitím pseudonymů, jako je individuální nebo náhodné ID, abychom mohli nabízet více personalizované služby. Detaily jsou uvedeny v následující tabulce.

Doba uchovávání

Cookies uvedené níže se ukládají ve vašem prohlížeči, dokud nebudou vymazány nebo v případě cookies relace, dokud relace nevyprší. Detaily jsou uvedeny v následující tabulce:

Název cookie Server Poskytovatel Účel Právní základ Doba uchovávání Typ
_gid hankooktire-mediacenter.com Google-Analytics Cookie přiřadí uživateli ID, aby webový tracker mohl shrnout činnosti uživatele pod tímto ID. Souhlas Přibližně 24 hodin Analytics (Analytika)
_ga hankooktire-mediacenter.com Google Analytics Cookie přiřadí uživateli ID, aby webový tracker mohl shrnout činnosti uživatele pod tímto ID. Souhlas Přibližně 24 měsíců Analytics (Analytika)
cookieconsent_status www.hankooktire-mediacenter.com Provozovatel webových stránek Cookie, které ukládá rozhodnutí uživatele o bannerech cookie. Technicky nezbytné Přibližně 12 měsíců Cookie banner
PHPSESSID www.hankooktire-mediacenter.com Provozovatel webových stránek Soubor cookie, který aplikace vyžaduje na základě jazyka PHP. Soubor cookie se uchovává během relace. Je požadováno uložit určitá webová nastavení během návštěvy webových stránek (relace). Technicky nezbytné Relace Relace
fe_typo_user www.hankooktire-mediacenter.com Provozovatel webových stránek Soubor cookie, který je vyžadován systémem webového obsahu Typo 3. Soubor cookie se uchovává během relace. Je požadováno uložit určitá webová nastavení během návštěvy webových stránek (relace). Technicky nezbytné Relace Relace
waconcookiemanagement www.hankooktire-mediacenter.com hankooktire-mediacenter Tento soubor cookie nám umožňuje ukládat individuální uživatelská nastavení, která jste zvolili a mít je k dispozici pro vaše současné a budoucí návštěvy stránky. Souhlas Relace Konfigurace
remote_sid youtube.com Youtube Tento soubor cookie nám umožňuje ukládat individuální uživatelská nastavení, která jste zvolili, a mít je k dispozici pro vaše současné a budoucí návštěvy stránky. Souhlas Relace Konfigurace
_gat_UA-72268108-1 hankooktire-mediacenter.com Google-Analytics Tento soubor cookie ukládá údaje, když návštěvník webových stránek vstoupil na webovou stránku za účelem shromažďování statistických údajů. Kromě toho se shromáždí další údaje pro statistické účely na bázi návštěv na stránkách. Souhlas Přibližně 110 sekund Analytics (Analytika)
be_typo_user www.hankooktire-mediacenter.com hankooktire-mediacenter Tento soubor cookie je ukládán pouze dokud nezavřete svůj prohlížeč. Po zavření prohlížeče se tento soubor cookie smaže. Technicky nezbytné Relace Relace
be_lastLoginProvider www.hankooktire-mediacenter.com hankooktire-mediacenter V tomto souboru cookie se uchovává jen velmi málo osobních údajů. Ukládáme údaje, které byste musel běžně a pravidelně zadávat (např. vaše přihlašovací údaje, abyste se nemusel přihlašovat po každé návštěvě. Souhlas Přibližně 3 měsíců Komfort

Možnost podání námitky, odvolání souhlasu a výmazu

Můžete si nastavit váš prohlížeč podle svého přání tak, aby se obecně zabránilo nastavování souborů cookie. Můžete se rozhodnout, zda akceptujete cookies v jednotlivých případech, nebo zda je akceptujete obecně. Cookies lze používat pro různé účely, např. za účelem rozpoznání, zda je vaše zařízení, se kterým na stránky vstupujete, již připojeno k našim webovým stránkám (permanentní cookies) nebo z důvodu ukládání nabídek zobrazených v poslední době (cookies relace). Pokud jste nám výslovně udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že zákonnost prováděného zpracování na základě souhlasu až do odvolání není dotčena.

Bezpečnost údajů a ochrana údajů, komunikace e-mailem

Vaše osobní údaje jsou během shromažďování, ukládání a zpracovávání chráněny technickými a organizačními opatřeními, aby nebyly přístupné třetím stranám.. V případě nezašifrované komunikace e-mailem nemůžeme zaručit plnou bezpečnost údajů na cestě přenosu do našich IT systémů, a proto v případě informací s vysokou důvěrností doporučujeme šifrovanou komunikaci nebo poštovní služby.

Právo na informace a požadavky na opravu – Výmaz, Omezení údajů – Odvolání souhlasu – Právo na podání námitky

Právo na informace

Máte právo na požadování potvrzení, zda o vás budeme zpracovávat osobní údaje. Pokud tento případ nastane, máte právo na přístup k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR, za předpokladu, že nebyla dotčena práva a svobody jiných osob (srovnej čl. 15 odst. 4 GDPR. Také vám rádi poskytneme kopii údajů.

Právo na opravu

V souladu s čl. 16 GDPR máte kdykoliv právo na opravu nesprávných osobních údajů (např. adresa, jméno atd.) Můžete též kdykoliv požadovat doplnění údajů, které jsou u nás uloženy. Příslušná úprava bude provedena okamžitě.

Právo na výmaz

V souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které jsou o vás shromažďovány, pokud

 • údaje již nejsou potřeba;
 • výsledkem odvolání vašeho souhlasu zanikne právní základ pro zpracování bez náhrady;
 • vznesl jste námitku proti zpracování a neexistují legitimní důvody pro zpracování;
 • vaše údaje se zpracovávají nezákonně;
 • to vyžaduje zákonná povinnost nebo pokud nastalo shromažďování v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

V souladu s čl. 17 odst. 3 GDPR toto právo neexistuje, pokud

 • je zpracovávání nutné k výkonu práva svobody vyznání a práva na informace;
 • vaše údaje se shromažďují na bázi zákonné povinnosti;
 • zpracovávání je nezbytné ve veřejném zájmu;
 • údaje jsou vyžadovány pro uplatňování, výkon nebo obranu právních nároků.

Právo na omezení zpracovávání

V souladu s čl. 18 odst. 1 GDPR máte právo v konkrétním případě požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

To nastane v případě, pokud

 • podáváte námitku vůči správnosti osobních údajů;
 • zpracovávání je nezákonné a vy nedáte souhlas k výmazu;
 • údaje už nejsou za účelem zpracovávání potřeba, ale údaje se shromažďují za účelem shromažďování výkonu nebo ochrany právních nároků;
 • byla podána námitka proti zpracovávání podle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není jasné, jaké zájmy budou převládat.

Právo na odvolání

Pokud jste nám dali váš výslovný souhlas ke zpracování vašich osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm a GDPR), tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že zákonnost prováděného zpracování na základě souhlasu tím není až do vašeho odvolání souhlasu dotčen

Právo na námitku

 

Podle čl. 21 GDPR máte právo na podání námitky, a to kdykoliv, vůči zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, které byly shromážděny na základě čl. 6 odst. 1 písm. f (v rámci oprávněného zájmu) K tomuto jste oprávněni pouze pokud proti ukládání a zpracovávání existují zvláštní okolnosti.

 

 

Jak budete uplatňovat svá práva?

Svá práva můžete uplatnit kdykoliv, s využitím kontaktních informací uvedených níže:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Německo
E-mail: mediathou-shalt-not-spamhankooktire-mediacenter.com
Tel.: +49 610281490
Fax: +49 61028149100

Právo na přenositelnost údajů

Podle čl. 20 GDPR máte právo na přenos osobních údajů, které se vás týkají. Údaje poskytujeme ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Údaje mohou být zaslány buď vám nebo správci údajů, kterého určíte.

Na žádost vám poskytneme následující údaje v souladu s čl. 20 odst. 1 GDPR:

 • údaje shromažďované na základě výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR;
 • údaje, které jsme od vás obdrželi v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR podle stávajících smluv;
 • údaje, které jsou zpracovávány automatickým procesem.

Převedeme osobní údaje přímo správci údajů dle vašeho výběru, pokud je to technicky možné. Vezměte prosím na vědomí, že nesmíme převádět údaje, které zasahují do svobod a práv jiných osob podle čl. 20 odst. 4 GDPR.

Právo na odvolání k dozorovému orgánu podle čl. 77 odst. 1 GDPR

Pokud máte podezření, že jsou vaše údaje na našich stránkách zpracovávány ilegálně, můžete samozřejmě kdykoliv požádat o právní objasnění. Dále máte možnost využít jakoukoliv jinou právní možnost. Bez ohledu na toto, podle čl. 77 odst. 1 GDPR máte možnost obrátit se na dozorový orgán. Máte právo na odvolání podle čl. 77 GDPR k členskému státu EU dle vašeho místa bydliště, vašeho pracoviště a/nebo místa, kde údajné porušení nastalo, tzn., že si můžete zvolit dozorový orgán z výše uvedených míst. Dozorový orgán, u kterého byla podána stížnost či žaloba, vás potom bude informovat o stavu a výsledcích vašeho podání, včetně možnosti soudního odvolání v souladu s čl. 78 GDPR.

Vytvořil:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de